Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Greva. Reglementarea grevei in Romania

Descriere

Potrivit legii, grevele pot fi de avertisment, propriu-zise şi de solidaritate. Grevele sunt organizate de sindicatele reprezentative sau, după caz, de reprezentanţii salariaţilor, care vor stabili şi durata acesteia, cu respectarea prevederilor legale. Sindicatele reprezentative sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor îi reprezintă pe grevişti, pe toata durata grevei, în relaţiile cu unitatea, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti, în cazurile în care se solicită suspendarea sau încetarea grevei. Legiuitorul a stabilit expres că greva poate fi declarata numai pentru apărarea intereselor cu caracter profesional, economic şi social ale salariaţilor; greva nu poate urmări realizarea unor scopuri politice.

Potrivit legii, participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la greva sau să refuze să participe. Pe durata unei greve declanşate într-o unitate pot înceta activitatea şi salariaţii unor subunităţi sau compartimente care nu au participat iniţial la declanşarea conflictului de interese.

Participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor legii, nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale salariaţilor şi nu poate avea consecinţe negative asupra greviştilor sau asupra organizatorilor. Aceste dispoziţii nu se aplică dacă greva este suspendată sau declarată ilegală. Pe durata grevei salariaţii îşi menţin toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, cu excepţia drepturilor salariale.

În ceea ce priveşte greva patronală – lock-out-ul, în doctrina juridică s-a subliniat necesitatea reglementării şi în România a acestei instituţii, cu condiţia însă de a se limita posibilitatea angajatorului de a închide temporar unitatea, prin: consacrarea expresă a rolului defensiv al măsurii; prevederea expresă şi limitativă a situaţiilor în care s-ar impune recurgerea la lock-out; notificarea salariaţilor care nu participă la grevă şi care sunt afectaţi prin măsura luată de angajator; stabilirea, în sarcina angajatorului, a obligaţiei de a plăti salariaţilor neparticipanţi la grevă a unei indemnizaţii raportate la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată; notificarea de către angajator a Inspecţiei Muncii, precum şi a persoanelor care beneficiază de serviciile sale; instituirea unui regim juridic diferit în sectorul public faţă de cel privat.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

CUPRINS

REGLEMENTAREA GREVEI ÎN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. ISTORICUL REGLEMENTĂRILOR ÎN MATERIA CONFLICTELOR DE MUNCĂ

1.2. REGLEMENTAREA ACTUALĂ A CONFLICTELOR DE MUNCĂ ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ

1.3. NORMELE INTERNAŢIONALE ALE MUNCII ŞI CONFLICTELE DE MUNCĂ

 

CAPITOLUL II: GREVA: NOŢIUNE. TRĂSĂTURI. TIPURI DE GREVĂ

2.1. REGLEMENTARE LEGALĂ. NOŢIUNEA DE GREVĂ. TRĂSĂTURI

2.2. TIPURI DE GREVĂ

2.3. GREVA PATRONALĂ: LOCK-OUT-UL

 

CAPITOLUL III: DECLANŞAREA ŞI DESFĂŞURAREA GREVEI

3.1. DECLANŞAREA GREVEI

3.1.1. Nivelul de declanşare a grevei

3.1.2. Condiţiile de declanşare a grevei

3.1.3. Hotărârea de declarare a grevei

3.1.4. Categorii de persoane care nu pot declara sau participa la grevă

3.1.5. Limitări privind declararea şi participarea la grevă

3.1.6. Suspendarea începerii sau continuării grevei

3.2. DESFĂŞURAREA GREVEI

3.3. CONTINUAREA ACTIVITĂŢII SALARIAŢILOR CARE NU PARTICIPĂ LA GREVĂ

3.4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR PE DURATA DESFĂŞURĂRII GREVEI

3.5. ÎNCETAREA GREVEI

3.5.1. Modalităţile de încetare a grevei. Enumerare generală

3.5.2. Analiza cazurilor de încetare a grevei

3.6. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU NERESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND GREVA

3.6.1. Precizări generale

3.6.2. Formele şi analiza formelor de răspundere juridică pentru nerespectarea prevederilor legale privind greva

 

CAPITOLUL IV: GREVA FUNCŢIONARILO PUBLICI

4.1. UNELE ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI

4.2. SEDIUL LEGAL CU PRIVIRE LA GREVA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

4.3. REGULI PRIVIND DECLANŞAREA ŞI DESFĂŞURAREA GREVEI

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE
 
־         Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008
־         Alexandru Ţiclea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
־         Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008
־         Andrei Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
־         Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Ţichindelean, Ovidiu Ţinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;
־         Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007
־         Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, “Dreptul muncii”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
־         Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului Muncii - comentate. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2005”, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2005.
־         Alexandru Ţiclea, „Soluţii şi propuneri privind interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii din Codul muncii”, în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2003
־         Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
־         Ion Traian Ştefănescu, Reglementări recente referitoare la contractele colective de muncă şi la grevă, în Revista română de dreptul muncii nr. 1/2006
־         L. Dima, Conflictele de interese - conflicte colective de muncă (I). Studiu comparat al reglementărilor din legislaţia română şi din legislaţia altor state, în Analele Universităţii Bucureşti (seria Drept), nr. 2/2003
־         Raluca Dimitriu, Soluţionarea conflictelor de muncă prin conciliere şi mediere, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 2/2004
־         Raluca Dimitriu, Dreptul la muncă în legislaţia românească actuală, în Revista Dreptul nr. 10/1997
־         Raluca Dimitriu, Conflictele de muncă şi soluţionarea lor, Editor Tribuna Economică, Bucureşti, 2006
־         Raluca Dimitriu, Dreptul la grevă şi exercitarea lui, în Revista Dreptul nr. 6/1990
־         Ş. Beligrădeanu, Dreptul la grevă şi exercitarea lui, în Revista Dreptul nr. 6/1990
־         Ş. Beligrădeanu, Legea nr. 15/1991 pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă, în Revista Dreptul nr. 2-3/1991
־         Gh. Brehoi, A. Popescu, Conflictul colectiv de muncă şi greva, Editura Forum, Bucureşti, 1991
־         Aurelian-Gabriel Uluitu, Consideraţii referitoare la regimul juridic al grevei, în Revista Dreptul nr. 10/2004
־         Aurelian Gabriel Uluitu, Greva patronală, în Revista Dreptul nr. 11/ 2004
־         Şerban Beligrădeanu, Lock-aut-ul, în Dicţionar de drept al muncii de Şerban Beligrădeanu, Ion Traian Ştefănescu, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997
־         Ion Traian Ştefănescu, Conflictele de muncă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
־         Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura All Beck, Bucureşti, 2001
־         M. Volonciu, Limitele exercitării dreptului la grevă, în “Studii de drept românesc” nr. 3-4/1996
־         Romulus Gidro, Considerente privind tipologia grevelor, în Revista Pro iure, nr. 1/1995
־         Şerban Beligrădeanu, Probleme juridice generate de exercitarea dreptului la grevă, în Revista Dreptul, nr. 6/1995
־         I.T. Ştefănescu, Conflictele de muncă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
־         Ioana Vasiliu, Discuţii despre necesitatea reglementării Lock-out-ului, în Revista Dreptul nr. 9/1993
־         Olia-Maria Corsiuc, Soluţionarea conflictelor de muncă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004
־         A. Ţiclea, Soluţionarea conflictelor de muncă. O nouă reglementare, în Revista de Drept Comercial nr. 1/2000
־         Andrei Săvescu, Marinela Cioroabă, Alina Matei, Codul muncii adnotat. Doctrină şi jurisprudenţă, Editura Indaco, Bucureşti, 2005
־         Ş. Beligrădeanu, Examen de ansamblu asupra Legii nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, în Revista Dreptul nr. 1/2000
־         Ovidiu Petru Musta, Unele consideraţii referitoare la aplicarea art. 42 alin. 1 din Legea nr. 16811999, în Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2007
־         Marc Moreau, Dreptul la grevă şi exercitarea lui, în Revista Dreptul nr. 6/1990
־         Mona-Lisa Belu Magdo, Conflictele colective şi individuale de muncă, Editura All Beck, Bucureşti, 2001
־         S. Ghimpu, Al. Ţiclea, Dreptul muncii, ediţia a III-a, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1995
־         C. Tufan, V. Florescu, Conflictul colectiv de muncă şi greva, Editura All Beck, Bucureşti, 1998
־         Valerică Dabu, Fusea Sorin, Drept şi legislaţia muncii. Note de curs, Bucureşti 2008-2009, SNSPA
־         Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, Vol. I, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
־         Emil Bălan, Drept administrativ, Ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
־         V. Prisăcaru, Funcţionarii publici, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
־         Verginia Vedinaş, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările ulterioare, republicată. Comentată, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004
־         Verginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu, Statutul funcţionarului public european, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007
־         Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 582 din data de 29 noiembrie 1999
־         Legea nr. 261 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din data de 24 iulie 2007
־         Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din 8 decembrie 1999, republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din data de 29 mai 2007

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Greva. Reglementarea grevei in Romania
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 88
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00
Cronicile din Narnia - colectia

Cronicile din Narnia - colectia

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.00
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50

Recent vizualizate

Greva. Reglementarea grevei in Romania

Greva. Reglementarea grevei in Romania

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker