Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Parteneriatul public - privat in administratia publica

Descriere

Noţiunea de parteneriat public – privat pentru realizarea şi administrarea de infrastructuri şi servicii publice şi-a dovedit utilitatea în economiile tuturor statelor ce l-au utilizat.

Acest parteneriat a permis şi permite să se răspundă la nevoi esenţiale fără a împovăra finanţele publice şi să elibereze puterea publică de sarcini de simplă gestiune. Necesitatea dezvoltării infrastructurii şi a serviciilor publice în ţările industrializate precum şi în statele în curs de dezvoltare, deschide permanent un câmp vast de acţiune, deşi există în continuare obstacole ce trebuiesc a fi depăşite.

Distribuirea costurilor unui parteneriat public – privat între sectorul public şi cel privat depinde de preluarea riscurilor financiare, comerciale şi de altă natură. Cu cât mai multe riscuri sunt în sarcina partenerului privat, cu atât impactul pozitiv prelungit asupra bugetului este mai mare. În evaluarea impactului asupra bugetului public se impune a se fi luate în calcul şi garanţiile de stat pe care partenerul privat le solicită. Garanţiile vor asigura toate riscurile, însemnând cheltuieli curente, dar şi viitoare ale bugetului public. Acolo unde există cofinanţare publică, este necesar să se apeleze la licitaţii pentru a alege partenerul privat cel mai convenabil din punct de vedere al calităţii costului.

Succesul unui contract pentru autorităţile publice, în ceea ce priveşte costurile sale, este asigurat de concurenţă. Concurenţa asigurată înainte de demararea proiectului obligă ofertanţii privaţi să micşoreze costurile, să crească calitatea şi să fie inovativi. La gestionarea unor utilităţi publice se poate folosi managementul privat, care să aducă o cât mai mare eficienţă. Un accent deosebit se pune pe delegarea de gestiune, din partea sectorului de stat, spre sectorul privat.

Pentru parteneriatul public privat se impune definirea cât mai clară a riscurilor şi distribuţia lor, contractele trebuind să fie foarte bine negociate şi structurate legal. O parte din riscuri pot fi reduse ca urmare a unui montaj adecvat al proiectului şi a luării unor măsuri de protecţie a mediului, administraţiilor publice revenindu-le sarcina principală de a stabili foarte clar acţiunile ce urmează a se întreprinde în acest domeniu, având în vedere că un parteneriat se poate întinde pe o perioadă lungă de timp, adesea decenii.

Parteneriatul public - privat poate asigura o alternativă optimă prin care sectorul privat cooperează cu autorităţile publice, furnizând capitalul şi experienţa necesare pentru asigurarea unor servicii publice de calitate.

Proiectul de parteneriat public-privat se dovedeşte astfel a fi unul dintre principalele mecanisme prin care sectorul public reuşeşte să obţină valoare în schimbul banilor, prin implicarea sectorului privat care este controlat în toate fazele realizării investiţiei şi în exploatare.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

CONEXIUNI SISTEMICE ALE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT. STUDIU DE CAZ

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT

1.1. NOŢIUNEA DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

1.2. CADRUL LEGAL PRIVIND PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT.

1.3. NECESITATEA PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT ÎN ROMÂNIA.

 

CAPITOLUL II: FUNCŢIILE PARTENERIATULUI PUBLIC – PRIVAT

2.1. FUNCŢIA DE GENERATOR DE VENITURI.

2.2. FUNCŢIA DE PRESTATOR DE SERVICII.

2.3. FUNCŢIA DE PARTENER ÎN PROCESUL DE ELABORARE AL POLITICILOR PUBLICE.

2.4. FIRMELE PRIVATE CA PARTENER SOCIAL.

2.5. FUNCŢIA DE STIMULARE A CREĂRII DE NOI LOCURI DE MUNCĂ.

 

CAPITOLUL III: CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

3.1. NOŢIUNE ŞI DELIMITĂRI CONCEPTUALE. CADRUL NORMATIV.

3.2. PROIECTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT.

3.3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT.

 

CAPITOLUL IV: PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ

4.1. SUSŢINEREA PROIECTELOR DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ

4.2. SUSŢINEREA PROIECTELOR DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT DIN EXPERIENŢA UNOR ŢĂRI EUROPENE.

 

CAPITOLUL V: STUDIU DE CAZ: CREAREA CENTRULUI PILOT DE SERVICII COMUNITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ŞI DE INSTRUIRE TECHIRGHIOL

5.1. ASPECTE GENERALE.

5.2. DESCRIEREA PROIECTULUI.

5.3. PARTENERII IMPLICAŢI.

5.4. PROCEDURA REALIZĂRII PARTENERIATULUI.

5.5. OBSERVAŢII FINALE

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

 BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografie
 
 • A. Matei, “Analiza sistemelor administraţiei publice, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
 • A. Matei, “Performanţa serviciilor publice. Metode sistemice şi abordări calitative”, în Revista Transilvană de Ştiinţe Juridice 3 (12)/2004;
 • Ion Plumb, Armenia Androniceanu, ş.a. „Managementul serviciilor publice”, Editura A.S.E, Bucureşti, 2000.
 • Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, „Sisteme comparative de administraţie publică europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 2001. 
 • Anton Trăilescu, „Drept administrativ. Tratat elementar”, Editura All Beck, 2002.
 • Ioan Alexandru, „Administraţia publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Jean-Yves Perrot şi Gautier Chatelus „Financement des infrastructures et des services collectifs. Le recours au partenariat public-privé”- Presses des Ponts et Chaussées, Paris, 2000.
 • Jean-Etienne Bettignies şi Thomas W. Ross – „The Economics of Public-Private Partnerships” - Canadian Public Policy – analyse de politiques, vol. XXX, nr. 2, 2004.
 • Timothy Besley şi Maitreeesh Ghatak „Public-Private Partnerships for the provision of public goods: Theory and an aplication to NGOs” – The development economics discussion paper series – London School of Economics, 1999.
 • Guy B. Peters, „Comparing Public Administration. Problems of Theory and Methods”, Indiana University Press, Indiana, 1995.
 • OCDE, „Administraţia deschisă. Iniţiative privind calitatea serviciilor”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 • Mircea Preda, Benonica Vasilescu, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004;
 • Cristian Iftimoie, Verginia Vedinaş, Teodora-Gabriela Sandu, Carmen Urziceanu, „Administraţia publică locală în România în perspectiva integrării europene”, Editura Economică, Bucureşti, 2003
 • Mircea Preda, „Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Antonie Iorgovan, “Tratat de drept administrativ”, Ediţia a III-a, All Beck, 2002
 • Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Ion Popescu, Dragoş Dincă, „Drept administrativ”, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
 • Dumitru Brezoianu, „Drept administrativ. Partea specială”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002
 • Eugen Popa, „Autonomia locală în România”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999;
 • Mihai T. Oroveanu, „Tratat de drept administrativ”, Universitatea Creştină " Dimitrie Cantemir ", Bucureşti, 1994;
 • Valentin I. Prisăcaru, „Tratat de drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
 • Verginia Verdinas, „Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. Manual practic”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • Ion Rusu, „Drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 • Dana Apostol Tofan, „Drept administrativ”, Vol. I, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Corneliu Manda, Doina Banciu, Cezar Manda, „Administraţia publică şi cetăţeanul”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.
 • Mircea Preda, „Autorităţile administraţiei publice. Sistemul constituţional român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 • Ion Corbeanu, „Drept administrativ. Partea generală”, Bucureşti, 1998
 • Paul Marinescu, “Managementul instituţiilor publice”, Universitatea din Bucureşti 2003.
 • Armenia Androniceanu, “Managementul schimbărilor. Valorificarea potenţialului creativ al resurselor umane”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
 • Armenia Androniceanu, „Management Public”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
 • Ion Petrescu, Emanoil Muscalu, „Tratat de management public”, Editura Universităţii „Lucian Blaga“ Sibiu, 2003.
 • Lucica Matei „Management public”, Editura Economică, Bucureşti, 2001;
 • V. Vedinaş, “Statutul funcţionarului public. Trăsături caracteristice. Similitudini şi diferenţieri faţă de statutul angajatului.” (teză de doctorat), Universitatea Bucureşti, Facultatea de drept, 1998
 • Constanţa Călinoiu, Verginia Vedinaş, „Teoria funcţiei publice comunitare”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
 • O. Burduş, „Management comparat”, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
 • Alina Livia Nicu, „Instituţia publică în dreptul administrativ”, Editura Universitaria, Craiova, 2003
 • M. Preda, G. Stecoza, „Unele consideraţii şi observaţii critice asupra statutului funcţionarilor publici”, în Revista Dreptul, nr. 8/2000.
 • Mircea Coşma, “Încotro ne îndreptăm?”, în „Analize pe baza datelor din Barometrul de opinie publică”, mai, 2004;
 • “Barometrul funcţiei publice în România”, Studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice din România, Bucureşti, octombrie, 2004
 • „Investiţiile şi responsabilizarea administraţiei publice” studiu realizat în cadrul proiectului “Harta actorilor şi problemelor aderării României la Uniunea Europeană”, Institutul pentru Politici Publice, Bucureşti, iunie, 2002.
 • Constituţia României, republicată în anul 2003 (Legea nr. 429/2003, aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003).
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001, modificată prin Legea nr. 141 din 30 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din 4 mai 2004.
 • Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.271 din 29.03.2004
 • Legea cadru privind descentralizarea nr. 339/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 668 din 26 iulie 2004.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Parteneriatul public - privat in administratia publica
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 65
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker