Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept procesual civil. Partea generala. Editia 3

Descriere

Aflat la a treia ediţie în acest format, manualul de Drept procesual civil. Partea generală apare îmbogăţit cu trimiteri la modificările şi noutăţile instituţionale ale Noului Cod de procedură civilă.

Cursul, deşi este bazat pe legea procedurală încă în vigoare, pregăteşte trecerea la noua reglementare procedurală.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 38.50
Cantitate:

 

Din Cuprins:

Abrevieri

Capitolul I. Aspecte introductive

§1. Definiţia, izvoarele, normele, principiile şi conţinutul dreptului procesual civil

1.1. Definiţia dreptului procesual civil

1.2. Izvoarele dreptului procesual civil

1.3. Normele dreptului procesual civil

1.4. Clasificarea normelor de procedură civilă în funcţie de obiectul lor

1.4.1. Normele de jurisdicţie

1.4.1.1. Normele de organizare judecătorească

1.4.1.2. Normele de competenţă

1.4.2. Normele de procedură propriu-zise

1.5. Clasificarea normelor de procedură civilă după gradul de aplicabilitate şi sancţiunea aplicabilă

1.6. Aplicarea în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor a legilor de procedură civilă

1.7. Procesul civil

1.8. Principiile dreptului procesual civil. Principiile procesului civil

1.8.1. Principiul egalităţii părţilor în procesul civil şi al liberului acces la procesul civil

1.8.2. Principiul dreptului la un proces echitabil

1.8.3. Principiul disponibilităţii

1.8.4. Principiul contradictorialităţii

1.8.5. Principiul dreptului la apărare

1.8.6. Principiul nemijlocirii

1.8.7. Principiul continuităţii

1.8.8. Principiul publicităţii dezbaterilor

1.8.9. Principiul caracterului oral al procesului civil

1.8.10. Principiul realizării justiţiei de către instanţele de judecată. Principiul independenţei judecătorilor

1.8.11. Principiul rolului activ al judecătorilor şi al aflării adevărului

1.8.12. Principiul accesului egal la actul de justiţie în materie civilă

1.8.13. Alte principii ale procesului civil

1.9. Conţinutul dreptului procesual civil

Capitolul II. Jurisdicţia. Actul jurisdicţional. Organizarea judecătorească şi competenţa instanţelor de judecată

§1. Jurisdicţia. Actul jurisdicţional

§2. Organizarea judiciară şi activitatea judiciară

§3. Competenţa instanţelor de judecată şi a organelor cu atribuţii jurisdicţionale

3.1. Competenţa instanţelor judecătoreşti

3.2. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti

3.3. Competenţa materială

§4. Competenţa materială a judecătoriei

4.1. Competenţa materială a judecătoriei în primă instanţă

4.2. Competenţa materială a judecătoriei de soluţionare a plângerilor împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice

4.3. Competenţa materială a judecătoriei în alte materii

§5. Competenţa materială a tribunalului

5.1. Competenţa materială a tribunalului în primă instanţă

5.2. Competenţa materială a tribunalului ca instanţă de apel

5.3. Competenţa materială a tribunalului ca instanţă de recurs

5.4. Tribunalele judecă în orice alte materii date prin lege în competenţa lor

§6. Competenţa materială a Curţii de apel

6.1. Competenţa materială a Curţii de apel în primă instanţă

6.2. Competenţa materială a Curţii de apel în apel

6.3. Competenţa materială a Curţii de apel în recurs

6.4. Alte materii date prin lege în competenţa lor

§7. Competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

§8. Competenţa teritorială

8.1. Competenţa teritorială de drept comun

8.2. Competenţa teritorială alternativă

8.3. Competenţa teritorială exclusivă

 Capitolul III. Acţiunea civilă

§1. Consideraţii generale asupra acţiunii civile

1.1. Noţiunea de acţiune civilă şi trăsăturile acesteia

1.2. Categorii de acţiuni civile

1.2.1. Acţiuni în realizarea dreptului, în constatarea dreptului şi acţiuni în constituire de drepturi

1.2.2. Raportul dintre acţiunea în realizarea dreptului şi acţiunea în constatarea dreptului

1.2.3. Acţiuni personale, acţiuni reale şi acţiuni mixte

1.2.4. Acţiuni mobiliare şi acţiuni imobiliare

1.2.5. Acţiuni petitorii şi acţiuni posesorii

1.3. Dreptul subiectiv şi acţiunea civilă

1.4. Acţiunea în sens material şi acţiunea în sens procesual. Dreptul la acţiune în sens material şi în sens procesual

1.5. Acţiunea civilă şi cererea de chemare în judecată

1.6. Elementele acţiunii civile

1.6.1. Subiectele

1.6.2. Reprezentarea în justiţie

1.6.3. Reprezentarea legală

1.6.4. Reprezentarea judiciară convenţională

1.6.5. Contractul de asistenţă juridică

1.6.6. Natura juridică a contractului de asistenţă juridică

1.6.7. Obiectul contractului de asistenţă juridică

1.7. Obiectul acţiunii civile

1.8. Cauza acţiunii civile

1.9. Caracterele acţiunii civile

1.9.1. Caracterul facultativ

1.9.2. Caracterul liber

1.10. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile

1.10.1. Interesul. Noţiune

1.10.2. Cerinţele interesului

1.10.3. Excepţia lipsei de interes

1.10.4. Dreptul. Noţiune

1.10.5. Condiţii

1.11. Calitatea procesuală. Noţiune

1.11.1. Justificarea calităţii procesuale

1.11.2. Transmiterea calităţii procesuale

1.11.3. Excepţia lipsei calităţii procesuale

1.12. Capacitatea procesuală. Noţiune

(. . .)

 

Autor: Danila Catuna Ligia
Titlul cartii: Drept procesual civil. Partea generala. Editia 3
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 28 Oct 2010
ISBN: 978-973-115-792-4
Numar de pagini: 352
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Drept procesual civil. Partea generala. Editia 3

Drept procesual civil. Partea generala. Editia 3

Pretul nostru: Lei (Ron) 38.50

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker