Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiunile contra vietii - Abordare psiho-socio-juridica

Descriere

În ultimul deceniu, în mai multe ţări, s-au multiplicat preocupările în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor contra vieţii, elaborându-se programe şi strategii distincte. Au apărut, în acest sens, numeroase organizaţii şi instituţii implicate activ în soluţionarea unor asemenea probleme şi au fost iniţiate o serie de măsuri destinate sancţionării mai drastice a infractorilor. Pe de altă parte, au fost introduse o serie de reforme la nivelul sistemului juridic, al sistemului medical sau al altor instituţii abilitate etc.

Dincolo de sensibilizarea opiniei publice faţă de extinderea fenomenului criminalităţii, au fost iniţiate o serie de măsuri structurale, capabile să susţină eforturile autorităţilor şi organizaţiilor nonguvernamentale în activitatea de intervenţie, tratament şi asistenţă.

În ceea ce priveşte soluţiile juridice, acestea reprezintă astăzi, în majoritatea ţărilor care se confruntă cu gravitatea problemei violenţei, una dintre preocupările principale ale specialiştilor, în încercarea lor de a găsi noi forme de prevenire şi descurajare a actelor de agresiune. Astfel, gradul de inadecvare a legilor în ceea ce priveşte protejarea victimelor şi sancţionarea mai fermă a agresorilor a făcut ca, în mai multe ţări, reforma sistemului legislativ şi juridic să constituie o prioritate absolută, situaţie aplicabilă şi României.

Ca urmare a reformelor întreprinse în domeniul legislaţiei şi al funcţionării sistemului juridic, au fost făcuţi paşi importanţi în activitatea de elaborare şi punere în aplicare a unor legi importante cu privire la protejarea şi asistenţa victimelor şi înăsprirea pedepselor pentru agresori. În acelaşi timp, s-a armonizat legislaţia existentă în mai multe ţări şi au fost introduse noi norme juridice capabile să incrimineze şi să sancţioneze violenţa între membrii familiei, cu precădere cea îndreptată împotriva femeilor, copiilor şi bătrânilor.

Una dintre cele mai semnificative măsuri legale elaborate în acest sens a constat în a acorda dreptul tribunalelor de a decide interdicţii în ceea ce priveşte abuzul unei rude împotriva altei rude, interzicerea hărţuielilor şi ameninţărilor la adresa victimei, obligarea agresorului la plata unor daune pentru victimă sau la susţinerea ei financiară etc. Pe de altă parte, au fost redefinite anumite reglementări deja existente, în scopul unei stabiliri mai precise a responsabilităţii agresorilor şi a intereselor victimelor.

Gradul de eficacitate a acestor legi a depins şi depinde însă, în continuare, de modul în care sunt aplicate şi de atitudinea sau mentalitatea celor care administrează actul de justiţie. În mai multe ţări, poliţiştii sau judecătorii sunt caracterizaţi ei înşişi de atitudini discriminatorii faţă de victime, aşa cum este, de exemplu, cazul unor ţări islamice, unde femeia nu beneficiază de un tratament echitabil în actul de justiţie.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: DREPTUL LA VIAŢĂ – DREPT FUNDAMENTAL AL OMULUI

1.1. DREPTUL LA VIATA PE TREPTELE ISTORIEI

1.2. DREPTUL LA VIAŢĂ ÎN ROMÂNIA. CONSACRARE CONSTITUŢIONALĂ

1.3. OCROTIREA DREPTULUI LA VIAŢĂ PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL

1.4. DREPTUL LA VIAŢĂ PE PLAN INTERNAŢIONAL

 

CAPITOLUL II: CRIMA ŞI CRIMINALITATEA DIN PERSPECTIVĂ PSIHO-SOCIO-JURIDICĂ

2.1. SEMNIFICAŢIA SOCIALĂ A CRIMINALITĂŢII

2.2. DEVIANŢA ŞI CRIMINALITATEA CA PROBLEME SOCIALE

2.3. TEORII PSIHO-SOCIOLOGICE PRIVIND CRIMINALITATEA

A. TEORIA FUNCŢIONALISTĂ

B. TEORIA CONFLICTULUI SOCIAL

C. TEORIA INTERACŢIONISMULUI SIMBOLIC (TEORIA ETICHETĂRII)

D. ORIENTĂRI FENOMENOLOGICE ÎN DOMENIUL CRIMINOLOGIEI ŞI AL PENOLOGIEI

 2.4. FENOMENUL CRIMINALITĂŢII ÎN GENERAL. CAUZE ŞI DIMENSIUNI

 

CAPITOLUL III: ANALIZA PSIHO-SOCIOLOGICĂ A INFRACŢIUNILOR CONTRA VIEŢII

3.1. AMPLOAREA INFRACŢIONALITĂŢII CONTRA VIEŢII

3.2. CAUZELE INFRACŢIUNILOR CONTRA VIEŢII

A. TEORII PRIVIND CAUZELE INFRACŢIUNILOR CONTRA VIEŢII

B. CAUZELE INFRACŢIUNILOR CONTRA VIEŢII ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

3.3. DINAMICA INFRACŢIUNILOR CONTRA VIEŢII PE PLAN MONDIAL

3.4. SPECIFICUL CRIMINALITĂŢII FEMININE ÎN CAZUL UNOR INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII

 

CAPITOLUL IV: TIPURI (FORME) DE INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII

4.1. ASPECTE COMUNE INFRACŢIUNILOR CONTRA VIEŢII

A. OBIECTUL JURIDIC ŞI OBIECTUL MATERIAL

B. SUBIECŢII

C. LATURA OBIECTIVĂ

D. LATURA SUBIECTIVĂ

E. TENTATIVA ŞI CONSUMAREA

F. SANCŢIUNEA

4.2. OMORUL (OMUCIDEREA

A. CONŢINUTUL LEGAL

B. CONDIŢII PREEXISTENTE

C. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

D. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

E. ASPECTE PROCESUALE

4.3. OMORUL CALIFICAT

 A. CONŢINUTUL LEGAL

B. CONDIŢII PREEXISTENTE

C. CIRCUMSTANŢELE ÎN PREZENŢA CĂRORA EXISTĂ OMOR CALIFICAT. 57 D. SANCŢIUNI

4.4. OMORUL DEOSEBIT DE GRAV

A. CONŢINUTUL LEGAL

B. CIRCUMSTANŢELE ÎN PREZENŢA CĂRORA EXISTĂ OMOR DEOSEBIT DE GRAV

C. SANCŢIUNI

4.5. PRUNCUCIDEREA

A. CONŢINUTUL LEGAL

B. CONDIŢII PREEXISTENTE

C. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

D. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

E. ASPECTE PROCESUALE

4.6. UCIDEREA DIN CULPĂ

A. CONŢINUTUL LEGAL

B. CONDIŢII PREEXISTENTE

C. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

D. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

E. ASPECTE PROCESUALE

4.7. DETERMINAREA SAU ÎNLESNIREA SINUCIDERII

A. CONŢINUTUL LEGAL

B. CONDIŢII PREEXISTENTE

C. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

D. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

 

 

CAPITOLUL V: ÎN LOC DE CONLUZII: LUPTA ÎMPOTRIVA INFRACŢIONALITĂŢII CONTRA VIEŢII. NOUL COD PENAL ROMÂN

BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografie
 
-      Constituţia României, republicată în 2003, cu actualizarea denumirilor şi renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003;
-      Codul penal român în vigoare şi Codul de procedură penală;
-      Noul Cod penal Român, în vigoare începând cu 29 iunie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 595 din 29 iunie 2004;
-      G. Antoniu, T. Vasiliu, D. Pavel ş.a., Codul penal comentat şi adnotat. Partea specială, Vol. I., Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
-      G. Antoniu, C. Bulai, „Practică judiciară penală”, vol. I. Editura Academiei Bucureşti, 1988.
-      G. Antoniu, C. Bulai, Practica judiciară penală. Partea specială,, vol. III., Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992.
-      Bandura, The Social Learning Perspectiv, Mechanisms of Agressions, în M. Toch, Psychology of Crime and Criminal Justice, Waveland, Press inc., Prospect Heights, Illinois, 1986.
-      Frank A. Beach, Cellar S. Ford, „Patterns of Sexual Behavior”, New York, Harper and Row, 1955.
-      Alexandru Boroi, „Pruncuciderea şi uciderea din culpă”, Editura Ministerului de Interne, 1992.
-      Alexandru Boroi, “Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunile de omor şi lovire sau vătămările cauzatoare de moarte”, Ministerul de Interne, Serviciul Editorial.
-      Alexandru Boroi, „Infracţiuni contra vieţii”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
-      P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droitet de criminologie, Tome III, Criminologie, Paris, Dalloz, 1963.
-      Bulai, C. Mitrache, „Practica judiciară”, Casa de Editură şi Presă Şansa SRL, Bucureşti, 1994.
-      Mihail Cernea, „Sociologia americană. Tendinţe şi controverse”, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, col. „Enciclopedia de buzunar”, 1974.
-      Dan Ciobanu, Victor Duculescu, Drept constituţional român, Ed. Hyperion XXI, Bucureşti, 1993.
-      Marshall B. Clinard, Robert F. Meier, „Sociology of Deviant Behavior”, Fifth edition, New York, Chicago, San Francisco, Dallas, Holt, Rinehart and Winston, 1979.
-      Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Ioan Vida, Constituţia României comentată şi adnotată, Bucureşti, 1992.
-      Lewis A. Coser, “The Functions of Social Conflict”, New York, Free Press, 1964.
-      Ralf Dahrendorf, “Class and Class Conflict in Industrial Society”, London, Routledge and Kegan Paul, 1959.
-      Ghorghe Diaconescu, ”Drept penal special”, vol. I, Bucureşti, 1994.
-      Gheorghe Diaconescu, Drept penal. Partea speciala, Bucureşti, 1995.
-      Aurel Dincu, Bazele criminologiei, Editura Proarcadia, Bucureşti, 1993.
-      Ion Dobrinescu, „Infracţiunea de pruncucidere”, R.R.D. nr. 11/1971.
-      Ion Dobrinescu, „Infracţiuni contra vieţii persoanei”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1987.
-      J. Dollard, L. W. Dood, E. Miller, O.H. Mowrren and R. Sears, Frustration and agression, New Haven, Yale Univ., Press, 1939.
-      Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica-Mihaela Stănoiu, Victor Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. III, Partea speciala, Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1971.
-      Ovidiu Drîmba, Istoria culturii si civilizaţiei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1984, 1987, 1995.
-      Gheorghiu-Brădet, „Drept penal. Partea specială”, Vol. I., Editura Europa Nova, Bucureşti, 1993.
-      Etienne de Greef, Introduction a la criminologie, Bruxelles, Editura Van den Plank, 1946.
-      Irving Louis Horowitz, „Professing Sociology. Studies in the Life Cycle of Social Science”, Southem Ilinois, University Press, Carbondale and Edwardsville, 1968.
o   Kardiner, “L’ndividu dans la société”, Paris, Gallimard, 1969.
-      E. Kretschmer, “Körporbau und Character”, Berlin, Springer Verlag, 1942.
-      Octavian Loghin, Avram Filipaş, „Drept penal român partea specială”, Casa de editură şi presă “Şansa” SRL, Bucureşti, 1992.
-      Octavian Loghin, “Sancţionarea participanţilor în cazul pruncuciderii”, R.R.D. nr. 1/1973.
-      Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal român partea specială, Casa de editură şi presă Şansa SRL, Bucureşti, 1997.
-      Gh. Mateuţ „Unele considerente în legătură cu structura infracţiunii prevăzute de art. 178 alin. 3”, R.R.D. nr. 6/1986.
-      Tiberiu Constantin Medeanu, “Crima şi criminalul. Geneza crimelor şi descoperirea criminalilor”, Editura Lumina Lex, Bcureşti.
-      Robert K. Merton, Robert Nisbet (edit.), „Contemporary Social Problems. An introductions to the Sociology of Deviant Behaviour and Social Disorganiyation”, Third edition, New York and Burligame, Harcourt Brace and World, Inc., 1961.
-      Doina Micu, „Garantarea drepturilor omului”, Editura ALL, Bucureşti, 1988.
-      Gh. Nistoreanu, C. Păun, „Criminologie”, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1995.
-      V. Papadopol, „Delimitarea actelor de coautorat de cele de complicitate”, Justiţia Nouă nr. 7/1963.
-      V. Papadopol, M. Popovici, “Repertoriu alfabetic de practică judiciară în mate­rie penală pe anii 1969-1975”, de Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
-      Iulian Poenaru, Pedeapsa cu moartea. „'Pro'' sau '”contra''?, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.
-      Vasile Popa, Ion Drăgan, Lucian Lepădat, „Psiho-sociologie juridică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
-      Sorin Rădulescu, Dan Banciu, “Sociologia crimei şi criminalităţii”, Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1996.
-      Sorin M. Rădulescu, „Devianţă, criminalitate şi patologie socială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
-      Sorin M. Rădulescu, „Sociologia violenţei (intra)familiale – victime şi agresori în familie”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
-      John Rex, “Key Problems in Sociological Theory”, London, Routledge and Kegan Paul, 1961.
-      Scripcaru, “Suicide and aggressiveness”, Revista de Medicină Legală (publicaţie a Societăţii de Medicină Legală din România) nr. 9/1996.
-      W. H. Sheldon, C. W. Dupertuis, E. Mc. Dermot, „Atlas of Man: A Guide for Somathotyping the Adult Male”, New York, Harper, 1954.
-      J. L. Simmons, „Public Stereotypes of Deviants” , în „Social Problems”, nr. 13 (Fall), 1965.
-      Emilian Stancu, Introducere în criminologia generală, Ed. Carro, Bucureşti, 1994.
-      R. M. Stănoiu, O. Brezeanu, T. Dianu, „Tranziţia şi criminalitatea”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994.
-      O. Stoica, “Drept penal. Partea specială”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
-      O.A. Stoica, „Unele consideraţii cu privire la infracţiunea de pruncucidere”, Studia Universi­tatis, Babeş-Bolay Series Jurisprudentia, 1972.
-      Vasiu, “Drept penal român. Partea specială”, Vol. I, 1997.
-      Maria Voinea, „Sociologie generală şi juridică”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.
-      Maria Voinea, Florin Dumitrescu, „Psiho-sociologie judiciară”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2002.
-      M. Zolyneac, “Unele aspecte teoretice şi practice ale recidivei”, R.R.D. nr. 6/1983.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Infractiunile contra vietii - Abordare psiho-socio-juridica
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 88
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker