Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Explicatii preliminare ale noului Cod penal. Vol. II - Articolele 53-187

Descriere

Explicatii preliminare ale noului Cod penal. Vol. II - Articolele 53-187

Autori: Ioana Vasiu, Adina Vlasceanu, Alexandru Boroi, Bogdan Nicoale Bulai, Costica Bulai, Danes Stefan, Constantin Duvac, Ketty Guiu, Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Ioan Molnar Teodorescu Vasile, Constantin Sima, Ion Ristea

Ed. coord.: Antoniu George

Editura Universul Juridic

Data aparitiei: Noiembrie 2011

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 74.00
Cantitate:

TABLA DE MATERII

 

TITLUL III. PEDEPSELE

CAPITOLUL I Categoriile pedepselor

Art. 53. Pedepsele principale

Art. 54. Pedeapsa accesorie

Art. 55. Pedepsele complementare

CAPITOLUL II Pedepsele principale

SECÞIUNEA 1 Detenþiunea pe viaþã

Art. 56. Regimul detenþiunii pe viaþã

Art. 57. Neaplicarea detenþiunii pe viaþã

Art. 58. Înlocuirea detenþiunii pe viaþã

Art. 59. Calculul pedepsei în cazul comutãrii sau înlocuirii pedepsei detenþiunii pe viaþã

SECÞIUNEA A 2-A Închisoarea

Art. 60. Regimul închisorii

SECÞIUNEA A 3-A Amenda

Art. 61. Stabilirea amenzii

Art. 62. Amenda care însoþeºte pedeapsa închisorii

Art. 63. Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

Art. 64. Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunitãþii

CAPITOLUL III Pedeapsa accesorie ºi pedepsele complementare

SECÞIUNEA 1 Pedeapsa accesorie

Art. 65. Conþinutul ºi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitãrii unor drepturi

SECÞIUNEA A 2-A Pedepsele complementare

Art. 66. Conþinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitãrii unor drepturi

Art. 67. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitãrii unor drepturi

Art. 68. Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitãrii unor drepturi

Art. 69. Degradarea militarã

Art. 70. Publicarea hotãrârii definitive de condamnare

CAPITOLUL IV Calculul duratei pedepselor

Art. 71. Durata executãrii

Art. 72. Computarea duratei mãsurilor preventive privative de libertate

Art. 73. Computarea pedepselor ºi mãsurilor preventive executate în afara þãrii

CAPITOLUL V Individualizarea pedepselor

SECÞIUNEA 1 Dispoziþii generale

Art. 74. Criteriile generale de individualizare a pedepsei

SECÞIUNEA A 2-A Circumstanþele atenuante ºi circumstanþele agravante

Art. 75. Circumstanþe atenuante

Art. 76. Efectele circumstanþelor atenuante

Art. 77. Circumstanþe agravante

Art. 78. Efectele circumstanþelor agravante

Art. 79. Concursul între cauze de atenuare sau de agravare

SECÞIUNEA A 3-A Renunþarea la aplicarea pedepsei

Art. 80. Condiþiile renunþãrii la aplicarea pedepsei

Art. 81. Avertismentul

Art. 82. Efectele renunþãrii la aplicarea pedepsei

SECÞIUNEA A 4-A Amânarea aplicãrii pedepsei

Art. 83. Condiþiile amânãrii aplicãrii pedepsei

Art. 84. Termenul de supraveghere

Art. 85. Mãsurile de supraveghere ºi obligaþiile

Art. 86. Supravegherea

Art. 87. Modificarea sau încetarea obligaþiilor

Art. 88. Revocarea amânãrii aplicãrii pedepsei

Art. 89. Anularea amânãrii aplicãrii pedepsei

Art. 90. Efectele amânãrii aplicãrii pedepsei

SECÞIUNEA A 5-A Suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere 

Art. 91. Condiþiile suspendãrii executãrii pedepsei sub supraveghere

Art. 92. Termenul de supraveghere

Art. 93. Mãsurile de supraveghere ºi obligaþiile

Art. 94. Supravegherea condamnatului

Art. 95. Modificarea sau încetarea obligaþiilor

Art. 96. Revocarea suspendãrii executãrii pedepsei sub supraveghere

Art. 97. Anularea suspendãrii executãrii pedepsei sub supraveghere

Art. 98. Efectele suspendãrii executãrii pedepsei sub supraveghere

SECÞIUNEA A 6-A Liberarea condiþionatã

Art. 99. Condiþiile liberãrii condiþionate în cazul detenþiunii pe viaþã

Art. 100. Condiþiile liberãrii condiþionate în cazul pedepsei închisorii

Art. 101. Mãsurile de supraveghere ºi obligaþiile

Art. 102. Supravegherea condamnatului

Art. 103. Modificarea sau încetarea obligaþiilor

Art. 104. Revocarea liberãrii condiþionate

Art. 105. Anularea liberãrii condiþionate

Art. 106. Efectele liberãrii condiþionate

TITLUL IV. MÃSURILE DE SIGURANÞÃ

CAPITOLUL I Dispoziþii generale

Art. 107. Scopul mãsurilor de siguranþã

Art. 108. Categoriile mãsurilor de siguranþã

CAPITOLUL II Regimul mãsurilor de siguranþã

Art. 109. Obligarea la tratament medical

Art. 110. Internarea medicalã

Art. 111. Interzicerea ocupãrii unei funcþii sau a exercitãrii unei profesii

Art. 112. Confiscarea specialã

TITLUL V. MINORITATEA

CAPITOLUL I Regimul rãspunderii penale a minorului

Art. 113. Limitele rãspunderii penale

Art. 114. Consecinþele rãspunderii penale

Art. 115. Mãsurile educative

Art. 116. Referatul de evaluare

CAPITOLUL II Regimul mãsurilor educative neprivative de libertate

Art. 117. Stagiul de formare civicã

Art. 118. Supravegherea

Art. 119. Consemnarea la sfârºit de sãptãmânã

Art. 120. Asistarea zilnicã

Art. 121. Obligaþiile ce pot fi impuse minorului

10 Art. 122. Modificarea sau încetarea obligaþiilor

Art. 123. Prelungirea sau înlocuirea mãsurilor educative neprivative de libertate

CAPITOLUL III Regimul mãsurilor educative privative de libertate

Art. 124. Internarea într-un centru educativ .

Art. 125. Internarea într-un centru de detenþie

Art. 126. Schimbarea regimului de executare

Art. 127. Calculul duratei mãsurilor educative

CAPITOLUL IV Dispoziþii comune

Art. 128. Efectele cauzelor de atenuare ºi agravare

Art. 129. Pluralitatea de infracþiuni

Art. 130. Descoperirea unei infracþiuni sãvârºite în timpul minoritãþii

Art. 131. Prescripþia rãspunderii penale a minorilor

Art. 132. Prescripþia executãrii mãsurilor educative

Art. 133. Efectele mãsurilor educative

Art. 134. Minorul devenit major

TITLUL VI. RÃSPUNDEREA PENALÃ A PERSOANEI JURIDICE

CAPITOLUL I Dispoziþii generale

Art. 135. Condiþiile rãspunderii penale a persoanelor juridice

Art. 136. Pedepsele aplicabile persoanei juridice

Art. 137. Stabilirea amenzii pentru persoana juridicã

CAPITOLUL II Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice.

Art. 138. Aplicarea ºi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice

Art. 139. Dizolvarea persoanei juridice

Art. 140. Suspendarea activitãþii persoanei juridice

Art. 141. Neaplicarea dizolvãrii sau suspendãrii activitãþii persoanei juridice

Art. 142. Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice

Art. 143. Interzicerea de a participa la procedurile de achiziþii publice

Art. 144. Plasarea sub supraveghere judiciarã

Art. 145. Afiºarea sau publicarea hotãrârii de condamnare

CAPITOLUL III Dispoziþii comune

Art. 146. Recidiva în cazul persoanei juridice

Art. 147. Atenuarea ºi agravarea rãspunderii penale a persoanei juridice

Art. 148. Prescripþia rãspunderii penale

Art. 149. Prescripþia executãrii pedepsei

Art. 150. Reabilitarea persoanei juridice

Art. 151. Efectele comasãrii ºi divizãrii persoanei juridice

TITLUL VII. CAUZELE CARE ÎNLÃTURÃ RÃSPUNDEREA PENALÃ

Art. 152. Efectele amnistiei

Art. 153. Prescripþia rãspunderii penale

Art. 154. Termenele de prescripþie a rãspunderii penale

Art. 155. Întreruperea cursului prescripþiei rãspunderii penale

Art. 156. Suspendarea cursului prescripþiei rãspunderii penale

Art. 157. Lipsa plângerii prealabile

Art. 158. Retragerea plângerii prealabile

Art. 159. Împãcarea

TITLUL VIII. CAUZELE CARE ÎNLÃTURÃ SAU MODIFICÃ EXECUTAREA PEDEPSEI

Art. 160. Efectele graþierii

Art. 161. Prescripþia executãrii pedepsei.

Art. 162. Termenele de prescripþie a executãrii pedepsei

Art. 163. Întreruperea cursului prescripþiei executãrii pedepsei

Art. 164. Suspendarea cursului prescripþiei executãrii pedepsei

TITLUL IX. CAUZELE CARE ÎNLÃTURÃ CONSECINÞELE CONDAMNÃRII

Art. 165. Reabilitarea de drept

Art. 166. Reabilitarea judecãtoreascã.

Art. 167. Calculul termenului de reabilitare

Art. 168. Condiþiile reabilitãrii judecãtoreºti

Art. 169. Efectele reabilitãrii de drept sau judecãtoreºti

Art. 170. Reînnoirea cererii de reabilitare judecãtoreascã

Art. 171. Anularea reabilitãrii

TITLUL X. ÎNÞELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII ÎN LEGEA PENALÃ

Art. 172. Dispoziþii generale

Art. 173. Legea penalã

Art. 174. Sãvârºirea unei infracþiuni

Art. 175. Funcþionar public

Art. 176. Public

Art. 177. Membru de familie

Art. 178. Informaþii secrete de stat ºi înscrisuri oficiale

Art. 179. Arme.

Art. 180. Instrument de platã electronicã .

Art. 181. Sistem informatic ºi date informatice

Art. 182. Exploatarea unei persoane

Art. 183. Consecinþe deosebit de grave

Art. 184. Faptã sãvârºitã în public

Art. 185. Timp de rãzboi

Art. 186. Calculul timpului

Art. 187. Pedeapsã prevãzutã de lege

 

Autor: Ioana Vasiu, Adina Vlasceanu, Alexandru Boroi, Bogdan Nicoale Bulai, Costica Bulai, Danes Stefan, Constantin Duvac, Ketty Guiu, Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Ioan Molnar Teodorescu Vasile, Constantin Sima, Ion Ristea
Titlul cartii: Explicatii preliminare ale noului Cod penal. Vol. II - Articolele 53-187
Producator: Editura Universul Juridic
Data aparitiei: Nov. 2011
ISBN: 978-973-127-5703
Numar de pagini: 592
Format: Academic 17 x 24 cm
Mod de legare (Coperta): cartonat, semn de carte

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Cresterea porumbeilor

Cresterea porumbeilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker