Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Jurisprudenţa secţiei comerciale pe anul 2007

Descriere

Culegerea de practică judiciară a Secţiei comerciale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2007 continuă colecţia selecţiei de jurisprudenţă pronunţată de această instanţă, oferind cititorilor o variată paletă de probleme de drept apărute în practica comercială, reprezentând un adevărat ghid venit în ajutorul avocaţilor, consilierilor juridici, magistraţilor, precum şi tuturor celorlalţi profesionişti ai dreptului.Pe lângă hotărârile relevante ale Secţiei comerciale, sunt redate şi Deciziile Secţiilor Unite pronunţate în anul 2007 în recursurile în interesul legii privind materia dreptului afacerilor, publicate până în prezent.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 30.00
Cantitate:

 Cuprins

PARTEA I. Drept commercial
Capitolul I. Societăţile comerciale
I. Funcţionarea societăţilor comerciale
A. Societatea comercială pe acţiuni
a. Adunarea Generală a Acţionarilor
b. Administrarea societăţii
B. Societatea cu răspundere limitată
C. Societatea cooperativă
II. Modificarea actului constitutiv
27. Societatea pe acţiuni. Compensarea creanţelor certe, lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia
28. Majorarea capitalului social. Aporturi în natură. Evaluare prin raportul de expertiză
29. Acţiune în constatarea nulităţii absolute parţiale a contractului de societate. Efectuarea menţiunilor privind deţinerea de acţiuni nominative la O.R.C.
III. Lichidarea societăţilor comerciale
30. Lichidarea societăţilor comerciale. Durata maximă a lichidării
Capitolul II. Procedura insolvenţei
31. Deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului. Dreptul de administrare al debitorului. Capacitatea procesuală activă. Consecinţe.
Capitolul III. Valorificarea unor active ale statului şi privatizarea
32. Valorificarea unor active ale statului. Consolidarea creanţei în dolari SUA.
33. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative. Forme de transmitere
34. Contract de cesiune de creanţă. Subrogarea A.V.A.S. în drepturile şi obligaţiile procesuale ale cedentului.
35. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative. Forme de transmitere
36. Contract de cesiune de creanţă. Convenţie de eşalonare a datoriei. Viciu de consimţământ. Consecinţe.
 Capitolul IV. Obligaţii comerciale
I. Actul juridic ca izvor de obligaţii.
37. Contract în formă simplificată. Condiţii
38. Contract de executare lucrări. Stingerea obligaţiilor. Plata nedatorată.
II. Efectele obligaţiilor
39. Penalităţi de întârziere. Condiţia clauzei penale stabilită în contract
40. Pacta sunt servanda.
41. Acţiunea pauliană. Condiţiile exercitării.
42. Contract de vânzare-cumpărare. Efectul convenţiilor
43. Contract de prestări servicii. Clauza penală. Nulitate absolută. Penalităţi de întârziere
44. Rezoluţiunea contractului de vânzarecumpărare de acţiuni. Daune-interese
45. Contract de închiriere. Reziliere
46. Raporturi contractuale. Obligaţia de plată. Penalităţi de întârziere
47. Plata nedatorată. Dobânzile legale
III. Contracte comerciale
A. Contractul de vânzare-cumpărare
B. Contractul de leasing
C. Contractul de asigurare
D. Contractul de cesiune
E. Contractul de comodat
F. Contractul de deposit
G. Contractul de locaţiune
H. Contractul de expediţie de mărfuri
I. Contractul de navlosire
J. Contractul de asociere în participaţiune
IV. Garantarea obligaţiilor
61. Garanţie reală. Executarea garanţiei. Efecte. Schimbarea înţelesului lămurit şi neîndoielnic al actului dedus judecăţii
Capitolul V. Prescripţia extinctivă
62. Prescripţia extinctivă. Dreptul la acţiune Jurisprudenţa S X ecţiei comerciale pe anul 2007
63. Penalităţi de întârziere. Întreruperea cursului prescripţiei dreptului la acţiune
64. Prescripţia extinctivă. Motive de neîntrerupere
 
PARTEA a II-a. Drept procesual civil
Capitolul I. Competenţa materială
65. Competenţă materială. Natura comercială a litigiului
66. Competenţa materială. Excepţia necompetenţei generale a instanţelor române pentru inexistenţa unui
element de extraneitate
67. Societăţi comerciale. Împiedicarea exercitării dreptului de servitute. Natura juridică. Competenţă materială
68. Societate comercială cu răspundere limitată. Faptă ilicită. Competenţa materială
Capitolul II. Judecata
69. Refuzul părţii de a răspunde la interogatoriu
70. Suspendarea de drept a judecăţii. Cererea de redeschidere a judecăţii
71. Cheltuielile de judecată. Condiţii de acordare
72. Renunţarea la judecata acţiunii. Cheltuieli de judecată
73. Suspendarea executării sentinţei. Condiţii
74. Nulitatea actelor de procedură. Condiţii
75. Renunţarea la dreptul pretins. Consecinţe
76. Cerere pentru restituirea cauţiunii. Condiţii de admitere
77. Procedura de citare. Schimbarea sediului social al societăţii comerciale
78. Nulitatea actelor de procedură. Cauze de nulitate. Condiţia vătămării părţii. Schimbarea naturii actului juridic.
79. Acţiune în constatare. Condiţii
80. Cheltuielile de judecată. Onorariu avocat
81. Comunicarea actelor de procedură. Înmânarea citaţiei
82. Dreptul la apărare. Întâmpinarea
83. Acţiune comercială. Citaţiile şi comunicarea actelor de procedură
Capitolul III. Căile de atac
I. Apel
84. Excepţia tardivităţii declarării cererii de apel. Excepţia prematurităţii cererii în pretenţii
85. Apel. Compensaţia legală
II. Recurs
86. Recurs. Motive de recurs
87. Repunere în termen. Decăderea din dreptul de a beneficia de termenul stability de lege pentru exercitarea căii de atac
88. Recurs. Limitele controlului judiciar instituit prin art. 304 C. proc. civ
90. Excepţie de neconstituţionalitate. Încheiere de respingere. Cerere de repunere în termenul de recurs
91. Recurs. Motive de nelegalitate
92. Motive de recurs. Excepţia nulităţii cererii de recurs
93. Judecarea recursului şi efectele casării
III. Contestaţie în anulare
94. Contestaţie în anulare. Eroare materială. Greşeli de judecată
95. Contestaţie în anulare. Condiţii
96. Contestaţie în anulare. Procedura de citare
IV. Revizuire
97. Revizuire. Pronunţarea asupra unor lucruri care nu s-au cerut, nepronunţarea asupra unui lucru cerut ori acordarea a mai mult decât s-a cerut
98. Revizuire. Admisibilitate
99. Cerere de revizuire. Condiţii
100. Revizuirea hotărârilor. Condiţii de admisibilitate
101. Cerere de revizuire a unei hotărâri care nu evocă fondul cauzei. Inadmisibilitate
Capitolul IV. Executarea silită
102. Distribuirea sumelor realizate prin executare silită. Contestaţie la executare.
103. Cererea de întoarcere a executării. Instanţa competentă
104. Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului creditoarei de a cere executarea silită. Cauze de întrerupere
105. Obligaţia de a face. Amenda civilă
106. Contract de concesiune. Nulitatea titlului executoriu
107. Contract de arendă. Caracterul de titlu executoriu. Învestirea cu formulă executorie
108. Învestirea cu formulă executorie. Competenţa materială
109. Executarea garanţiei reale mobiliare. Opoziţie la vânzarea bunului. Instanţa competentă
Capitolul V. Arbitrajul
110. Arbitraj. Domeniul de aplicare în raport de dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 15/1990
111. Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Cale restrictivă de atac în condiţii care nu permit decât analiza limitată a hotărârii atacate
112. Convenţia arbitrală. Competenţa de soluţionare a litigiului
113. Tribunalul arbitral. Desfiinţarea hotărârii arbitrale. Motive. Acţiune în anulare.
 
PARTEA a III-a. Recursuri în interesul legii Decizii pronunţate de Secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în anul 2007

Titlul cartii: Jurisprudenţa secţiei comerciale pe anul 2007
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Octombrie 2008
Numar de pagini: 376
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Jurisprudenţa secţiei comerciale pe anul 2007

Jurisprudenţa secţiei comerciale pe anul 2007

Pretul nostru: Lei (Ron) 30.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker