Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Divortul prin acordul partilor pe cale notariala

Descriere

Încercând o sinteză a aspectelor prezentate pe parcursul lucrării, reţinem că până la 1 octombrie 2011, divorţul a fost reglementat în legislaţia noastră de Codul familiei (capitolul IV - art. 37-44), iar regulile procedurale speciale cu privire la desfacerea căsătoriei se află în Codul de procedură civilă (art. 607-619). 

 

Începând cu 1 octombrie 2011 a intrat în vigoare Noul Cod civil al României care încorporează acum şi dispoziţii privind dreptul familiei. Astfel, în prezent, cadrul legal de drept material privind divorţul este dat de art. 373-404 din Noul Cod civil.
 
Legea de punere în aplicare a Noului Cod civil conţine o prevedere referitoare la divorţul prin acordul soţilor, şi anume art. 40, care prevede că, în cazul cererilor de divorţ formulate anterior intrării în vigoare a noului Cod civil (deci înainte de 1 octombrie 2011), instanţa poate să dispună divorţul în această modalitate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 373 lit. a) şi art. 374 NCC.
 
Întrucât prin Legea nr. 202/2010 art. 38 C. fam. a fost modificat, conţinutul său (respectiv primele trei alineate, care interesează aici) fiind identic cu art. 374, singura interpretare posibilă a art. 40 din Legea de punere în aplicare a Noului Cod civil este în sensul că acesta are în vedere nu cererile de divorţ prin acordul soţilor (acestea cunoscând un regim juridic identic în cele două reglementări succesive - art. 38 C. fam. şi art. 374 NCC - şi neavând nevoie de o normă de drept tranzitoriu), ci acele cereri de divorţ întemeiate pe culpă [potrivit art. 37 alin. (2) lit. b) C.fam.], care ar putea fi transformate în cereri de divorţ prin acord în condiţiile noii reglementări (soluţie care nu exista, reglementată expres, în Codul familiei).
 
Normele de procedură speciale pentru divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară se regăsesc în art. 613^1 C. proc. civ., respectiv în art. 917-919 Noul Cod de procedură civilă.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00
Cantitate:

DIVORŢUL PRIN ACORDUL PĂRŢILOR PE CALE NOTARIALĂ

- CUPRINS -

 

 

Capitolul I. Consideraţii generale privind instituţia divorţului  pag. / 3

 

§ 1.1. Evoluţii istorice şi cadrul legal actual  pag. / 3

§ 1.2. Sisteme sau concepte privind divorţul  pag. / 6

§ 1.3. Temeiul divorţului în dreptul românesc  pag. / 8

§ 1.4. Motivele de divorţ  pag. / 9

 

Capitolul II. Divorţul prin acordul părţilor prin procedură notarială  pag. / 14

 

2.1. Divorţul prin acordul părţilor în reglementarea Noului Cod civil  pag. / 14

2.2. Particularităţi procedurale în cazul desfacerii căsătoriei 

pe cale notarială  pag. / 19

2.3. Respingerea cererii de divorţ de către notarul public  pag. / 29

 

Capitolul III. Concluzii  pag. / 32


Anexe  pag. / 36


Bibliografie  pag. / 46

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 
- Crăciunescu Mihaela, Lupaşcu Dan, „Mica reformă a justiţiei şi marea reformă a divorţului”, în Pandectele Române nr. 1/2011.
- Baias A. Flavius, Chelaru Eugen, Constantinovici Rodica, Macovei Ioan, „Noul Cod civil. Comentariu pe articole – art. 1-2664”, Editura CH Beck, Bucureşti, 2012.
- Frenţiu Gabriela Cristina în „Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, Vol. I. Art. 1-952, Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
- Boroi Gabriel, Rădescu Dumitru, „Codul de procedură civilă comentat şi adnotat”, Editura All, Bucureşti, 1995;
- Ciobanu Viorel Mihai, „Tratat teoretic şi practic de procedură civilă”, Vol. I-II, Editura Naţional, Bucureşti, 1997;
- Deleanu Ion, „Tratat de procedură civilă”, Vol. III,  Editura Servo-Sat, 2000;
- Dragomir Eduard, „Noul Cod civil comentat si adnotat. Cartea a VII – Dispoziţii de drept internaţional privat”, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2012;
- Leş Ioan, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
- Măgureanu Florea, „Drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001;
- Crişu Ioan, „Acţiuni civile în justiţie. Teorie şi practică judiciară”, Editura Argesis, Curtea de Argeş, 1992;
- Popescu F., „Cu privire la admisibilitatea cererii soţ ului care a purtat în timpul căsătoriei numele celuilalt soţ, de a reveni la numele avut înainte de căsătorie, formulată pe cale principală, ulterior pronunţării divorţului”, în Revista Dreptul, nr. 1/2001;
- Butiuc Constantin, „Divorţ. Formularea acţiunii iniţial pe procedura dreptului comun şi ulterior pe art. 613 Cod procedură civilă (acordul părţilor). Consecinţe pe plan procesual civil. Cale de atac”, în Revista Dreptul nr. 10-11/1995;
- Scherer V., „Este admisibilă o acţiune în anulare împotriva unei hotărâri de divorţ pronunţate pe baza acordului ambilor soţi”, în Revista Dreptul nr. 10/2000;
- Zlătescu Victor Dan, Moroianu Irina, „Propuneri „de lege ferenda” privind reglementarea relaţiilor de familie într-un stat de drept”, în Revista Dreptul nr. 9-12/1990;
- Diamant B., Luncean V., „Divorţ. Retragerea acţiunii în apel. Inadmisibilitate”, în Revista Dreptul nr. 1/1996;
- Deaconu Nicolae, „O propunere „de lege ferenda” privind reglementarea divorţului”, în Dreptul nr. 9-12/1990;
- Turianu Corneliu, „Cu privire la dreptul unui soţ de a solicita în anumite situaţii evacuarea celuilalt soţ din locuinţa comună”, în Revista Dreptul nr. 3/1993;
- Gârbaci F., „Din nou despre admisibilitatea renunţării la judecată într-un proces de divorţ, în faţa instanţei de apel”, în Revista Dreptul nr. 6/1996;
- Lupaşcu Dan, „Legislaţia taxei de timbru şi a timbrului judiciar aplicabilă la instanţele judecătoreşti şi la birourile notarilor publici (comentată şi adnotată), Ed. ALL, Bucureşti, 1996;
- Beligrădeanu Şerban, „Regimul juridic actual al atribuirii locuinţei comune a soţilor în cazul pronunţării divorţului”, în Revista Dreptul nr. 5/1998;
- Mosinschi O., „Poziţia autorităţii tutelare în procesele la care participă ca parte sau numai spre a fi ascultată”, în Revista Română de Drept nr. 3/1967;
- Eneche M., „Poziţia procesuală a autorităţii tutelare în cazurile în care participă spre a fi ascultată”, în Revista Română de Drept  nr. 4/1985; 
- Rizeanu D., „În legătură cu ascultarea minorului în cazurile prevăzute de Codul familie”,  în Revista Română de Drept  nr. 5/1969;
- Lupulescu Dan, „Actele de stare civilă”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980;
- Chele E, „Caracterul şi efectele înscrierii hotărârii de divorţ”, în Revista Română de Drept, nr. 2/1968;
- Filipescu Ion P., „Unele probleme în legătură cu menţiunea despre hotărârea de divorţ în actul de căsătorie”, în Revista Română de Drept nr. 9/1968;
- Rotaru T., „Admisibilitatea cererii de revizuire în materia divorţului”, în Revista Română de Drept nr. 6/1983;
- Filipescu Ion P., „Cu privire la temeiul desfacerii căsătoriei prin divorţ”, comunicare la sesiunea ştiinţifică din Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, 1964;
- Vasiliu T., „Consideraţii în legătură cu unele măsuri legislative menite să contribuie la dezvoltarea şi la consolidarea familiei”, în C.D. nr. 10/1966;
- Zilberstein Savelly, Ciobanu Viorel Mihai, „Examen teoretic al practicii judiciare în materia partajului”, A.U.B., 1978.
- Filipescu Ion P., „Tratat de dreptul familiei”, Editura All, Bucureşti, 1998;
- Corhan Adriana, Dreptul familiei. Teorie şi practică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
- Bacaci Alexandru, Dumitrache Viorica, Hageanu Codruţa, „Dreptul familiei”, Editura Augusta, Timişoara, 1999;
- Albu Ioan, „Dreptul familiei”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975;
- Ionaşcu A., Mureşan M., Costin M., Ursa V., „Familia şi rolul ei în societate”, Editura Dacia, Cluj, 1975;
- Filipescu Ion. P., „Drept internaţional privat”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997.
- Pricopi Adrian, Fuerea Augustin, „Drept internaţional privat”, Editura Actami, Bucureşti, 1999;
- Sitaru Dragoş-Alexandru, „Drept internaţional privat”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
- Ungureanu Ovidiu, Jugastru Călina, „Manual de drept internaţional privat român”, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 1998;
- Zlătescu Victor Dan, „Drept comparat privat”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997;
- Căpăţână Octavian, „Noul drept internaţional român. Caracteristice generale”,  în Revista de drept comercial, Anul III, nr. 5/1993, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993;
- Căpăţână Octavian, Zilberstein Savelly, „Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat”, în Revista Dreptul, nr. 12/1992;
- Căpăţână Octavian, „Caracteristicile noului sistem de drept internaţional privat al Republicii Federale Germania”, în RRD, nr. 1/1989.
- Zlătescu Victor Dan, Moroianu Zlătescu Irina, „Tendinţe novatoare în dreptul israelian contemporan al familiei”, în Dreptul, Anul I, Seria a III-a, nr. 1-2/1990.
- Codul familiei, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009.
- Codul civil român, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009.
- Codul de procedură civilă, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2010.
- Noul Cod civil (republicat în 2011), Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2011.
- Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 a fost republicată în M. Of. nr. 732 din 18 octombrie 2011.
- Baza de date Indaco, www.indaco.ro. 
 
Titlul lucrarii: Divortul prin acordul partilor pe cale notariala
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 45
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50

Recent vizualizate

Divortul prin acordul partilor pe cale notariala

Divortul prin acordul partilor pe cale notariala

Pretul nostru: Lei (Ron) 170.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker