Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Metodologia investigarii faptelor de coruptie

Descriere

Nici Codul penal român intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969, cu modificările ulterioare, şi nici legile speciale nu dau o definiţie clară termenului de corupţie. Încercări de delimitare a noţiunii de corupţie s-au făcut şi pe plan internaţional, însă problema a rămas a fi tratată la nivel interdisciplinar.

În literatura de specialitate se subliniază că fenomenului „corupţie” nu i se poate da o singură definiţie, deoarece corupţia este o problemă naţională şi internaţională, cu multiple forme de manifestare şi ca atare are şi ea multiple accepţiuni.

Pentru majoritatea sistemelor penale, corupţia este un concept prioritar normativ, desemnând încălcarea ilegală şi imorală a normelor referitoare la îndatoririle funcţionarului public, agenţilor economici sau persoanelor care efectuează diferite operaţii financiare şi bancare. Această orientare o au de exemplu, Codurile penale ale SUA şi Franţei. Pentru alte sisteme de drept penal, noţiunea de corupţie desemnează diferitele fapte ilicite prin exercitarea abuzivă şi frauduloasă a puterii, în scopul obţinerii unor avantaje personale de către funcţionarii publici, dar şi fapte care privesc alte forme de obţinere de foloase. O astfel de viziune o au Codurile penale spaniol, german, portughez etc.

Având ca punct de plecare această accepţie, în sens larg, se pot identifica în legislaţia penală română unele incriminări care au drept mobil un avantaj material sau alt folos. În acest sens, Codul penal român cuprinde mai multe fapte de corupţie, dintre care se pot enumera: şantajul (art. 194 C. pen.), seducţia (art. 199 C. pen.), gestiunea frauduloasă (art. 214 C. pen.), înşelăciunea (art. 215 C. pen.), delapidarea (art. 2151 C. pen.), etc. Spre deosebire de alte legislaţii, legislaţia penală română foloseşte însă, explicit, noţiunea de „corupţie” pentru a incrimina doar infracţiunile de luare de mită (art. 254), darea de mită (art. 255), primirea de foloase necuvenite (art. 256), traficul de influenţă (art. 257).

În acest sens sunt atât prevederile Legii nr. 78/2000, cât şi ale Legii nr. 161/2003. În toate aceste cazuri, se pretind sau primesc diferite avantaje materiale ori acceptă tacit sau expres, direct sau indirect, promisiunea unor avantaje materiale sau morale, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea condiţionată ori întârzierea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, ca urmare a exercitării unei influenţe. În afara accepţiunii sale juridice, corupţia are şi o dimensiune politică şi instituţională.

Astfel formele corupţiei sunt mult mai variate, unele din ele - ca favoritismul, ingerinţa în activitatea funcţionarului sau acea formă tradiţională, „intervenţia” - fiind considerată, dacă nu acte cotidiene, cel puţin abateri minore care nu sunt sancţionate penal.

Acestora li se adaugă alte manifestări de corupţie, practicate pe scară largă, ce rezultă din influenţa banului în viaţa politică, tot mai mediatizată, combinată cu descentralizarea puterii locale, urbanizarea rapidă şi internaţionalizarea relaţiilor economice …

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

METODOLOGIA INVESTIGĂRII FAPTELOR DE CORUPŢIE

- C U P R I N S -

 

CAPITOLUL I: CADRUL GENERAL AL REGLEMENTĂRII FAPTELOR DE CORUPŢIE

§ 1. Consideraţii preliminare privind corupţia şi fenomenul corupţiei.

§ 2. Reglementarea faptelor de corupţie pe plan internaţional.

2.1. Reglementări internaţionale în materia combaterii fenomenului de corupţie. Implicaţii asupra legislaţiei României.

2.2. Incriminarea infracţiunilor de corupţie în legislaţia penală a altor state.

§ 3. Privire asupra reglementărilor naţionale în domeniu.

3.1. Originea incriminării infracţiunilor de corupţie în legislaţia României.

3.2. Infracţiunile de corupţie potrivit Codului penal român în vigoare.

3.3. Legea nr. 78/2000.

3.4. Infracţiunile de corupţie potrivit Legii nr. 161/2003.

3.5. O.U.G. nr. 43/2000 – înfiinţarea Parchetului Naţional Anticorupţie (P.N.A.).

 

CAPITOLUL II: ELEMENTE METODOLOGICE GENERALE DE INVESTIGARE CRIMINALISTICĂ A CORUPŢIEI

§ 1. Cadrul general.

1.1. Indicii de natură criminogenă generală.

1.2. Criterii de evaluare.

§ 2. Probleme pe care trebuie să le clarifice investigaţia penală.

2.1. Sesizarea organului judiciar, a Parchetului Naţional Anticorupţie, în legătură cu săvârşirea infracţiunilor de corupţie.

2.2. Principalele probleme care fac obiectul probaţiunii.

§ 3. Măsuri speciale de investigare a infracţiunilor de corupţie.

 

CAPITOLUL III: PARTICULARITĂŢI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA CONSTATAREA INFRACŢIUNII FLAGRANTE ÎN DOMENIUL CORUPŢIEI

§ 1. Pregătirea în vederea constatării infracţiunii flagrante.

1.1. Organizarea flagrantului. 1.2. Elemente de referinţă în pregătirea flagrantului.

1.3. Alcătuirea echipei de prindere în flagrant.

1.4. Pregătirea de capcane criminalistice şi folosirea altor mijloace tehnice criminalistice.

§ 2. Realizarea propriu-zisă a acţiunii de constatare a infracţiunii flagrante.

2.1. Supravegherea locului în care în care va fi surprins făptuitorul.

2.2. Realizarea efectivă a flagrantului.

 

CAPITOLUL IV: PARTICULARITĂŢI TACTICE ÎN EFECTUAREA ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ DIN DOMENIUL CORUPŢIEI

§ 1. Particularităţi în ascultarea învinuitului/inculpatului.

1.1. Pregătirea ascultării.

1.2. Ascultarea efectivă în funcţie de natura faptelor de corupţie.

§ 2. Audierea părţii vătămate sau a denunţătorului.

2.1. Pregătirea audierii.

2.2. Planului de ascultare.

2.3. Ascultarea propriu-zisă.

§ 3. Efectuarea confruntării.

§ 4. Efectuarea de percheziţii şi de ridicări de înscrisuri şi de obiecte.

4.1. Tactica efectuării percheziţiei.

4.2. Particularităţi privind efectuarea percheziţiei computerelor.

§ 5. Dispunerea de expertize judiciare şi constatări tehnico-ştiinţifice.

 

CAPITOLUL V: COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN COMBATEREA CORUPŢIEI

§ 1. Acţiuni pe plan european împotriva corupţiei.

1.1. Aspecte generale.

1.2. Activitatea Consiliului Europei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.

1.3. Structuri de combatere a fraudei şi corupţiei la nivelul Uniunii Europene.

§ 2. Acţiuni internaţionale contra corupţiei.

 

ÎN LOC DE CONCLUZII

A N E X E…

Anexa nr. 1: Evoluţia fenomenului corupţiei în ultimii ani

Anexa nr. 2: Nivelul perceput al corupţiei în diferite instituţii publice

Anexa nr. 3: Diminuarea corupţiei şi crearea unui sistem eficient de prevenire a acesteia

Anexa nr. 4: Cazuistică

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Ed. a II-a revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Emilian Stancu, Criminalistică, Vol. I-II, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Constantin Aioniţoaie, Curs de criminalistică, vol. III, Metodica criminalistică, Partea a II-a, Şcoala de Ofiţeri a Ministerului de Interne, Bucureşti, 1977.
 • Ion Mircea, Criminalistica, ed. a II-a, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1994.
 • Ion Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Camil Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • Aurel Ciopraga, Criminalistica. Tratat de tactică, Editura Gama , Iaşi, 1996.
 • Aurel Ciopraga, Criminalistica. Tratat de practică, Editura Gama , Iaşi, 1997.
 • O. Năstase, Metodica cercetării infracţiunilor de luare şi dare de mită, în colectiv, Ghidul procurorului criminalist, vol. II, Editura Helicon, Timişoara, 1994.
 • Valerică Lazăr, Ilie Pascu, Drept penal. Partea specială” - „Infracţiuni prevăzute în Codul penal român (cuprinde modificările şi completările Codului penal român până la 30 martie 2003), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
 • Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Vasile Dobrinoiu, Ilie Pasacu, Valerică Lazăr, Drept penal. Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.
 • Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Drept penal. Partea specială. Teorie şi practică judiciară. Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Vasile Dobrinoiu, „Corupţia în dreptul penal românesc”, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1995.
 • Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
 • Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.
 • Theodor Mrejeru, „Infracţiuni de corupţie. Aspecte teoretice”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, „Drept penal. Partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.
 • Gheorghe Nistoreanu, Ioan Molnar, Alexandru Boroi – „Drept penal special”, Editura Continental XXI, Bucureşti, 1995.
 • Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ioan Oancea, Ioan Fodor, Victor Roşca, Nicoleta Iliescu, Rodica-Mihaela Stănoiu – „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1972.
 • Avram Filipaş, Octavian Loghin, Drept penal special românesc, Casa de Editură şi Presă „Şansa”, S.R.L., Bucureşti, 1992.
 • Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal. Partea specială, Casa de Editură şi Presă „Şansa”, S.R.L., Bucureşti, 1994.
 • Augustin Oliviu Stoica, „Drept penal special”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973.
 • Nicolae Conea, Vasile Dobrinoiu - „Drept penal special”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Constantin Bulai, Avram Filipaş, Constantin Mitrache, Curs selectiv pentru licenţă, Editura Press Mihalache, Bucureşti, 1997.
 • Teodor Vasiliu, Doru Pavel, Vasile Papadopol, George Antoniu, Codul penal al R.S.R. Comentat şi adnotat, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.
 • George Antoniu, Costică Bulai, Practică judiciară, Editura Academiei, Bucureşti, 1991.
 • Gh. Antoniu, C. Bulai, Gh. Chivulescu, Dicţionarul juridic penal, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
 • D. Baciu şi S. Rădulescu, Corupţia şi crima organizată în România, Editura Continent XXI, 1994.
 • L. Moldovan, Luarea de mită în Codul penal al R.S.R., în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Cluj, 1970;
 • I. Munteanu, Corupţia funcţionarilor publici în dreptul penal român, Geneva, 1931;
 • Aurelian Posdarie, Măsura de siguranţă a confiscării speciale, Valdpress, Timişoara, 2000.
 • Viorel Paşca, Măsurile de siguranţă. Sancţiuni penale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
 • Constantin Sima, Codul penal adnotat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;
 • V. Sumănaru, Delimitarea infracţiuni de luare de mită de alte infracţiuni, Pro Lege, nr. 1/1992;
 • I. Angheni, A cincea Conferinţă Internaţională Anticorupţie, Buletin de criminologie şi criminalistică, nr. 1- 2/1992;
 • Laura Lascu, Codruţa Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracţiunile de corupţie, în Revista „Dreptul” nr. 10/2000;
 • Gheorghe Nistoreanu, Costică Păun, Criminologie, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
 • Tudor Amza, Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997
 • O. Stoica, Drept penal, Partea specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
 • Constituţia României, 2003;
 • Codul penal şi Codul de procedură penală a României;
 • Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 9 mai 2002.
 • Legea 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului Penal;
 • Legea 141/1996 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală;
 • Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 43/4.04.2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 24/11.04.2002.
 • Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21 aprilie 2003.

 

Titlul lucrarii: Metodologia investigarii faptelor de coruptie
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 74
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Metodologia investigarii faptelor de coruptie

Metodologia investigarii faptelor de coruptie

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker