Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Crime si delicte de terorism (2)

Descriere

Societatea la nivel planetar nu a fost niciodată confruntată cu asemenea pericole şi flageluri ca la acest sfârşit şi început de mileniu. Acumulările iraţionale de armament, în primul rând nuclear, au creat pericole iminente pentru autodistrugeri colective, zonale şi chiar regionale, în timp ce peste un miliard de analfabeţi sunt azvârliţi la periferia existenţei umane, iar foametea seceră anual milioane de vieţi omeneşti. Această dramă contemporană nu se opreşte, incredibil, aici. Mizeria socială este dominată de consumul sinucigaş de droguri, de şomajul în creştere al sutelor de milioane de oameni şi de zecile de milioane de emigranţi care rătăcesc, fără nici o speranţă de viaţă prin lume.

Acest tablou sinistru al unei civilizaţii informatizate, care se pretinde înfloritoare, nu ar putea fi complet dacă nu s-ar consemna un flagel de proporţii care se extinde ameninţător, cuprinzând zone întinse ale planetei, respectiv flagelul violenţei. Violenţa, sub toate aspectele ei, criminalitatea sordidă şi terorismul, reprezintă fenomene deosebit de negative şi periculoase care se manifestă şi se propagă cu o deosebită frecvenţă şi intensitate în lumea contemporană.

Apariţia şi amplificarea violenţei sunt rezultatul şi expresia crizelor profunde care caracterizează societatea contemporană, indiferent de structura ei socială, dar şi o dovadă a incapacităţii acesteia de a soluţiona problemele complexe cu care se confruntă. Prin dimensiunile pe care le-a atins, violenţa, sub multiplele sale forme de manifestare, tinde să se generalizeze determinând în rândul populaţiei un puternic sentiment de nelinişte şi insecuritate. Teama provocată de actele de violenţă face ca străzile marilor metropole ale lumii să se golească la lăsarea nopţii. În numeroase state nivelul violenţei a devenit o problemă deosebit de importantă, de ordin naţional, cu profunde consecinţe asupra vieţii sociale, economice şi politice. Ea antrenează mari frământări şi nelinişti, duce la destabilizare economică şi politică, produce schimbări ori răsturnări de guverne.

Formele clasice de violenţă au fost completate cu altele noi, mai cinice şi mai perverse, victimele acestora provenind tot mai mult din rândul unor oameni nevinovaţi care nu au nici o legătură de cauzalitate cu adevăratele scopuri urmărite de autorii lor. Mai mult, violenţa şi exploatarea consecinţelor acesteia au devenit o armă politică deosebit de eficace. Cultul violenţei, al banului, al îmbogăţirii prin orice mijloace, impregnează tot mai puternic societatea contemporană. Formele de violenţă evoluează odată cu mutaţiile din societate.

Proliferarea violenţei este un produs direct al modului de existenţă actual. O formă sui generis de manifestare a violenţei o reprezintă terorismul, adică folosirea deliberată şi sistematică a unor mijloace de natură să provoace teroarea în vederea atingerii unor scopuri criminale. Având drept caracteristică intimidarea prin acte de cruzime şi violenţă, iar ca mijloace de realizare a scopului propus, răpirea, asasinatul, execuţiile sumare sau alte forme de violenţă oarbe (explozii, incendieri, distrugeri, acte de sabotaj etc.), în mod indiscutabil, putem spune că terorismul reprezintă cel mai periculos flagel al perioadei contemporane.

Pericolul pe care îl reprezintă terorismul este cu atât mai evident, dacă avem în vedere cele mai importante atacuri din ultimii anii – cum sunt cele din 11 septembrie 2001 şi foarte, recent, cele din Spania, din martie 2004. În urma măsurilor de combatere a terorismului luate în ultimii ani, într-o serie de state occidentale, îndeosebi, arestarea principalilor conducători ai unor grupuri şi organizaţii teroriste (Brigăzile Roşii, Beden-Meinhof, arestarea celebrului Carlos etc.) majoritatea organizaţiilor şi-au revizuit strategia şi tactica de acţiune, concomitent cu reorganizarea.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND TERORISMUL

SECŢIUNEA I: EVOLUŢII ISTORICE

§ 1. ORIGINILE TERORISMULUI.

§ 2. TERORISMUL CLASIC.

§ 3. TERORISMUL ANTE ŞI INTERBELIC.

§ 4. TERORISMUL ÎN TIMPUL CELUI DE AL II-LEA RĂZBOI MONDIAL.

§ 5. TERORISMUL CONTEMPORAN.

SECŢIUNEA A II-A: CONCEPTUL DE „TERORISM”

SECŢIUNEA A III-A: TRĂSĂTURILE TERORISMULUI

SECŢIUNEA A IV-A: CAUZELE MENŢINERII ŞI AMPLIFICĂRII TERORISMULUI INTERNAŢIONAL

 

CAPITOLUL II: FORME DE MANIFESTARE A TERORISMULUI INTERNAŢIONAL

SECŢIUNEA I: TERORISMUL INTERNAŢIONAL

SECŢIUNEA A II-A: TERORISMUL DE STAT

SECŢIUNEA A III-A: TERORISMUL RELIGIOS

§ 1. CONCEPTUL DE „TERORISM RELIGIOS”.

§ 2. MIJLOACE, METODE ŞI MOMENTE DE ACŢIUNE PRIVIND TERORISMUL RELIGIOS.

SECŢIUNEA A IV-A: BIOTERORISMUL

 

CAPITOLUL III: CRIME ŞI DELICTE DE TERORISM POTRIVIT NOULUI COD PENAL ROMÂN

SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE

SECŢIUNEA A II-A: ACTELE DE TERORISM

§ 1. CONŢINUTUL LEGAL

§ 2. CONDIŢII PREEXISTENTE.

§ 3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV.

§ 4. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI.

SECŢIUNEA A III-A: ASOCIEREA PENTRU SĂVÂRŞIREA DE ACTE DE TERORISM

§ 1. REGLEMENTARE

§ 2. CONDIŢII PREEXISTENTE

§ 3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

§ 4. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

SECŢIUNEA A IV-A: FINANŢAREA ACTELOR DE TERORISM

§ 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND FINANŢAREA TERORISMULUI.

§ 2. REGLEMENTARE LEGALĂ POTRIVIT NOULUI COD PENAL ROMÂN

§ 3. CONDIŢII PREEXISTENTE

§ 4. CONŢINUTUL CONSTITUTIV.

§ 5. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

SECŢIUNEA A V-A: AMENINŢAREA ÎN SCOP TERORIST

§ 1. CONŢINUTUL LEGAL.

§ 2. CONDIŢII PREEXISTENTE.

§ 3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

§ 4. FORME. MODALITĂŢI.

SANCŢIUNI SECŢIUNEA A VI-A: ALARMAREA ÎN SCOP TERORIST

§ 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE LEGALĂ.

§ 2. CONDIŢII PREEXISTENTE

§ 3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

§ 4. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

 

CAPITOLUL IV: LUPTA ÎMPOTRIVA TERORISMULUI. CONVENŢII DE REGLEMENTARE A FAPTELOR CE SE ÎNCADREAZĂ ÎN NOŢIUNEA DE TERORISM INTERNAŢIONAL

 

CAPITOLUL V: CONSECINŢELE ECONOMICO-SOCIALE ALE TERORISMULUI. RAPORTURILE DINTRE DREPTURILE OMULUI ŞI TERORISM

SECŢIUNEA I: ASPECTE PRIVIND CONSECINŢELE TERORISMULUI PE PLAN ECONOMIC

SECŢIUNEA A II-A: DREPTURILE OMULUI ŞI TERORISMUL

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

 BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Alexandru Boroi, Gheoghe Nistoreanu, „Drept penal. Partea specială”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
 • Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica Stănoiu, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român – partea specială”, vol. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1969.
 • Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu, Dumitru Lucinescu, Vasile Papadopol, Virgil Rămureanu, „Codul penal comentat şi adnotat – partea specială”, vol. I, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 • Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, Al. Boroi, I. Pascu, I. Molnar, V. Lazăr, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român – partea specială”, Casa de editură şi presă „ŞANSA” – S.R.L., Bucureşti, 1996.
 • Valerică Lazăr, Ilie Pascu, „Drept penal. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003
 • Gheorghe Diaconescu, „Infracţiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
 • A. Filipaş, în „Practica judiciară penală”, I, de G. Antoniu, C. Bulai, ş.a., Bucureşti, Editura Academiei, 1988.vol.
 • Vasile Creţu, “Drept internaţional public”, Editura Fundaţiei, „România de mâine”, Bucureşti, 1999.
 • Ion Bodunescu, „Terorismul – fenomen global”, Casa editorială Odeon, Bucureşti, 1997.
 • V.V. Pella, „La Cour Penale Internationale et la repression de terrorisme”, Revue de Droit Penale et la Criminologie, Avril, 1938.
 • Grigore Geamănu, “Dreptul Internaţional Contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, vol. II.
 • J. Mallin, „The terrorism as a Military Weapon” în „International Terrorism in the Contemporany World”, ed. by M.N. Livingstone, Greenwood, London, 1978.
 • Gh. Bica, M.T. Burduşel, „Suportul financiar al terorismului internaţional”, Editura Eficient, Bucureşti, 2001.
 • W. R. MENGEL, „The impact of Nuclear Terrorism on the Military’s Role in Society”, în “International Terrorism in the Contemporary World”, ed. by M. N. Livingston, 1978.
 • B. Bertini, „Examen du nouveau terrorisme de droite ou de gauche. Terrorisme et democratie”, Editions Sociales, Paris, 1978.
 • E. Hyams, „Terrorists and terrorism”, London, 1975.
 • V. Dimitrievic, „Le mouvement du non-alignement et le terrorisme international”, în „Revue de politique internationale”, nr. 886 din 5 martie 1987.
 • F. Gross, „Political assassinations”, în „International terrorism in the Contemporary World”, ed. by M. N. Livingstone, Greenwood Press, 1978.
 • L. Mosse, M. D. Hilde, „The Media and Terrorism”, în „International Terrorism in the Contemporary World”, 1978.
 • I. Suceavă, P. Olaru, „Miraj şi realitate. Terorism. Violenţă. Toxicomanie”, Editura Militară, Bucureşti, 1985.
 • W. G. Skogan, „La sécurité dans les grandes villes americaines”, „Révue internationale de criminologie et de politique tehnique”, Geneve, Vol. XXXVI, nr. 4/1983.
 • I. Matelko, „Les dessous du terrorisme international”, 1973.
 • D. Colard, F. J. Guilhaudis, „Le droit de la sécurité internationale”, Nasson, Droit Science Economiques, 1987.
 • A. Yonah, S. A. Nanes, „Legislative Responses to Terrorism”, Martinus Nijhoff Publishers, 1986.
 • Glassboro State College, „International Terrorism in the Contemporany World”, ed. by Marius S. Livingston, Greenwood Press, 1998.
 • Grigore Geamănu, „Dreptul internaţional penal şi infracţiunile internaţionale”, Editura Academiei, Bucureşti, 1977.
 • E. Berlinguere, „Terorismul şi violenţa politică”, L’Unita, 19 martie 1978.
 • M.B. Jenkins, „International Terrorism and World Security”, London, 1975.
 • A. Popiştineanu, „Neofascismul, terorismul, pericole pentru lumea contemporană”, Editura Politică, Bucureşti, 1981.
 • L. Freeh, „Expunere cu privire la terorismul informaţional”, Senatul SUA.
 • Chris Quillen, „State-sponsored Terrorism: A Growing Threat?”, Terrorism Research Center, SUA, www.terrorism.com
 • Ghe. Aradavoaice, D. Iliescu, D. Niţă, „Terorism, Antiterorism, Contraterorism”, Editura Antet, Bucureşti, 1997.
 • Barry James, „Religious Fanaticism Fuels Terrorism”, în „International Herald Tribune”, 31 octombrie 1995.
 • “Algerian Terrorism: Some National, Regional and Global Perspectives”, declaraţie a profesorului Yonah Alexander în faţa Comisiei de relaţii internaţionale a Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, subcomisia Africa, Federal News Service, 11 octombrie 1995.
 • RAND-St. Andrews, „Chronology of International Terrorism”, Center for the Study of Terrorism an Political Violence, Universitatea St. Andrews, martie 1996.
 • Roger Wiliamson, „The Contemporary Face of Conflict – Class, Colour, Culture and Confession”, în Jane’s Intelligence Review Zearbook – The World in Conflict 94/95, Londra, Jane’s Information Group, 1995.
 • Julia Preston, „Boutros Ghali: Ethnic Conflict Imperils Security”, în Washington Post, 9 nov. 1993.
 • Scott Thomas, „The Global Resurgence of Religion and the Study of World Politics”, în Millenium, Vol. 24, nr. 2, 1995; Peter Beyer, „Religion and Globalization”, Londra, Sage, 1994.
 • Martin Kramer, „The Moal Logic of Hizbollah”, în Walter Reich, „Origin of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind”, Cambridge University Press, 1990.
 • Robert M. Jenkins, “The Islamic Connection”, în „Security Management”, iulie, 1993.
 • “Revolutionary & Dissident Movements of the World”, Harlow, Longman Group, 1991.
 • Mir Zohair Husain, “Global Islamic Politics”, New York, NY, Harper Collins, 1995.
 • Bruce Hoffman, “Intelligence and Terrorism: Emerging, Threats and New Security Challenges in the Post-cold War Era”, în „Intelligence and National Security”, Vol. I, nr. 3, aprilie, 1996.
 • Marius Conceatu, Titel Folea, Marina Roman şi Alexandru Antonescu în „Lumea Magazin”, nr. 10/2001.
 • Walter Laquer, „Political Terrorism”, London, 1997, p. 39-78.
 • “Patterns of Global Terrorism” în „Terrorism Group Profiles”, Departamentul de Stat al S.U.A., http://web.nps.navy.mil/library/tgp/tgndx.htm
 • S. Emerson, „Cum să combatem terorismul?”, Wall Street Journal, 24.08.1998.
 • Ion Eugen Sandu, Florin Sandu, Gheorghe-Iulian Ioniţă, „Criminologie”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.
 • Special Rapporteur on Human Rights and Terrorism. The relationship between terrorism and human rights, 1997.
 • „EUROPOL et sur la declaration Criminalité organiseé”, in Agence Europe, nr. 6692 din 1996.
 • „Osama bin Laden şi terorismul internaţional" de Michael Pohly, Khalid Duran editată în anul 2001, la 'Econ Ullstein List Verlag' GmbH&Co. KG, Munchen, iar în anul 2002, reeditată de Editura 'Axel Springer' SRL România.
 • W. Seth Carus, “The Threat of Bioterrorism”, în „The Strategic Forum”, nr. 127, septembrie 1997, publicat de „The Institute for National Strategic Studies”, SUA, http://www.ndu.edu/inss/strforum/forum127.html

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Crime si delicte de terorism (2)
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Crime si delicte de terorism (2)

Crime si delicte de terorism (2)

Pretul nostru: Lei (Ron) 210.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker