Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drept civil. Teoria generala a obligatiilor (Editia a II-a) | Autor: Adam Ioan

Descriere

 Aceasta lucrare se înfăţişează ca un instrument compact ce conţine o analiză unitară şi substanţială a tuturor instituţiilor ce se încadrează în mod specific în domeniul obligaţiilor civile, astfel cum acestea sunt structurate în Legea nr. 287/2009. Lucrarea se înfăţişează ca o inspirată îmbinare a controversatelor chestiuni doctrinare specifice instituţiilor obligaţiilor civile, în raport de care sunt precizate soluţiile oferite de jurisprudenţă acestei problematici.

La baza elaborării acestei lucrări s-a avut în vedere aceeaşi metodă didactică, de analiză comparativă, tranzitorie de la vechea reglementare a Codului civil din 1864 la noua reglementare a Legii nr. 287/2009, astfel cum aceasta a fost pusă în aplicare prin Legea nr. 71/2011.

Dat fiind faptul că unele dintre textele legale din Codul civil în vigoare, prin conţinutul lor, reprezintă o transpunere a concepţiei doctrinare şi a practicii judiciare născute sub imperiul Codului civil din 1864, în lucrare au fost menţinute atât opiniile exprimate în literatura de specialitate, cât şi poziţia practicii judiciare care rămân de actualitate şi în noul context juridic creat prin Legea nr. 287/2009.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 119.00
Cantitate:

 DIN

Cuprins

Abrevieri

PARTEA I. RAPORTUL DE OBLIGATII. IZVOARELE OBLIGATIILOR CIVILE

Titlul I. Consideratii generale cu privire la obligatiile civile

Capitolul I. Notiunea de obligatie. Structură. Clasificarea obligatiilor

Sectiunea 1. Notiunea de obligatie

§1. Teoria generală a obligatiilor civile privite din prisma reglementărilor actualului Cod civil

§2. Definitie

§3. Terminologie

Sectiunea a 2-a. Structura obligatiei

§1. Subiectele raportului juridic de obligatii

§2. Continutul raportului juridic de obligatii

2.1. Clasificarea raportului juridic de obligatii

2.2. Drepturile de creantă

2.3. Comparatie între drepturile de creantă si drepturile reale

§3. Obiectul raportului juridic de obligatii

3.1. Obligatii principale

3.2. Conditiile generale ale prestatiei

§4. Sanctiunea obligatiei (sanctio praecepti juris)

Sectiunea a 3-a. Clasificarea obligatiilor

§1. Clasificarea obligatiilor după izvorul lor

§2. Clasificarea obligatiilor după subiectele lor

§3. Clasificarea obligatiilor după structură

§4. Clasificarea obligatiilor după obiectul lor

§5. Clasificarea obligatiilor după sancTiunea lor

§6. Clasificarea obligatiilor după opozabilitatea lor

§7. Clasificarea obligatiilor după alte criterii

§8. Importanta obligatiilor

Capitolul II. Izvoarele obligatiilor

Sectiunea 1. Notiune

Sectiunea a 2-a. Aparitia si evolutia notiunii de „izvor al obligatiilor”

Sectiunea a 3-a. Clasificarea izvoarelor după Codul civil. Critica adusă

Sectiunea a 4-a. Clasificarea izvoarelor obligatiilor în dreptul contemporan

§1. Acte juridice civile

§2. Faptele juridice

Sectiunea a 5-a. Clasificarea izvoarelor în lumina dispozitiilor actualului Cod civil.

Titlul II. Teoria generala a contractului civil 

Capitolul I. Notiunea de contract civil. Clasificarea contractelor

Sectiunea 1. Notiunea si definitia contractului civil

Sectiunea a 2-a. Trăsăturile contractului 

Sectiunea a 3-a. Vointa juridică si limitele acesteia în contract

§1. Vointa juridică. Teoria autonomiei de vointă

§2. Criticile aduse teoriei autonomiei de vointă

§3. Limitele libertăTii de a contracta

Sectiunea a 4-a. Clasificarea contractelor

§1. Necesitatea clasificării 

§2. Clasificarea contractelor după modul de formare

§3. Clasificarea contractelor după continutul lor

§4. Clasificarea contractelor după scopul urmărit de părti

§5. Clasificarea contractelor după efectele produse

§6. Clasificarea contractelor după modul de executare

§7. Clasificarea contractelor după cum sunt sau nu nominalizate în legislatia civilă

§8. Clasificarea contractelor după unele corelatii existente între ele

§9. Clasificarea contractelor după modul în care se exprimă vointa părtilor

Capitolul II. Încheierea contractului

(...)

Titlul III. Efectele contractului între parti

Capitolul I. Consideratii preliminare

Capitolul II. Interpretarea contractului

Capitolul III. Principiul fortei obligatorii a contractului .

Capitolul IV. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice

(...)

Titlul IV. Efectele contractului fata de terti. Relativitatea efectelor contractului. Opozabilitatea contractului fata de terti

Capitolul I. Principiul relativitătii efectelor contractului

Capitolul II. Opozabilitatea

Capitolul III. Exceptiile de la principiul relativitătii efectelor contractului

(...)

Titlul V. Actul juridic unilateral de drept civil

Capitolul I. Consideratii introductive

Capitolul II. Actul unilateral de drept civil – izvor de obligatii

(...)

Titlul VI. Faptul juridic

Capitolul I. Consideratii generale

Capitolul II. Faptul juridic licit

Capitolul III. Faptul juridic ilicit

(...)

PARTEA A II-A. RASPUNDEREA CIVILă CONTRACTUALA

Titlul I. Teoria generala a raspunderii civile contractuale

Capitolul I. Consideratii prealabile

Capitolul II. Notiune si reglementare

Capitolul III. Conditiile răspunderii contractuale

(...)

Autor: Adam Ioan
Titlul cartii: Drept civil. Teoria generala a obligatiilor (Editia a II-a) |
Producator: C.H. Beck
Data aparitiei: 26 Februarie 2014
ISBN: 978-606-18-0306-4
Numar de pagini: 856
Mod de legare (Coperta): Brosata

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 16

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Cresterea vacilor

Cresterea vacilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.50

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker