Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Amanarea si intreruperea executarii pedepsei. Culegere de practica judiciara

Descriere

Lucrarea abordează tematica amânării şi întreruperii executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, atât din perspectivă teoretică, cât şi jurisprudenţială, încercând să surprindă principalele aspecte ale celor două instituţii, inclusiv din punctul de vedere al evoluţiei reglementării.

Cartea debutează cu scurte consideraţii asupra cazurilor în care se poate dispune amânarea şi întreruperea executării pedepsei şi asupra aspectelor procedurale ţinând de soluţionarea cererilor.

Sunt prezentate succint numeroasele controverse apărute în doctrină şi practica judiciară, cu argumentarea corespunzătoare opiniilor exprimate.

Consideraţiile teoretice sunt urmate de o sinteză de practică judiciară în materie, cuprinzând peste 100 de hotărâri, multe adnotate şi comentate.

Perioada de referinţă este cea a anilor 2000-2009, fiind însă incluse şi hotărâri anterioare în măsura în care prezintă relevanţă şi au rămas de actualitate.

Această parte a lucrării este structurată simetric celei teoretice, pentru a facilita raportarea la consideraţiile doctrinare şi bibliografia aferentă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00
Cantitate:

Din cuprins:

Abrevieri

Cuvânt-înainte

Capitolul I. Consideraţii teoretice

Secţiunea 1. Cazurile în care se poate dispune amânarea şi întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

§1. Starea de boală a condamnatului

§2. Condamnata este gravidă sau are un copil mai mic de un an

§3. Existenţa unor împrejurări speciale care fac ca executarea imediată a pedepsei să aibă consecinţe grave pentru condamnat, familia acestuia sau unitatea la care lucrează

Secţiunea a 2-a. Soluţionarea cererii

§1. Titularii cererii

§2. Competenţa

§3. Procedura în faţa instanţei

§4. Soluţiile ce pot fi pronunţate

§5. Efectele hotărârii de admitere a cererii

Capitolul II. Soluţii relevante ale instanţelor în materia amânării şi întreruperii executării pedepsei

Secţiunea 1. Cazurile în care se poate dispune amânarea şi întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

§1. Starea de boală a condamnatului

1. Întreruperea executării pedepsei. Obligativitatea expertizei medico-legale. Irelevanţa altor acte medicale

2. Întreruperea executării pedepsei. Expertiză medico-legală. Invocarea supunerii la rele tratamente........36 3. Întreruperea executării pedepsei. Imposibilitatea condamnatului de a suporta costul expertizei medico-legale

4. Amânarea executării pedepsei. Motive medicale şi sociale. Neefectuarea expertizei medico-legale

5. Întreruperea executării pedepsei. Expertiză medico-legală. Caracterul neechivoc al concluziilor

6. Amânarea executării pedepsei. Necesitatea evaluării tuturor datelor şi actelor medicale pentru stabilirea unui diagnostic de certitudine

7. Întreruperea executării pedepsei. Modul în care trebuie formulate concluziile raportului de expertiză medico-legală

8. Amânarea executării pedepsei. Utilitatea efectuării unei expertize medico-legale

9. Întreruperea executării pedepsei. Expertiză medico-legală efectuată anterior în altă cauză. Valabilitatea acesteia

10. Amânarea executării pedepsei. Neprezentarea condamnatului la serviciul de medicină legală pentru efectuarea expertizei. Consecinţe

11. Amânarea executării pedepsei. Cereri succesive. Neefectuarea tratamentului recomandat

12. Întreruperea executării pedepsei. Importanţa probatorie a expertizei medico-legale. Întreruperi succesive. Neefectuarea intervenţiei chirurgicale prescrise

 13. Întreruperea executării pedepsei. Raport de expertiză medico-legală. Examinarea nemijlocită a condamnatului

14. Întreruperea executării pedepsei. Efectuarea mai multor expertize medico-legale, dintre care ultima la Institutul Naţional de Medicină Legală. Competenţa efectuării unei noi expertize

15. Întreruperea executării pedepsei. Componenţa comisiei de expertiză medico-legală. Participarea medicului specialist

16. Amânarea executării pedepsei. Componenţa comisiei de expertiză medico-legală. Participarea medicului curant al condamnatului. Aprecierea pericolului concret pentru ordinea publică

17. Întreruperea executării pedepsei. Completarea raportului de expertiză medico-legală întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor privind componenţa comisiei. Consecinţe

18. Întreruperea executării pedepsei. Întocmirea unui nou act medico-legal de aceiaşi medici. Consecinţe

19. Întreruperea executării pedepsei. Expertiză medico-legală. Necesitatea evaluării tuturor afecţiunilor invocate de condamnat

20. Întreruperea executării pedepsei. Expertiză medico-legală. Existenţa mijloacelor de tratament şi terapeutică în penitenciar

21. Amânarea executării pedepsei. Elementele pe baza cărora se poate aprecia asupra stării sănătăţii condamnatului

22. Întreruperea executării pedepsei. Caracterul concluziilor raportului de expertiză medico-legală

23. Întreruperea executării pedepsei. Expertize medico-legale cu concluzii contradictorii. Nerespectarea cerinţelor prevăzute de art. 453 alin. (1) lit. a) C.proc.pen

24. Întreruperea executării pedepsei. Posibilitatea tratării sub pază, în reţeaua sanitară privată, a afecţiunilor de care suferă condamnatul

25. Întreruperea executării pedepsei. Boală gravă cu risc vital. Intervenţie chirurgicală care nu reprezintă o urgenţă medicală absolută şi pentru a cărei efectuare este necesar consimţământul pacientului. Criterii de apreciere a pericolului concret pentru ordinea publică

26. Întreruperea executării pedepsei. Raport de expertiză medico-legală incomplet. Condamnat a cărui lăsare în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică

27. Întreruperea executării pedepsei. Tratament care nu prezintă urgenţă. Aprecierea pericolului concret pentru ordinea publică

28. Întreruperea executării pedepsei. Posibilitatea internării sub pază. Criterii de apreciere a pericolului concret pentru ordinea publică. Incidenţa Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

29. Amânarea executării pedepsei. Necesitatea îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute de art. 453 alin. (1) lit. a) C.proc.pen

30. Întreruperea executării pedepsei. Necesitatea îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute de art. 453 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. Elemente de apreciere

31. Întreruperea executării pedepsei. Necesitatea verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de admisibilitate

§2. Condamnata este gravidă sau are un copil mai mic de un an

32. Întreruperea executării pedepsei. Interesul ocrotirii copilului

33. Întreruperea executării pedepsei. Condamnată căreia i-au fost interzise drepturile părinteşti

34. Amânarea executării pedepsei. Constatarea stării de graviditate. Încuviinţarea unei expertize medico-legale. Lipsa din dispozitivul hotărârii a menţiunilor privind obligaţiile condamnatei

35. Întreruperea executării pedepsei. Dovada cazului de întrerupere. Imposibilitatea de prezentare în faţa instanţei. Durata întreruperii

36. Amânarea executării pedepsei. Posibilitatea aplicării în cazul condamnaţilor bărbaţi. Înlăturarea discriminării

 §3. Existenţa unor împrejurări speciale care fac ca executarea imediată a pedepsei să aibă consecinţe grave pentru condamnat, familia acestuia sau unitatea la care lucrează

37. Întreruperea executării pedepsei. Noţiunea de „familie”

38. Întreruperea executării pedepsei. Noţiunea de „familie”

39. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Rezolvarea unor probleme patrimoniale ale condamnatului

40. Amânarea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Starea sănătăţii părintelui condamnatului

41. Amânarea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Imposibilitatea restituirii unui credit ipotecar

42. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Afectarea semnificativă a dezvoltării şi îngrijirii copilului minor al condamnatei, ca urmare a executării pedepsei

43. Întreruperea executării pedepsei. Necesitatea susţinerii examenelor şi clarificării situaţiei şcolare a condamnatului student. Evaluarea situaţiei de către instanţă

44. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Starea gravă a sănătăţii condamnatului

45. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Starea gravă a sănătăţii condamnatului

46. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Posibilitatea ameliorării situaţiei materiale a familiei condamnatului

47. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Situaţia locativă dificilă a familiei condamnatului. Relevanţa renunţării la o cerere similară. Comportamentul corespunzător din timpul detenţiei

48. Amânarea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Consecinţe grave pentru societatea al cărei administrator este condamnatul

49. Amânarea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Consecinţe grave pentru societatea al cărei angajat este condamnatul 50. Amânarea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Dovada producerii unor consecinţe grave în cazul executării pedepsei

51. Întreruperea executării pedepsei. Caracterul cert şi neechivoc al consecinţelor care s-ar produce dacă s-ar continua executarea pedepsei

52. Amânarea executării pedepsei. Împrejurări anterioare începerii executării pedepsei

53. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Relevanţa gravităţii infracţiunilor pentru care s-a dispus condamnarea

54. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Relevanţa gravităţii infracţiunilor pentru care s-a dispus condamnarea

55. Amânarea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Necesitatea evaluării complete

56. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Anchetă socială care nu se referă la aspectele considerate esenţiale de condamnat

57. Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale. Soluţionarea cererii în lipsa unei anchete sociale

58. Întreruperea executării pedepsei. Modificarea temeiului cererii în recurs

Secţiunea a 2-a. Soluţionarea cererii

§1. Titularii cererii

59. Întreruperea executării pedepsei. Cerere introdusă de fiul major al condamnatului

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autor: Cotoi Florin
Titlul cartii: Amanarea si intreruperea executarii pedepsei. Culegere de practica judiciara
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 03 Iun 2010
ISBN: 978-973-115-735-1
Numar de pagini: 256
Mod de legare (Coperta): Brosare, Laminare

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker