Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Elemente de ancheta penala privind infractiunea de furt din proprietatea privata

Descriere

După revoluţia din 1989, în societatea românească schimbarea raportului dintre proprietatea publică şi cea privată în favoarea acesteia din urmă a avut nu numai efecte benefice, ci şi negative. Unul dintre aceste efecte negative este reprezentat de creşterea infracţionalităţii care are ca obiect proprietatea privată, fie că aceasta aparţine simplilor particulari sau persoanelor juridice de drept privat.

Astfel, din punct de vedere statistic s-au înmulţit faptele care fac obiectul diverselor infracţiuni din acest domeniu - înşelăciune, gestiunea frauduloasă, distrugerea în paguba avutului public etc., dar mai ales a crescut numărul infracţiunilor de furt din proprietatea privată. Nu este vorba însă numai de creştere numerică a acestui tip de infracţiuni, ci şi de o perfecţionare a mijloacelor folosite pentru săvârşirea lor, aceasta ca urmare a pătrunderii pe piaţa românească a diferitelor obiecte care pot servi la săvârşirea infracţiunii de furt în mod direct sau mijlocit.

Se constată de asemenea o perfecţionare a tehnicii în ceea ce priveşte săvârşirea acestei infracţiuni Faţă de această situaţie de fapt organele chemate să contracareze fenomenul infracţionalităţii în aceste domeniu, au luat diferite măsuri.

Astfel, în plan legislativ, legiuitorul a mărit cuantumul pedepsei la infracţiunea de furt (art. 208 C. pen. ) de la 1 la 12 ani, iar pedeapsa la infracţiunea de furt calificat a fost mărită şi ea (de la 1 la 15 ani); de asemenea, la art. 209 C. pen. (furtul calificat) au fost incluse noi dispoziţii (alin. 1 lit c şi d precum şi un nou alineat - 2) prin care se sancţionează modalităţi de săvârşire a infracţiunii de furt neprevăzute anterior (Legea nr. 140/1996).

Numai legiuitorul însă a fost preocupat de perfecţionarea măsurilor ce trebuie luate în această materie, ci şi organele chemate să aplice legea. Astfel, în ceea ce priveşte organele de urmărire penală acestea sunt preocupate şi depun eforturi pentru a preveni în primul rând, iar în al doilea rând, pentru a descoperi infracţiunile de furt şi a trimite în judecată pe făptuitori. ~n cuprinsul lucrării de faţă ne-am străduit să relevăm atât aspectele penale şi de ordin procesual penal, cât şi aspectele specifice ale anchetei pe care o desfăşoară organele în drept.

Am relevat de asemenea metodele şi mijloacele folosite pentru a proba furtul din proprietatea privată. ~n sfârşit am considerat necesar să nuanţăm câteva particularităţi ale investigării furtului (furtul din locuinţe, din buzunare, din autoturisme etc.).

Considerăm că în stadiul actual al legislaţiei noastre pentru aplicare în condiţii optime a prevederilor legale este necesară intervenţia organelor în drept pentru o dotare corespunzătoare a organelor chemate să aplice legea, deoarece este cunoscut faptul că din punct de vedere numeric aceste organe nu pot face faţă în mod eficient problemelor ridicate; nici din punct de vedere tehnic nu există o dotarea corespunzătoare, esenţial este ca toate eforturile să fi depuse în vederea prevenirii infracţiunilor de furt din avutul privat.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

CUPRINS

 

Capitolul I. Consideraţii introductive referitoare la proprietate. Importanţa economico-socială. Rolul dreptului penal şi protejarea proprietăţii

Secţiunea I. Consideraţii introductive

Secţiunea a II-a. Aspecte juridice de drept material şi procesual-penal

1. Aspecte juridice de drept material

2. Aspecte juridice de drept procesual-penal

 

Capitolul II. Primele măsuri luate în investigarea furtului

Secţiunea I. Cercetarea infracţiunii flagrante

Secţiunea a II-a. Cercetarea la faţa locului

Secţiunea a III-a. Ascultarea persoanei vătămate

Secţiunea a IV-a. Audierea martorilor

Secţiunea a V-a. Efectuarea de percheziţii

Secţiunea a VI. Identificarea şi prinderea făptuitorului

 

Capitolul III. Alte activităţi de urmărire penală efectuate în anchetarea furtului

Secţiunea I. Ascultarea învinuitului sau inculpatului

Secţiunea aII-a. Efectuartea prezentărilor pentru recunoaştere şi reconstituire

 

Capitolul IV. Particularităţi ale investigării furtului săvârşit în paguba proprietăţii private

Secţiunea I. Furtul din locuinţe

Secţiunea a II-a. Furtul din buzunare

Secţiunea a III-a. Furtul din şi de autoturisme

Secţiunea a IV-a. Alte forme de furt

 

Capitolul V. Concluzii Aspecte practice

 Biliografie selectivă 

Bibliografie selectiva

 •  Antoniu G., Volonciu N., Zaharia N., Dicţionar de procedură penală, Editura {tiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988.
 • Basarab M., Moldoveanu L., Suciu V., Drept penal. Partea specială, Editura Univ. "Babeş Bolyoi", Cluj, 1985.
 • Basarab M., Criminalistică, Univ. "Babeş Bolyoi", Cluj, 1968.
 • Bodoş L., Procedee şi tehnici de lucru la percheziţionarea urmelor digitale fixate prin fotografiere, în "Probleme de criminologie şi criminalistică", nr. 4/1981.
 • Băloi P. C., Unele probleme privind cercetarea locului faptei, în "Probleme de medicină judiciară şi de criminalistică", vol. Iv, Bucureşti, 1965.
 • Colectiv, Tratat de metodică criminalistică, Editura Carpaţi, Craiova, 1994.
 • Dongoroz V., Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1971.
 • Filipaş A., Loghin I., Drept penal. Partea specială, Bucureşti, 1993.
 • Grigorescu I., Dicţionar de criminalistică, Editura {tiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984.
 • Golunski S. A., Criminalistică, Editura {tiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1961.
 • Ionescu N. (coord.), Tratat practic de criminalistică, Bucureşti, 1976.
 • Ionescu L., Sandu D., Identificarea crimnalistică, Editura {tiinţifică, Bucureşti, 1990.
 • Mircea I., Criminalistică, Univ. "Babeş Bolyoi", Cluj, 1992.
 • Mircea I., Despre tactica audierii primare a martorului, Univ. "Babeş Bolyoi", Cluj, 1973.
 • Mircea I., ~mprejurările controversate de la locul săvârşirii unor infracţiuni de furt, Univ. "Babeş Bolyoi", Cluj, 1987.
 • O'Hara C. E., Principii de bază ale cercetării penale, Editura C. Thomas, S.U.A., 1976.
 • Ratinov A. R., Percheziţia şi ridicarea de obiecte, Editura pentru literatură juridică, Moscova, !961.
 • Stancu E., Criminalistică, vol I-II, Editura Actami, Bucureşti, 1995.
 • Stancu E., Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor, Univ. Bucureşti, 1986.
 • Stoica O. E., Drept penal. Partea specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
 • Volonciu N., Tratat de procedură penală, vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1993.
 • Volonciu N., Tratat de procedură penală, vol. II, Editura Paideia, Bucureşti, 1994.
 • Wilhelm G. J., Introducere în practică criminalistică, Stuttgart, 1954.
 • Ursu I., Cristescu D., Elemente de anchetă penală, Editura Helicon, Timişoara, 1993.
 • * * * Constituţia României - comenată şi adnotată, Bucureşti, 1992.
 • * * * Codul penal al României (M. Of. nr. 65/16.04.1997).
 • * * * Codul de procedură penală ( M. Of. nr. 78/30.04.1997)
 • * * * Legea nr. 32/1990 (M. Of. nr. 128/17.11.1990)
 • * * * Legea nr. 92/1992 (M.Of. nr.197/13.08.1992)
 • * * * Legea nr. 140/1996 (M. Of. nr. 289/14.11.1996)
 • * * * Legea nr. 141/1996 (M. Of. nr. 289/14.11.1996)
 • * * * Legea nr. 142/1997 (M.Of. nr. 170/25.07.1997)

 

Titlul lucrarii: Elemente de ancheta penala privind infractiunea de furt din proprietatea privata
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 1997
Numar de pagini: 87
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker