Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Stipulatia pentru altul

Descriere

În ceea ce priveşte aspectul activ al raportului juridic de obligaţie la care dă naştere contractul – şi anume ca executarea obligaţiei să fie cerută, ca urmare a voinţei părţilor, de către un terţ – o astfel de excepţie de la principiul relativităţii contractului o constituie „contractul în favoarea altuia”, denumit în mod tradiţional „stipulaţia pentru altul” deoarece conţine o stipulaţie pe care o face nu în favoarea sa, ci pentru o terţă persoană care nu este parte la contract.

Fiind un contract de genul celor nenumite , stipulaţia pentru altul nu este definită de legiuitor prin reguli speciale, ea fiind stabilită de părţile contractante, în funcţie condiţiile reale în care îşi dau acordul de voinţă, fie prin combinarea unor elemente specifice diferitelor contracte numite, fie prin stabilirea unor elemente noi, independent de orice contract numit.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -
STIPULAŢIA PENTRU ALTUL


CAPITOLUL 1: ASPECTE ŞI EXPLICAŢII INTRODUCTIVE
1.1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTRACTUL
1.2. OBLIGATIVITATEA CONTRACTULUI ÎN RAPORTURILE CU PERSOANE CARE NU AU CALITATEA DE PĂRŢI CONTRACTANTE.
1.2.1. Principiul relativităţii contractelor
1.2.2. Excepţiile de la principiul relativităţii efectelor contractului


CAPITOLUL 2: STIPULAŢIA PENTRU ALTUL. ELEMENTE GENERALE DE IDENTIFICARE
2.1. SCURT ISTORIC PRIVIND ORIGINILE INSTITUŢIEI STIPULAŢIEI PENTRU ALTUL
2.2. NOŢIUNEA STIPULAŢIEI PENTRU ALTUL
2.3. NATURA JURIDICĂ A STIPULAŢIEI PENTRU ALTUL
2.3.1. Sistemul ofertei
2.3.2. Sistemul gestiunii intereselor altuia
2.3.3. Sistemul angajamentului unilateral
2.3.4. Sistemul contractului


CAPITOLUL 3: APLICAŢII ALE CONTRACTULUI ÎN FOLOSUL UNEI TERŢE PERSOANE
3.1. PRECIZĂRI GENERALE
3.2. DONAŢIA CU SARCINI
3.3. CONTRACTUL DE TRANSPORT DE BUNURI
3.4. ASIGURĂRILE FACULTATIVE
3.5. RENTA VIAGERĂ


CAPITOLUL 4: CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE STIPULAŢIEI PENTRU ALTUL
4.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONDIŢIILE GENERALE ALE STIPULAŢIEI PENTRU ALTUL
4.2. CAPACITATEA
4.3. CONSIMŢĂMÂNTUL
4.4. OBIECTUL
4.5. CAUZA
4.6. FORMA
4.7. CONDIŢII SPECIALE PRIVIND CONDIŢIILE STIPULAŢIEI PENTRU ALTUL
4.7.1. Voinţa de a stipula în folosul unei terţe persoane
4.7.2. Terţul beneficiar trebuie să fie determinat sau determinabil


CAPITOLUL 5: EFECTELE STIPULAŢIEI PENTRU ALTUL
5.1. RAPORTURILE DINTRE STIPULANT ŞI PROMITENT
5.2 RAPORTURILE DINTRE PROMITENT ŞI TERŢUL BENEFICIAR
5.3 RAPORTURILE DINTRE STIPULANT ŞI TERŢUL BENEFICIAR
5.4. RAPORTURILE BENEFICIARULUI CU AVÂNZII CAUZĂ ŞI STIPULANTULUI


CAPITOLUL 6: CONSIDERAŢII FINALE
6.1. CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE „LEGE FERENDA”
6.2. STIPULAŢIA PENTRU ALTUL POTRIVIT PROIECTULUI CODULUI CIVIL


- BIBLIOGRAFIE -

- BIBLIOGRAFIE -


 C. Stătescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor,
Editura All Beck, Bucureşti, 2000;
 Ion P. Filipescu, „Teoria generală a obligaţiilor”, Editura Actami,
Bucureşti, 1998;
 Liviu Pop, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Tratat”,
Ediţia a II-a, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1996
 Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, „Drept civil. Teoria
generală a obligaţiilor”, Editura ALL Educational, Bucureşti, 1998
 Paul Mircea Cosmovici, „Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii.
Legislaţie”, Editura ALL, Bucureşti, 1996
 Sache Neculaescu, „Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor”,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 Iosif R. Urs, Smaranda Angheni, „Drept civil. Drepturile reale.
Teoria generală a obligaţiilor civile”, Vol. II, Editura Oscar Print,
Bucureşti, 1998
 C. Diaconu, Principiul inopozabilităţii contractelor faţă de terţi.
Noţiunea de terţ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999,
 T.R. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1968
 Tudor R. Popescu, Petre Anca, „Teoria generală a obligaţiilor”,
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968
 C. Hamangiu, I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu, „Tratat de drept
civil român”, vol. II, Editura Naţională, Bucureşti, 1929
 M. B. Cantacuzino, „Elementele dreptului civil”, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1921
 O. Ungureanu, “Drept civil. Introducere”, ediţia a V-a, Editura All
Beck, Bucureşti, 2000.
 B. Dumitrache, M. Nicolae, R. Popescu, Instituţii de drept civil,
Curs selectiv pentru licenţă, 2001-2002, lucrare coordonată de C.
Bârsan, Gh. Beleiu, Fr. Deak, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2001
 Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil.
Subiectele dreptului civil, ediţia a VII-a revizuită şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2001;
 M. Mureşan, P.Ciacli, Drept civil. Partea generală. Editura Cordial
Lex, Cluj-Napoca, 2000;
 V. Babiuc, V. Stoica, Libertatea contractuală şi dreptul
constituţional, în Revista Dreptul, nr. 7/1995;
 V. Pătulea, Principiul libertăţii contractuale şi limitele sale, în
Revista Dreptul, nr. 10/1997;
 Gabriel Boroi, „Drept civil. Teoria generală”, Editura All,
Bucureşti, 1997;
 Paul Cosmovici, „Tratat de drept civil. Partea generală”, Editura
Academiei, 1989;
 Tudor R. Popescu-Brăila, „Drept civil”, Bucureşti, 1993;
 D. Cosma, „Teoria generală a actului juridic civil”, Bucureşti,
1969, p. 14.
 D. Alexandresco, „Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului
civil român”, Vol. VI, Iaşi, 1890;
 Constantin Hamangiu, Nicolae Georgean, „Codul civil adnotat”,
Vol. IV, Bucureşti, 1931.
 Codul civil. Decizii ale Curţii Constituţionale. Decizii ale Curţii
Supreme de Justiţie, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001,
 P. Perju, Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti
din circumscripţia Curţii de Apel Suceava în domeniul dreptului
civil şi procesual civil (sem. I, 1996), în Revista Dreptul, nr. 2/1997
 O. Spineanu-Matei, A. Roua-Pop, M. Tăbârcă, R. Susanu, Curtea
de Apel Bucureşti, Culegere de practică judiciară, 1993-1998,
Editura All Beck, Bucureşti, 1999,
 N. Crăciun, I.L. Dumitriu, A. Nicolae, O. Spineanu-Matei, I.
Surdescu, R. Susanu, M. Tăbârcă, A.I. Ţuca, „Culegere de
practică judiciară. Curtea de Apel Bucureşti, 1999”, Editura Rosetti,
Bucureşti, 2001
 D. Cornoiu, D. Diaconu, N.M. Onciulescu, N. Sularu, C. Gh.
Sorescu, E. Oţelea, „Culegere de practică judiciară, Curtea de Apel
Piteşti, 1998”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999
 O. Spineanu-Matei, A. Roua-Pop, M. Tăbârcă, R. Susanu,
„Curtea de Apel Bucureşti. Culegere de practică judiciară, 1993-
1998”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999
 D. Lupaşcu, N. Crăciun, S. Marcu, D. Popescu, M. Pucheanu, I.-
B. Nestor, A. Nicolae, R. Culea-Moglan, „Culegere de practică judiciară pe anul 1998”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Stipulatia pentru altul
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2001
Numar de pagini: 77
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Stipulatia pentru altul

Stipulatia pentru altul

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker