Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Sindicatele in Romania

Descriere

 Sindicatele sunt asociaţii profesionale ale salariaţilor menite să le apere, să le reprezinte şi să le promoveze interesele în raport cu patronii, pe de o parte, şi cu statul, pe de altă parte.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00
Cantitate:

CUPRINS

 
CAPITOLUL I: COMUNICARE SOCIALĂ ŞI DIALOG SOCIAL ÎN RELAŢIILE DE MUNCĂ
SECŢIUNEA I: NOŢIUNILE DE „COMUNICARE SOCIALĂ” ŞI „DIALOG SOCIAL”
SECŢIUNEA A II-A: CADRUL NORMATIV IMPLICAT ÎN REALIZAREA DIALOGULUI SOCIAL
§ 1. Cadrul normativ românesc
§ 2. Cadrul normativ internaţional
§ 3. Cadrul normativ european
SECŢIUNEA A III-A: PARTENERIATUL SOCIAL ŞI IMPLICAŢIILE DIALOGULUI SOCIAL
SECŢIUNEA A IV-A: TRIPARTITISMUL, INSTRUMENT AL DIALOGULUI SOCIAL
 
CAPITOLUL II: ISTORIA SINDICATELOR ÎN ROMÂNIA
SECŢIUNEA I: SCURT ISTORIC PRIVIND ORGANIZAREA SINDICATELOR ÎN ROMÂNIA
§ 1. Organizarea sindicală până la 23 august 1944. 
§ 2. Organizarea sindicală după 23 august 1944. 
SECŢIUNEA A II-A: DEFINIŢIA ŞI TRĂSĂTURILE SINDICATELOR
§ 1. Definiţia sindicatelor
§ 2. Trăsăturile sindicatelor
SECŢIUNEA A III-A: LIBERTATEA SINDICALĂ
§ 1. Definiţia libertăţii sindicale. Caracteristici
§ 2. Raporturile sindicatelor cu patronatul
§ 3. Raporturile sindicatelor cu organele statului
§ 4. Protecţia şi garantarea libertăţii sindicale
A. Protecţia şi garantarea libertăţii sindicale în documente internaţionale.
B. Protecţia şi garantarea libertăţii sindicale în legislaţia noastră.
SECŢIUNEA A IV-A: I ZVOARELE LIBERTĂŢII SINDICALE
 
CAPITOLUL II: CONŢINUTUL DREPTULUI DE ASOCIERE
SECŢIUNEA I: PRECIZĂRI GENERALE
SECŢIUNEA A II-A: CATEGORII DE PERSOANE CARE SE POT SINDICALIZA
SECŢIUNEA A III-A: CATEGORII DE PERSOANE CARE NU SE POT SINDICALIZA
 
 
CAPITOLUL III: CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SINDICATELOR
SECŢIUNEA I: ASPECTE GENERALE
SECŢIUNEA A II-A: DOBÂNDIREA PERSONALITĂŢII JURIDICE
SECŢIUNEA A III-A: PATRIMONIUL
SECŢIUNEA A IV-A: REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA SINDICATELOR
SECŢIUNEA A V-A: CONDUCEREA ORGANIZAŢIILOR SINDICALE
SECŢIUNEA A VI-A: RAPORTURILE ORGANIZAŢIILOR SINDICALE CU MEMBRII LOR
 
CAPITOLUL IV: FORME DE ASOCIERE A SINDICATELOR

CAPITOLUL V: OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII SINDICALE. ATRIBUŢII

CAPITOLUL VII: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
 
Constituţia României, republicată în 2003.
Codul muncii, republicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011.
Legea nr. 62/2011 – legea dialogului social, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 10 mai 2011.
Legea nr. 54/2003 -  legea sindicatelor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 5 februarie 2003 (abrogată din 2011, prin Legea nr. 62).
Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, publicată în M. OF. al României Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, modificată şi completată ulterior (inclusiv modificările aduse prin Legea nr. 62/2011).
Convenţiile în materie ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii: Convenţia nr. 87/1948 privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical (ratificată de România prin Decretul nr. 352/ 1958) şi nr. 98/1949 privind dreptul de organizare şi negociere colectivă.
Carta Socială Europeană revizuită (ratificată de România prin Legea nr. 74/1999). 
Ion Traian Ştefănescu, „Tratat teoretic şi practic de drept al muncii”, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2010.
Alexandru Ţiclea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.
Alexandru Ţiclea, „Tratat de jurisprudenţă în materia dreptului muncii”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, “Dreptul muncii”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
Ion Traian  Ştefănescu, „Dreptul muncii”, Editura Wolterskluwer, Bucureşti, 2007.
Constantin Sava, Stelian Ivan, „Dreptul muncii”, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, 2004.
Stelian Ivan, Adrian Osolinschi, „Dreptul muncii - Curs universitar”, Editura AXA, Botoşani, 2006.
Ion Traian  Ştefănescu, „Modificările Codului muncii - comentate”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006.
Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului Muncii - comentate. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2005”, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2005.
A. Ţiclea (coordonator), “Codul muncii. Adnotat şi comentat”, Ediţia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
Şerban Beligrădeanu, I. T. Ştefănescu, Dicţionar de drept al muncii,  Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
Valer Dorneanu, Introducere în dreptul muncii – Dreptul colectiv al muncii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000.
V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, Constituţia României – comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
Dumitru V. Firoiu, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Editura Junimea, Iaşi, 1996.
Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii, Casa de editură şi presă Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
Sanda Ghimpu, Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2000.
Andrei Popescu, Dreptul Internaţional al Muncii, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1998.
Ion Traian Ştefănescu, Dreptul colectiv al muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
I.T. Ştefănescu, Tratat elementar de drept al muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
Ion Traian Ştefănescu, Dreptul muncii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
I.T. Ştefănescu, Conflictele de muncă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
G. Traşcă, Politica socială a României (Legislaţia muncitorească), Biblioteca monetară, economică şi financiară a României, Bucureşti, 1940.
Constantin Tufan, Viorel Florescu, Conflictul colectiv de muncă şi greva, Editura ALL BECK, Bucureşti, 1998.
Alexandru Ţiclea, Constantin Tufan, Dreptul muncii, curs pentru uzul studenţilor, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001.
Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
Ovidiu Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
Alexandru Athanasiu, Drept social comparat. Negocierea colectivă în ţările occidentale şi în România, Universitatea Bucureşti, 1992.
Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara Ţichindelean, Ovidiu Ţinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004.
Ovidiu Ţinca, „Drept social comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
Florica Vasiliu, „Sindicate şi sindicalişti. O analiză sociologică a reconstrucţiei sindicalismului în România”, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2000.
Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
Site-ul oficial: http://www.ueapme.com
Site-ul oficial: http://www.ecsb.org
Site-ul oficial: http://www.wasmeinfo.org
www.studiijuridice.ro – Portal de studii şi articole juridice
www.europainfo.ro – Informaţii privind Uniunea Europeană
www.comunitar.ro – Portal de drept comunitar şi integrare europeană
 
Titlul lucrarii: Sindicatele in Romania
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2011
Numar de pagini: 81
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Aproximativ 24-48 ore, in functie de destinatie

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Cresterea porumbeilor

Cresterea porumbeilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Sindicatele in Romania

Sindicatele in Romania

Pretul nostru: Lei (Ron) 290.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker