Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Descriere

Exproprierea înseamnă trecerea forţată în proprietate publică, prin hotărâre judecătorească, a unor imobile aflate în proprietate privată, cu o dreaptă şi prealabilă despăgubire, pentru cauză de utilitate publică.

Întrucât exproprierea pentru cauză de utilitate publică este o excepţie de la principiul constituţional al caracterului absolut şi inviolabil al dreptului de proprietate privată şi reglementarea de principiu a exproprierii este făcută tot de Constituţie în art. 44 alin. 3, text care prevede că „nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire".

În vederea realizării unor lucrări care servesc unor utilităţi publice şi ţinând seama de caracterul de excepţie conferii de Constituţia României şi de Codul civil cedării prin expropriere a dreptului de proprietate privată, a cărui protecţie se realizează, de altfel, prin garantarea şi ocrotirea sa de către lege, în mod egal, indiferent de titular, a fost adoptată Legea nr. 33/1994, care cuprinde dispoziţii de natură să asigure atât cadrul legal adecvat procedurilor de expropriere şi stabilire a despăgubirilor, cât şi apărarea dreptului de proprietate privată.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -
Probleme teoretice şi practice ale
exproprierii pentru cauză de utilitate publică


CAPITOLUL 1 - EXPLICAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE
1.1. DEFINIŢIA DREPTULUI DE PROPRIETATE
1.2. CARACTERELE DREPTULUI DE PROPRIETATE
a. Caracterul absolut şi inviolabil al dreptului de proprietate
b. Caracterul exclusiv şi deplin al dreptului de proprietate
c. Caracterul perpetuu şi transmisibil al dreptului de proprietate
1.3. FELURILE DREPTULUI DE PROPRIETATE
1.3.1. Proprietatea privată
1.3.2. Proprietatea publică


CAPITOLUL 2 - NOŢIUNEA ŞI NATURA JURIDICĂ A EXPROPRIERII
2.1. REGLEMENTARE JURIDICĂ ŞI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT
2.2. DEFINIŢIA ŞI NATURA JURIDICĂ A EXPROPRIERII
2.3. BUNURILE CARE POT FI EXPROPRIATE
2.4. SUBSIDIARITATEA EXPROPRIERII
2.5. UTILITATEA PUBLICĂ


CAPITOLUL 3 - REGULI PROCEDURALE PRIVIND EXPROPRIEREA
3.1. MĂSURI PREMERGĂTOARE EXPROPRIERII
3.2. EXPROPRIEREA ŞI STABILIREA DESPĂGUBIRILOR
3.3. EFECTELE EXPROPRIERII
3.3.1. Transferul dreptului de proprietate
3.3.2. Subrogaţia imobiliară cu titlu particular
3.3.3. Stingerea dezmembrămintelor dreptului de proprietate
3.3.4. Stingerea drepturilor personale
3.3.5. Punerea în posesie a expropriatorului


CAPITOLUL 4 - MĂSURI DE PROTECŢIE A PERSOANEI EXPROPRIATE

4.1. DREPTUL DE FOLOSINŢĂ
4.2. DREPTUL DE RETROCEDARE
4.3. DREPTUL DE PREEMŢIUNE


CAPITOLUL 5 - CONCLUZII


- BIBLIOGRAFIE -

- Bibliografie -


1. LIVIU POP, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2006
2. L. POP, L.M. HAROSA, „Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele
sale”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006
3. IOAN ADAM, “Drept civil. Drepturile reale”, Editura All Beck,
Bucureşti, 2005
4. V. STOICA, „Drept civil. Drepturile reale”, Editura Humanitas, 2004;
5. MARIANA RUDĂREANU, „Dreptul bunurilor (Drepturile reale)”,
Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2006
6. I. POPA, L. STĂNCIULESCU, M. NICOLAE, „Discuţii privind
interdicţiile legale de înstrăinare a unor bunuri imobiliare”, în Revista
Dreptul nr. 7/2001
7. E. CHELARU, „Impactul revizuirii Constituţiei asupra regimului juridic
al proprietăţii”, în Revista Dreptul nr. 2/2004.
8. VALERIU STOICA, „Exproprierea pentru cauză de utilitate publică”,
în Revista Dreptul nr. 5/2004
9. MARIAN NICOLAE, „Discuţii cu privire la aplicarea în timp a art. 35-
36 din Legea nr. 33/1944 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică”, în Revista Dreptul nr. 11/2000
10. MARILENA ULIESCU, Proprietatea publică şi proprietatea privată.
Actualul cadru legislativ, în Studii de drept românesc nr. 3/1992, Editura
Academiei
11. EUGEN CHELARU, Curs de drept civil. Drepturile reale principale,
Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
12. DUMITRU C. FLORESCU, Dreptul de proprietate, Editura Titu
Maiorescu, Bucureşti, 2002
13. ION P. FILIPESCU, Domeniul public şi privat al statului şi unităţilor
administrativ teritoriale, în revista Dreptul, nr. 10/1994.
14. M. CARSS-FRISK, MONICA, “Dreptul la proprietate: ghid privind
punerea în aplicare a art. 1 al Protocolului nr. 1 al Convenţiei europene
pentru Drepturile Omului”, Editat în Republica Moldova, 2003
15. F. BAIAS, B. DUMITRACHE, Discuţii pe marginea Legii nr. 33/1994
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în Revista Dreptul
nr. 4/1995
16. L. GIURGIU, Consideraţii în legătură cu Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în Revista Dreptul nr.
2/1995.
17. LIVIU GIURGIU, Consideraţii în legătură cu domeniul public, în
Revista Dreptul nr. 8/1995
18. M. L. BELU-MAGDO, Exproprierea pentru utilitate publică şi efectele
exproprierii, în Revista de Drept Comercial, nr. 4/1995
19. E. CHELARU, „Efectele juridice ale exproprierii pentru cauză de
utilitate publică”, în Revista Dreptul nr. 4/1998
20. C. STĂTESCU, CORNELIU BÎRSAN, Drept civil. Teoria generală a
drepturilor reale, Bucureşti 1988.
21. S. BAIEŞ, V. VOLCINSCHI, A. BĂIEŞU, V. CEBOTARI, „Drept
Civil. Drepturile reale. Teoria generala a obligaţiilor, Volumul II, Cartier
juridic, 2005
22. L. FRANŢESCU, Noţiunile de domeniu public şi domeniu privat al
statului. Conţinut şi regim, în Revista Dreptul nr. 11/1993
23. C. HAMANGIU, ROSETTI BĂLĂNESCU, AL. BĂICOIANU, Tratat
de drept civil român, Vol. I, Editura Naţională, Bucureşti 1929.
24. M. COSTIN, Marile instituţii ale dreptului civil, Editura Dacia, Cluj
Napoca, 1982.
25. L. POP, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Universitatea din
Cluj Napoca, 1987
26. A. BOAR, Elemente de teoria dreptului, Editura Servosat, 1996.
27. P. PERJU, Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din
circumscripţia Curţii de Apel Suceava în materie civilă, în Dreptul nr. 5
din 1995.
28. D. ALEXANDRESCO, Explicaţiune teoretică şi practică a dreptului
civil român în comparaţie cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni
străine, Tipografia Naţională, Iaşi, 1900.
29. TR. IONAŞCU, S. BRĂDEANU, Drepturi reale principale, Editura
Academiei, Bucureşti, 1978.
30. CARMEN ILIE TODICA., IOSIF R. URS, „Drepturile reale. Doctrină.
Aplicaţii. Practică”, Bucureşti, 2003
31. CORNELIU BÎRSAN, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Editura
All Beck, Bucureşti, 2001;
32. GH. BOTEA, „Drept civil. Patrimoniul. Drepturile reale principale”,
ediţia revăzută şi adăugită în 2003, reapărută în decembrie 2005, Editura
Concordia, Arad Anexa cuprinde modificările şi completările aduse de
Legea nr. 247/2005.
33. I. DOGARU, S. CERCEL, „Drept civil. Teoria generala a drepturilor
reale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
34. PAUL MIRCEA COSMOVICI, „Drept civil. Drepturi reale, obligaţii,
legislaţie”, Editura All, Bucureşti, 1996.
35. M. CARSS-FRISK, „Dreptul la proprietate: ghid privind punerea în
aplicare a art. 1 al Protocolului nr. 1 al Convenţiei europene pentru
Drepturile Omului”, Editat în Republica Moldova, 2003.
36. J. MANOLIU, GH. DURAC, Drept civil, drepturile reale principale”,
Editura Fundaţiei Chemarea”. 1994.
37. MATTEI, U. BAIEŞ, S. ROŞCA, „Principiile fundamentale ale
dreptului de proprietate”, Editura ARC, 2000
38. E. SAFTA-ROMANO, „Dreptul de proprietate privată şi publică în
România”, Editura Graphix, Iaşi, 1993.
39. I. URS, C. ILIE-TODICĂ, „Drepturile reale, doctrină, aplicaţii,
practică”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.
40. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica statornicita anterior
intrării în vigoare a Legii 33/1994. Consecinţe - nota la Decizia Civilă nr.
651/A din 25 aprilie 1996 (în colaborare cu M.D. Bocsan), în Revista
Dreptul nr. 7/1998
41. DAN LUPAŞCU (COORDONATOR), ANDREIA-LIANA
CONSTANDA, FLORICA COTTA, CLAUDIU-MARIUS TOMA,
„Culegere de practică judiciară în materie civilă ”, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2006;
42. MONA-LISA PUCHEANU, „Codul civil. Decizii ale Curţii
Constituţionale. Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie”, ediţia
actualizată (01.11.2005)
43. Constituţia României, republicată în 2003;
44. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a
fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 139 din 2 iunie 1994
45. Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de
construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 487 din 31.05.2004
46. Normele Metodologice de aplicare a acestei legi, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 941/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
596 din 1.07.2004
47. Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial
nr. 653/22.07.2005.
48. Ordonanţa de Urgenţă nr. 209 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, publicată în
Monitorul Oficial nr. 1194 din 30 decembrie 2005.
49. Legea nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobândirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi,
precum şi de către persoanele juridice străine, în Monitorul Oficial nr.
1008/14 noiembrie 2005.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 88
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker