Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Suspendarea contractului individual de munca

Descriere

Suspendarea contractului de muncă reprezintă în realitate o suspendare a principalelor sale efecte: prestarea muncii şi plata acesteia.

Trebuie subliniat că suspendarea contractului individual de muncă se deosebeşte de instituţia încetării contractului de muncă. Întrucât încheierea contractului este rezultatul consimţământului reciproc al părţilor (mutuus conssensus) tot acordul lor de voinţă poate conduce la încetarea sa (mutuus dissensus) conform unui principiu general de drept . De asemenea, trebuie reţinut că încetarea contractului individual de muncă presupune o încetare definitivă (dispariţia efectelor sale), nu temporară, aşa cum există în cazul suspendării acestuia.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

Suspendarea contractului individual de munca
Planul lucrarii


CAPITOLUL I - CONSIDERATII INTRODUCTIVE
SECTIUNEA I: Notiunea de suspendare
SECTIUNEA II: Cazurile de suspendare. Reglementare legala


CAPITOLUL II - SUSPENDAREA DE DREPT

SECTIUNEA I: Aspecte generale privind suspendarea de drept
SECTIUNEA II: Concediul de maternitate
SECTIUNEA III: Concediul pentru incapacitatea temporara de munca
SECTIUNEA IV: Carantina
SECTIUNEA V: Suspendarea pentru efectuarea serviciului militar
SECTIUNEA VI: Exercitarea unei functii în cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului
SECTIUNEA VII: Îndeplinirea unei functii de conducere salarizate în sindicat
SECTIUNEA VIII: Forta majora
SECTIUNEA IX: Situatia salariatului arestat preventiv
SECTIUNEA X: Alte cazuri de suspendare


CAPITOLUL III - SUSPENDAREA DIN INITIATIVA SALARIATULUI
SECTIUNEA I: Concediul pentru cresterea copilului pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani
SECTIUNEA II: Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap,
pentru afectiuni intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani
SECTIUNEA III: Concediul parental
SECTIUNEA IV: Concediu pentru formare profesionala
SECTIUNEA V: Exercitarea unor functii elective în cadrul organismelor profesionale
SECTIUNEA VI: Participarea la greva
SECTIUNEA VII: Absentele nemotivate
SECTIUNEA VIII: Rezervarea postului cadrelor didactice

CAPITOLUL IV - SUSPENDAREA DIN INITIATIVA ANGAJATORULUI
SECTIUNEA I: Suspendarea dispusa pe durata cercetarii disciplinare prealabile
SECTIUNEA II: Suspendarea contractului individual de munca – sanctiune disciplinara
SECTIUNEA III: Suspendarea în cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului sau acesta a fost trimis
în judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
SECTIUNEA IV: Întreruperea temporara a activitatii pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare
SECTIUNEA V: Detasarea


CAPITOLUL V - SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PRIN ACORDUL PARTILOR
SECTIUNEA I: Concediul fara plata pentru studii
SECTIUNEA II: Concediul fara plata pentru interese personale


CAPITOLUL VI - EFECTELE SUSPENDARII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
SECTIUNEA I: Procedura suspendarii
SECTIUNEA II: Efectele suspendarii contractului individual de munca


CAPITOLUL VII – CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

- BIBLIOGRAFIE -


 Constitutia României în forma revizuita în anul 2003, republicata în
Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 767 din 31 octombrie
2003
 Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003;
 O.U.G. nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea si completarea
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aprobata prin Legea nr. 371 din 13
decembrie 2005.
 Ordonanta De Urgenta nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata în
Monitorul Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006.
 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în
Monitorul Oficial al României nr. 359/21 aprilie 2006.
 O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari
sociale de sanatate a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 1074 din
29 noiembrie 2005
 LEGE nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata în Monitorul
Oficial nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
 Ordonanta de Urgenta nr.96 din 20 octombrie 2003 privind protectia
maternitatii la locurile de munca, publicata în Monitorul Oficial nr.
750 din 27 octomrie 2003, modificata prin O.U.G. nr. 158/2005
privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
 Legea nr. 54/2003 cu privire la sindicate a fost publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003.
 Ordonanta de Urgenta nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind
sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicata în
Monitorul Oficial nr. 1008 din 14 noiembrie 2005.
 Ordonanta de Urgenta nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind
sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si a Legii nr. 61/1993
privind alocatia de stat pentru copii, publicata în Monitorul Oficial nr.
545 din 23 iunie 2006.
 Hotarârea Guvernului nr. 1825/2005, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 148/2005.
 ALEXANDRU TICLEA, „Tratat de dreptul muncii”, Editura
Rosetti, Bucuresti, 2006
 ANDREI POPESCU, „Dreptul international al muncii”, Editura
All Beck, Bucuresti, 2006.
 ALEXANDRU ATHANASIU, LUMINITA DIMA, “Dreptul
muncii”, Editura All Beck, Bucuresti, 2005.
 ION TRAIAN STEFANESCU, „Modificarile Codului Muncii -
comentate. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 65/2005”,
Bucuresti, Editura Lumina Lex, 2005.
 ALEXANDRU TICLEA, ANDREI POPESCU, CONSTANTIN
TUFAN, MARIOARA TICHINDELEAN, OVIDIU TINCA,
„Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004;
 ALEXANDRU TICLEA, „Contractul individual de munca”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
 ALEXANDRU TICLEA, CONSTANTIN TUFAN, „Dreptul
securitatii sociale”, Editura Global Lex, Bucuresti, 2003.
 ION TRAIAN STEFANESCU, „Tratat de dreptul muncii”, VOL. I
si II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;
 ION TRAIAN STEFANESCU, SERBAN BELIGRADEANU,
„Codul muncii”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003;
 ALEXANDRU TICLEA, „Acte normative noi - Codul muncii”, în
Revista Româna de Dreptul Muncii nr. 1/2003.
 ION TRAIAN STEFANESCU, SERBAN BELIGRADEANU,
„Prezentarea de ansamblu si observatii critice asupra noului Cod al
muncii”, în Revista Dreptul, nr. 4/2003;
 SERBAN BELIGRADEANU, „Legislatia muncii, comentata”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
 SERBAN BELIGRADEANU, „Natura juridica a contractului
individual de ambarcare (îmbarcare)”, în Revista Dreptul nr. 5/2003.
 VASILE POPA, ONDINA PANA, „Dreptul muncii comparat”,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
 NICOLAE VOICULESCU, „Dreptul muncii. Reglementari
interne si comunitare”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.
 ELENA ZAMFIR, CATALIN ZAMTIR (coordonatori), „Politici
sociale. România în context european”, Editura Alternative,
Bucuresti, 1995.
 OVIDIU TICA, „Drept comunitar social”, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2002.
 MARIOARA TICHINDELEAN, „Încetarea contractului
individual de munca”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999.
 SANDA GHIMPU, ALEXANDRU TICLEA, „Dreptul muncii”,
editia a III-a, Editura Sansa S.R.L., Bucuresti, 1998.
 SERBAN BELIGRADEANU, „Legislatia muncii comentata”, Vol.
XLI nr. 3/2001, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001
 VALER DORNEANU, GHEORGHE BADICA, „Dreptul
muncii”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002
 GH. FILIP, C. BADEA, „Consideratii asupra notiunii de ordine
interioara”, în Revista Româna de Dreptul Muncii, nr. 1/2002
 ION TRAIAN STEFANESCU, „Tratat de dreptul muncii”, Vol. I,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2003,
 SANDA GHIMPU, „Câteva aspecte ale desfacerii disciplinare a
contractului de munca în lumina Legii organizarii si disciplinei
muncii în unitatile de stat”, în Revista Româna de Drept, nr. 7/1976
 SANDA GHIMPU, “Câteva aspecte ale desfacerii disciplinare a
contractului de munca în lumina legii organizarii si disciplinei
muncii în unitatile socialiste de stat”, în Revista Româna de Drept
nr. 7/1970
 V. POP, “Raspunderea disciplinara a magistratilor”, în Studii de
Drept Românesc nr. 1-2/1996
 ION TRAIAN STEFANESCU, “Infirmitatea - cauza de
neraspundere disciplinara”, în Revista Dreptul nr. 12/2002
 D. P. POPA, C. N. POPA, „Contestatie împotriva masurii de
suspendare temporara a calitatii de membru al Colegiului Medicilor
din România. Conflict de drepturi. Cauza civila. Deosebiri.
Procedura de solutionare. Consecinte, Comentariu”, în Revista
Româna de Dreptul Muncii nr. 3/2002.
 ALEXANDRU ATHANASIU, “Aspecte teoretice si practice ale
revocarii deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca
si a deciziei de imputare”, în Revista Româna de Drept nr. 3/1984,
 GHEORGHE BREHOI, „Executarea sanctiunilor disciplinare”, în
Revista Dreptul nr. 1-2/1990.
 D. FIROIU, „Inadmisibilitatea aplicarii unei alte sanctiuni
disciplinare de catre organul de jurisdictie a muncii investit cu
solutionarea contestatiei împotriva sanctiunii disciplinare dispuse
de catre unitate”, în Revista Dreptul nr. 2/1994;
 SERBAN BELIGRADEANU, „În legatura cu modul de
solutionare al plângerilor facute împotriva sanctiunilor
disciplinare”, în Revista Româna de Drept nr. 12/1971
 GHEORGHE CRISTESCU, „În legatura cu modul de solutionare
al plângerilor facute împotriva sanctiunilor disciplinare”, (1) în
Revista Româna de Drept nr. 12/1971;
 SABAU DUICU, “Posibilitatea aplicarii unei alte sanctiuni
disciplinare de catre organele de jurisdictie a muncii învestite în
solutionarea contestatiei împotriva sanctiunii desfacerii disciplinare
a contractului de munca”, în Revista Dreptul nr. 10-11/1994.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Suspendarea contractului individual de munca
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 81
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Suspendarea contractului individual de munca

Suspendarea contractului individual de munca

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker