Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Ordonanta presedintiala

Descriere

În prezent, în dreptul nostru, instituţia ordonanţei preşedinţiale este reglementată de dispoziţiile art. 581-582 C. proc. civ. din Cartea VI denumită „Proceduri speciale”, Capitolul I.

În literatura de specialitate sunt enunţate două accepţiuni ale termenului de ordonanţă preşedinţială:

- prima accepţiune este aceea de „formă de procedură”, adică ansamblul de norme după care se conduc părţile şi instanţa în soluţionarea unei pricini urgente. În acest înţeles, „lato sensu”, ordonanţa preşedinţială poate fi definită ca o procedură specială, în temeiul căreia instanţa de judecată, la cererea părţii interesate, poate lua măsuri vremelnice în cazuri urgente, pentru păstrarea unui drept care s-ar putea păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ivite cu prilejul vreunei executări.

- cea de-a două accepţiune este aceea de „act procedural”, respectiv înscrisul care o constată.

Cu tot caracterul ei vremelnic şi în general fără autoritate de lucru judecat, ordonanţa preşedinţială, în această accepţiune, este în esenţă o hotărâre judecătorească în sensul art. 255 C. proc. civ., fiind supusă aceloraşi căi de atac la care este supusă orice hotărâre.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00
Cantitate:

Cuprins

- Ordonanţa preşedinţială -

 

CAPITOLUL I: NATURA JURIDICĂ ŞI ORIGINEA ORDONANŢEI PREŞEDINŢIALE

1.1. Privire specială asupra procedurilor speciale

1.2. Noţiunea şi evoluţia istorică a ordonanţei preşedinţiale

 

CAPITOLUL II: CONDITIILE DE EXERCITIU ALE ORDONANTEI PRESEDINTIALE

2.1. Conditiile generale de admisibilitate ale ordonantei presedintiale

2.2. Conditiile speciale de admisibilitate ale ordonantei presedintiale

2.2.1. Vremelnicia

2.2.2. Urgenta

2.2.3. Neprejudecarea fondului

 

CAPITOLUL III: PROCEDURA DE JUDECATA A ORDONANTEI PRESEDINTIALE

3.1. Instanta competenta

3.2. Reguli speciale cu privire la procedura de judecata

3.3. Cai de atac

 

CAPITOLUL IV: PRINCIPALELE DOMENII DE APLICARE

4.1. Ordonanta presedintiala în materie de proprietate si litigii locative

4.2. Aplicabilitatea ordonantei presedintiale în materie comerciala si de contencios administrativ

4.3. Cazuri speciale de aplicabilitate

 

BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografie

 

1. I. DELEANU, „Tratat de procedura civila”, Vol. I, editia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007

2. I. DELEANU, „Tratat de procedura civila”, Vol. II, editia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007

3. LIGIA DANILA, CLAUDIA ROSU, „Drept procesual civil”, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007

4. VIOREL MIHAI CIOBANU, GABRIEL BOROI, „Drept procesual civil”, editia a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2003;

5. MONA MARIA PIVNICERU, CARMEN MOLDOVAN, „Ordonanta presedintiala. Practica judiciara”, Editura Hamangiu,
Bucuresti, 2006

6. C. CRISU, „Ordonanta presedintiala”, Editura Argessis, 1997

7. MIHAELA TABÂRCA, „Drept procesual civil”, Vol. 1 si Vol. 2, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005;

8. FLOREA MAGUREANU, „Drept procesual civil”, editia a VIII-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006;

9. IOAN LES, „Tratat de drept procesual civil”, editia a III-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2005;

10. MARIA FODOR, „Drept procesual civil”, Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006

11. MARIA FODOR, „Drept procesual civil”, Vol. II, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007

12. L. DANILA, C. ROSU, „Drept procesual civil”, actualizare la editia a IV-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006

13. GABRIEL BOROI, DUMITRU RADESCU, „Codul de procedura civila. Comentat si adnotat”, Editura All, Bucuresti, 1995.

14. GABRIEL BOROI, SPINEANU-MATEI OCTAVIA, „Codul de procedura civila”, Editura All Beck, Bucuresti, 2005

15. GABRIEL BOROI, „Codul de Procedura Civila Comentat si Adnotat,” Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

16. CIOBANU VIOREL MIHAI, BOROI GABRIEL, NICOLAE MARIAN, „Modificarile aduse Codului de procedura civila prin
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000”, II, în Revista „Dreptul” nr. 2/2001.

17. IOAN LES, „Tratat de drept procesual civil”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001;

18. I. LES, „Consideratii privitoare la modificarea si completarea Codului de procedura civila”, în Revista „Juridica” nr. 9/2000

19. I. LES, „Proceduri civile speciale”, Editia a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2003

20. C. CRISU, „Actiunile civile în justitie. Teorie si practica”, Editura Argesis, Curtea de Arges, 1992

21. STOENESCU, S. ZILBERSTEIN, „Drept procesual civil. Teoria generala. Judecata în prima instanta. hotarârea”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1938

22. M. PETRESCU, „Unele aspecte ale admisibilitatii ordonantei presedintiale în materie locativa”, Studii si cercetari juridice nr. 1/1989;

23. D. CIOBANU, „Inadmisibilitatea obligarii prin ordonanta presedintiala a unei persoane fizice sau juridice de a se asocia cu alte persoane fizice sau juridice”, în Revista Dreptul nr. 2/1992.

24. L. MIHAI, „Probleme privind Ordonanta presedintiala prin care se suspenda executarea provizorie”, în Revista Studii si Cercetari Juridice, nr. 1/1980

25. C. CRISU, „Ordonanta presedintiala în materie locativa”, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1978;

26. G. VASU, „Cu privire la folosirea ordonantei presedintiale în rezolvarea unor litigii locative”, în Revista Justitia Noua, 1960

27. FL. STRETEANU, „Consideratii referitoare la admisibilitatea ordonantei presedintiale în materia delictelor de presa”, în Revista Dreptul nr. 2/1997

28. F. MAGUREANU, „Consideratii privind admisibilitatea ordonantei presedintiale în cazul încalcarii unor drepturi personale
nepatrimoniale savârsite prin presa”, Sesiunea de comunicari stiintifice a cadrelor didactice de la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza”, Bucuresti, 1998.

29. Constitutia României, revizuita în anul 2003;

30. Ordonanta de Urgenta nr. 58 din 25/06/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 28/06/2003.

31. Lege nr. 195 /2004 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de Procedura Civila publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 26/05/2004

32. Ordonanta Guvernului nr. 59 din 25 aprilie 2001 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 217 din 27 aprilie 2001

33. Codul de procedura civila, cu modificarile aduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 138/2000, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.

34. „Codul de procedura civila cu modificarile aduse prin Legea nr. 219/06.07.2005 de aprobare a O.U.G. nr. 138/2000”, editie îngrijita de Carmen Pavel, Editura Morosan, Editura NICORA M, Bucuresti, 2005.

35. Legea nr. 459 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul
Oficial nr. 994 din 13 decembrie 2006

36. Curtea Constitutionala, Decizia nr. 60 din 2 februarie 2006 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial nr. 197 din 2 martie 2006.

37. Curtea Constitutionala, decizia nr. 396/2004 privind exceptia de neconstitutionalitate a art. 581 si art. 582 din Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 8 decembrie 2004.

38. Curtea Constitutionala, Decizia. nr. 401 din 9 mai 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si art. 582 din Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial nr. 486/5 iun. 2006.

39. Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotarârea din 22 iunie 2004, cauza Pini si Bertani si Manera si Atripaldi împotriva României, publicata în Monitorul Oficial Nr. 1.245 din 23 decembrie 2004

40. Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotarârea din 20 aprilie 2004, definitiva la 10 noiembrie 2004, Cauza Surugiu împotriva României, publicata în Monitorul Oficial Nr. 388 din 5 mai 2006

41. Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Hotarârea din 11 ianuarie 2000, în cauza Ignaccolo-Zenide împotriva României, publicata în Monitorul Oficial nr. 6 din 8 ianuarie 2001

42. Înalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile unite, sedinta din 24 septembrie 2007, Decizia nr. LXII/24.09.2007 (recurs în interesul legii)

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Ordonanta presedintiala
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 85
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Ordonanta presedintiala

Ordonanta presedintiala

Pretul nostru: Lei (Ron) 300.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker