Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Concursul de infractiuni

Descriere

Prin concurs de infracţiuni se înţelege acea formă a pluralităţii de infracţiuni ce constă în săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni de aceeaşi persoană mai înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele . Această ultimă cerinţă deosebeşte concursul de infracţiuni de recidivă. Şi noul Cod penal francez defineşte în mod asemănător concursul de infracţiuni prin art. 132-2.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

 CUPRINS 

CONCURSUL DE INFRACŢIUNI
 
 
 
CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND PLURALITATEA DE INFRACŢIUNI 
1.1. INFRACŢIUNEA - TEMELIA RĂSPUNDERII PENALE
1.2. DEFINIŢIA ŞI CARACTERIZAREA PLURALITĂŢII DE INFRACŢIUNI
1.3. FORMELE PLURALITĂŢII DE INFRACŢIUNI
1.3.1. RECIDIVA
1.3.2. PLURALITATEA INTERMEDIARĂ
 
 
CAPITOLUL 2: ASPECTE NOŢIONALE PRIVIND CONCURSUL DE INFRACŢIUNI
2.1. DEFINIŢIA CONCURSULUI DE INFRACŢIUNEA
2.2. NATURA JURIDICĂ A CONCURSULUI DE INFRACŢIUNI
2.3. CONDIŢIILE DE EXISTENŢĂ ALE CONCURSULUIDE INFRACŢIUNI
 
CAPITOLUL 3: FORMELE CONCURSULUI DE INFRACŢIUNI
3.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND FORMELE CONCURSULUI DE INFRACŢIUNI
3.2. CONCURSUL REAL DE INFRACŢIUNI
3.2.1. NOŢIUNEA DE CONCURS REAL DE INFRACŢIUNI
3.2.2. FORMELE CONCURSULUI REAL DE INFRACŢIUNI
3.3. CONCURSUL IDEAL SAU FORMAL DE INFRACŢIUNI 
 
 
CAPITOLUL 4: TRATAMENTUL PENAL AL CONCURSULUI DE INFRACŢIUNI
4.1. SISTEME DE SANCŢIONARE
4.1.1. SISTEMUL CUMULULUI ARITMETIC
4.1.2. SISTEMUL ABSORBŢIEI
4.1.3. SISTEMUL CUMULULUI JURIDIC
4.2. APLICAREA PEDEPSELOR PRINCIPALE ÎN CAZ DE CONCURS DE INFRACŢIUNI
4.3. PEDEPSELE COMPLEMENTARE ÎN CAZ DE CONCURS DE INFRACŢIUNI
4.4. MĂSURILE DE SIGURANŢĂ ÎN CAZ DE CONCURS DE INFRACŢIUNI
4.5. CONTOPIREA PEDEPSELOR PENTRU INFRACŢIUNI CONCURENTE
4.6. TRATAMENTUL PENAL AL CONCURSULUI DE INFRACŢIUNI POTRIVIT NOULUI COD PENAL
 
 
CAPITOLUL 5: CONCLUZII
 
BIBLIOGRAFIE 
 
 
- BIBLIOGRAFIE -
 
- Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, „Drept penal român. Partea generală”, ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
- V. Dongoroz şi colab., „Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea generală”, Vol. I, ediţia a II-a, (reeditată), Editura Academiei Române şi Editura All, Bucureşti, 2003;
- A. Boroi, „Drept penal. Partea generală”, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- Costică Bulai, Avram Filipaş, Constantin Mitrache, Bogdan Nicolae Bulai, Cristian Mitrache, „Instituţii de drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă 2008-2009”, cu ultimele modificări ale Codului penal, Editura Trei, Bucureşti, 2008;
- Ilie Pascu, Vasile Dobrinoiu, Traian Dima ş.a., „Noul  Cod Penal comentat”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
- Gh. Diaconu, „Răspunderea penală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;
- V. Barbu, „Vinovăţia. Problema fundamentală a răspunderii penale”, Editura PACO, Bucureşti, 2008;
- Lavinia Vlădilă, Olivian Mastacan, „Drept penal. Partea generală”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
- D. Romoşan, „Vinovăţia în dreptul român”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999;
- Florin Streteanu, „Concursul de infracţiuni”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999;
- Traian Dima, „Drept penal. Partea generală”, ediţia a 2-a, editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;
- Traian Dima, „Drept penal. Partea generală”, Vol. I – Infracţiunea, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
- Nicolae Anghel Nicolae, „Drept penal. Partea generală”, Vol. II, Editura „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2005;
- Vasile Păvăleanu, „Drept penal. Partea generală. Legea penală şi infracţiunea”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
- C. Bulai, „Drept penal. Partea generală”, Vol. I, Editura Şansa, Bucureşti, 1992;
- M. Zolyneak, M.I. Michinici, „Drept penal, Partea generală”, Editura Chemarea, Iaşi, 1999;
- George Antoniu, „Vinovăţia penală”, (reeditare), Editura Academiei, Bucureşti, 2003; 
- George Antoniu, „Vinovăţia, în perspectiva reformei penale şi a aderării la Uniunea Europeană”, în Revista de Drept Penal nr. 2/2003; 
- Virgil Rămureanu, „Concursul de infracţiuni în reglementarea noului Cod penal”, în Revista Română de Drept nr. 9/1968;
- M. Zolyneak, „Cu privire la natura juridică a concursului de infracţiuni”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii A.I. Cuza, Iaşi, 1970;
- D. Lămăşanu, „Concursul de infracţiuni stare de agravare sau de atenuare a pedepsei”, în Revista de Drept Penal, 4/1999;
- C. Bulai, Tâlhăria şi lipsirea de libertate în mod ilegal - infracţiune unică sau concurs de infracţiuni, în Revista de Drept Penal nr. 2/1994;
- Gh. Mateuţ, Unele consideraţii teoretice şi practice despre conţinutul complex al infracţiunii de tâlhărie, în Revista Dreptul nr. 11/1995;
- I. Fodor, Concursul cu conexitate (concursul caracterizat) în noul Cod penal, în Studii şi cercetări juridice nr. 2/1969;
- L. Biro, „Consideraţii asupra tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni,” în Revista Română de Drept nr. 9/1973;
- Codul penal, modificat şi completat prin:
O.U.G. nr. 198 din 4 decembrie 2008 privind modificarea şi completarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 93/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 351 din 27 mai 2010;
Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial nr. 714 din 26 octombrie 2010;
- Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009.
- www.scj.ro – site-ul oficial al instanţei supreme (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie);
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 35 din 22 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 13.03.2009;
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 37 din 22 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 177 din 23.03.2009;
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 2 din 21 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 859 din 19.12.2008;
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. XXXI din 16 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 14.11.2007;
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. II/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 867 din 27 septembrie 2005.
 
Titlul lucrarii: Concursul de infractiuni
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 70
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50
Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Revista Romana de ADR nr. 2 (2012)

Pretul nostru: Lei (Ron) 25.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00

Recent vizualizate

Concursul de infractiuni

Concursul de infractiuni

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker