Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Controlul in administratia publica

Descriere

De-a lungul evoluţiei societăţii, problematica controlului a fost abordată diferit în funcţie de nivelul dezvoltării generale, şi în special de nivelul atins în capacitatea de auto-conducere a societăţii. În sens larg, controlul este un element important al actului de conducere socială, care urmează, în mod firesc, celui de aplicare a deciziei, indiferent de natura acesteia: politică, economică, administrativă etc. Controlul este „barometrul” care indică modul în care acţionează cel chemat să aplice decizia, precum şi gradul în care decizia corespunde scopului pentru care a fost emisă.

În administraţia publică, obiectul controlului îl constituie acţiunile şi inacţiunile (conduita) autorităţii administrative publice sau a funcţionarilor săi, felul în care aceştia şi-au exercitat atribuţiile cu care au fost învestiţi. Controlul asupra administraţiei publice permite verificarea măsurii în care activitatea administrativă corespunde normelor fundamentale stabilite în Constituţie şi în legi.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

CONTROLUL ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

CUPRINS

 

 

CAPITOLUL I - Noţiuni şi explicaţii generale

Secţiunea I - Noţiunea de administraţie publică

1.1. Administraţia publică centrală

1.2. Administraţia publică locală

Secţiunea a II-a - Rolul şi funcţiile administraţiei publice

Secţiunea a III-a - Principiul legalităţii - principiu fundamental al organizării şi funcţionării administraţiei publice

 

CAPITOLUL II - Noţiunea şi formele controlului în administraţia publică

Secţiunea I - Noţiunea, scopul şi necesitatea controlului în administraţia publică

1.1. Noţiunea de control în administraţia publică

1.2. Scopul controlului

Secţiunea a II-a - Modalităţi şi forme de control în administraţia publică. Prezentare generală

 

CAPITOLUL III - Controlul administraţiei publice

Secţiunea I - Controlul parlamentar

Secţiunea a II-a - Controlul administrativ

Secţiunea a III-a - Controlul autorităţilor independente de tip ombudsman

Secţiunea a IV-a - Controlul administraţiei prin justiţie

1.1. Jurisdicţiile judiciare şi administrative

1.2. Sisteme de contencios administrativ

Secţiunea a V-a - Controlul cetăţenilor asupra administraţiei

 

CAPITOLUL IV: Elemente de drept comparat privind controlul exercitat asupra administraţiei publice în unele state ale Uniunii Europene

 

CAPITOLUL V - Concluzii

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. Tratate, monografii, cursuri universitare şi alte lucrări de specialitate

1. I. Alexandru, „Administraţia publică. Teorii. Realităţi. perspective”, ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007

2. I. Alexandru, Drept administrativ în Uniunea Europeană. Drept administrativ comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006

3. I. Alexandru, M. Cărăuşan, S. Bucur, Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007

4. D. Apostol Tofan, Instituţii administrative europene, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006

5. D. Apostol Tofan, Puterea discreţionară şi excesul de pu­tere al autorităţilor publice, Editura All Beck, Bucureşti, 1999

6. E. Bălan, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008

7. M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Constituţia României revizuită - comentarii şi explicaţii, Bucureşti, Editura All Beck, 2004

8. S. Cristea, G. Bârsan, Contenciosul administrativ. Jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005

9. D. Dacian, Elemente de drept administrativ, Capitolul V - „Contenciosul administrativ” Suport de curs an universitar 2006/2007, Bucureşti, 2007

10. D. Dacian, Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii, Editura All Beck, 2005

11. I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale - în dreptul comparat şi în dreptul român, Editura Servo-Sat, Arad, 2003

12. T. Drăganu, Liberul acces la justiţie, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003

13. L. Giurgiu, Z. C. Giuseppe, „Formele de activitate ale administraţiei publice”, Curs universitar, Volumul II, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2006

14. A. Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ. Geneză, explicaţie şi jurisprudenţă, ediţia a II-a, Editura Kullusys, Bucureşti, 2006

15. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Vol. II, Forme de realizare a administraţiei publice. Domeniul public şi serviciul public. Răspunderea în dreptul administrativ. Contenciosul administrativ, ed. a IV-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

16. I. Iovănaş, Drept administrativ. Activitatea administraţiei publice. Controlul exercitat asupra activităţii administraţiei publice, Editura Servo-Sat, Arad, 1997

17. I. Leş, „Sisteme judiciare comparate”, Editura All Beck, Bucureşti, 2002

18. M. Losano, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul european şi extraeuropean, coordonator traducere şi îngrijire ediţie: M. C. Eremia, colecţia Studii juridice, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

19. C. C. Manda, Drept administrativ comparat. Controlul administrativ în spaţiul juridic european, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005

20. C. Manda, C. C. Manda, Dreptul colectivităţilor locale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007

21. R. N. Petrescu, Drept administrativ, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2001

22. E. Popa, Contenciosul administrativ obiectiv, Editura Servo-Sat, Arad, 1999

23. M. Preda, Benonica Vasilescu, Drept administrativ. Partea specială (cu sinteze tematice), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007

24. V. I. Prisăcaru, Contenciosul administrativ român, Editura Naţional, Bucureşti, 2003

25. O. Puie, Executarea hotărârilor judecătoreşti în contenciosul administrativ, Conform Legii nr. 262/2007, ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008

26. O. Puie, Recursul administrativ şi jurisdicţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007

27. G. Stănciulescu, A. Androniceanu, „Sisteme comparative de administraţie publică europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 2001

28. A. Trăilescu, Drept administrativ, ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008

29. V. Vedinaş, Drept administrativ român, ediţia a III-a, revăzută şi actualizată, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2007

30. V. Vedinaş, Introducere în dreptul contenciosului administrativ, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti, 1999

31. I. Vida, Puterea executivă şi administraţia publică, Editura R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 1994

32. V. D. Zlătescu, Panorama marilor sisteme de drept, Editura Continent, Bucureşti, 1994 II. Articole şi studii de specialitate

33. I. Alexandru, Administraţia şi puterea politică, în Revista de drept public nr. 2/2003

34. D. Apostol Tofan, Necesitatea codificării procedurii administrative, în Revista de Drept Public nr. 1/2002

35. D. Apostol Tofan, Unele consideraţii în legă­tură cu Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică, în Curierul Judiciar nr. 3/2003

36. D. Dacian, Implicaţiile revizuirii Constituţiei asupra contenciosului administrativ: discuţii privind semnificaţia sintagmei “interes legitim”, Pandectele române, supliment 2004

37. I. Deleanu, M. Enache, Premisele şi mecanismele statului de drept, în Revista Dreptul nr. 12/1993

38. L. Giurgiu, “Evoluţii recente în procesul legislativ de modernizare a administraţiei publice româneşti, cu privire specială la controlul de tutelă administrativă exercitat de prefect”, în Revista Curierul Judiciar nr. 7-8/2006

39. A. Iorgovan, D. Apostol Tofan, Delegarea legislativă în România. Analiză comparativă în raport cu statele occidentale, în Revista de Drept Public nr. 1/2001

40. A. Iorgovan, I. Vida, Constituţionalitatea contenciosului administrativ român, în Revista Dreptul nr. 5-6/1994

41. A. R. Lazăr, Reforma justiţiei şi contenciosul administrativ, în Revista Curierul Judiciar nr. 5/2003

 

 

 

 

  

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

 

 

Titlul lucrarii: Controlul in administratia publica
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 117
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Controlul in administratia publica

Controlul in administratia publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker