Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Regimul juridic al strainilor

Descriere

Sintetizând cele amintite pe parcursul lucrării, în acest capitol final avem în vedere principalele aspecte legate de problemele analizate pe parcursul lucrării de faţă, şi care, considerăm noi ar trebui reţinute. Aşadar, criteriile pentru stabilirea cetăţeniei şi acordarea acesteia sunt prevăzute în legile interne ale statelor.

În legislaţia României, articolul 5 din Constituţie, privind cetăţenia, prevede: „(1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică; (2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.”

Astfel, legislaţia românească aplică „dreptul sângelui (jus sanguinis), cetăţenia fiind obţinută prin filiaţie. Alte legislaţii naţionale aplică „dreptul pământului” (jus solis), referindu-se la teritoriul pe care s-a născut persoana.

Există şi legislaţii care combină cele două criterii. Libertatea statului de a stabili criteriile şi modurile de obţinere a cetăţeniei sale este general admisă, singura limitare a acestei libertăţi operând în cazul când legislaţia privind dobândirea cetăţeniei ar fi bazată pe criterii rasiale, religioase sau politice, încălcându-se astfel normele internaţionale privind drepturile omului. În afară de aceasta, dreptul internaţional determină condiţiile opozabilităţii cetăţeniei fată de alte state, în acest scop încheindu-se şi tratate internaţionale.

În absenţa lor, o regulă cutumiară, recunoscută de jurisprudenţa internaţională, prevede că, spre a fi opozabilă, cetăţenia trebuie să fie efectivă şi nu fictivă şi să oglindească existenţa unui factor social de legătură cu statul a cărui cetăţenie este invocată. Persoana care are cetăţenia unui stat, deplasându-se pe teritoriul unui alt stat, poate suferi prejudicii pe teritoriul statului străin pe care se află. În asemenea situaţii, cetăţeanul prejudiciat devine obiectul protecţiei diplomatice, care constituie una dintre obligaţiile misiunilor diplomatice. În asemenea situaţii, prejudiciul suferit de o persoană particulară pe teritoriul unui stat străin va putea fi considerat, în anumite situaţii că ar fi fost suferit de către statul însuşi.

Printre situaţiile în care s-ar afla cetăţeanul unui stat străin, ce are nevoie de protecţie diplomatică, se menţionează cazul deţinerii sale în închisoare în statul străin fără a avea posibilitatea de a se apăra. Statul, al cărui cetăţean este în această situaţie, poate interveni pentru eliberarea sa şi obţinerea de despăgubiri din partea statului străin. În ceea ce priveşte statutul juridic internaţional al persoanelor aflate pe teritoriul unui stat, care nu au cetăţenia acestuia, subliniem că în această situaţie se pot găsi străinii, persoane care nu au cetăţenia statului respectiv. O serie de tratate bilaterale, precum şi de tratate multilaterale conţin soluţii la problemele privind intrarea pe teritoriul naţional, statutul străinilor în timpul şederii şi condiţiile pentru ieşirea din teritoriu.

În lipsa convenţiilor aplicabile, statul de reşedinţă are o competenţă deplină. Străinii aflaţi pe teritoriul unui stat trebuie totuşi să beneficieze de un „standard minim” de drepturi privind persoana şi bunurile sale.

Apatrizii sunt persoane care nu au cetăţenia vreunui stat, au o situaţie nesigură, statul pe teritoriul căruia se află fiind liber să acţioneze după cum crede de cuviinţă. Pentru elaborarea unui statut internaţional al apatridului, o convenţie a fost semnată la New York, în 1954, care prevede că apatrizii trebuie să se bucure de un tratament la fel de favorabil cu cel al străinilor.

Refugiaţii reprezintă o altă categorie distinctă de străini existenţi, la un moment dat, pe teritoriul unui stat. În mod obişnuit, ţara de origine acordă cetăţenilor săi protecţie, în raport cu alte state, în cazurile în care se consideră că drepturile acestora sunt încălcate de statele străine. Principala caracteristică a refugiaţilor constă tocmai în faptul că aceştia nu pot să beneficieze de protecţia ţării de origine sau nu doresc această protecţie.

În urma primului război mondial au avut loc mari deplasări de persoane dincolo de graniţele statelor lor de origine, situaţie care a generat, pentru prima dată, preocupări în plan internaţional privitoare la statutul juridic al acestei categorii de persoane.

În anul 1921, în cadrul Societăţii Naţiunilor ia fiinţă Comitetul pentru refugiaţi, prezidat de cunoscutul explorator norvegian F. Nansen. Protecţia acestui Comitet a fost acordată iniţial refugiaţilor ruşi şi armeni, pentru ca în 1928 aceasta să preia în sarcina sa şi refugiaţii din Orientul Mijlociu, iar în 1933 refugiaţii germani.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

C U P R I N S

REGIMUL JURIDIC AL STRĂINILOR

 

INTRODUCERE: INDIVIDUL – ÎNTRE A FI ŞI A NU FI SUBIECT DE DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

 

CAPITOLUL I: PROBLEMATICA STRĂINILOR ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE STRĂIN

SECŢIUNEA A II-A: NATURA TRATAMENTULUI APLICAT STRĂINILOR

 SECŢIUNEA A III-A: EXPULZAREA ŞI EXTRĂDAREA

 

CAPITOLUL II: REGIMUL STRĂINILOR ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNIEI

SECŢIUNEA I: SCURT ISTORIC LEGISLATIV

SECŢIUNEA A II-A: REGIMUL INSTITUIT PRIN O.U.G. NR. 194/2002

§ 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STRĂINILOR

§ 2. OBLIGAŢIILE STRĂINILOR

SECŢIUNEA A III-A: INTRAREA, ŞEDEREA ŞI IEŞIREA STRĂINILOR DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

§ 1. INTRAREA STRĂINILOR PE TERITORIUL ROMÂNIEI

§ 2. ŞEDEREA STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA

§ 3. IEŞIREA STRĂINILOR DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

SECŢIUNEA A IV-A: INTEGRAREA ÎN VIAŢA ECONOMICĂ, CULTURALĂ ŞI SOCIALĂ A STRĂINILOR

SECŢIUNEA A V-A: REGIMUL ÎNDEPĂRTĂRII STRĂINILOR DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

§ 1. ASPECTE GENERALE

§ 2. STRĂINI INDEZIRABILI

§ 3. RETURNAREA STRĂINILOR

§ 4. REÎNTOARCEREA VOLUNTARĂ

§ 5. EXPULZAREA STRĂINILOR

SECŢIUNEA A VI-A: REGIMUL JURIDIC APLICABIL UNOR CATEGORII SPECIALE DE STRĂINI

§ 1. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA CETĂŢENII STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ŞI DIN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN

§ 2. REGIMUL JURIDIC APLICABIL STRĂINILOR MINORI NEÎNSOŢIŢI

§ 3. ACCESUL STRĂINILOR MINORI LA EDUCAŢIE.

 

CAPITOLUL III: REGIMUL JURIDIC APLICABIL APATRIZILOR

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE APATRID

SECŢIUNEA A II-A: DISPOZIŢII ASUPRA APATRIDIEI ÎN INSTRUMENTE ADOPTATE DE O.N.U.

§ 1. CONVENŢII SPECIALE CONSACRATE APATRIDIEI.

§ 2. CONVENŢIA REFERITOARE LA STATUTUL APATRIZILOR

§ 3. CONVENŢIA REFERITOARE IA REDUCEREA CAZURILOR DE APATRIDIE

 

CAPITOLUL IV: STATUTUL JURIDIC AL REFUGIAŢILOR

SECŢIUNEA I: NOŢIUNEA DE REFUGIAT

SECŢIUNEA A II-A: STATUTUL REFUGIAŢILOR POTRIVIT CONVENŢIEI DIN 1951

§ 1. PROTECŢIA

§ 2. ASISTENŢA

SECŢIUNEA A III-A: PARTICULARITĂŢI ALE DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR REFUGIAŢILOR PE PLAN EUROPEAN

§ 1. DREPTUL DE ŞEDERE LEGALĂ ŞI DREPTURILE AFERENTE

§ 2. NATURALIZAREA

§ 3. ASIMILAREA

SECŢIUNEA A IV-A: PROBLEMATICA REFUGIAŢILOR ÎN ROMÂNIA

§ 1. CADRUL LEGAL ACTUAL

§ 2. PROCEDURA ACORDĂRII STATUTULUI DE REFUGIAT

2.1. PROCEDURA ORDINARĂ

2.2. PROCEDURA ACCELERATĂ

2.3. PROCEDURA ÎN CAZUL CERERILOR PENTRU ACORDAREA STATUTULUI DE REFUGIAT DEPUSE ÎN PUNCTELE DE CONTROL PENTRU TRECEREA FRONTIEREI DE STAT

§ 3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE REFUGIAŢILOR ŞI ALE PERSOANELOR CARE AU DOBÂNDIT O FORMĂ DE PROTECŢIE

§ 4. ÎNCETAREA, RETRAGEREA SAU ANULAREA UNEI FORME DE PROTECŢIE

§ 5. OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIAŢI.

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

Bibliografie SELECTIVĂ
 
I. Cursuri. Tratate. Monografii.
 
 
A. Autori români.
 
 • Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, „Drept internaţional contemporan”, Regia autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995.
 • Nicolae Ciachir, „Istoria relaţiilor internaţionale de la Pacea Westfalică (1648), până în contemporaneitate (1947)”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998.
 • Ionel Cloşcă, „Dreptul umanitar şi noua ordine internaţională”, Editura Militară, Bucureşti, 1978.
 • Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, „Tratat de drepturile omului”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.
 • Ionel Cloşcă, Edwin Glaser, Neagu Cosma, Marţian Niciu, George Elian, Mikloş Antal, „Dicţionar de drept internaţional public”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică”, Bucureşti, 1982.
 • Vasile Creţu, Drept internaţional public, Editura Fundaţiei, „România de mâine”, Bucureşti, 1999.
 • Ion Diaconu, „Curs de drept internaţional public”, Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1993.
 • Victor Duculescu, „Protecţia juridică a drepturilor omului”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Grigore Geamănu, „Dreptul internaţional contemporan”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • Grigore Geamănu, „Dreptul internaţional public” vol II, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.
 • Gheorghe Iancu, „Dreptul de azil. Privire comparativă cu statutul juridic al refugiatului”, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2002.
 • Dumitru Mazilu, „Drepturile omului – concept, exigenţe şi realităţi contemporane”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Drept Internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura ALL, 1996.
 • Raluca Miga-Beşteliu, „Organizaţiile internaţionale interguverna-mentale”, Editura ALL, Bucureşti, 2000.
 • Marţian I Niciu, Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae Purdă, Macarovschi Laura „Culegere de documente de drept internaţional public”, Editura Lumina Lex, 1997.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, „Drept internaţional public”, Editura „Şansa”, Bucureşti, 1994.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept internaţional public”, Editura „Şansa”, Bucureşti, 1997.

   

 
B. Autori străini.
 
 • D. Anzilotti, „Teoria generale della responsabilita dello stato nel diritto internazionale”, Florenţa, 1902.
 • Thomas Buergenthal şi Renate Weber, „Dreptul internaţional al drepturilor omului”, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • Winston Churchill, „Al doilea război mondial”, Editura Saeculum, Bucureşti, 1998.
 • Nobel Peter, „Protection of refugees in Europe seen 1987”, Londra, 1981.
 • François de Rose, „Al treilea Război Mondial nu a avut loc. N.A.T.O. şi PACEA”, Editura Nemira, 1998.
 • Charles Rousseau, „Principes Généraux du Droit International Public” tome I, Éditions A. Pendone, Paris, 1944.
 • Albert Speer, „În umbra lui Hitler” vol. II, Editura Nemira, Bucureşti, 1997.

   

 
II. Alte surse
 
 • Palestine and Decolonization Section Department of Public Information of United Nations 2000.
 • 1999 Country Reports on Human Rights Practices Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor U.S. Department of State, February 25, 2000.
 • Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice, adoptată la Viena 18 aprilie 1961 şi ratificată de România prin Decretul nr. 566 din 4 iulie1968, publicat în Buletinul Oficial nr. 89/1968.
 • Manual despre proceduri şi criterii pentru determinarea statutului de refugiat, Geneva, ianuarie 1998.
 • Situaţia refugiaţilor în lume 1997-1998. Persoanele deplasate – o problemă umanitară – Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Ed. Carocom 94 SRL, 1999.
 • Refugees protection – A guide to international law – Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.
 • Report of the independent inquiry into the actions of the United Nations during the 1994 genocide in Rwanda 15 december 1999.
 • Collection of International Instruments concerning refugees, Geneva, 1990

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Regimul juridic al strainilor
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Regimul juridic al strainilor

Regimul juridic al strainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker