Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Regimul proprietatii publice - Dreptul de proprietate publica

Descriere

Potrivit art. 136, pct. 1 din Constituţia republicată: „proprietatea este publică şi privată”. Punctul 2 din acelaşi articol defineşte proprietatea publică: potrivit acestui text de lege, proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Statul şi unităţile administrativ-teritoriale, spre deosebire de alte subiecte de drept, pe lângă faptul că sunt persoane juridice - subiecte de drept privat, sunt în primul rând subiecte de drept public - purtătoare ale atribuţiilor de autoritate. Această dublă calitate le conferă aptitudinea de a fi singurii titulari ai unui drept de proprietate cu un regim juridic diferit faţă de cel comun: dreptul de proprietate publică . Temeiul existenţei acestui drept îl reprezintă Constituţia republicată în anul 2003 care, în art. 136, alin. 1, prevede că "proprietatea este publică sau privată", ca prin alin. 2 să dispună: "proprietatea publică este garantată şi ocrotită de lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale" .

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

- Planul lucrarii -
REGIMUL PROPRIETATII PUBLICE


CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE SI EXPLICATII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE
1.1. DEFINITIA DREPTULUI DE PROPRIETATE SI REGLEMENTARE LEGALA
1.2. CONTINUTUL SI CARACTERELE DREPTULUI DE PROPRIETATE.
1.3. EVOLUTIA DREPTULUI DE PROPRIETATE
1.4. FELURILE DREPTULUI DE PROPRIETATE
1.4.1. PROPRIETATEA PRIVATA
1.4.2. PROPRIETATEA PUBLICA


CAPITOLUL 2: DREPTUL DE PROPRIETATE PUBLICA
2.1. NOTIUNEA SI CONTINUTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA
2.2. CARACTERELE JURIDICE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA
2.2.1. Dreptul de proprietate publica este inalienabil
2.2.2. Dreptul de proprietate publica este insesizabil
2.2.3. Dreptul de proprietate publica este imprescriptibil
2.3. OCROTIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA


CAPITOLUL 3: SFERA BUNURILOR CARE FORMEAZA OBIECTUL PROPRIETATII PUBLICE
3.1. DETERMINAREA SFEREI BUNURILOR CARE FORMEAZA OBIECTUL PROPRIETATII PUBLICE
3.2. FORMAREA DOMENIULUI PUBLIC
3.3. SUBIECTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA


CAPITOLUL 4: EXERCITAREA SI STINGEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA
4.1. MODALITATI DE EXERCITARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA
4.2. DREPTUL DE ADMINISTRARE
4.2.1. Titularii dreptului de administrare
4.2.2. Natura juridica a dreptului de administrare
4.2.3. Caracterele juridice ale dreptului de administrare
4.2.4. Continutul juridic al dreptului real de administrare
4.3. CONCESIONAREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA
4.4. ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA
4.4. STINGEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA
CAPITOLUL 5: CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Bibliografie

 

 • L. POP, L.M. HAROSA, „Dreptul de proprietate si dezmembramintele sale”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006
 • LIVIU POP, „Drept civil. Drepturile reale principale”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006
 • MARIANA RUDAREANU, „Dreptul bunurilor (Drepturile reale)”, Editura Fundatiei „România de Mâine”, Bucuresti, 2006
 • IOAN ADAM, “Drept civil. Drepturile reale”, Editura All Beck, Bucuresti, 2005
 • V. STOICA, Drept civil. Drepturile reale”, Editura Humanitas, 2004
 • E. CHELARU, „Impactul revizuirii Constitutiei asupra regimului juridic al proprietatii”, în Revista Dreptul nr. 2/2004.
 • D. APOSTOL TOFAN, „Aspecte controversate privind regiile autonome în raport cu legislatia de dupa 1990”, în Revista Dreptul nr. 4/2000
 • EUGEN POPA, „Regimul juridic al dreptului de administrare asupra bunurilor ce fac parte din domeniul public”, în Revista Dreptul nr. 3/2000
 • V. PATULEA, „Dreptul de administrare al regiilor autonome si institutiilor publice asupra bunurilor statului si unitatilor administrativ-teritoriale”, II, în Revista Dreptul nr. 8/1997
 • ION P. FILIPESCU, Domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativ teritoriale, în Revista Dreptul, nr. 10/1994.
 • LIVIU POP, Dreptul de proprietate si dezmembramintele sale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001;
 • ION P. FILIPESCU, Drept civil. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale, Editura Actami, Bucuresti, 1998.
 • EUGEN CHELARU, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.
 • IOAN ADAM, Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1998.
 • C. STATESCU, CORNELIU BÎRSAN, Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, Bucuresti 1988.
 • MIRCEA COSMOVICI, Drept civile. Drepturi reale. Obligatii. Legislatie, Editura All, Bucuresti, 1996.
 • C. HAMANGIU, ROSETTI BALANESCU, AL. BAICOIANU, Tratat de drept civil român, Vol. I, Editura Nationala, Bucuresti 1929.
 • M. COSTIN, Marile institutii ale dreptului civil, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982.
 • L. POP, Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, Universitatea din Cluj Napoca, 1987.
 • D. ALEXANDRESCO, Explicatiune teoretica si practica a dreptului civil român în comparatie cu legile vechi si cu principalele legislatiuni straine, Tipografia Nationala, Iasi, 1900.
 • TR. IONASCU, S. BRADEANU, Drepturi reale principale, Editura Academiei, Bucuresti, 1978.
 • P. PERJU, Sinteza teoretica a jurisprudentei instantelor din circumscriptia Curtii de Apel Suceava în materie civila, în Revista Dreptul nr. 5 din 1995.
 • MONA-LISA PUCHEANU, „Codul civil. Decizii ale Curtii Constitutionale. Decizii ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie”, editia actualizata - 01.11.2005
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a actelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 3657 din 26.04.2006.
 • Ordonanta nr. 29 din 22 august 1997 privind Codul aerian, republicata în anul 2001 în Monitorul Oficial nr. 45/26 ian. 2001.
 • Legea nr. 399 din 27 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, publicata în Monitorul Oficial nr. 22 din 10 ianuarie 2006,
 • Legea petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 535 din 15 iunie 2005. a se vedea si Hotarârea nr. 2.075 din 24 noiembrie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 1170 din 10 decembrie 2004.
 • Legea minelor nr. 85 din 18 martie 2003 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 197/27 mar. 2003.
 • Lege nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicata în Monitorul Oficial nr. 530 din 27 octombrie 2000
 • Legea nr. 314 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicata în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004;
 • Legea nr. 284 din 11 octombrie 2005 privind completarea Legii minelor nr. 85/2003 a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 917/13 oct. 2005.
 • O.U.G. nr. nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor masuri necesare în procesul de integrare europeana, publicata în Monitorul Oficial nr. 1179/28 decembrie 2005.
 • O.U.G. nr. 209/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul proprietatii, publicata în Monitorul Oficial nr. 1194 din 30 decembrie 2005.
 • Legea nr. 263 din 27 iunie 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul proprietatii, publicata în Monitorul Oficial al României, nr. 572 din data de 3 iulie 2006.
 • Lege nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 98/8 aug. 1990.
 • Legea nr. 276 din 4 iulie 2006 pentru modificarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, publicata în Monitorul Oficial nr. 586 din 6 iulie 2006
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul concesiunilor de bunuri proprietate publica, a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 569/30-06-2006.
 • Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006
 • Directiva 18/2004/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii, Directiva 17/2004/CE privind coordonarea procedurilor de achizitie aplicate de entitatile care opereaza în sectoarele apa, energie, transport si servicii postale, Publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 134 din 30 aprilie 2004.
 • Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata în Monitorul Oficial nr. 653/22.07.2005.
 • Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a fost publicata în Monitorul Oficial al României nr. 139 din 2 iunie 1994
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata în Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004, modificata prin O.U.G. nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor masuri necesare în procesul de integrare europeana a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 1179/28 decembrie 2005.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Regimul proprietatii publice - Dreptul de proprietate publica
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 84
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker