Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Legislaţia contabilităţii

Descriere

 Această primă ediţie cuprinde Reglementările contabile conforme cu directivele europene(aprobate prin Ordinul nr. 1752/2005 cu modificările şi completările aduse prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2001/2006 şi Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2374/2007) şi varianta republicată (M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008) a Legii nr. 82/1991 a contabilităţii.

Veţi găsi astfel toate informaţiile referitoare la:
 •       formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale
 •       planul de conturi general
 •       structura situaţiilor financiare anuale
 •       funcţiunea conturilor
 •       condiţii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate
 •       regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale
 •       conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale consolidate
 •       raportul consolidat al administratorilor
 •       auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate
 •       aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale consolidate
 •       formatul bilanţului consolidat şi al contului de profit şi de pierdere consolidat
 
Lucrarea este utilă celor care conduc contabilitatea agenţilor economici – societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, regii autonome, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţi cooperatiste şi celelalte persoane juridice care au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi care, potrivit art. 2 din Ordinul nr. 1752/2005 au obligaţia de a aplica prevederile acestor reglementări.

 

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Cantitate:

 Cuprins

Ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene nr. 1752/2005
Reglementări Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene
 
Capitolul I. Aria de aplicabilitate şi moneda de raportare
Capitolul II. Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale
Secţiunea 1. Dispoziţii generale privind situaţiile financiare anuale
Secţiunea 2. Formatul bilanţului
Secţiunea 3. Prevederi referitoare la elementele de bilanţ
Secţiunea 4. Formatul contului de profit şi pierdere
Secţiunea 5. Prevederi referitoare la elementele din contul de profit şi pierdere
Secţiunea 6. Principii contabile generale
Secţiunea 7. Reguli de evaluare
Secţiunea 8. Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale
Secţiunea 9. Conţinutul raportului administratorilor
Secţiunea 10. Auditarea sau verificarea situaţiilor financiare anuale
Secţiunea 11. Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale
Capitolul III. Prevederi finale
Capitolul IV. Planul de conturi general
Capitolul V. Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31.12.2005 în
noul plan de conturi general
Capitolul VI. Structura situaţiilor financiare anuale
Secţiunea 1 Bilanţul
Secţiunea 2. Contul de profit şi pierdere
Secţiunea 4. Situaţia fluxurilor de trezorerie
Secţiunea 5. Exemple de prezentare a notelor explicative la situaţiile financiare anuale
Capitolul VII. Funcţiunea conturilor
Reglementări contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene
 Capitolul I. Aria de aplicabilitate
Capitolul II. Condiţii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate
Capitolul III. Întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate
Capitolul IV. Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale consolidate
Capitolul V. Raportul consolidat al administratorilor
Capitolul VI. Auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate
Capitolul VII. Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale consolidate
Capitolul VIII. Formatul bilanţului consolidate şi al contului de profit şi pierdere consolidat
Secţiunea 1. Bilanţul consolidat
Secţiunea 2. Contul de profit şi pierdere consolidat
Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele de modificare ale Ordinului pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene nr. 1752/2005
1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2001/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene
2. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2374/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
Legea contabilităţii nr. 82/1991

Titlul cartii: Legislaţia contabilităţii
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: August 2008
Numar de pagini: 344
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Legislaţia contabilităţii

Legislaţia contabilităţii

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker