Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Infractiuni savarsite prin frauda

Descriere

Noţiunea de „patrimoniu” din dreptul penal are acelaşi înţeles cu noţiunea similară din dreptul civil, cuprinzând toate drepturile reale, toate drepturile cu caracter patrimonial şi toate obligaţiile privind entităţi care sunt susceptibile de a fi evaluate economic, precum şi orice situaţie care prezintă chiar numai o aparenţă de drept.

Reunirea într-un singur titlu a infracţiunilor contra proprietăţii - denumite generic „infracţiuni contra patrimoniului”, a avut menirea de a alinia prevederile legii penale la dispoziţiile cuprinse în Constituţie, în sensul eliminării tratamentului juridic, discriminatoriu - după cum faptele de natură penală erau îndreptate împotriva „avutului obştesc” sau „avutului personal” iar, pe de altă parte, a pus capăt opiniilor contradictorii generate de sfera de aplicabilitate a noţiunii de „avut obştesc”.

În conformitate cu prevederile constituţionale, tipologia de bază a sistemului proprietăţii este dată de proprietatea publică şi cea privată, deosebirile fundamentate şi caracteristicile acestora fiind legate de titularul proprietăţii, de obiectul şi de regimul juridic diferit. Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.

Potrivit concepţiei consacrate în dreptul constituţional comparat, referitor la titularul proprietăţii, statul, nu cuprinde şi unităţile administrativ-teritoriale, ci numai autorităţile publice. Prin urmare, statul şi unităţile administrativ-teritoriale sunt în exclusivitate titularii proprietăţii publice.

Mai mult, pornind de la considerentul că proprietatea privată poate aparţine oricărui subiect de drept, rezultă că atât statul, cât şi unităţile administrativ-teritoriale pot fi şi titulare ale unui astfel de drept. Privită prin această prismă, poziţia acestora, din punct de vedere juridic, este similară cu poziţia oricărui alt titular, proprietatea privată fiind ocrotită în mod egal de lege.

În legătură cu obiectul proprietăţii publice trebuie precizat faptul că bunurile ce-l constituie sunt expres prevăzute în Constituţie.

Cu alte cuvinte, ca expresie a caracterului public al proprietăţii, bunurile nu pot face decât obiectul acesteia, fiind excluse de la proprietatea privată.

Spre deosebire de proprietatea publică, proprietatea privată nu este exclusivă, titular al acestui drept putând fi orice subiect de drept: persoane fizice, societăţi comerciale, regii autonome, fundaţii, asociaţii cu scop lucrativ etc.

În altă ordine de idei, proprietatea privată nu este limitată, având în vedere că obiectul acesteia poate fi constituit din orice bun, excepţie făcând, bineînţeles, bunurile ce formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE PRIN FRAUDĂ

Din cuprins:

 

CAPITOLUL I: ABUZUL DE ÎNCREDERE

§ 1. SCURT ISTORIC LEGISLATIV

§ 2. CONŢINUT LEGAL

§ 3. CONDIŢII PREEXISTENTE

3.1. Obiectul infracţiunii

3.2. Subiecţii infracţiunii

§ 4. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

4.1. Latura obiectivă

4.2. Latura subiectivă

§ 5. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

5.1. Forme.

5.2. Modalităţi

5.3. Sancţiuni.

 

CAPITOLUL II: ABUZUL DE ÎNCREDERE PRIN FRAUDAREA CREDITORILOR

§ 1. CONŢINUT LEGAL

§ 2. CONDIŢII PREEXISTENTE

2.1. Obiectul infracţiunii

2.2. Subiecţii infracţiunii

§ 3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

3.1. Latura obiectivă

3.2. Latura subiectivă

§ 4. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

4.1. Forme

4.2. Modalităţi

4.3. Sancţiuni

 

CAPITOLUL III: GESTIUNEA FRAUDULOASĂ

§ 1. CONŢINUTUL LEGAL.

1.1. Precedente legislative.

1.2. Cadrul legal actual.

1.3. Concept şi caracterizare.

§ 2. CONDIŢII PREEXISTENTE.

2.1. Obiectul juridic.

2.2. Subiecţii infracţiunii.

2.3. Locul şi timpul săvârşirii infracţiunii.

§ 3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV.

3.1. Situaţia premisă

3.2. Latura obiectivă

3.3. Latura subiectivă

§ 4. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI.

4.1. Forme.

4.2. Modalităţile infracţiunii

4.3. Sancţiuni

§ 5. EXPLICAŢII COMPLEMENTARE.

5.1. Aspecte procesuale

5.2. Situaţii tranzitorii.

5.3. Delimitarea faţă de infracţiunea de delapidare.

 

CAPITOLUL IV: ÎNSUŞIREA BUNULUI GĂSIT

§ 1. CONŢINUT LEGAL

§ 2. CONDIŢII PREEXISTENTE

2.1. Obiectul infracţiunii

2.2. Subiecţii infracţiunii

§ 3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

3.1. Latura obiectivă

3.2. Latura subiectivă

§ 4. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI

4.1. Forme.

4.2. Modalităţi

4.3. Sancţiuni

 

CAPITOLUL V: ÎNŞELĂCIUNEA

§ 1. CONŢINUTUL LEGAL.

§ 2. CONDIŢII PREEXISTENTE.

2.1. Obiectul infracţiunii.

2.2. Subiecţii infracţiunii

§ 3. CONŢINUTUL CONSTITUTIV

3.1. Latura obiectivă.

3.2. Latura subiectivă.

§ 4. FORME. MODALITĂŢI. SANCŢIUNI.

4.1. Forme.

4.2. Modalităţi.

4.3. Sancţiuni.

§ 5. EXPLICAŢII COMPLEMENTARE. ASPECTE DE DREPT PROCESUAL PENAL.

5.1. Principalele probleme ce trebuie clarificate în caz de înşelăciune.

5.2. Primele măsuri luate în caz de înşelăciune.

5.3. Efectuarea altor acte de urmărire penală.

§ 6. ALTE TIPURI DE ÎNŞELĂCIUNI REGLEMENTATE DE CODUL PENAL ROMÂN.

6.1. Înşelăciunea la măsurătoare.

6.2. Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor.

6.3. Aspecte procesual-penale privind infracţiunile de înşelăciune la măsurătoare şi înşelăciune cu privire la calitatea mărfurilor.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
I. LEGISLAŢIE 
 • Constituţia României, revizuită prin Legea nr. 429 din 23 octombrie 2003.
 • Codul penal.
 • Codul de procedură penală.
 • Codul civil.
 • Codul familiei.
 • Codul muncii.
 • Legea nr. 140/1996 cu privire la modificarea şi completarea Codului penal şi Codului de procedură penală publicată în Monitorul Oficial nr. 289 din 14 noiembrie 1996.
 • Legea nr. 22/1996 cu privire la angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor publicată în Monitorul Oficial nr. 132 din 18 noiembrie 1969.
 • Legea nr. 54/1994 cu privire la modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 publicată în Monitorul Oficial nr. 181 din 15 iulie 1994.
 • Legea nr. 54/1998 cu privire la circulaţia juridică a terenurilor publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 martie 1998.
 • Legea nr. 33/1994 cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 2 iunie 1994.
 • Legea nr. 18/1991 cu privire la fondul funciar republicată şi actualizată până la data de 17 octombrie.
 • Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată în temeiul art. II din O.G. nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 170/30.07.1996 aprobată şi modificată prin Legea nr. 245/1998 publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 495/22.12.1998.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/2001 privind frontiera de stat aprobată prin Legea nr. 243/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 302/2002.
 • Legea nr. 17/1990 cu privire la regimul juridic al apelor maritime republicată în Monitorul Oficial nr. 765 din 21 octombrie 2002.
 • Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicată şi actualizată până în 2006.
 • Legea nr. 15/1990 cu privire la reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale, republicată şi actualizată până la data de 21 iulie 2000.
 • Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, actualizată până la data de 29 mai 2003.
 • Legea nr. 301/2004 privind adoptarea noului Cod penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 575 din 29 iunie 2004.
 • Legea nr. 149/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 424 din 12.05.2004.
 • Legea nr. 656 din 7 decembrie 2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 904/12.12.2002.

   

 
II. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 
 • V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşea - Explicaţii teoretice ale Codului penal român, vol. II, ediţia a II-a, Ed Academiei Române şi Editura AII Beck, Bucureşti, 2003.
 • V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşea - Explicaţii teoretice ale Codului penal român, partea specială, vol. III. Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1971.
 • V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, S. Petrovici - Infracţiuni contra avutului obştesc, Ed. Academiei, Bucureşti, 1963.
 • C. Rătescu, V. Dongoroz, Tr. Pop şi colab. - Codul penal Carol al II-lea, adnotat, vol. III, Ed. Socec, Bucureşti, 1937.
 • O. Loghin, T. Toader - Dreptul penal român,partea specială, Ed. Şansa, Bucureşti, 1997.
 • C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache - Drept penal român, Curs selectiv pentru licenţă, Bucureşti, 1997.
 • C. Bulai - Curs de drept penal, partea specială, Bucureşti, 1975.
 • V. Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu şi colab. - Drept penal. Partea specială, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • V. Dobrinoiu, N. Conea - Drept penal, partea specială. Teorie şi practică judiciară,vol. II, ediţie revăzută şi adăugită, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • V. Dobrinoiu - Drept penal, partea specială. Teorie şi practică judiciară, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • V. Dobrinoiu, N. Conea, M. Dobrinoiu, R. Romiţan - Cauze penale comentate - partea specială , Ed. Semne, Bucureşti, 2003.
 • Vasiu - Drept penal, Partea specială, vol. I, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 1995.
 • G. Antoniu, Şt. Daneş, M. Popa - Codul penal pe înţelesul tuturor, ediţia a - VIl - a, Ed. Juridică, Bucureşti, 2002.
 • T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu - Codul penal al României, comentat şi adnotat, partea specială, vol. I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 • C. Barbu - Delapidarea şi furtul în paguba avutului obştesc, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.
 • D. Pavel - Infracţiunea de delapidare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1959.
 • Oancea - Regimul juridic al infracţiunii mijloc şi al infracţiunii scop în dreptul penal al RPR, cu privire specială la infracţiunile contra avutului obştesc, Studii juridice, Ed. Academiei, Bucureşti, 1975.
 • Gh. Vizitiu - Delapidarea, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Al. Boroi - Drept penal. Partea generală, ediţia a II-a, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2000.
 • Al. Boroi, Gh. Nistoreanu - Drept penal. Partea specială, ediţia a II-a, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2002.
 • Gheorghiu Brădet - Drept penal român. Partea specială. Voi. I, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1994.
 • V. Mamulovici, N. Vlădescu, N. Anghel - Regimul juridic al gestiunilor şi gestionarilor - Ed. Academiei Române , Bucureşti, 1972.
 • Muraru, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Vida, F. Vasilescu - Constituţia României - comentată şi adnotată, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992.
 • V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu - Constituţia României comentată şi adnotată, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • T. Popescu - Drept civil, vol. I, Romcart S.A., Bucureşti, 1993.
 • M.B. Cantacuzino - Elementele dreptului civil, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1921
 • T.R. Popescu - Drept civil, vol. I, Romcart S.A., Bucureşti, 1993.
 • Gh. Beleiu - Drept civil român, Casa de editură şi presă „Şansa" S.R.L., Bucureşti, 1995.
 • Gh. Beleiu - Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediţia a VI-a revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Casa de editură şi presă „Şansa" S.R.L., Bucureşti, 2000.
 • C. Stătescu, C. Bîrsan - Drept civil, Bucureşti, 1975.
 • C. Stătescu, C. Bîrsan - Drept civil. Drepturile reale, Bucureşti, 1988.
 • C. Stătescu - Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
 • C. Bârsan, M. Gaiţă, M.M. Pivniceru - Drept civil. Drepturile reale. Ed. Institutul European, Iaşi, 1997.
 • C. Bârsan - Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2001.
 • I. Filipescu - Dreptul civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, ediţie revăzută, Ed. Actami, Bucureşti, 1996.
 • Fr. Deak - Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Actami, Bucureşti, 1999.
 • N. Hamangiu, I. Rosetti - Bălănescu, Al Băicoianu - Drept civil român, vol. I, Ed. Naţională, Bucureşti, 1928.
 • G.N. Luţescu - Teoria generală a drepturilor reale, Bucureşti, 1947.
 • L. Pop - Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • I. Micescu - Curs de drept civil, Ed. AII Beck, Restitutio, Bucureşti, 2000.
 • Tr. Ionaşcu, S. Brădeanu - Drepturile reale principale în Republica Socialistă România, Ed. Academiei, Bucureşti, 1978.
 • Tr. Ionaşcu, S. Brădeanu   - Dreptul de proprietate socialistă şi alte drepturi reale principale de tip nou în dreptul Republicii Populare Române, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964.
 • P.M. Cosmovici - Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie. Ed. AII, Bucureşti, 1996.
 • P.M. Cosmovici - Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Codul civil, ediţia a IlI-a, Ed. AII. Beck, Bucureşti, 1998.
 • P. Vlachide - Repetiţia principiilor de drept civil, vol. I, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1994.
 • P. Truşcă - Drept civil român, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2003.
 • I. Albu - Dreptul familiei, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995.
 • Şt. Cocoş - Drept roman, voi. I, Ed. Ari press, Bucureşti, 1996.
 • Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, sub îngrijirea lui Valentin Constantin, Iaşi, 1999.
 • Codul lui Hamurabi - tradus de O. Tamaş, Ed. Proema, Baia-Mare, 2001.
 • O. Brezeanu - Evoluţia criminalităţii în România în perioada 1988-1993, studiu cuprins în lucrarea R. Stănoiu, O Brezeanu, T. Dianu, Tranziţia şi criminalitatea, Ed. Oscar Print, Bucureşti.
 • Gh. Nistoreanu, C. Păun - Criminologie, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1996.
 • M. Cantacuzino - Elementele dreptului civil, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1921.
 • T. Amza - Tratat de criminologie, ediţia a Ii-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • A. Ungureanu. A. Ciopraga - Dispoziţii penale din Legi speciale române, vol. VI, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • Tr. Ionaşcu, S. Brădeanu - Dreptul de proprietate socialistă şi alte drepturi reale principale de tip nou în dreptul Republicii Populare Române, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964.
 • Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, sub îngrijirea lui V.Constantin, Iaşi, 1999.
 • G.D. Bistriceanu, C.G. Demetrescu, E. I. Macovei - Lexicon de finanţe şi credit, vol. I, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
 • T. Amza - Tratat de criminologie, ediţia a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • I. Lascu - Consideraţii asupra infracţiunii de delapidare în lumina deciziei nr. 1/1993 a Plenului Curţii Constituţionale.
 • V. Dobrinoiu - Drept penal, Partea Specială, vol. I, Teorie şi practică judiciară, ediţie revăzută şi adăugită, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
 • A. Ungureanu, A. Ciopraga - Dispoziţii penale în legi speciale române - Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996.

   

 
III. LITERATURĂ STRĂINĂ 
 • F. Mantovani - Diritto penale, parte speciale, Cedam Padova, 1989.
 • G. Fiandaca, E. Musco - Diritto penale, parte speciale, I delitti contro il patrimonio, Ed. Tanichelli, Bologna, 1996.
 • M. Veron - Droit penal special, Ed. Colin, Paris, 1999.
 • P. Gattegno - Droit penal special, Dalloz, Paris, 1995.
 • G. Kaiser - Kriminologie, G. Auflage, Muller Verlag, Heidelberg, 1993.
 • A. I. Rapoga - Ugolovnoe pravo Rossii, Osobenaia ciasti, Moscova, 1997.
 • V. Krey - Strafrecht, Besonderer Teil, Band 2, Vermogensdelil, Berlin, 1995.
 • Model Penal Code, The American Law Institute, Philadelphia, 1985.
 • F. Antolisei - Diritto penale, parte speciale. Milano 1996.
 • V. Berger - Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Bucureşti, 1998.
 • Fr. Von Liszt - Traite du droit penal allemand, vol. II, Paris, 1911.
 • F. Mantovani - Deritto penale, Delitti contro ii patrimonio con appendice di aggiornamento, CEDAM, Padova, 1994.
 • G. Fiandaca, E. Musco - Diritto penale, parte speciale, Zenichelli, Editore, Bologna, 1996.
 • F. Antolisei - Manuale di diritto penale, parte speciale I. Milano, 1996
 • Elementi di diritto penale, parte generale e speciale, XI edizione, aggioznata ale norme in materia di falso in bilancio e terrorismo internazionale, edizioni Simone, Napoli, 2002.
 • Il codice penale commentato con la giurisprudenza a cura di Luigi Alibrandi, quarta edizione interamente rifatta.
 • Volker Krey - Strafrecht, Besonderer Teil, Band 2 (Vermogensdelikte) 10 Auflage Stuttgart, Berlin, Koln, 1985.
 • Horvath Tibor, Kereszty Bela, Maraz Vilmosne, Merenyi Kalman, Nagy Ferenc, Vida   Mihaly   -   Capitole   din   partea   specială   a   dreptului   penal   maghiar, Universitatea de Ştiinţe Jozsef Attila, Secţia de Ştiinţe ale Dreptului, Editura JATE Press, 1994.

   

 
IV. STUDII. ARTICOLE 
 • I. Lascu - Consideraţii asupra infracţiunii de delapidare în lumina Deciziei nr. 1/1993 a Plenului Curţii Constituţionale - Revista Dreptul nr. 4/1994.
 • I. Lulă - Unele probleme privind noţiunea de patrimoniu - Revista Dreptul nr. 1/1998.
 • B. Diamant - Caracterul depăşit al teoriei patrimoniului unic - Revista Dreptul nr. 1/2000.
 • H. Diaconescu - Criterii de diferenţiere între infracţiunile de gestiune frauduloasă şi delapidare - Revista Dreptul nr. 11/1998.
 • Kirmaer, P. Ionescu, V. Ţăranu - Răspunderea penală instituită prin Legea nr. 22/1969, în RRD nr. 4/1974.
 • G. Potrivitu - Comparaţie între infracţiunea prevăzută de art. 2151 Cod penal şi infracţiunea prevăzută de art. 266 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 - Revista Dreptul nr. 8/1999.
 • G. Antoniu - Infracţiunile contra patrimoniului. Generalităţi - Revista de Drept Penal nr. 4/2000.
 • G. Antoniu - Ocrotirea penală a patrimoniului în dreptul comparat - Revista de Drept Penal nr. 2/2001.
 • G. Antoniu - Ocrotirea penală a patrimoniului - revista de Drept Penal nr. 1/2001.
 • V. Nicolcescu - Delapidarea şi gestiunea frauduloasă. Asemănări şi deosebiri - Revista Pro-lege nr. 3/2001.
 • Gh. Mateuţ - Consideraţii teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de delapidare în actuala reglementare - Revista Dreptul nr. 10/2002. N. Olteanu - Urmarea specifică - criteriu de delimitare între infracţiunea de delapidare şi tentativa perfectă la această infracţiune - Revista Română de Drept nr. 2-3/1991.
 • O. Căpăţână - Regimul incapacităţii de plată a agenţilor economici. Revista de Drept Comercial nr. 1/1993.
 • M. Grigore - Noţiunile de funcţionar public şi funcţionar definite de art. 147 Cod penal în raport cu prevederile art. 2151 Cod penal şi art. I din legea nr. 22/1969 - Revista Dreptul nr. 7/1997.
 • I. Dumitru - Cu privire la înţelesul termenilor de public, funcţionar public şi înscris oficial - Revista Dreptul nr. 6/1997.
 • I. Dumitru - Subiectul activ al infracţiunii de delapidare - Revista Dreptul nr. 12/1997.
 • V. Papadopol  - Încadrarea juridică a faptei gestionarului de a folosi, fără ştirea conducerii unităţii, persoane pentru a-1 ajuta în muncă şi care prejudiciază avutul obştesc - Revista Română de Drept nr. 6/1997.
 • E. Catană - Găitan - Delapidare sau abuz de încredere - Revista de Drept Penal nr. 4/2000.
 • M. Marinescu - Acţiunea de însuşire ca element al infracţiunii de delapidare - Revista Justiţia Nouă nr. 11/1965.
 • D. Băran - Probleme legate de faza tentativei şi de desistare în materie de delapidare, partea I - Revista Română de Drept nr. 1/1974.
 • V. Dumbravă - Probleme legate de faza tentativei şi de desistare în materia de delapidare, partea a-II-a - Revista Română de Drept nr. 1/1974.
 • A. Verdeş - Încadrarea juridică a faptei de însuşire a banilor introduşi de expeditor în trimiteri poştale - în Revista Română de Drept nr. 4/1975.
 • Gh. Mateuţ - Delapidare. Delimitări - revista de Drept Penal nr. 4/2001.
 • A. Paicu -Gestiune frauduloasă. Asociaţie de locatari, delapidare. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Fals în înscrisuri oficiale. Elemente distinctive - în Revista Română de Drept nr. 12/1970.
 • Gh. Voinea - Abuz de încredere - gestiune frauduloasă. Prezentare comparativă - în Revista Dreptul nr. 2/1996.
 • Gh. Voinea - Subiectul activ al infracţiunii de delapidare - în revista de Drept Penal nr. 4/2000.
 • A. Paicu - Titularii plângerii prealabile - în Revista Dreptul nr. 9/1999.
 • Gh. Râpeanu - Unele probleme privind conţinutul infracţiunii de delapidare – în A.U.B.nr. 6/1956.
 • V. Saramet, D. Ciuncan - Infracţiunea de delapidare. Fapta funcţionarului de bancă de a-şi însuşi din sumele de bani pe care le mânuieşte - în Pro-lege nr. 1/1997.
 • D. Andrei - În legătură cu fazele de săvârşire a infracţiunilor contra avutului obştesc - în R.R.D. nr. 7/1968.
 • I. Socec, N. Giugaru. V. Papadopol - Calificarea judiciară a însuşirii de către gestionar a plusurilor de bani sau alte materiale create prin săvârşirea unor infracţiuni economice - în Legalitatea Populară nr. 7/1961.
 • V. Munteanu, I. Lupu - Probleme în legătură cu infracţiunea de creare de plusuri în gestiune - în R.R.D. nr. 3/1973.
 • A. Ungureanu - Noua reglementare a infracţiunilor înscrise în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 32/1997, aprobată prin Legea nr. 195/1997 - în Revista de Drept Comercial nr. 3/1998.
 • D.V. Diaconu - Aplicarea art. 146 din CP. vizând noţiunea consecinţe deosebit de grave în cazul concursului de infracţiuni şi a infracţiunii continuate - în Revista Dreptul nr. 2/2002.
 • C. Niculeanu - Altă opinie privind infracţiunea continuată cu consecinţe deosebit de grave în sensul actualului art. 146 din CP. - în Revista Dreptul nr. 12/2002.
 • F. Popa, M. Popescu - Delapidarea în dreptul penal maghiar - revista Dreptul nr. 11/2003.
 • Gh. Ivan - Unele consideraţii în lumina deciziei plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1996, p. 83.
 • D. Botez - Aspecte privind gestiunea frauduloasă, Dreptul nr. 7/1998, p. 121.
 • Laszlo Imre - Unele fapte de sustragere a deşeurilor de hârtie şi încadrarea lor juridică - Revista Română de Drept nr. 3/1974.
 • Mărculescu - Aplicabilitatea prevederilor art. 223, 289, 291 din Codul penal în activitatea societăţilor comerciale - Pro-Lege nr. 1/1993.
 • S. Nicolescu - Administrator. Delapidare. Tentativă - revistă Română de Drept nr. 10/1981.
 • G. Cudriţescu - Pilă - Noţiunea de funcţionar - revista de Drept Penal nr. 3/2000.

   

 
V. JURISPRUDENŢĂ. 
 • V. Papadopol, M. Popovici - Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
 • V. Papadopol, Şt. Daneş - Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1981-1985-1989, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.
 • V. Papadopol - Culegere de practică judiciară penală pe anul 1995 (cu adnotări), Ed. Continent XXI, Bucureşti, 1996.
 • G. Antoniu, C. Bulai (coordonatori) - Practică judiciară în materie penală, vol. II. Ed. Academiei, Bucureşti, 1992.
 • Decizia nr. 222/1992, comentată în Revista Dreptul nr. 2/1995, p. 74.
 • Decizia penală nr. 319/1986, Dreptul nr. 1-2/1990, p. 106.

 

Titlul lucrarii: Infractiuni savarsite prin frauda
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 175
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Infractiuni savarsite prin frauda

Infractiuni savarsite prin frauda

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker