Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Efectele actului juridic civil si principiile care le guverneaza

Descriere

După cum s-a reţinut pe parcursul acestui studiu, actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a naşte, a modifica ori a stinge un raport juridic concret. În această definiţie elementele definitorii ale actului juridic civil sunt prezenţa unei manifestări de voinţă, care să provină de la un subiect de drept civil (persoană fizică sau persoană juridică), manifestare de voinţă care trebuie exprimată cu intenţia de a se produce efecte juridice civile, acestea din urmă fiind urmărite la manifestarea voinţei, putând consta în a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic concret.

Observăm că în sistemul nostru de drept şi nu numai, cel mai important izvor de drepturi şi obligaţii este actul juridic,el fiind modul natural şi necesar de implicare a persoanei în viaţa juridică. Prin urmare, actul juridic exprimă voinţa subiectului de a participa liber la raportul juridic.

Concret, actul juridic reprezintă "o manifestare de voinţă" - unilaterală, bilaterală sau multilaterală - săvârşită cu intenţia de a stabili, modifica sau stinge, potrivit dreptului obiectiv, raporturi juridice, cu condiţia ca de existenţa acestei intenţii să depindă însăşi producerea efectelor juridice.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 360.00
Cantitate:

Efectele actului juridic civil şi principiile care le guvernează
- CUPRINS -


Capitolul 1: Aspecte generale privind definirea actului juridic civil
1. Noţiunea şi definirea actului juridic civil
2. Clasificarea actelor juridice civile
3. Condiţiile actului juridic civil
3.1. Definirea şi clasificarea condiţiilor de validitate ale actului juridic civil
3.2. Condiţiile de validitate ale actului juridic civil
3.2.1. Capacitatea
3.2.2. Consimţământul
3.2.3. Obiectul actului juridic civil
3.2.4. Cauza actului juridic civil
3.2.5. Forma actului juridic civil


Capitolul 2: Efectele generate actele juridice civile. Principii
1. Definirea noţiunii de efecte ale actului juridic civil
2. Reglementarea şi determinarea efectelor actului juridic civil
2.1. Definiţie
2.2. Reglementarea efectelor actului juridic civil
2.3. Reguli de determinare a efectelor actului juridic civil
2.3.1. Dovedirea actului juridic civil
2.3.2. Interpretarea clauzelor actului juridic civil
a. Reguli generale de interpretare
b. Reguli speciale de interpretare


Capitolul 3: Principiile efectelor actului juridic civil
1. Definiţie, enumerare, reglementare
2. Principiul forţei obligatorii - “pacta sunt servanda”
2.1. Definiţie
2.2. Fundamentul principiului forţei obligatorii a actului juridic
2.3. Excepţii
3. Principiul irevocabilităţii actului juridic civil
3.1. Definiţie
3.2. Fundament
3.3. Excepţii de la irevocabilitatea efectelor actelor juridice civile
4. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil
4.1. Definiţie
4.2. Justificare
4.3. Noţiunea de parte, având-cauză, terţ
a. Noţiunea de parte
b. Terţii
c. Avânzii-cauză
4.4. Excepţii de la principiul relativităţii efectelor actului juridic civil
A. Excepţii aparente de la relativitatea efectelor actului juridic civil
B. Stipulaţia pentru altul - excepţie veritabilă de la relativitatea efectelor actului juridic civil


Capitolul 4: Aspecte practice privind efectele actului juridic civil


Concluzii


Bibliografie

Bibliografie


1. Giosan Lucia, Florea Măgureanu, „Drept civil”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2004;
2. Gh. Beleiu, „Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele
dreptului civil”, ediţia a X-a, revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
3. G. Boroi, “Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele
dreptului civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
4. Petrică Truşcă, „Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizică.
Persoana juridică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005;
5. Dănuţ Cornoiu, „Drept civil. Partea generală”, Editura Fundaţiei România
de Mâine, Bucureşti 2006;
6. E. Lupan, I. Sabău-Pop, „Tratat de drept civil român”, vol. I - Partea
generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
7. Ovidiu Ungureanu, „Drept civil. Introducere”, Editura All Beck, Bucureşti,
2000;
8. Aspazia Cojocaru, „Drept civil. Partea generală”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2000.
9. Mircea Mureşan, „Drept civil. Partea generală”, Editura Cordial-Lex, Cluj-
Napoca, 1996.
10. Cristiana Turianu „Curs de drept civil. Partea generală”, Editura Fundaţia
„România de Mâine”, Bucureşti, 2002
11.C. Hamangiu, Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil
român, Vol. I, Editura Naţională, Bucureşti 1929.
12.M. Costin, Marile instituţii ale dreptului civil, Editura Dacia, Cluj Napoca,
1982.
13.D. Alexandresco, Explicaţiune teoretică şi practică a dreptului civil român
în comparaţie cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine,
Tipografia Naţională, Iaşi, 1900.
14.V. Pătulea, Principiul libertăţii contractuale şi limitele sale, în Revista
Dreptul, nr. 10/1997;
15.D. Cosma, „Teoria generală a actului juridic civil”, Bucureşti, 1969.
16. Liviu Pop, „Tratat de drept civil. Obligaţiile. Regimul juridic general,
Editura All Beck, Bucureşti, 2006
17. Ioan Adam, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura All Beck,
Bucureşti, 2004;
18.Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a
obligaţiilor, Editura All, Bucureşti, 2003.
19.C. Hamangiu, N. Georgean, Codul civil adnotat, cu textul corespunzător
francez, italian şi belgian, cu trimiteri la doctrina franceză şi română şi
jurisprudenţa completă de la 1868-1926, Vol. IV, Editura Librăriei
Universala Alcaly & Co, Bucureşti, 1926.
20. Ion P. Filipescu, “Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”, Editura
Actami, Bucureşti, 2000;
21. Liviu Pop, “Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Tratat”, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
22.S.D. Cărpenaru, Unele precizări în legătură cu clauza penală ca mijloc de
întărire a disciplinei contractuale, în Revista română de drept nr. 5/1967.
23. I. Albu, Răspunderea civilă contractuală pentru prejudiciile nepatrimoniale,
în Dreptul nr. 8/1992.
24. I. Albu, Răspunderea civilă precontractuală, în Dreptul nr. 7/1993.
25.V. Babiuc, V. Stoica, Libertatea contractuală şi dreptul constituţional, în
Revista Dreptul, nr. 7/1995;
26.E. Cârcei “În legătură cu interpretarea legii şi a convenţiei civile” în Revista
Dreptul nr. 1/1999
27.Mona-Lisa Pucheanu, „Codul civil. Decizii ale Curţii Constituţionale.
Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie”, ediţia actualizată (01.11.2005).
28.P. Perju, „Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia
Curţii de Apel Suceava în materie civilă”, în Revista Dreptul nr. 5 din 1995.
29. Cristian Jora, „Culegere de practică judiciară”, Editura Lumina lex,
Bucureşti, 2005
30. Cristian Jora, Ingrid Mocanu-Popa, Eugen Iosivoiu, Lucia Uţa „Culegere
de practică judiciară pe anul 2006”, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2007
31.P. Perju, Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din
circumscripţia Curţii de Apel Suceava în domeniul dreptului civil şi
procesual civil (sem. I, 1996), în Revista Dreptul, nr. 2/1997
32.O. Spineanu-Matei, A. Roua-Pop, M. Tăbârcă, R. Susanu, Curtea de Apel
Bucureşti, Culegere de practică judiciară, 1993-1998, Editura All Beck,
Bucureşti, 1999,
33.N. Crăciun, I.L. Dumitriu, A. Nicolae, O. Spineanu-Matei, I. Surdescu, R.
Susanu, M. Tăbârcă, A.I. Ţuca, „Culegere de practică judiciară. Curtea de
Apel Bucureşti, 1999”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001
34.D. Cornoiu, D. Diaconu, N.M. Onciulescu, N. Sularu, C. Gh. Sorescu, E.
Oţelea, „Culegere de practică judiciară, Curtea de Apel Piteşti, 1998”,
Editura All Beck, Bucureşti, 1999
35.O. Spineanu-Matei, A. Roua-Pop, M. Tăbârcă, R. Susanu, „Curtea de Apel
Bucureşti. Culegere de practică judiciară, 1993-1998”, Editura All Beck,
Bucureşti, 1999
36.D. Lupaşcu, N. Crăciun, S. Marcu, D. Popescu, M. Pucheanu, I.-B. Nestor,
A. Nicolae, R. Culea-Moglan, „Culegere de practică judiciară pe anul
1998”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000
37. Î. C. C. J. , Secţia civilă şi de proprietate intelectuală , decizia nr. 6185 din 23
iunie 2006.
38. Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 3139 din 20
aprilie 2005.
39. Î.C.C.J. , Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1270 din 3
februarie 2006
40. Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2148 din 27
februarie 2006.
41. Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 3325 din 25
aprilie 2005
42. I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 3255 din 21
aprilie 2005
43. Î.C.C.J. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2296 din 22
martie 2005
44. Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 536 din 27
ianuarie 2005
45. Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 417 din 25
ianuarie 2005
46. I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2883 din 11
aprilie 2005
47. I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1918 din 10
martie 2005
48. I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 4525 din 30 mai
2005
49. I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 4126 din 19 mai
2005
50. I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 5335 din 16
iunie 2005
51. Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 4125 din 19 mai
2005.
52. Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2056 din 16
martie 2005.
53. I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 201 din 14
ianuarie 2005
54. Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 446 din 25
ianuarie 2005
55. Curtea Supremă de Justiţie, Secţia civilă, Decizia nr. 1832/1992
56. Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, Decizia nr. 313/2002
57. Curtea Supremă de Justiţie, secţia civilă, decizia nr. 1753 din 6 mai 2003.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Efectele actului juridic civil si principiile care le guverneaza
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 92
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker