Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Particularitati ale investigarii omorului savarsit cu arme de foc

Descriere

Activitatea de investigare se înscrie printre activităţile ce contribuie în mod esenţial la realizarea scopului procesului penal. În accepţiunea legii procesual penale, cercetarea la faţa locului, de exemplu, constituie tot un procedeu probatoriu ce serveşte la administrarea sau la aflarea unor mijloace de probă. Importanţa investigării rezidă din aceea că, organul de cercetare penală percepe nemijlocit împrejurările în care a acţionat făptuitorul, obiectele de care s-a folosit la comiterea infracţiunii, obiectele pe care acesta le-a atins în câmpul infracţional, căile de acces şi de părăsire a locului faptei unde a fost comisă fapta.

În ceea ce priveşte investigarea omorului săvârşit cu arme de foc, aceasta se înscrie în cadrul unei activităţi deosebit de anevoioase, având un obiect de cercetare specific ce este constituit din armele de foc şi urmele acestora.

În cazul utilizării armelor, la locul faptei rămân un număr însemnat de urme, rezultate din folosirea acestora iar în unele cazuri chiar şi arma sau bucăţi din aceasta. Probele materiale ridicate se supun, de regulă, expertizei criminalistice (balistica judiciară); multe dintre problemele care se referă la împrejurările faptei pot fi soluţionate pe baza acestei expertize, iar altele se pot rezolva la locul faptei.

În cazul descoperiri unei arme, mai întâi se va fixa în procesul verbal de cercetare şi în schiţa de plan a locului faptei aşezarea acesteia faţă de obiectele înconjurătoare, arma se va fotografia, iar din punctul de vedere al manipulării acesteia trebuie respectate anumite reguli, care sunt legate de faptul că: arma în nici un caz nu trebuie să fie îndreptată spre sine sau spre ceilalţi, de asemenea nu se va introduce niciodată o tije în canalul ţevii sau în garda declanşatorului. O urmă foarte importantă în ce priveşte cercetarea la faţa locului, în această situaţie, o reprezintă prezenţa mirosului de pulbere arsă în canalul ţevii, aceasta ducând la concluzia că s-a produs recent o împuşcătură.

Cu prilejul ridicării armelor de foc va fi necesar ca acestea să se descarce. În acest scop se va extrage cartuşul din depunător şi se decuplează magazia. Această operaţie se va face cu grijă, în aşa fel încât să se evite pătrunderea în canalul ţevii a unor substanţe străine. Arma de foc astfel pregătită se împachetează într-un ambalaj moale, care se sigilează.

Aceeaşi procedură se îndeplineşte şi în cazul cartuşelor care, de asemenea se sigilează şi se aşează la un loc cu arma. Pe ambalaj se face menţiunea corespunzătoare care este apoi semnată de anchetatorul penal. Important de precizat este faptul că, în cazul în care s-a tras, gloanţele şi cartuşele trase permit nu numai determinarea tipului armei dar şi stabilirea dacă împuşcătura s-a făcut cu arma ridicată de la bănuit. De aceea este necesar să se caute minuţios toate gloanţele şi tuburile. În împrejurarea în care se descoperă orificiul de pătrundere în al cărui canal s-a oprit glonţul, aceste date pot oferi informaţii în legătură cu determinarea locului de unde s-a tras.

De cele mai multe ori, gloanţele trebuie scoase din pereţi, cu această ocazie notându-se înălţimea la care este situat orificiu. Gloanţele găsite în obiecte de lemn se extrag împreună cu bucăţile de lemn în care acestea se găsesc, după această decupare extrăgându-se cu grijă glonţul.

O sursă foarte importantă în obţinerea unor informaţii de natură să ducă la aflarea unor date importante despre comiterea infracţiunii este tubul de cartuş, care rămâne la locul faptei atunci când împuşcătura se face cu o armă automată, iar când arma este neautomată tubul rămâne la locul faptei atunci când se rearmează. În cercetarea acestei surse de informaţie locul unde se află tubul trebuie fixat precis, trecându-se apoi la cercetarea fiecărui tub de cartuş, menţionându-se: lungimea, culoarea, diametrul interior al gâtului, precum şi semnele de marcaţie de pe rozeta tubului de cartuş. Cele prezentate, pe scurt, în acest capitol reliefează complexitatea operaţiunilor desfăşurate în cadrul investigării criminalistice, multitudinea de reguli care trebuie respectate pentru a nu se pierde urme preţioase a căror posibilitate de a fi refăcute este aproape nulă.

De aceea, în efectuarea acestei activităţi se cere o maximă atenţie şi un deosebit profesionalism, de rezultatul acestor cercetări putând depinde în mare parte rezolvarea cauzelor penale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 280.00
Cantitate:

PARTICULARITĂŢILE INVESTIGĂRII OMORULUI SĂVÂRŞIT CU ARME DE FOC

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I – ASPECTE GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE OMOR ŞI INVESTIGAREA OMORULUI

§ 1. CADRUL LEGAL

§ 2. NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE

§ 3. REGULI GENERALE ALE INVESTIGĂRII

§ 4. ETAPELE (FAZELE) INVESTIGĂRII

 

CAPITOLUL II – ARMELE DE FOC ŞI URMELE ACESTORA

§ 1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ARMELE DE FOC. CLASIFICARE

§ 2. CATEGORII DE URME LĂSATE DE ARMELE DE FOC

2.1. Urme principale

2.2. Urme secundare ale împuşcării

 

CAPITOLUL III – INVESTIGAREA OMORULUI SĂVÂRŞIT CU ARME DE FOC

§ 1. ASPECTE GENERALE

§ 2. DESCOPERIREA ARMELOR DE FOC ŞI A URMELOR ACESTORA

§ 3. RIDICAREA ŞI CONSEMNAREA MUNIŢIEI GĂSITE LA FAŢA LOCULUI

§ 4. FIXAREA REZULTATELOR CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI

4.1. Procesul-verbal

4.2. Schiţa locului faptei

4.3. Fotografia şi filmul judiciar executate la faţa locului

§ 5. INTERPRETAREA LA LOCUL FAPTEI A URMELOR PRODUSE DE ARMELE DE FOC

5.1. Stabilirea direcţiei şi distanţei de tragere

5.2. Determinarea locului în care s-a aflat autorul (făptuitorul) şi victima în momentul împuşcării

5.3. Interpretarea traiectoriilor deviate prin ricoşare

 

CAPITOLUL IV – IDENTIFICAREA ARMELOR DE FOC ŞI A MUNIŢIEI PE BAZA URMELOR DESCOPERITE LA FAŢA LOCULUI

§ 1. IDENTIFICAREA GENERICĂ

1.1. Identificarea armei de foc cu ţeavă ghintuită

1.2. Identificarea armelor de foc cu ţeavă lisă

§ 2. IDENTIFICAREA INDIVIDUALĂ

2.1. Identificarea pe baza proiectilelor

2.2. Identificarea pe baza tuburilor de cartuş

§ 3. EXAMINAREA MUNIŢIEI FOLOSITĂ LA COMITEREA FAPTEI INCRIMINATE DE LEGEA PENALĂ

§ 4. ALTE PROBLEME REZOLVATE DE EXPERTIZA BALISTICĂ

4.1. Stabilirea stării de funcţionare a armei

4.2. Cercetarea posibilităţilor de tragere cu o armă defectă

4.3. Particularităţi ale cercetării în cazul împuşcărilor accidentale

4.4. Reconstituirea seriilor pilite sau deteriorate

 

CAPITOLUL V – EXPERTIZA BALISTICĂ

§ 1. DISPUNEREA EXPERTIZEI BALISTICE

§ 2. RAPORTUL DE EXPERTIZĂ. FORMULAREA CONCLUZIILOR

§ 3. VALOAREA PROBANTĂ A EXPERTIZEI BALISTICE ÎN PROCESUL PENAL

 

CAPITOLUL VI – CONCLUZII ŞI OBSERVAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
 • Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004.
 • Emilian Stancu, „Tratat de criminalistică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Emilian Stancu, „Criminalistica – ştiinţa investigării infracţiunilor”, vol. I, Ed. Tempus SRL, Bucureşti, 1992.
 • Emilian Stancu, „Criminalistica”, Vol. I, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Lazăr Cârjan, „Criminalistica. Tratat”, Editura Pinguin Book, 2005.
 • Vasile Bercheşan, „Cercetarea penală (Criminalistica – teorie şi practică). Îndrumar complet de cercetare penală”, Editura şi tipografia ICAR, Bucureşti, 2002.
 • Camil Suciu, „Criminalistică”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • V. Măcelaru, „Balistică judiciară”, Ministerul de Interne, Bucureşti, 1972.
 • Radu Constantin, Pompil Drăghici, Mircea Ioniţă, „Expertizele – mijloc de probă în procesul penal”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.
 • Ion Argeşeanu, „Criminalistica şi medicina legală în slujba justiţiei”, vol. I,. Editura Lumina Lex, 1996.
 • Adrian Frăţilă, Andreea-Diana Vasilescu, „Concluzia raportului de expertiză criminalistică”, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2001.
 • Mircea Constantinescu, “Consideraţii privind conceptul de identificare în expertiza criminalistică”, editată de Ministerul Justiţiei, Bucureşti, 1979.
 • Grigore Theodoru, “Drept procesual penal. Partea generală”, Editura Cugetarea, Iaşi, 1996.
 • Alexandru Sava, “Aprecierea probelor în procesul penal”, Editura Junimea, Iaşi, 2002
 • Gheorghe Diaconescu, „Infracţiunile în Codul Penal Român”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997.
 • O. Loghin, A. Filipaş, „Drept penal român. Partea specială”, Casa de Editură şi Presă “Şansa” – SRL, Bucureşti, 1992.
 • I. Quai, M. Terbancea, V. Mărgineanu, „Introducere în teoria şi practica medico-legală”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992.
 • Ion Mircea, „Criminalistica”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Nicolae Volonciu, „Tratat de procedură penală. Parte generală”, Vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1996.
 • Colectiv, „Tratat de criminalistică”, Ministerul de Interne, Editura Carpaţi, 1992.
 • Gh. Păşescu, “Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei”, Editura Naţional, Bucureşti, 2000.
 • C. R. Bălănescu, „Balistică şi tir de vânătoare”, Ed. AGVPS, 1958.
 • G. Scripcaru, M. Terbancea, “Medicină legală”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970.
 • V. Beliş, „Probleme generale de traumatologie mecanică”, în Tratat de medicină legală, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
 • D. Şchiopu, “Leziuni prin armele de foc”, în Tratat de medicină legală, vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
 • S. A. Golunski, „Criminalistica”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1961.
 • V. Beliş, V. Dragomirescu, C. Naneş, V. Panaitescu, E. Gacea, N. Drugescu, „Medicina legală”, Ed. Teora, Bucureşti, 1992.
 • Codul penal al României.
 • Codul de procedură penală.
 • Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 583 din 30 iunie 2006.

 

Titlul lucrarii: Particularitati ale investigarii omorului savarsit cu arme de foc
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 72
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker