Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Relatiile Uniunii Europene cu statele si alte organizatii internationale

Descriere

În prezent Uniunea Europeană reprezintă cel mai mare spaţiu comercial din lume care deţine peste 20% din volumul mondial de comerţ cu mărfuri. Din acest motiv, Comunitatea poate juca un rol proeminent în cadrul negocierilor internaţionale pentru liberalizarea comerţului mondial, sarcină extrem de importantă impusă prin Tratat: „prin constituirea uniunii vamale între statele membre, acestea îşi propun să contribuie, spre interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comerţului sub toate aspectele, la eliminarea treptată a restricţiilor asupra comerţului internaţional şi la reducerea barierelor vamale”.

Mai mult, întrucât comerţul comunitar este dependent în mare măsură de comerţul internaţional - în mai mare măsură decât comerţul SUA, de exemplu - liberalizarea comercială a constituit unul dintre scopurile tradiţionale ale Uniunii. Acest obiectiv general a fost urmărit atât din punct de vedere multilateral - mai întâi în cadrul GATT, iar în prezent în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) - prin intermediul acordurilor regionale, cât şi în cadrul relaţiilor bilaterale cu terţe ţări.

Comunitatea este singura entitate responsabilă cu politica comercială. Într-unul din primele articole ale Tratatului se prevede că, în vederea îndeplinirii sarcinilor Comunităţii, activităţile acesteia vor include „o politică comercială comună”.

Apoi, se afirmă că uniunea vamală constituie unul dintre fundamentele Comunităţii, ea implicând interzicerea în interiorul Comunităţii a tuturor taxelor vamale la import şi a tuturor taxelor cu efect echivalent, precum şi „adoptarea de tarife vamale comune în relaţiile cu terţe ţări”.

Eliminarea tarifelor vamale interne impune adoptarea de tarife vamale comune cu privire la ţările terţe, fără de care comerţul va fi deviat către statele membre care practică cele mai scăzute tarife. Mai mult, tarifele comune reprezintă unul dintre instrumentele principale ale politicii comerciale, mai precis ale relaţiilor comerciale cu ţările terţe. Întrucât tarifele vamale externe trebuiau să fie „comune”, însă şi politica comercială trebuia să constituie o politică comună a celor 15 state membre. Iar Tratatul prevede că „politica comercială comună va fi fundamentată pe principii uniforme, în special în ceea ce priveşte: nivelul tarifelor, încheierea de acorduri tarifare şi comerciale, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica de export şi măsurile de protecţie comercială, cum sunt cele luate în cazurile de dumping sau de subvenţionare”. Din acest motiv, politica comercială a fost transferată prin Tratat din sfera naţională în competenţa Comunităţii.

Din păcate, această probă nu a fost încă pe deplin acceptată de către toate guvernele întrucât politica comercială face parte din domeniul general al relaţiilor externe, domeniu rezervat până de curând exclusiv statelor membre. Teoretic, nu mai există măsuri naţionale de politică comercială, în realitate însă, cu autorizare din partea Comunităţii, se pot lua astfel de măsuri. În mod cert, această situaţie dăunează aplicării unei politici coerente cu privire la ţările terţe, chiar dacă se limitează numai la aspectele comerciale.

De aceea, s-a sperat că prevederile Tratatului de la Maastricht, care stabilesc şi definesc conţinutul politicii externe şi de securitate comuna‚ vor „comunitariza” întregul spectru ale relaţiilor cu ţările terţe. Încă de la început s-a acceptat faptul că tarifele vamale pot fi modificate numai de către Comunitate.

Totuşi, modificarea nivelului tarifelor şi încheierea acordurilor tarifare trebuie să se bazeze pe principii uniforme. Tratatul prevede două tipuri de proceduri: aşa-numitele modificări „autonome” - în cadrul cărora Comunitatea acţionează singură, dar care au devenit impracticabile de vreme ce majoritatea taxelor au fost „consolidate” în cadrul OMC - şi procedurile ce decurg din acordurile cu terţe ţări.

Aceste acorduri sunt negociate de către Comisie în baza mandatului primit din partea Consiliului (în urma propunerii venite de la Comisie), fiind încheiate de către acesta din urmă.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

C U P R I N S

RELAŢIILE UNIUNII EUROPENE CU STATELE ŞI ALTE ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE

 

CAPITOLUL I: UNIUNEA EUROPEANĂ

 1.1. ISTORIA CONSTRUCŢIEI COMUNITĂŢILOR EUROPENE

1.2. DEFINIREA UNOR CONCEPTE ŞI EXPRESII UZUALE

1.3. CREAREA UNIUNII EUROPENE MODURIE (TRATATUL DE LA MAASTRICHT ŞI TRATATUL DE LA AMSTERDAM)

 

CAPITOLUL II: INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE

2.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND SISTEMUL INSTITUŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE

2.2. PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR COMUNITARE

2.3. PRINCIPALELE INSTITUŢII ALE UNIUNII EUROPENE. SUCCINTĂ PREZENTARE

 

CAPITOLUL III: EVOLUŢIA UNIUNII EUROPENE DUPĂ TRATATUL DE LA AMSTERDAM

3.1. EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE

3.2. APĂRARE ŞI SECURITATE COMUNĂ

 

CAPITOLUL IV: UNIUNEA EUROPEANĂ – PARTENER MONDIAL

4.1. ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A LIBERULUI SCHIMB

4.2. RELAŢIILE UNIUNII EUROPENE CU UNELE STATE INDUSTRIALIZATE DIN AFARA EUROPEI

 

CAPITOLUL V: RELAŢIILE UNIUNII EUROPENE CU STATELE DIN ZONA ASIA - PACIFIC ŞI AMERICA DE NORD

5.1. FORUMUL DE COOPERARE ASIA-PACIFIC (A.P.E.C.)

5.2. N.A.F.T.A. (ACORDUL NORD-AMERICAN DE LIBER SCHIMB)

 

CAPITOLUL VI: RELAŢIILE UNIUNEA EUROPEANĂ – N.A.T.O.

 C O N C L U Z I I

B I B L I O G R A F I E  

Bibliografie
 
A. literatură de specialitate 
 • Maria Bârsan, „Integrarea economică europeană”, Vol. I, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1995.
 • Andrew Brociner, „Europa monetară – SME, UEM, moneda unică”, Institutul European Iaşi, 1999.
 • Florian Coman, „Drept internaţional public”, Vol. I şi II, Editura Sylvi, Bucureşti, 1999.
 • Bertrand Commelin, „Europa economică – UEM, Piaţa comună, Politici comune”, Institutul European, Iaşi, 1998.
 • Adrian Constantinescu, „Organizaţia Mondială de Comerţ – de la Havana la Marrakech”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.
 • Nicolae Darie, „Uniunea Europeană. Construcţie. Instituţii. Legislaţie. Politici comune. Dezvoltare”, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2001.
 • Philippe Moreau Defarges, „Instituţiile europene”, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar     European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Teodor Frunzetti, „Organizaţii internaţionale”, www.actrus.ro.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Augustin fuerea, „Dreptul comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003.
 • Augustin fuerea, „drept comunitar european. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Simona Gaftoniuc, „Finanţe internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti, 1995.
 • Ion Jinga, “Uniunea Europeana. Realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Corina Leicu, „Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • Octavian Manolache, „Drept comunitar. Instituţii comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.
 • Octavian Manolache, „Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.
 • Octavian Manolache, „Reegimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar”, Editura ALL, Bucureşti, 1998.
 • George Marin, „De la Roma la Amsterdam via Maastricht”, Editura Independenţa Economică, Brăila, 1999.
 • Dumitru Mazilu, „Integrarea Europeană. Drept comunitar şi Instituţii europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Marian Mihăilă, Carmen Suciu, Dan Stan, „Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Dumitru Miron, “Economia integrării europene”, A.S.E., Bucureşti, 1998.
 • Dumitru Miron, “Integrarea Economică Regională. De la prototip la producţia în serie”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2000.
 • Dumitru Miron, Laura Păun, Alina Dima, Violeta Băjeanu, Ovidiu Slăvoiu, Economia Integrării Europene, Editura ASE, Bucureşti, 2001.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept Instituţional European”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
 • Roxana Munteanu, Drept european – Evoluţie - Instituţii - Ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Adrian Năstase, “Drept internaţionale economic”, Vol. II, Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1996.
 • Maria Poenaru, “Organizaţii economice internaţionale”, Editura Era, Bucureşti, 2000.
 • Alina Profiroiu, Marius Profiroiu, „Introducere în realităţile europene”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Ion Roşu-Hamzescu, „Istoria integrării economice”, Editura Universitaria, Craiova, 2003.
 • Nicolae Sută, „Integrarea Economică Europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Nicolae Sută, „Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane”, Vol. 1, Editura Eficient, Bucureşti, 2000.
 • Ovidiu Ţinca, Drept Comunitar general, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1999.
 • Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană – trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998. 
B. Legislaţie
 • Tratatul de la Bruxelles din 1948.
 • Tratatele de la Roma din 1957.
 • Tratatul de constituire a AELS, Stockholm - 1959.
 • Acordul dintre România şi statele AELS -1992.
 • Actul Unic European - 1987.
 • Tratatului de la Maastricht - 1993.
 • Tratatul de la Amsterdam - 1997.
 • Tratatul de la Nisa - 2001.
 • „Proiectul de Tratat instituind o Constituţie Europeană”, în prezent în dezbatere.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Relatiile Uniunii Europene cu statele si alte organizatii internationale
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 102
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker