Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Probleme teoretice si de practica judiciara privind nedemnitatea succesorala

Descriere

După cum s-a reţinut, pentru ca o persoană să poată moşteni nu este suficient să aibă vocaţie succesorală generală sau concretă, fiind necesar să îndeplinească şi o condiţie negativă, şi anume să nu fie nedemnă de a moşteni.

Nedemnitatea succesorală reprezintă decăderea de drept a moştenitorului legal din dreptul de a culege o moştenire determinată, inclusiv rezerva la care ar fi avut dreptul din această moştenire, deoarece s-a făcut vinovat de o faptă gravă faţă de cel care lasă moştenirea sau faţă de memoria acestuia.

Nedemnitatea succesorală are un caracter de sancţiune civilă care se bazează pe motive de moralitate publică, neputându-se admite ca om persoană vinovată de fapte grave faţă de o altă persoană să o poată moşteni pe aceasta.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:

Cuprins
Probleme teoretice şi de practică judiciară
privind nedemnitatea succesorală


Capitolul I: Condiţiile generale ale dreptului de moştenire legală
Secţiunea 1. Noţiunea de moştenire şi dreptul de a moşteni
Secţiunea 2. Felurile moştenirii: moştenirea legală şi moştenirea testamentară
Secţiunea 3. Noţiunea de moştenire legală şi condiţiile moştenirii legale


Capitolul II: Nedemnitatea succesorală. Noţiune. Caractere juridice
Secţiunea 1. Noţiunea de nedemnitate succesorală şi natura juridică a instituţiei
Secţiunea 2. Caracterele juridice ale nedemnităţii succesorale


Capitolul III: Cazurile de nedemnitate
Secţiunea 1. Cadrul legal de reglementare şi precizări prealabile
Secţiunea 2. Atentatul la viaţa celui care lasă moştenirea
Secţiunea 3. Acuzaţia capitală calomnioasă împotriva celui care lasă moştenirea
Secţiunea 4. Nedenunţarea omorului a cărui victimă a căzut cel care lasă moştenirea


Capitolul IV: Efectele nedemnităţii
Secţiunea 1. Aspecte preliminarii privind efectele nedemnităţii succesorale
Secţiunea 2. Efectele nedemnităţii faţă de nedemn
Secţiunea 3. Efectele nedemnităţii faţă de descendenţii nedemnului
Secţiunea 4. Efectele nedemnităţii faţă de terţi. Teoria moştenitorului aparent
Secţiunea 5. Invocarea şi constatarea nedemnităţii succesorale


- Concluzii şi propuneri de lege ferenda


- Bibliografie

Bibliografie


 L. Stănciulescu, „Drept civil. Partea specială. Contracte şi succesiuni”,
ediţia a 3-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
 L. Stănciulescu, ”Drept civil. Dreptul de moştenire”, Editura Rosetti,
Bucureşti, 2000;
 N. Grofu, „Nedemnitatea succesorală. Propuneri de lege ferenda”, în
Revista Dreptul nr. 8/2004
 R. Popescu, „Consideraţii în legătură cu aplicarea principiului
aparenţei în drept în materia moştenirii”, în Revista Dreptul nr. 9/1993
 L. Stănciulescu, „Drept civil. Partea specială. Contracte şi succesiuni”,
ediţia a 3-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
 Fr. Deak, „Tratat de drept succesoral”, ediţia a II-a, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2002.
 Fr. Deak “Drept civil. Moştenirea legală”, Editura Actami, Bucureşti,
1996.
 Fr. Deak (coordonator), C. Toader, L. Stănciulescu, R. Popescu, V.
Stoica, „Moştenirea testamentară. Transmisiunea şi împărţeala
moştenirii”, Editura Proarcadia, Bucureşti, 1993.
 M. Eliescu „Curs de succesiuni”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997.
 M. Eliescu „Moştenirea şi devoluţiunea în dreptul R.S.R.”, Editura
Academiei, Bucureşti, 1966.
 D. Chirică, „Drept civil - Succesiuni”, Editura Lumina Lex, 1999.
 C. Florescu Dumitru, „Drept civil. Succesiunile”, Editura Universităţii
Titu Maiorescu, Bucureşti, 2001.
 M. Popa, “Drept civil. Succesiuni”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1995.
 E. Safta-Romano, Dreptul la moştenire. Doctrină şi jurisprudenţă, Vol.
I, Editura “Graphix”, Iaşi, 1995;
 D. Macovei, “Drept civil. Succesiuni”, Editura Fundaţiei “Chemarea”,
Iaşi, 1992.
 C. Turianu, C. Turianu, „Moştenirea şi împărţeala ei - practică
judiciară adnotată,” Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti,
1998.
 J. Manoliu, St. Răuschi, „Drept civil. succesiuni”, Universitatea „Al. I.
Cuza”, Iaşi, 1983
 I. Albu, „Observaţii privind terminologia proiectului Codului Civil în
materia succesiunilor”, în R.R.D. nr. 8/1973;
 C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al Băicoianu, „Tratat de drept
civil român”, Vol. II, Editura Naţional, Bucureşti, 1929
 D. Macovei, M. Striblea, „Drept civil. Contracte. Succesiuni”, Editura
Junimea, Iaşi, 2000
 I. Zinveliu, „Dreptul la moştenire în RSR”, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1975
 D. Macovei, Drept civil (succesiuni), Editura Ştefan Procopiu, 1995.
 Codul civil. Decizii ale Curţii Constituţionale. Decizii ale Curţii
Supreme de Justiţie, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001,
 P. Perju, Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din
circumscripţia Curţii de Apel Suceava în domeniul dreptului civil şi
procesual civil (sem. I, 1996), în Revista Dreptul, nr. 2/1997
 O. Spineanu-Matei, A. Roua-Pop, M. Tăbârcă, R. Susanu, Curtea de
Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară, 1993-1998, Editura All
Beck, Bucureşti, 1999,
 N. Crăciun, I.L. Dumitriu, A. Nicolae, O. Spineanu-Matei, I.
Surdescu, R. Susanu, M. Tăbârcă, A.I. Ţuca, „Culegere de practică
judiciară. Curtea de Apel Bucureşti, 1999”, Editura Rosetti, Bucureşti,
2001
 D. Cornoiu, D. Diaconu, N.M. Onciulescu, N. Sularu, C. Gh. Sorescu,
E. Oţelea, „Culegere de practică judiciară, Curtea de Apel Piteşti,
1998”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999
 O. Spineanu-Matei, A. Roua-Pop, M. Tăbârcă, R. Susanu, „Curtea de
Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară, 1993-1998”, Editura All
Beck, Bucureşti, 1999
 I. Vida, N. Popa, în colaborare, Jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi
Convenţia europeană a drepturilor omului, Regia Autonomă „Monitorul
Oficial, Bucureşti, 2005;
 C. Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului, Vol. I - Drepturi
şi libertăţi, Editura All Beck, Bucureşti, 2005;
 I. Vida, Obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale pentru
instanţele judecătoreşti-factor de stabilitate a practicii judiciare,
Pandectele Române, nr. 3/2004.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Probleme teoretice si de practica judiciara privind nedemnitatea succesorala
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 54
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker