Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Noile riscuri pentru securitatea europeana si rolul criminologiei in combaterea lor

Descriere

Prezenta lucrare, bazată pe un studiu laborios şi documentat, încearcă să aducă în atenţie cele mai importante fenomene criminale cu care se confruntă astăzi nu numai statele Europei sau ale Uniunii Europene, pe care am pus accent în studiul nostru, ci umanitatea în ansamblul ei: traficul de droguri, traficul de materiale nucleare, terorismul, criminalitatea economico-financiară, fenomenul satanist, copiii străzii şi traficul cu organe umane.

Într-o primă fază am pus accentul pe traficul de droguri, care se pare că în ultimul deceniu a pus stăpânire şi pe ţara noastră, care, dintr-o ţară în principal de tranzit, a devenit acum şi o piaţă de desfacere, o ţară de consum. Şi aceasta şi datorită faptului că, profiturile deosebit de ridicate ce se realizează ca urmare a traficului de droguri au făcut ca această activitate veroasă să intre în preocupările prioritare ale majorităţii organizaţiilor criminale de pe mapamond, organizaţii care, cu astfel de preocupări beneficiază de sprijinul multor partide politice precum şi a unor oficialităţi şi personalităţi cu funcţii înalte în stat.

De asemenea am dedicat un întreg capitol terorismului, în special terorismului internaţional, care odată cu atentatele asupra SUA, din 11 septembrie 2001, a marcat o nouă etapă de dezvoltare.

Astfel, terorismul, flagel internaţional, constituie, şi din păcate rămâne, unul dintre pericolele reale ale lumii contemporane.

În momentul de faţă dimensiunile sale au devenit alarmante, atrăgând din ce în ce mai mult atenţia omenirii, îngrozită şi adesea neputincioasă în faţa actelor deliberate care periclitează valorile materiale, spirituale şi, ceea ce este mai grav, suprimă viaţa unor persoane inocente. Proporţiile violenţei generate de terorism sunt de natură să zdruncine stabilitatea relaţiilor fireşti, civilizate de convieţuire socială, să afecteze legăturile culturale, economice şi chiar politice dintre state, să sfideze normele morale şi principiile dreptului internaţional.

Din câte se ştie, şi după s-a arătat şi pe parcursul lucrării de faţă, terorismul nu reprezintă un fenomen nou, nu este o emanaţie a lumii contemporane.

El s-a practicat într-o formă sau alta, în decursul istoriei, manifestându-se prin acte reprobabile care au trezit revoltă şi indignare în conştiinţa universală, însă, formele prin care se manifestă în prezent, şi tendinţa fanatică tot mai evidentă către acte de distrugere în masă, fac din terorism cel mai mare duşman al lumii civilizate.

Tragedia americană din 11 septembrie de la World Trade Center şi Casa Albă şi carnagiul miilor de victime care au îngrozit întreaga lume demonstrează încă o dată că teroriştii au trecut la etapa finală a fanatismului lor – etapa distrugerilor în masă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

CUPRINS

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Secţiunea I: Aspecte generale şi delimitări conceptuale

Secţiunea II: Aspecte criminologice privind noile riscuri pentru securitatea europeană

 

CAPITOLUL II: TRAFICUL DE DROGURI ŞI DE MATERIALE NUCLEARE

Secţiunea I: Traficul de droguri

§ 1. Flagelul drogurilor şi impactul său pe plan socio-juridic

§ 2. Globalizarea drogurilor

§ 3. Traficul de droguri şi crima organizată

§ 4. Traficul de droguri în România

4.1. Amploarea fenomenului drogurilor după 1989

4. 2. Instituţii implicate în combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în România

A. Vama

B. Poliţia

C. Parchetul

D. Justiţia

§ 5. Prevenirea consumului şi traficului ilicit de droguri - necesitatea unui front comun pe plan mondial

5.1. Istoricul preocupărilor comunităţii internaţionale în materia prevenirii şi combaterii drogurilor

5.2. Activitatea O.N.U. în materia combaterii traficului şi consumului de stupefiante

A. Convenţia unică asupra stupefiantelor de la New York din 1961

B. Protocolul de la Geneva din 1972

C. Convenţia asupra psihotropelor de la Viena, din 1971

D. Convenţia împotriva traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope de la Viena, din 1998

Secţiunea II: Traficul de materiale nucleare

§ 1. Traficul cu materiale şi arme nucleare – o nouă formă de ameninţare

§ 2. Controlul internaţional al armelor nucleare

2.1. Contextul care a dus la semnarea tratatelor internaţionale privind controlul armelor nucleare

2. 2. Tratatul privind interzicerea experienţelor cu arma nucleară în atmosferă, în spaţiul cosmic şi sub apă

2.3. Tratatul privind spaţiul exterior

2.4. Tratatul privind interzicerea armelor nucleare în America Latină

2.5. Tratatul de neproliferare a armelor nucleare

2.6. Tratatul privind interzicerea amplasării de arme nucleare şi alte arme de distrugere în masă pe fundul mărilor şi oceanelor şi în subsolul lor

 

CAPITOLUL III: TERORISMUL INTERNAŢIONAL

Secţiunea I: Istoricul apariţiei şi evoluţiei terorismului

§ 1. Originile terorismului

§ 2. Terorismul clasic

§ 3. Terorismul ante şi interbelic

§ 4. Terorismul în timpul celui de al II-lea război mondial

§ 5. Terorismul contemporan

Secţiunea II: Raportul dintre drepturile omului şi terorism - dezbatere globală

Secţiunea III: Implicaţiile terorismului de stat pe plan internaţional

Secţiunea IV: Principalele grupări teroriste în epoca contemporană

§ 1. Organizarea şi modul de acţiune al grupărilor teroriste

§ 2. Scurtă prezentare a unor organizaţii teroriste în Europa şi pe plan mondial

2.1. Organizaţii teroriste în Europa

A. Armata Secretă Armeană pentru Eliberarea Armeniei (ASAEA)

B. Facţiunea Armatei Roşii (FAR)

C. Brigăzile Roşii (BR)

D. Euskadi Ta Askatasuna (ETA)

E. Armata Republicană Irlandeză (IRA)

2.2. Organizaţii teroriste în alte zone de pe glob

A. Organizaţii teroriste în Asia

B. Organizaţii teroriste în Africa

Secţiunea a V-a: Terorismul internaţional

§ 1. Conceptul de terorism internaţional. Terorismul internaţional ca infracţiune

§ 2. Tendinţele terorismului internaţional

Secţiunea VI: Terorismul în numele religiei

§ 1. Conceptul de „terorism religios”

§ 2. Mijloace, metode şi momente de acţiune privind terorismul religios

Secţiunea VII: Lupta împotriva terorismului

 

CAPITOLUL IV: CRIMA ORGANIZATĂ

Secţiunea I: Conceptul de „crimă organizată”

Secţiunea II: Cooperarea dintre organizaţiile criminale

Secţiunea III: Securizarea graniţelor în Europa şi Uniunea Europeană

 

CAPITOLUL V: ALTE RISCURI PENTRU SECURITATEA EUROPEANĂ

Secţiunea I: Criminalitatea economico-financiară a „gulerelor albe”

Secţiunea II: „Fenomenului satanist” pe plan european

Secţiunea III: Fenomenul „copiii străzii” în Europa

§ 1. Copiii străzii – o realitate mondială

§ 2. Amploarea fenomenului în România

Secţiunea IV: „Copiii străzii” şi piaţa sexului. Vânzarea de copii şi traficul cu organe umane

§ 1. „Copiii străzii” şi piaţa sexului

§ 2. Vânzarea de copii şi traficul cu organe umane

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

 

BIBLIOGRAFIE
 
I. LITERATURĂ DE SPECIALITATE
 
A. LITERATURĂ ROMÂNĂ
 
 • Tudor Amza, „Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică – Fenomenul satanist, Copiii străzii şi piaţa sexului, Criminalitatea economico-financiară a gulerelor albe”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Tudor Amza, “Criminologie”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Tudor Amza, „Criminologie teoretică. Teorii reprezentative şi politică criminologică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Ghe. Aradavoaice, D. Iliescu, D. Niţă, „Terorism, Antiterorism, Contraterorism”, Editura Antet, Bucureşti, 1997.
 • D. Banciu, S. M. Rădulescu, “Corupţia şi crima organizată în România”, Editura “Continent XXI”, Bucureşti, 1994.
 • V. Bercheşan, C. Pletea, „Drogurile şi traficanţii de droguri”, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998.
 • Gh. Bica, M. T. Burduşel, „Suportul financiar al terorismului internaţional”, Editura Eficient, Bucureşti, 2001.
 • Ion Bondunescu, „Terorismul – fenomen global”, Casa editorială Odeon, Bucureşti, 1997.
 • Aurel Dincu, „Bazele criminologiei”, Editura Procardia, Bucureşti, 1993.
 • J. Drăgan, „Drogurile în viaţa românilor”, Editura Magicart Design, 1996.
 • Victor Duculescu, „Protecţia juridică drepturilor omului – mijloace interne şi internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, “Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Grigore Geamănu, „Dreptul Internaţional contemporan”, Vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • Ernest Lupan, „Dreptul mediului – partea specială”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Daniela Marinescu, “Dreptul Mediului”, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1996.
 • Marian C. Monea, „Răspunderea statelor în dreptul internaţional contemporan”, Scrisul Românesc, Craiova, 1978.
 • Marţian I. Niciu (coord.), „Culegere de documente de drept internaţional public”, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Ion Pitulescu, „Delincvenţa juvenilă”, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1995.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept Internaţional Public”, Editura Şansa SRL, Bucureşti, 1997.
 • Sorin M. Rădulescu, „Devianţă, criminalitate şi patologie socială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Ion Eugen Sandu, Florin Sandu, Gheorghe-Iulian Ioniţă, „Criminologie”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001.
 • D. D. Şaguna, “Drept financiar şi fiscal”, vol. I, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
 • Costică Voicu, „Spălarea banilor murdari”, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • „Terorismul. Istoric, forme, combatere” (Culegere de studii), Editura Omega, Bucureşti, 2001.
   
B. LITERATURĂ STRĂINĂ
 
 • Werner Bauwens, Luc Reychler, “Arta prevenirii conflictelor”, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996.
 • Peter Beyer, „Religion and Globalization”, Londra, Sage, 1994.
 • B. Goldschmidt, „Complexul atomic. O istorie politică a energiei nucleare”, Editura Politică, Bucureşti, 1985.
 • Mir Zohair Husain, “Global Islamic Politics”, New York, NY, Harper Collins, 1995.
 • Walter Laquer, „Political Terrorism”, London, 1997.
 • Hadzima Maţuda, Kasiva Haiasi, „Arma nucleară şi omul”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
 • Walter Reich, „Origin of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind”, Cambridge University Press, 1990.
 • E. Sutherland, D. Cressey, “Principles of Criminology”, Ediţia a V-a, Philadelphia, 1955.

   

 
II. ALTE SURSE
 
 • Barry James, „Religious Fanaticism Fuels Terrorism”, în „International Herald Tribune”, 31 octombrie 1995.
 • Olivier Biffaud, Thierry Bréhier, Levée partielle des contrôles aux frontières terretres”, în „Le Monde”, 26/3/1996.
 • A. Cioban, “Satanismul, terorism mistic, prinde rădăcini în România”, în “Jurnalul Naţional” din 5 mai 1997.
 • Bruce Hoffman, “Intelligence and Terrorism: Emerging, Threats and New Security Challenges in the Post-cold War Era”, în „Intelligence and National Security”, Vol. I, nr. 3, aprilie, 1996.
 • Chris Quillen, „State-sponsored Terrorism: A Growing Threat?”, Terrorism Research Center, SUA, www.terrorism.com
 • “Patterns of Global Terrorism” în „Terrorism Group Profiles”, Departamentul de Stat al S.U.A., http://web.nps.navy.mil
 • V.V. Pella, „La Cour Penale Internationale et la repression de terrorisme”, Revue de Droit Penale et la Criminologie, Avril, 1938.
 • E. H. Sutherland, “White Collar Criminality”, American Sociological Review 5: 1-12 (februarie 1940).
 • D. Szabo, “Le point de vue sociel-culturel dans l`étiologie de la conduite délinquante”, Travaux du XVè cours international de criminologie, Paris, 1968.
 • W. Seth Carus, “The Threat of Bioterrorism”, în „The Strategic Forum”, nr. 127, septembrie 1997, publicat de „The Institute for National Strategic Studies”, SUA
 • http://www.ndu.edu/inss/strforum/forum127.html
 • Robert M. Jenkins, “The Islamic Connection”, în „Security Management”, iulie, 1993.
 • “Revolutionary & Dissident Movements of the World”, Harlow, Longman Group, 1991.
 • “Algerian Terrorism: Some National, Regional and Global Perspectives”, declaraţie a profesorului Yonah Alexander în faţa Comisiei de relaţii internaţionale a Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, subcomisia Africa, Federal News Service, 11 octombrie 1995.
 • Roger Wiliamson, „The Contemporary Face of Conflict – Class, Colour, Culture and Confession”, în Jane’s Intelligence Review Zearbook – The World in Conflict 94/95, Londra, Jane’s Information Group, 1995.
 • Scott Thomas, „The Global Resurgence of Religion and the Study of World Politics”, în Millenium, Vol. 24, nr. 2, 1995.
 • Julia Preston, „Boutros Ghali: Ethnic Conflict Imperils Security”, în Washington Post, 9 nov. 1993.
 • RAND-St. Andrews, „Chronology of International Terrorism”, Center for the Study of Terrorism an Political Violence, Universitatea St. Andrews, martie 1996.

 

Titlul lucrarii: Noile riscuri pentru securitatea europeana si rolul criminologiei in combaterea lor
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2003
Numar de pagini: 98
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker