Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept penal | Partea generala/Partea speciala | Examene si Grile | Carte de: Mihail Udroiu

Descriere

 Grile - Partea generala

EXTRAS:

145. Pe durata termenului de incercare al suspendarii sub supraveghere:

a. impunerea masurilor de supraveghere este obligatorie si cumulativa;

b. nu se poate dispune modificarea masurilor de supraveghere;

c. se poate dispune incetarea masurilor de supraveghere.

Raspuns corect: a), b)

(...)

149. Sunt supuse confiscarii:

a. doar bunurile aflate in legatura directa sau indirecta cu o infractiune;

b. banii obtinuti prin exploatarea  bunurilor produse prin savarsirea faptei prevazute de legea penala;

c. bunurile ce constituie mijlocul de savarsire a unei infractiuni comise din culpa.

Raspuns corect: b)

Pret de lista: Lei (Ron) 99.90

Pretul nostru: Lei (Ron) 89.91

Discount: Lei (Ron) 9.99 (10.00%)


 

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 99.90
Cantitate:

 Pret de lista: Lei (Ron) 99.90

Pretul nostru: Lei (Ron) 89.91

Discount: Lei (Ron) 9.99 (10.00%)

Cuprins

Abrevieri

TITLUL I. PARTEA GENERALĂ

Capitolul I. Aplicarea legii penale

Secţiunea 1. Aplicarea legii penale în spaţiu

§1. Aplicarea legii penale faptelor săvârşite pe teritoriul României .

§2. Aplicarea legii penale faptelor săvârşite în afara teritoriului României

Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii penale în timp

§1. Principiul activităţii legii penale

§2. Principiul neretroactivităţii legii penale

§3. Extraactivitatea legii penale

Capitolul II. Infracţiunea

Secţiunea 1. Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

§1. Noţiune

§2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

Secţiunea a 2-a. Conţinutul infracţiunii.

§1. Conţinutul generic al infracţiunii

§2. Clasificări ale conţinutului infracţiunii

Capitolul III. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

Secţiunea 1. Legitima apărare

§1. Noţiune

§2. Condiţiile legitimei apărări

§3. Condiţiile legitimei apărări prezumate .

§4. Efectele legitimei apărări

Secţiunea a 2-a. Starea de necesitate

§1. Noţiune

§2. Condiţii

§3. Efectele stării de necesitate

Secţiunea a 3-a. Constrângerea fizică

§1. Noţiune

§2. Condiţii

§3. Efectele constrângerii fizice

Secţiunea a 4-a. Constrângerea morală

§1. Noţiune

§2. Condiţii

§3. Efectele constrângerii morale

Secţiunea a 5-a. Cazul fortuit

§1. Noţiune

§2. Condiţii

§3. Efectele cazului fortuit

Secţiunea a 6-a. Iresponsabilitatea

§1. Noţiune

§2. Condiţii

§3. Efectele iresponsabilităţii

Secţiunea a 7-a. Beţia

§1. Noţiune şi feluri

§2. Beţia involuntară completă

Secţiunea a 8-a. Minoritatea făptuitorului

§1. Noţiune

§2. Condiţii

§3. Efectele stării de minoritate .

Secţiunea a 9-a. Eroarea

§1. Noţiune şi clasificare

§2. Eroarea de fapt principală

§3. Eroarea de fapt secundară

§4. Eroarea de drept

Capitolul IV. Formele infracţiunii intenţionate

Secţiunea 1. Acte de pregătire (preparatorii)

Secţiunea a 2-a. Tentativa

§1. Modalităţile tentativei

§2. Incriminarea şi pedepsirea tentativei

§3. Cauze de nepedepsire a tentativei

Secţiunea a 3-a. Infracţiunea fapt consumat

Secţiunea a 4-a. Infracţiunea fapt epuizat .

Capitolul V. Pluralitatea de infractori

Secţiunea 1. Formele pluralităţii de infractori

Secţiunea a 2-a. Participaţia penală

§1. Felurile participaţiei penale

§2. Formele participaţiei penale proprii

§3. Pedeapsa în caz de participaţie penală

§4. Împiedicarea de către participant a săvârşirii faptei .

Capitolul VI. Unitatea de infracţiune

Secţiunea 1. Unitatea naturală

§1. Infracţiunea simplă

§2. Infracţiunea continuă

§3. Infracţiunea deviată

Secţiunea a 2-a. Unitatea legală de infracţiune

§1. Infracţiunea continuată

§2. Infracţiunea complexă

§3. Infracţiunea progresivă

§4. Infracţiunea de obicei

Capitolul VII. Pluralitatea de infracţiuni

Secţiunea 1. Concursul de infracţiuni

§1. Condiţii

§2. Formele concursului de infracţiuni

§3. Sancţionarea concursului de infracţiuni

Secţiunea a 2-a. Recidiva

§1. Forme ale recidivei

§2. Recidiva în cazul persoanei fizice

§3. Recidiva în cazul persoanei juridice

§4. Descoperirea ulterioară a stării de recidivă

Secţiunea a 3-a. Pluralitatea intermediară .

§1. Pluralitatea intermediară în cazul persoanei fizice

§2. Pluralitatea intermediară în cazul persoanei juridice

Capitolul VIII. Răspunderea penală

Secţiunea 1. Principiile răspunderii penale

Secţiunea a 2-a. Înlocuirea răspunderii penale cu răspunderea administrativă

Capitolul IX. Pedepsele

Secţiunea 1. Pedepse principale

§1. Detenţiunea pe viaţă

§2. Închisoarea

§3. Amenda penală

Secţiunea a 2-a. Pedepse complementare

§1. Pedepse complementare aplicabile persoanei fizice

§2. Pedepse complementare aplicabile persoanei juridice

Secţiunea a 3-a. Pedepse accesorii

Capitolul X. Individualizarea pedepselor

Secţiunea 1. Noţiune şi forme de individualizare

Secţiunea a 2-a. Individualizarea judiciară a pedepselor

§1. Noţiune, criterii

§2. Circumstanţe atenuante şi agravante

Secţiunea a 3-a. Individualizarea judiciară a executării pedepselor

§1. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

§2. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei

§3. Executarea pedepsei închisorii la locul de muncă

Capitolul XI. Măsurile de siguranţă

Secţiunea 1. Obligarea la tratament medical

§1. Noţiune, condiţii .

§2. Conţinut, executare

§3. Durata

Secţiunea a 2-a. Internarea medicală

§1. Noţiune, condiţii .

§2. Conţinut, executare

§3. Durata

Secţiunea a 3-a. Interzicerea unei funcţii sau profesii

§1. Noţiune, condiţii

§2. Conţinut, executare

§3. Durata

§4. Comparaţii

Secţiunea a 4-a. Interzicerea de a se afla în anumite localităţi

§1. Noţiune, condiţii

§2. Conţinut, executare

§3. Durata

Secţiunea a 5-a. Expulzarea

§1. Noţiune, condiţii .

§2. Conţinut, executare

§3. Durata

Secţiunea a 6-a. Confiscarea specială

§1. Noţiune, condiţii .

§2. Conţinut, executare .

Secţiunea a 7-a. Confiscarea extinsă

§1. Noţiune, condiţii

§2. Conţinut, executare

Secţiunea a 8-a. Interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată

§1. Noţiune, condiţii

§2. Conţinut, executare

§3. Durata

Capitolul XII. Minoritatea

Secţiunea 1. Regimul răspunderii penale a infractorilor minori

Secţiunea a 2-a. Regimul măsurilor educative

§1. Mustrarea

§2. Libertatea supravegheată

§3. Internarea într-un centru de reeducare

§4. Internarea într-un institut medical-educativ

Secţiunea a 3-a. Regimul pedepselor aplicabile minorilor

§1. Închisoarea

§2. Amenda

§3. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate minorului

§4. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control

Capitolul XIII. Cauzele care înlătură răspunderea penală. Cauze care înlătură sau modifică executarea pedepselor. Cauze care înlătură consecinţele condamnării

§1. Amnistia

§2. Prescripţia răspunderii penale

§3. Prescripţia executării pedepsei

§4. Lipsa plângerii prealabile. Retragerea plângerii prealabile

§5. Împăcarea părţilor

§6. Graţierea

§7. Reabilitarea

GRILE. DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

RĂSPUNSURI GRILE

TITLUL II. PARTEA SPECIALĂ

Capitolul I. Infracţiuni contra persoanei

Secţiunea 1. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii

Subsecţiunea 1. Omuciderea

§1. Omorul

§2. Omorul calificat

§3. Omorul deosebit de grav

§4. Pruncuciderea

§5. Uciderea din culpă

§6. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Subsecţiunea a 2-a. Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii

§1. Lovirea sau alte violenţe

§2. Vătămarea corporală

§3. Vătămarea corporală gravă

§4. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

§5. Vătămarea corporală din culpă

Subsecţiunea a 3-a. Avortul

§1. Provocarea ilegală a avortului

Capitolul II. Infracţiuni contra libertăţii persoanei

§1. Lipsirea de libertate în mod ilegal

§2. Violarea de domiciliu

§3. Ameninţarea

§4. Şantajul

§5. Violarea secretului corespondenţei

§6. Divulgarea secretului profesional .

Capitolul III. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală

§1. Violul

§2. Actul sexual cu un minor

§3. Seducţia

§4. Perversiunea sexuală

§5. Corupţia sexuală

§6. Incestul

§7. Hărţuirea sexuală

Capitolul IV. Infracţiuni contra patrimoniului

§1. Furtul

§2. Furtul calificat

§3. Furtul urmărit la plângerea prealabilă a persoanei vătămate

§4. Tâlhăria

§5. Abuzul de încredere

§6. Gestiunea frauduloasă

§7. Înşelăciunea

§8. Delapidarea

§9. Însuşirea bunului găsit

§10. Distrugerea

§11. Distrugerea din culpă

§12. Tulburarea de posesie

§13. Tăinuirea

Capitolul V. Infracţiuni contra autorităţii

§1. Ultrajul

§2. Uzurparea de calităţi oficiale

§3. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

§4. Sustragerea de sub sechestru

Capitolul VI. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul

§1. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor

§2. Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi

§3. Abuzul în serviciu contra intereselor publice

§4. Neglijenţa în serviciu

§5. Purtarea abuzivă

§6. Luarea de mită

§7. Darea de mită

§8. Primirea de foloase necuvenite

§9. Traficul de influenţă

Capitolul VII. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei

§1. Denunţarea calomnioasă

§2. Mărturia mincinoasă

§3. Încercarea de a determina mărturia mincinoasă .

§4. Nedenunţarea unor infracţiuni

§5. Omisiunea sesizării organelor judiciare

§6. Favorizarea infractorului

§7. Arestarea nelegală

§8. Cercetarea abuzivă

§9. Supunerea la rele tratamente

§10. Represiunea nedreaptă

§11. Evadarea

§12. Înlesnirea evadării

§13. Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti

§14. Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri

Capitolul VIII. Infracţiunile de fals

§1. Falsificarea de monede sau alte valori

§2. Falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport

§3. Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Capitolul IX. Falsuri în înscrisuri

§1. Falsul material în înscrisuri oficiale

§2. Falsul intelectual

§3. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

§4. Uzul de fals

§5. Falsul în declaraţii

§6. Falsul privind identitatea

Capitolul X. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

§1. Abandonul de familie

§2. Relele tratamente aplicate minorului

§3. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului

Capitolul XI. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

§1. Profanarea de morminte .

§2. Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice

§3. Încăierarea

§4. Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni

§5. Prostituţia

§6. Proxenetismul

GRILE. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ

RĂSPUNSURI GRILE

Bibliografie generală 

Autor: Mihail Udroiu
Titlul cartii: Drept penal | Partea generala/Partea speciala | Examene si Grile
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: Februarie 2013
ISBN: 978-973-115-986-7
Numar de pagini: 654
Format: Carte tiparita
Mod de legare (Coperta): Brosat

by Penal 2013, 21 Feb 2013

Această carte nu conţine doar informaţii complete pe fiecare temă de drept penal, dar şi acele detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Valea lunii

Valea lunii

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker