Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Timpul de munca si timpul de odihna

Descriere

Lucrarea de faţă are drept obiect o incursiune în normele de drept atât naţional, cât şi internaţional, cu privire specială asupra timpului de muncă şi timpului de odihnă. Şi, pentru a forma o imagine cât mai completă, înainte de a ne opri strict la normele de dreptul muncii, în capitolul introductiv al lucrării am considerat necesar a defini unele noţiuni folosite în literatura de specialitate atunci când se analizează structura timpului de muncă, chiar dacă unele aparţin de domeniul economic sau de cel al managementului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:

CUPRINS
Timpul de muncă şi timpul de odihnă


Capitolul 1: Noţiuni introductive privind timpul de muncă şi timpul de odihnă
1.1. Cadrul reglementărilor
1.2. Noţiunea şi clasificarea timpului de muncă
1.3. Noţiunea şi clasificarea timpului de odihnă


Capitolul 2: Timpul de muncă

2.1. Durata normală a timpului de muncă
2.2. Durata redusă a timpului de muncă
2.3. Norma de muncă
2.4. Munca suplimentară
2.5. Munca de noapte
2.6. Telemunca şi munca la distanţă


Capitolul 3: Timpul de odihnă
3.1. Repausuri periodice
     3.1.1. Pauza de masă
     3.1.2. Repausul zilnic
     3.1.3. Repausul săptămânal
     3.1.4. Zilele de sărbători legale şi alte zile în care nu se lucrează
3.2. Concediul de odihnă


Capitolul 4: Concluzii


Bibliografie

BIBLIOGRAFIE


I. Legislaţie
1. Constituţia României din anul 2003 - forma revizuită şi republicată a
Constituţiei României din 1991, cu actualizarea denumirilor şi
renumerotarea articolelor, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin
Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea
Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Textul Constituţiei din
anul 2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669
din 22 septembrie 2003.
2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65 din 29 iunie 2005 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aprobată prin
Legea nr. 371 din 13 decembrie 2005 (Monitorul Oficial nr. 1147 din 19
decembrie 2005)
4. Ordonanţa de Urgenţă nr. 55 din 30 august 2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul
Oficial nr. 788 din 18 septembrie 2006.
5. Legea nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003
- Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 19 aprilie 2007
6. Legea nr. 237 din 12 iulie 2007 privind modificarea alineatului (1) al
articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în
Monitorul Oficial nr. 497 din 25 iulie 2007
7. Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010,
încheiat potrivit art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat
la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr.
2895/29.11.2006
8. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4
noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de muncă

II. Tratate. Cursuri. Monografii
1. Alexandru Ţiclea, „Tratat de dreptul muncii”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2007.
2. Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, “Dreptul muncii”, Editura All Beck,
Bucureşti, 2005.
3. Luminiţa Dima, „Codul muncii şi legile uzuale”, ediţia a III-a, Editura All
Beck, Bucureşti, 2006
4. Luminiţa Dima, „Codul muncii şi legile conexe”, ediţia 2007, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2007
5. Ion Traian Ştefănescu, „Dreptul muncii”, Editura Wolterskluwer,
Bucureşti, 2007
6. Constantin Sava, Stelian Ivan, „Dreptul muncii”, Editura Fundaţiei „Andrei
Şaguna”, Constanţa, 2004,
7. Stelian Ivan, Adrian Osolinschi, „Dreptul muncii - Curs universitar”,
Editura AXA, Botoşani, 2006.
8. Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului muncii - comentate”, Ed.
Lumina Lex, Bucureşti, 2006.
9. Ion Traian Ştefănescu, „Modificările Codului Muncii - comentate.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2005”, Bucureşti, Editura
Lumina Lex, 2005.
10. A. Ţiclea (coordonator), “Codul muncii. Adnotat şi comentat”, Ediţia a II-a,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
11. Alexandru Ţiclea, „Acte normative noi - Codul muncii”, în Revista Română
de Dreptul Muncii nr. 1/2003.
12. Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, „Codul muncii”, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2003;
13. Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, „Prezentarea de ansamblu şi
observaţii critice asupra noului Cod al muncii”, în Revista Dreptul, nr.
4/2003;
14. Andrei Popescu, „Dreptul internaţional al muncii”, Editura All Beck,
Bucureşti, 2006.
15. Andrei Popescu, „Reglementarea relaţiilor de muncă. Practică europeană”,
Bucureşti, Editura Tribuna economică, 1998;
16. Andrei Popescu, Nicolae Voiculescu, Dreptul social european”, Bucureşti,
Editura Fundaţiei “România de mâine”, 2003;
17. Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”,
Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007
18. Alexandru Ţiclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Marioara
Ţichindelean, Ovidiu Ţinca, „Dreptul muncii”, Editura Rosetti, Bucureşti,
2004;
19. Şerban Beligrădeanu, „Legislaţia muncii, comentată”, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2003.
20. Vasile Popa, Ondina Pană, „Dreptul muncii comparat”, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2003.
21. Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, “Regimul juridic al raporturilor de
muncă în reglementarea noului Cod al muncii”, Partea IV-a, în Revista
Pandectele Române nr. 6/2003.
22. Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti,
2004;
23. Nicolae Voiculescu, „Drept comunitar al muncii”, Editura Rosetti,
Bucureşti, 2005.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Timpul de munca si timpul de odihna [Dizertatie]
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 56
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Timpul de munca si timpul de odihna

Timpul de munca si timpul de odihna

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker