Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Abordarea sistemica a reformei administratiei publice in Romania

Descriere

Conceptul de reformă este utilizat ca un set de iniţiative destinate îmbunătăţirii procesului decizional în administraţia publică, implicând atât nivelul decizional executiv, cât şi cel politic. În strânsă legătură cu procesul politicilor publice se află şi responsabilizarea instituţională pentru evaluarea impactului politicilor şi actelor normative. 

În ţara noastră, din păcate, progresele înregistrate în reformarea sectorului administraţiei publice au fost mai mici decât s-a “comunicat”. 
Eforturile de a promova schimbarea în sectorul administraţiei publice au existat, însă progresele au fost mai mici decât s-a anticipat, acest fapt fiind cauzat, printre altele, de schimbările frecvente ale conducerilor politice care au avut ca rezultat o lipsă de continuitate în promovarea reformei; dificultatea de a separa funcţiile politice şi administrative; nefinalizarea  procesului de formare a unui corp puternic de funcţionari publici ect.
Reformarea sistemului administraţiei publice trebuie să ia în considerare şi să aibă ca bază principiilor noului management public, care se bazează pe importarea unor teorii (de exemplu, teoria celor 3 e: economie, eficienţă şi eficacitate) şi practici din sectorul privat şi exportarea unor bunuri şi servicii. 
Astfel, pentru ca sistemul administraţiei publice să devină eficient trebuie reformat pe baza unei ample analize de sistem care presupune: analiza elementelor existente sau imaginate ale sistemului; examinarea obiectivului sistemului; evaluarea criteriilor utilizate la stabilirea eficienţei sistemului; examinarea validităţii tacticilor utilizate; evaluarea eficienţei soluţiilor; analiza funcţională corespunzătoare soluţiilor aplicate; analiza obiectivelor finale şi a celor intermediare ale programelor (durată, componente sistem, structura pe grupe de indicatori); analiza alternativelor convenabile etc.
Despre toate aceste aspecte se vorbeste pe larg in cadrul lucrarii de fata.
 
Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

CUPRINS

ABORDAREA SISTEMICĂ A REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA

 
 
 
CAPITOLUL I: NECESITATEA REFORMEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ     // pag. 3
1. Noţiunea de administraţie publică     // pag. 3
2. Cadrul legal de organizare şi funcţionare a administraţiei publice    // pag. 6
3. Importanţa reformei în administraţia publică     // pag. 10
4. Rolul managementului public în reformarea sistemică a administraţiei publice    // pag. 11
 
 
CAPITOLUL II: REFORMA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ    // pag. 16
1. Reforma în administraţia publică centrală    // pag. 16
1.1. Importanţa executivului în implementarea reformei administraţiei publice în România. Impactul politicilor publice     // pag. 16
1.2. Rolul Guvernului    // pag. 26
2. Reforma în administraţia publică locală    // pag. 32
2.1. Noţiuni generale privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale şi necesitatea reformei la acest nivel     // pag. 32
2.2. Descentralizarea administraţiei publice locale    // pag. 33
2.3. Deconcentrarea serviciilor publice    // pag. 46
 
 
CAPITOLUL III: REFORMA FUNCŢIEI PUBLICE    // pag. 50
1. Cadrul reglementărilor în domeniul funcţiei publice    // pag. 50
2. Necesitatea reformării funcţiei publice    // pag. 52
3. Managementul funcţiei publice    // pag. 52
 
 
CAPITOLUL IV: STUDIU DE CAZ - REFORMA POLIŢIEI     // pag. 61
 

CONCLUZII    // pag. 71 
 

BIBLIOGRAFIE    // pag. 74
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
 
 
- I. Alexandru, Despre drept şi ştiinţa administraţiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
- I. Alexandru, Tratat de administraţie publică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
- I. Alexandru, Cărăuşan M., Bucur S., Drept administrativ, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
- A. Androniceanu, Noutăţi în managementul public, Bucureşti, Editura Universitară, 2004;
- D. Apostol Tofan,  Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Editura All Beck, colecţia Studii juridice, Bucureşti, 1999;
- D. Apostol Tofan, Unele consideraţii în legătură cu Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică, în Curierul Judiciar nr. 3/2003;
- A. Baba, M. Balogh, D. Dragoş, C. Marian, D. Pop, C. Renert, A. M. Suciu, Impactul serviciilor  deconcentrate ale ministerelor asupra politicilor publice locale, Bucureşti, 2007;
- E. Bălan, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
- Gh. Crişan, Decalogul reformei administraţiei publice locale, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2007;
- G. Drăgan, A. Nicolescu, Studiile de impact – instrumente pentru o mai bună reglementare a politicilor publice în Uniunea Europeană, Colecţia de studii IER (Institutul European Român), nr. 24/2009, Bucureşti, decembrie 2009 - (www.ier.ro);
- A. Ghinea, D. Negoiţă, Elaborarea politicilor publice în România - instituţii şi proceduri, Secretariatul General al Guvernului - http://www.sgg.ro (site-ul oficial al Secretariatului General al Guvernului);
- C. Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
- C. Manda, C. C. Manda, Ştiinţa administraţiei, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008;
- A. Matei, Analiza sistemelor administraţiei publice, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
- A. Matei, Performanţa serviciilor publice. Metode sistemice şi abordări calitative, în „Revista Transilvană de Ştiinţe Juridice”, nr. 3(12) / 2004;
- L. Matei, Management public, Editura Economică, Bucureşti, 2006;
- L. Matei, D. Dincă (coordonatori), Participarea cetăţenilor la procesul decizional – manual de instruire, RTI, Bucureşti, 2002;
- M. Mitruţiu, (colaboratori R. Nicoşevici, C. Dragomirescu, S. Fiţ, A. Nemeşan), Raport de monitorizare a progresului în implementarea politicilor publice 2009, Academia de Advocacy, noiembrie 2009, Timişoara, http://www.advocacy.ro;
- E. Popa, Autonomia locală în România, Editura All Beck, Bucureşti, 1999;
- I. Popescu-Slăniceanu, A. Puşcă, C. I. Enescu, D. M. Petrovszki, Drept administrativ, Vol. II, Editura Universitară DANUBIUS, Galaţi, 2009;
- M. Preda, Centralizarea şi descentralizarea în administraţia publică, Revista Dreptul nr. 9/1995;
- V. Vedinaş, Drept administrativ, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
- I. Vida, Administraţia publică şi autonomia locală, în Revista Dreptul, nr. 10-11/1994
- I. Vida, Puterea executivă şi administraţia publică, Bucureşti, 1994;
- Secretariatul General al Guvernului, Modelul Costului Standard, Manual pentru măsurarea costurilor administrative din România, mai 2010 (www.sgg.ro);
- Agenţia Naţională de Integritate (ANI), Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese, publicat pe site-ul oficial al instituţiei – www.integritate.eu;
- Evaluarea activităţii desfăşurate de Ministerul Administraţiei şi Internelor în anul 2011, Bucureşti, 2012 – www.politiaromana.ro;
- Constituţia României, revizuită în anul 2003;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204 din data 04.23.2001;
- Legea nr. 13 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 20 ianuarie 2012;
- O.U.G. nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial nr. 247 din 12 aprilie 2007;
- H.G. nr. 775 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, publicată în Monitorul Oficial nr. 1163 din 22 decembrie 2005;
- H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în M. Of. Nr. 637 din 24.07.2006;
- H.G. nr. 561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării, publicat în M. Of. nr. 319 din 14 mai 2009;
- H.G. nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015, publicată în M. Of. nr. 202 din 27 martie 2012;
- Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în M. Of. nr. 305 din 9 mai 2002;
- Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului, publicată în M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002;
- Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 – legea poliţiei locale, publicată în M. Of. nr. 488 din 15 iulie 2010;
- H.G. nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, publicată în M. Of. nr. 882 din 29 decembrie 2010;
- H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, publicată în M. Of. nr. 243 din 23.03.2005;
- www.guv.ro – site-ul oficial al Guvernului României
- http://www.sgg.ro (site-ul oficial al Secretariatului General al Guvernului).
- www.mae.ro (Ministerul Afacerilor Externe).
- www.mai.gov.ro – site-ul oficial al Ministerului Administraţiei şi Internelor.
- www.politiaromana.ro – site-ul oficial al poliţiei române.
 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri.

Toate drepturile sunt rezervate creatorilor lucrărilor.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului său sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparită şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile firmei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite notificare catre client despre situatia apărută.

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 
Titlul lucrarii: Abordarea sistemica a reformei administratiei publice in Romania
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2012
Numar de pagini: 76
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00
Catastihul amorului si La gura sobei

Catastihul amorului si La gura sobei

Pretul nostru: Lei (Ron) 16.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker