Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Efectele posesiei (analiza comparativa, in vechiul si noul Cod civil)

Descriere

 Pe parcursul studiului – „Efectele posesiei”, structurat pe patru capitole, vom avea în vedere analiza detaliată a instituţiei posesiei potrivit dispoziţiilor din Noul Cod civil – Legea nr. 287/2009, care a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Totodată, am considerat oportun ca analiza să fie comparativă, fiind amintite în acest sens şi dispoziţiile din Codul civil anterior cu privire la posesie. 

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 390.00
Cantitate:

 CUPRINS

EFECTELE POSESIEI
 
 
INTRODUCERE
 
CAPITOLUL 1: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND POSESIA
1.1. Scurt istoric al reglementărilor
1.2. Cadrul legal actual conform Noului Cod civil
1.3. Noţiunea posesiei în dreptul român
1.4. Elementele posesiei şi teorii asupra posesiei
1.4.1. Elementele posesiei
1.4.2. Teorii asupra posesiei
1.5. Delimitări conceptuale
1.5.1. Posesia şi detenţia precară
1.5.2. Posesia prin altul
1.6. Dobândirea şi pierderea posesiei
1.6.1. Dobândirea posesiei
1.6.2. Pierderea posesiei
 
CAPITOLUL 2: CALITĂŢILE ŞI VICIILE POSESIEI
2.1. Calităţile posesiei
2.1.1. Posesia să fie continuă
2.1.2. Posesia să fie neîntreruptă
2.1.3. Posesie să fie netulburată
2.1.4. Posesia să fie publică
2.1.5. Posesia să fie sub nume de proprietar
2.2. Viciile posesiei
 
CAPITOLUL 3: EFECTELE POSESIEI
3.1. Precizări introductive
3.2. Prezumţia de proprietate
3.3. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credinţă
3.4. Uzucapiunea imobiliară
3.4.1. Uzucapiunea imobiliară extratabulară
3.4.2. Uzucapiunea tabulară
3.4.3. Joncţiunea posesiilor
3.5. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă. Uzucapiunea imobiliară
3.6. Uzucapiunea în reglementarea Codului civil de la 1864
3.7. Ocupaţiunea
3.8. Acţiunile posesorii
3.8.1. Aspecte generale privind acţiunile posesorii
3.8.2. Apărarea posesiei prin acţiunile posesorii
3.9. Luarea măsurilor pentru conservarea bunului posedat
 
CAPITOLUL 4: PRACTICĂ JUDICIARĂ
 
CONCLUZII
 

BIBLIOGRAFIE 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 
I. LEGISLAŢIE
 
Codul civil anterior (1864)
Noul Cod civil – Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 511 din 24 iulie 2009
Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2011
Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 10 iunie 2011
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 696 din 30 septembrie 2011
Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 255 din 17 aprilie 2012
 
II. LITERATURA DE SPECIALITATE
 
Ioan Adam, Drept civil. Drepturile reale, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
Flavius-Antoniu Baias, Eugenia Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole (art. 1-2.664), Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012
Corneliu Bîrsan, M. Pivniceru, M.M. Gaiţă, Drept civil. Drepturile reale, Editura Institutul European, Iaşi, 1997
Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturile reale. Obligaţii. Legislaţie, Editura All, Bucureşti, 1994
Daniela Dima, Uzucapiunea. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
Ion P. Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1998
Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Ediţie revăzută şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006
Bujorel Florea, Drept civil. Drepturile reale principale (conform Noului Cod civil), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
Dimitrie Gherasim, Teoria generală a posesiei în dreptul civil român, Editura Academiei, Bucureşti, 1986
Marian Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, Vol. II, Noile cărţi funciare, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
Liviu Pop, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
Mariana Rudăreanu, Drept civil. Drepturile reale, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2012
Florin Scrieciu, Acţiunile posesorii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998
Valeriu Stoica, Actualitatea ocupaţiunii – mod originar de dobândire a dreptului de proprietate privată, Revista Dreptul nr. 9/2005
Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2009
Marilena Uliescu (coordonator), Noul Cod civil. Comentarii, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Tratat de drept civil. Bunurile. Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
Mihaela Tăbârcă, Gheorghe Buta, Codul de procedură civilă. Comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007
Georgiana Tudor, Tulburarea de posesie. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
Stelian Ioan Vidu, Stingerea dreptului de retenţie, Revista Dreptul nr. 5/2007
 
III. ALTE SURSE
www.scj.ro.
 
Titlul lucrarii: Efectele posesiei (analiza comparativa, in vechiul si noul Cod civil)
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 104
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00
Catastihul amorului si La gura sobei

Catastihul amorului si La gura sobei

Pretul nostru: Lei (Ron) 16.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker