Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Investigarea Traficului de stupefiante

Descriere

Flagelul stupefiantelor reprezintă un grav pericol ce ameninţă tot mai mult umanitatea, printr-o diversitate de forme specifice, pornind de la influenţa nocivă pe care o are asupra tinerei generaţii şi alterarea relaţiilor interumane, continuând cu distrugerea sănătăţii, îmbogăţirea de nejustificat din punct de vedere moral sau licit-economic a infractorilor, apariţia de organizaţii criminale redutabile, care de multe ori concurează cu puterea unor guverne, şi culminând cu provocarea unor adevărate războaie locale, soldate cu pierderi de vieţi omeneşti.

Potrivit estimărilor făcute de diferite organisme statale şi internaţionale, peste 100 de milioane de oameni din întreaga lume au devenit victime ale abuzului de stupefiante. Consecinţele directe ale consumului unor astfel de substanţe sunt afecţiunile psihice, degradarea umană, asociate cu săvârşirea unor infracţiuni grave precum omorurile, tâlhăriile sau violurile.

Dacă sintetizăm efectele consumului de droguri asupra societăţii, situaţia se prezintă astfel:

 scăderea randamentului de muncă al celor ce consumă droguri;

 deturnarea unei importante părţi a fondurilor monetare din circuitul economic normal;

 folosirea unor imense sume de bani la finanţarea activităţilor subversive şi la întreţinerea economiei subterane;

 costurile ridicate ale tratamentelor medicale de dezintoxicare şi parţiala neeficacitate a încercării de eliminare a dependenţei psihice,în special;

 răspândirea alarmantă a bolilor transmisibile grave, de exemplu SIDA, şi creşterea numărului de internări ale persoanelor care folosesc droguri;

 cheltuielile mari necesitate de întreţinerea şi dotarea forţelor abilitate să controleze şi să lupte împotriva flagelului morţii albe.

Juriştii, sociologii şi oamenii de ştiinţă din lumea medicală au încercat să găsească, în diferite modalităţi, soluţiile problemei referitoare la felul în care trebuie abordat, interpretat, combătut şi, în final, eradicat fenomenul traficului şi al consumului ilicit de stupefiante, dar metodele de rezolvare aplicate până acum se dovedesc uneori ineficiente, deoarece, în multe cazuri, traficul ilicit de droguri se realizează în forma îmbinării cu acte de terorism, trafic de arme, şi, la unele organizaţii teroriste, cu false aspiraţii de ordin „politic”– reprezentând simple maşinaţiuni, disimulări ale unor interese veroase şi manifestări de subtilitate care nu ascund, de fapt, decât încercările, lipsite de orice scrupule, de a deturna justificările şi opinia generală referitoare la natura acţiunilor grupărilor de traficanţi, guvernate de scopul fundamental al realizării câştigurilor fabuloase.

Multe guverne (de curând şi cel al României), îngrijorate de efectele traficului ilicit de stupefiante, au elaborat legislaţii severe, menite să reducă proliferarea dezastrului cauzat de droguri. Din păcate, aceasta conduce doar la o relativă stabilizare, pe o perioadă de timp limitată, a situaţiei de fapt, neputând realiza eradicarea de fond a criminalităţii şi, în special, a traficului ilicit de droguri.

Mass-media din România este preocupată din ce în ce mai mult, după cum o dovedesc diversele publicaţii şi filme, de a formula explicaţii deosebit de complexe ale consumului şi traficului ilicit de stupefiante, nereuşind – însă – a furniza o reală clarificare, destinată majorităţii populaţiei, a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000, act normativ deosebit de important în rezolvarea problemelor legate de narcotice cu care se confruntă ţara noastră. Spre exemplu, drogurile au fost clasificate în 2 categorii: de risc (cannabisul, haşişul, marihuana) şi de mare risc (opiul, heroina, morfina).

Totodată, s-a înfiinţat instituţia investigatorilor acoperiţi care, având o mare libertate de mişcare, vor contribui în mod esenţial la punerea în aplicare a măsurilor legale impuse de politica naţională antidrog.

Comunitatea internaţională este conştientă de permanenta ameninţare constituită de consumul şi circulaţia clandestină ale substanţelor stupefiante şi psihotrope la adresa siguranţei cetăţenilor planetei, fapt care a determinat luarea hotărârii de a-şi intensifica eforturile pentru diminuarea şi înlăturarea acestui fenomen.

Puterea economică – redusă, prin raportare la nivelul altor ţări de pe mapamond – a României şi disponibilităţile financiare limitate de care dispun organismele sale instituţionale implicate în lupta de reprimare a activităţilor infracţionale desfăşurate în domeniul traficului şi consumului ilicit de stupefiante fac necesară înscrierea ţării noastre în rândul statelor ce fac parte din organizaţiile internaţionale care asigură o asistenţă utilă membrilor lor.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

CUPRINS

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I: EVOLUŢIA DROGURILOR ŞI A UTILIZĂRII LOR

§ 1. DROGURILE ŞI MAGIA

§ 2. ANTICHITATEA

§ 3. PERIOADA MEDIEVALĂ ŞI MODERNĂ

CAPITOLUL II: REGLEMENTAREA JURIDICĂ A COMBATERII TRAFICULUI ŞI A CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI .

§ 1. SCURT ISTORIC

1.1. Reglementări şi organisme internaţionale

1.2. Evoluţia legislaţiei române în materie

§ 2. INCRIMINAREA ACTUALĂ A TRAFICULUI ILICIT DE STUPEFIANTE ÎN ROMÂNIA

§ 3. ELEMENTE GENERALE CARE TREBUIE STABILITE PRIN ANCHETAREA INFRACŢIUNILOR DE TRAFIC DE STUPEFIANTE

 

CAPITOLUL III: PRINCIPALELE CATEGORII DE SUBSTANŢE STUPEFIANTE ŞI CLASIFICAREA LOR

§ 1. NOŢIUNI, DEFINIŢII ŞI CONCEPTE

§ 2. CLASIFICAREA DROGURILOR

 

CAPITOLUL IV: MODURI ŞI SISTEME DE OPERARE FOLOSITE DE TRAFICANŢII DE DROGURI

§ 1. MODALITĂŢI DE ASCUNDERE

1.1. Metode de disimulare în vederea traficării

1.2. Mascarea mirosurilor specifice unor droguri

1.3. Metode de anihilare a diferitelor dispozitive folosite pentru depistarea drogurilor

§ 2. MODALITĂŢI DE ASCUNDERE ÎN TRAFIC A STUPEFIANTELOR

§ 3. FABRICAREA, TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUIREA DROGURILOR

3.1. Fabricarea drogurilor

3.2. Transportul drogurilor

3.3. Distribuirea şi consumul drogurilor

 

CAPITOLUL V: ELEMENTE METODOLOGICE APLICATE ÎN INVESTIGAREA TRAFICULUI DE STUPEFIANTE

§ 1. METODOLOGIA DEPISTĂRII TRAFICANŢILOR

1.1. Metode tactice de depistare

1.2. Metode tehnico-ştiinţifice de descoperire

1.3. Identificarea toxicomanilor

§ 2. INVESTIGAREA PROPRIU-ZISĂ A TRAFICULUI DE STUPEFIANTE - METODOLOGIE

1.1. Activităţi de căutare, prelucrare, analiză şi valorificare a informaţiilor

1.2. Operaţiunile de supraveghere operativă

1.3. Cercetarea la faţa locului

1.4. Efectuarea percheziţiilor. Verificarea şi ridicarea înscrisurilor

1.5. Expertizele şi constatările tehnico-ştiinţifice

1.6. Declaraţiile martorilor. Ascultarea toxicomanilor

1.7. Alte activităţi de urmărire penală

1.8. Cercetarea infracţiunilor flagrante

§ 2. PROBLEME CARE TREBUIE CLARIFICATE

2.1. Substanţele care au făcut obiectul traficului

2.2. Clarificarea problemelor legate de locul şi timpul săvârşirii infracţiunii şi modalităţile faptice de comitere

2.3. Făptuitorii, calitatea şi contribuţia lor la săvârşirea infracţiunilor în domeniul traficului de stupefiante

2.4. Stabilirea persoanelor care cunosc sau au luat cunoştinţă despre săvârşirea unor infracţiuni în domeniu

2.5. Posibilitatea concursului de infracţiuni şi necesitatea extinderii cercetărilor

2.6. Cunoaşterea condiţiilor care au favorizat comiterea infracţiunilor

 

CAPITOLUL VI: ASPECTE PRACTICE

§ 1. REALIZAREA UNUI FLAGRANT DE TRAFIC DE STUPEFIANTE ÎN STRADĂ

§ 2. DOSAR PENAL PENTRU SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNII DE TRAFIC DE STUPEFIANTE

 CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

Bibliografie selectivă
 
 • Constituţia României;
 • Codul de procedură penală al României;
 • Codul penal al României;
 • Legea nr. 143/26.07.2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
 • H.G. nr. 1359/20.12.2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri;
 • Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României;
 • Legea nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
 • Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului de stupefiante şi de substanţe psihotrope, Viena, 20.12.1988;
 • Convenţia Unică privind substanţele stupefiante din 1961, amendată prin protocolul din 1972;
 • Convenţia Naţiunilor Unite privind substanţele psihotrope din 1971;
 • Aioniţoaie, C.; Sandu, I.E. ş.a. – „Tratat de tactică criminalistică” –, Ed. „Carpa’i”, Craiova, 1992;
 • Aioniţoaie, C.; Bercheşan, V. ş.a. – „Tratat de metodică criminalistică” –, vol.I, Ed. „Carpaţi”, Craiova, 1994;
 • Amza, Tudor – „Criminologie teoretică” –, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
 • Antoniu, G.; Bulai, C. – „Practică judiciară penală” –, vol.III, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1992;
 • Apostolescu, M. – „Capcana mirajului” – Ed. „Albatros”, Bucureşti, 1964;
 • Banciu, D.; Oardă, M. – „Intoxicaţiile acute” –, Ed. Medicală, Bucureşti, 1964;
 • Basarab, M. – „Crimininalistica” –, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1968;
 • Basarab, M. – „Drept penal. Partea generală” –, Universitatea Babeş-Bolyai,   Cluj-Napoca, 1988;
 • Bărbulescu, M.; Prodan, E.; Grigorescu, I. – „Prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor la regimul stupefiantelor” –, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1974;
 • Beliş, V. ş.a. – „Medicina legală” –, Ed. „Teora”, Bucureşti, 1992;
 • Beliş, V. ş.a. – „Tratat de medicină legală” –, vol I-II, Ed. Medicală, Bucureşti, 1995;
 • Bercheşan, V.; Pletea, C-tin – „Drogurile şi traficanţii de droguri” –, Ed. Paralela 45, Piteşti, 1997;
 • Bercheşan, V.; Dumitraşcu, I.N. – „Probele şi mijloacele de probă (mic îndrumar de cercetare penală)” –, Ed. M.I., Bucureşti, 1994;
 • Boroi, A.; Norel, N.; Radu-Sultănescu, V. – „Infracţiuni prevăzute de Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri” –, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2001;
 • Brătescu, Gh. V. – „Vrăjitoria de-a lungul timpului” –, Ed. Politică, Bucureşti, 1985;
 • „Bulletin des stupéfiants” – volume XXXVIII nr. 1 şi 2, 1996, Nations Unies, New York;
 • „Bulletin des stupéfiants” – volume XIII, nr. 1/1990, Nations Unies, Viena;
 • Chutterbuck, Richard – „Terrorism, drugs and crime in Europe after 1992”, Londra, Ed. Rootledge, 1993;
 • Ciopraga, A. – „Criminalistică. Tratat de tactică” –, Ed. „Gama”, Iaşi, 1996;
 • Cotrău, M.; Popa, L. ş.a. – „Toxicologie”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991;
 • „Commentaires sur la Convéntion unique sur les stupéfiants de 1961” –, Nation Unies, New-York, 1975;
 • Dictionnaire multilingue des stupéfiants et des substances psychotropes placés suos contrồle international, Nations Unies, New-York, 1983;
 • Dobrinoiu, Vasile; Nistoreanu, Gh.; Paşcu, I., ş.a. – „Drept penal. Parte generală” –, Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A. – Bucureşti, 1992;
 • Dobrinoiu, Vasile; Conea, N. – „Drept penal. Partea specială” –, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2000;
 • Drăgan, Jenică – „Aproape totul despre … droguri” –, Ed. Militară, Bucureşti, 1994;
 • Drăgan, Jenică – „Drogurile în viaţa românilor”, vol. I, editura „Magicart Design”, Bucureşti, 1996;
 • Drăgan, Jenică; Popescu C. – „Dicţionar enciclopedic de droguri” –, Ed. M.I., Bucureşti, 1991;
 • -Drăgan, Jenică – „Cercetarea cetăţenilor implicaţi în traficul ilicit de droguri” –, Buletinul Miliţia, IGM, nr.2, 1984;
 • -Drăgan, Jenică – „Livrarea supravegheată a drogului” –, Buletinul informativ al Poliţiei antidrog – M.I. – Compania Tipocart nr. 1/1991, pag. 29-34;
 • -Drăgan, Jenică – „Edificarea unui sistem al controlului internaţional al drogurilor”, IGP, Buletinul informativ al Poliţiei antidrog, Bucureşti, 1992, pag. 30-39;
 • -Drăgan, Jenică – „Africa şi traficanţii săi”, Buletinul Poliţiei antidrog, IGP nr.2/1992, pag. 11-44;
 • Drăgan, Jenică; Mircea, A. – „Manualul poliţistului antidrog”, Ed. M.I., 1993;
 • -Drăgan, Jenică – „Substanţele chimice esenţiale şi precursorii” –, Ed. M.I., 1995;
 • Drăgan, Jenică – „Laboratoare clandestine” –, Ed. M.I., 1998;
 • Drăgan, Jenică – „Dicţionar de droguri” –, Ed. Naţional, Bucureşti, 2000;
 • „Drugnet Europe”, nr.31,32/2001 – Publications OEDT/EMCDDA;
 • „Droit de la drogue” – Caballero, Francis. Ed. Dalloz, Paris, 1989;
 • Dumitrescu, R. – „Mafia, filiera tăcerii” –, Ed. Politică, Bucureşti, 1986;
 • „EC Legislation on Precursors Control” – The European Commission, februarie 2001;
 • Eliade, Mircea – „Cosmologie şi alchimie babiloniană” –, Ed. Moldova, Iaşi, 1991;
 • Eliade, Mircea – „De la Zalmoxis la Gengis-Han” – Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995;
 • „La Convéntion des Nations Unies contre le traffic illicite dest stupéfiants et substances psychotropes”, Vienne, 1994;
 • Meleşcanu, Felicia – „Repere de geopolitică aplicată” –, Ed. A’92, Iaşi, 2001;
 • Neagu, Ion – „Drept procesual penal. Tratat” –, Ed. Global Lex, Bucureşti, 2002;
 • O.I.C.S. Liste jaune, 37, Ed. Vienne, martie 1995;
 • O.I.C.S. Liste verte, 37, Ed. Vienne, decembrie 1994;
 • O.I.C.S. Rapport de l’Organe international de contrồle des stupéfiants pour 2001, New York, februarie 2002;
 • O.I.P.C. – Interpol, 64-ème Session de l’Assemblée génerale – ANG/64/16 Beijing, 4-10 oct. 1995 : Rapport présenté pour le Sécretariat géneral „Traffic illicite international de drogues en 1994”, Lyon, 1995;
 • „Rapport de l’OEDT pour 2001” – Publications OEDT/EMCDDA, 2002;
 • Stancu, Emilian – „Criminalistica” –, vol.II, Ed. Actami, Bucureşti, 1999;
 • Stancu, Emilian – „Tratat de criminalistică” –, Ed. Actami, Bucureşti, 2001;
 • Stancu, Emilian – „Tratat de criminalistică” –, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002;
 • Suceavă, I. – „Flagelul stupefiantelor” –, Serviciul editorial al Ministerului de Interne, Bucureşti, 1986;
 • Suceavă, I.; Olaru, P. – „Miraj şi realitate” –, Editura Militară, Bucureşti, 1985;
 • Ştefănescu, Paul – „În slujba vieţii şi a adevărului” –, Ed. Medicală, Bucureşti, 1985;
 • „Tendances mondiales des drogues illicites – 2001” – Office des Nations Unies pour le contrốle des drogues et la prévention du crime, 2002;
 • Thorwald, J. – „Un secol de luptă cu delincvenţa” –, Ed. „Junimea”, Iaşi, 1981;
 • Toma, Atanasie – „În numele legii” –, Ed. Politică, Bucureşti, 1970;
 • Ţurlea, S. – „Bomba drogurilor” –Ed. Humanitas, Bucureşti, 1991;
 • Ţurlea, S. – „O lume bolnavă” –, Ed. Politică, Bucureşti, 1987;
 • Volonciu, N. – „Tratat de procedură penală”vol.II, Ed. „Paideia”, Bucureşti, 1994.

 

Titlul lucrarii: Investigarea Traficului de stupefiante
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2005
Numar de pagini: 111
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Investigarea Traficului de stupefiante

Investigarea Traficului de stupefiante

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker