Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Investigarea criminalistica in probarea infractiunilor de lovire sau vatamare corporala

Descriere

Ceea ce putem reţine sub titlul unor concluzii ar fi faptul că infracţiunile de lovire sau vătămare corporală se înscriu într-un procentaj din ce în ce mai crescut în evidenţele organelor de urmărire penală.

Aceste infracţiuni se săvârşesc în diferite împrejurări, dar mai ales în spaţii deschise, pentru că oferă posibilitatea infractorului de a-şi asigura scăparea şi scade puterea victimei de a se apăra, neputând cere nici ajutor. Infracţiunile de lovire sau vătămare corporală sunt periculoase, în primul rând pentru că pun în pericol viaţa, şi „în cel mai bun caz” integritatea fizică şi psihică.

În principiu, din punct de vedere criminalistic, scopul cercetării acestui gen de infracţiuni constă în:

 identificarea agresorilor şi a complicilor;

 mijloacele şi metodele folosite;

 mobilul infracţiunii;

 frecvenţa unor asemenea acte din partea făptuitorului;

 legăturile dintre făptuitor şi victima infracţiunii, cu precizarea că, în cazul în care agresorul este soţul victimei faptele sunt mai grave, potrivit modificărilor Codului penal, operate prin Legea nr. 197/2000, etc.

Pentru realizarea acestor sarcini organul judiciar procedează la examinarea locului faptei şi la primele măsuri pentru ascultarea persoanelor care au cunoştinţe în legătura cu infracţiunea.

De asemenea sunt efectuate reconstituiri, percheziţii, cercetări tehnico-ştiinţifice şi expertize criminalistice şi medico-legale, toate acestea în scopul final al rezolvării cazului şi prinderii infractorului (după caz a infractorilor, fiind ştiut că este mult mai uşor de săvârşit o asemenea infracţiune de către mai multe persoane, nu de puţine ori chiar în mijlocul zilei).

Astfel, pe parcursul acestei lucrări am încercat să evidenţiem toate acele etape pe care organul de cercetare penală le parcurge în cercetarea infracţiunilor de lovire sau vătămare corporală, acordând o importanţă deosebită şi aspectelor teoretice, de drept penal material în ceea ce priveşte aceste infracţiuni, bazându-ne, în primul rând pe faptul că rezolvarea cât mai operativ al oricărui caz, depinde, în primul rând de buna pregătire a organelor de cercetare penală şi de nivelul de cunoştinţe al acestora.

De asemenea, o atenţie deosebită am acordat-o expertizei medico-legale şi explicării noţiunii de îngrijiri medicale care, după cum se poate observa este cel mai important element pentru încadrarea juridică şi diferenţierea faptelor analizate.

În concluzie, în demersul nostru, am încercat să dezvoltăm atât din punct de vedere teoretic, dar inserând şi exemple practice, cei mai importanţi paşi urmaţi în metodologia investigării infracţiunilor de lovire sau vătămare corporală, toate acestea în ideea elaborării unei lucrări cât mai complete.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

C U P R I N S

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ŞI IMPLICAŢIILE EI ÎN OCROTIREA DREPTULUI LA VIAŢĂ ŞI LA INTEGRITATE AL PERSOANEI UMANE

SECŢIUNEA A II-A: REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA PERSOANEI UMANE ÎN TRATATE ŞI CONVENŢII INTERNAŢIONALE

SECŢIUNEA A III-A: OCROTIREA DREPTULUI LA INTEGRITATE AL PERSOANEI ÎN UNELE ŢĂRI STRĂINE. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

SECŢIUNEA A IV-A: EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND INFRACŢIUNILE DE LOVIRE ŞI VĂTĂMARE CORPORALĂ ÎN LEGISLAŢIA ANTERIOARĂ

 

CAPITOLUL II: ASPECTE TEORETICE CE TREBUIE CUNOSCUTE PENTRU BUNA DESFĂŞURARE A INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE ŞI PROBĂRII INFRACŢIUNI-LOR DE LOVIRE ŞI VĂTĂMARE CORPORALĂ

SECŢIUNEA I: LOVIREA SAU ALTE VIOLENŢE

§ 1. CONCEPT ŞI REGLEMENTARE LEGALĂ.

§ 2. OBIECTUL INFRACŢIUNII.

§ 3. SUBIECŢII INFRACŢIUNII.

§ 4. CONŢINUTUL JURIDIC.

§ 5. FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI.

SECŢIUNEA A II-A: VĂTĂMAREA CORPORALĂ

§ 1. CONCEPT ŞI REGLEMENTARE LEGALĂ.

§ 2. OBIECTUL INFRACŢIUNII.

§ 3. SUBIECŢII INFRACŢIUNII.

§ 4. CONŢINUTUL JURIDIC.

§ 5. FORME, MODALITĂŢI, SANCŢIUNI.

 

CAPITOLUL III: PARTICULARITĂŢI METODOLOGICE ALE INVESTIGAŢIEI INFRACŢIUNILOR DE LOVIRE SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ

SECŢIUNEA I: PRINCIPALELE PROBLEME CARE TREBUIE CLARIFICATE ÎN INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR DE LOVIRE SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ

SECŢIUNEA A II-A: CERCETAREA LOCULUI FAPTEI. PARTICULARITĂŢI

SECŢIUNEA A III-A: PARTICULARITĂŢILE CERCETĂRII PERSOANELOR ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR DE LOVIRE SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ

§ 1. ASCULTAREA PERSOANEI VĂTĂMATE.

§ 2. AUDIEREA MARTORILOR.

§ 3. EFECTUAREA PERCHEZIŢIILOR.

§ 4. IDENTIFICAREA, URMĂRIREA ŞI PRINDEREA FĂPTUITORILOR.

§ 5. ASCULTAREA ÎNVINUITULUI SAU A INCULPATULUI.

§ 6. EFECTUAREA PREZENTĂRILOR PENTRU RECUNOAŞTERE ŞI A RECONSTITUIRILOR.

SECŢIUNEA A IV-A: METODE FOLOSITE FRECVENT LA CERCETAREA INFRACŢIUNILOR DE LOVIRE SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ

 

CAPITOLUL IV: ALTE ASPECTE SEMNIFICATIVE ÎN PROBAREA INFRACŢIUNILOR DE LOVIRE ŞI VĂTĂMARE CORPORALĂ ŞI PENTRU ÎNCADRAREA CORECTĂ A FAPTEI

SECŢIUNEA I: DISPUNEREA EXPERTIZELOR MEDICO-LEGALE

SECŢIUNEA A II-A: APRECIEREA DURATEI ÎNGRIJIRILOR MEDICALE – ELEMENT FUNDAMENTAL PENTRU ÎNCADRAREA CORECTĂ A FAPTEI

SECŢIUNEA A III-A: INFRACŢIUNILE DE LOVIRE ŞI VĂTĂMARE CORPORALĂ. ASPECTE COMPARATIVE

§ 1. INFRACŢIUNEA DE LOVIRE ŞI ALTE VIOLENŢE. ASEMĂNĂRI ŞI LEGĂTURI CU ALTE INFRACŢIUNI.

§ 2. INFRACŢIUNEA DE VĂTĂMARE CORPORALĂ. ASEMĂNĂRI ŞI LEGĂTURI CU ALTE INFRACŢIUNI.

§ 3. DURATA ÎNGRIJIRILOR MEDICALE – CRITERIU DE DELIMITARE ÎNTRE LOVIRE ŞI VĂTĂMARE CORPORALĂ.

SECŢIUNEA A IV-A: ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE

 

CAPITOLUL V: EVOLUŢIA CRIMINALITĂŢII DE VIOLENŢĂ ÎN PERIOADA DE DUPĂ 1990

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

Bibliografie
 
I. Tratate, Cursuri, Monografii 
 • Constantin Aioniţoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Bercheşan, Tudore Butoi, Ilie Marcu, Eugen Pălăceanu Constatin Pletea, Ion-Eugen Sandu, Emilian Stancu, Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, Oradea, 1992.
 • C. Aioniţoaie, V. Bercheşan, în „Tratat practic de metodică criminalistică”, Vol. I, Editura Carpaţi, Craiova, 1994.
 • Ion Anghelescu, Consideraţii asupra locului cercetării faptei, în „Revista Română de Drept” nr. 11/1973
 • Ion Argeşeanu, Criminalistica şi medicina legală în slujba justiţiei, vol. I,. Editura Lumina Lex, 1996.
 • G. Asanache, L. Mărcuş, Elemente de medicină biocriminalistică, Bucureşti, 1978.
 • Mihai Apetrei, „Drept procesual penal”, Vol. II, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999.
 • Vladimir Beliş, „Tratat de medicină legală”, Volumul I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
 • Thomas Buergenthal, Renate Weber, „Dreptul internaţional al drepturilor omului”, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • A. Ciopraga, Criminalistica. Elemente de tactică. Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, Facultatea de Drept, 1986.
 • Florian Coman, Nicolae Purdă, „Protecţia juridică a drepturilor omului”, Editura Era, Bucureşti, 1999.
 • Dana Constantinescu, I. Argeşanu, „Noi metode şi tehnici utilizate în identificarea criminalistică şi medico-legală”, Supliment al buletinului inter – probleme de criminalistică şi criminologie a Procuraturii R.S.R., nr. 1-2/1989.
 • Radu Constantin, Pompil Drăghici, Mircea Ioniţă, Expertizele – mijloc de probă în procesul penal, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.
 • Gh. Diaconescu, „Infracţiunile în Codul penal român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
 • Tiberiu Dianu, „Loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • Aurel Dincu, „Bazele criminologiei”, Vol. I, Editura Procardia, Bucureşti, 1993.
 • V. Dongoroz, „Drept penal”, Editura Tirajul, Bucureşti, 1939.
 • Vintilă Dongoroz, Gheorghe Dărângă, Siegfried Kahane, Dumitru Lucinescu, Aurel Nemeş, Mihai Popovici, Petre Sârbulescu, Vasile Stoican, „Noul Cod penal şi Codul penal anterior, prezentare comparativă”, Editura Politică, Bucureşti, 1968.
 • V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Vol. III, Partea specială, Editura Academiei, Bucureşti, 1971.
 • V. Dongoroz ş.a., „Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală - partea generală”, Editura Academiei, 1975.
 • Victor Duculescu, „Protecţia juridică a drepturilor omului - mijloace intern şi internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • C-tin Dumitrescu, E. Gacea, „Elemente de antropologie Judiciară”, Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti.
 • Ion Gheorghiu-Brădet, „Drept penal român – partea specială”, vol. I, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1994.
 • S.A. Golunski, „Criminalistica”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
 • Octavian Loghin, Tudorel Toader, „Drept penal român, partea specială”, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.
 • M. Minovici, Tratat complet de medicină legală, vol. II, Bucureşti, 1930.
 • I. Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • C. Mitrache, „Drept penal român – partea generală”, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Casa de editură şi presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1997.
 • Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, „Psihologie judiciară”, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Gheorghe Nistorenu, Vasile Dobrinoiu, Alexandru Boroi, Ilie Pascu, Ioan Molnar, Valerică Lazăr, „Drept penal – partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • A. Oroveanu-Hanţiu, „Drept penal special – Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei”, Vol. I, Editura SITECH – Craiova, 1998.
 • Tudor R. Popescu, „Drept civil”, vol. I, Ed. Romcart S.A., Bucureşti, 1993.
 • Const. G. Rătescu, I. Ionescu-Dolj, I. Gr. Perieţeanu, Vintilă Dongoroz, H. Aznavorian, Traian Pop, Mihail I. Papadopolu, N. Pavelescu, „Codul penal Carol al II-lea adnotat”, vol. III, partea specială, Editura Librăriei SOCEC & Co., S.A., Bucureşti, 1937.
 • Gh. Scripcaru, M. Terbancea, „Patologie medico-legală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
 • Constantin Sima, „Codul penal adnotat cu practică judiciară 1969-2000”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Emilian Stancu, Criminalistica, vol. II, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Ion Suceavă, Marcu Viorel, Gh. Constantin, „Omul şi drepturile sale”, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1991.
 • Camil Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, v. Papadopol, V. Rămureanu, „Codul penal al R.S.R. comentat şi adnotat”, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975.
 • Ioan Vida, „Drepturile omului în reglementări internaţionale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Nicolae Volonciu, „Tratat de procedură penală – partea generală”, vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
 • Nicolae Volonciu, „Tratat de procedură penală – partea specială”, vol. II, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
 • Irina Moroianu Zlătescu, „Drepturile omului”, Editura André, Bucureşti, 1993

II. Alte surse 

 • Ministerul Justiţiei, Direcţia Avocaturii şi a Jurisconsulţilor, „Răspunderea penală pentru infracţiunile contra persoanei”.
 • Constituţia României din 1991.
 • Constituţia Republicii Italiene din 1948.
 • Constituţia Spaniei din 27 decembrie 1978.
 • Constituţia Republicii Franceze din 4 octombrie 1958.
 • Constituţia Japoniei din 1947.
 • Legea Fundamentală pentru Republica Federală Germania din 23 mai 1949.
 • „Revista română de drept”.
 • „Revista de drept penal”.
 • Revista „Dreptul”.
 • Codul penal român „Regele Carol II” din 1936.
 • Codul penal al Republicii populare române, întocmită conform textului integral republicat în M. Of. nr. 48 din 27 februarie 1948.
 • Codul penal român republicat în M. Of. nr. 65 din 16.04.1997.
 • Codul de procedură penală republicat în M. Of. nr. 78 din 30.04.1997.
 • Codului penal din California.
 • Legea nr. 140 din 1996 publicată în M. Of. nr. 289 din 14. 11.1996.
 • Legea nr. 197 din 15 nov. 2000.
 • Internet: Baza de date legislativă şi de jurisprudenţă a Ministerului Justiţiei - SUPERLEX

 

Titlul lucrarii: Investigarea criminalistica in probarea infractiunilor de lovire sau vatamare corporala
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2002
Numar de pagini: 87
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker