Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Tactica audierii minorilor in calitate de martori si invinuiti sau inculpati

Descriere

Dreptul românesc pune în evidenţă faptul că justiţia reprezintă o formă fundamentală de activitate a statului, care se înfăptuieşte de organele judecătoreşti. Săvârşirea de infracţiuni dă dreptul statului să intervină şi să pedepsească persoanele care au săvârşit astfel de încălcări.

Având un conţinut profund democratic şi apărând drepturile tutror cetăţenilor, justiţia din ţara noastră reprezintă un instrument al statului, menit să promoveze pe plan juridic şi prin mijloace specifice interesele legate de edificarea statului de drept. În vederea realizării sarcinilor sale, justiţia urmează a se înfăptui prin activitatea anumitor organe, la realizarea activităţii de justiţie penală aducndu-şi o anumită contribuţie şi alte organe ale statului.

În cadrul procesului de perfecţionare a democraţiei sociale, trebuie să ne referim la concepţia calitativ superioară de organizare a activităţii juridice, ce se caracterizează prin perfecţionarea caracterului preventiv al tuturor măsurilor ce se vor întreprinde, precum şi la concepţia referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului organelor de justiţie, a reorganizării întregului aparat judiciar.

La baza întregii activităţi judiciare trebuie puse principii fundamentale care să reflecte politica judiciară a statului nostru şi anume: respectarea neabătută a Constituţiei şi a legilor ţării; egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii, fără nici un fel de deosebire; respectarea dreptului de apărare (dreptul de apărare este garantat învinuitului, inculpatului, celorlalte părţi implicate în procesul penal, iar organele de urmărire penală sunt obligate să asigure deplina exercitare a acestui drept ); respectarea demnităţii umane , extinderea dreptului de asistenţă judiciară; limitarea prelungirii arestării preventive, respectarea riguroasă a prezumţiei de nevinovăţie , dreptul de recuzare şi altele.

Toate acestea exprimă o concepţie juridică superioară pusă în slujbă întăririi climatului de legalitate care să dea expresie cerinţei legii şi anume acela ca nici o încălcare a legii să nu rămână nepedepsită şi, în acelaşi timp, nimeni să nu fie sancţionat pe nedrept .

Referindu-ne la activitatea de prevenire a faptelor antisociale şi de încălcare a prevederilor legale, trebuie să remarcăm, nu atât aspectul cantitativ al acesteia, cât mai ales aspectele sale calitative, în sensul de a se întreprinde în mod eficient exercitarea şi a acelor genuri de activităţi preventive, atâtea câte sunt necesare, iar persoanele chemate să îndeplinească aceste sarcini să dispună de o bună pregătire profesională.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

PARTICULARITĂŢI TACTICE ALE AUDIERII MINORILOR ÎN CALITATE DE MARTORI ŞI ÎNVINUIŢI SAU INCULPAŢI

C U P R I N S

 

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

 

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MARTORII ŞI ÎNVINUIŢII SAU INCULPAŢII ÎN PROCESUL PENAL

Secţiunea I Obligaţiile şi drepturile martorului şi ale învinuitului sau inculpatului

§ 1. Obligaţiile şi drepturile martorului

1. Generalităţi

2. Reglementări procesuale

§ 2. Obligaţiile şi drepturile învinuiţilor sau inculpaţilor

1. Generalităţi

2. Reglementări procesuale

Secţiunea a II-a Consideraţii privind valoarea probantă a declaraţiilor martorilor

§ 1. Evaluări ale forţei probante

§ 2. Cauze ale relativităţii mărturiei

 

CAPITOLUL II OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE MARTORILOR ŞI ÎNVINUIŢILOR SAU INCULPAŢILOR MINORI

Secţiunea I Obligaţiile şi drepturile martorilor minori

Secţiunea a II-a Obligaţiile şi drepturile martorilor şi învinuiţilor sau inculpaţilor minori

 

CAPITOLUL III CONSIDERAŢII PRIVIND VALOAREA PROBANTĂ A DECLARAŢIILOR MARTORILOR ŞI ÎNVINUIŢILOR SAU INCULPAŢILOR MINORI

 

CAPITOLUL IV PARTICULARITĂŢI ALE PSIHOLOGIEI MARTORILOR ŞI ÎNVINUIŢILOR SAU INCULPAŢILOR MINORI

Secţiunea I Aspecte generale

Secţiunea a II-a Elemente ale personalităţii minorilor

§ 1 Prima perioadă a vieţii

§ 2. Vârsta preşcolară şi vârsta şcolară

1. Vârsta preşcolară. Generalităţi

2. Vârsta şcolară. Generalităţi

3. Senzaţiile şi percepţiile la vârsta preşcolară şi vârsta şcolară

A. Generalităţi

B. Senzaţiile şi percepţiile la vârsta şcolară mică

4. Gândirea la vârsta preşcolară şi vârsta şcolară

5. Procesele afective la vârsta preşcolară şi vârsta şcolară

6. Dezvoltarea personalităţii la vârsta preşcolară şi vârsta şcolară

7. Dezvoltarea caracterului la vârsta preşcolară şi vârsta şcolară

8. Memoria şi atenţia la vârsta preşcolară şi vârsta şcolară

A. Memoria şi caracteristicile ei

B. Atenţia şi caracteristicile ei

C. Caracteristici ale memoriei şi atenţiei la vârsta preşcolară şi şcolară

9. Imaginaţia la vârsta preşcolară şi vârsta şcolară

A. Imaginaţia la copilul preşcolar

B. Imaginaţia la copilul şcolar

§ 3. Vârsta preadolescenţei şi vârsta adolescenţei

1. Generalităţi

2. Aspecte importante ale dezvoltării psihice ale preadolescentului şi adolescentului

Secţiunea a III-a Factorii care influenţează perceperea unui eveniment

§ 1. Generalităţi

§ 2. Factorii de bruiaj din perspectivă criminalistică

 

CAPITOLUL V ELEMENTE TACTICE ÎN ASCULTAREA MARTORILOR MINORI

Secţiunea I Aspecte generale ale pregătirii ascultării martorilor

§ 1. Generalităţi

§ 2. Studierea dosarului cauzei

§ 3. Stabilirea martorilor

1. Identificarea persoanelor

2. Selectarea martorilor

§ 4. Cunoaşterea personalităţii martorului

Secţiunea a II-a Elemente tactice în pregătirea şi ascultarea martorului

§ 1. Determinarea ordinii de audiere

§ 2. Fixarea momentului de audiere

§ 3. Organizarea audierii

Secţiunea a III-a Reguli şi procedee tactice criminalistice în ascultarea propriu-zisă a martorului

§ 1. Reguli generale

1. Identificarea martorului

2. Relatarea liberă

3. Formularea de întrebări

§ 2. Particularităţi ale ascultării martorilor minori

1. Generalităţi

2. Pregătirea ascultării

3. Audierea minorilor

4. Particularităţi tactice în ascultarea minorilor

5. Comportamentul organelor judiciare în timpul ascultării

Secţiunea a IV-a Fixarea declaraţiilor martorului minor

§ 1. Consemnarea în procesul-verbal a declaraţiilor martorului

§ 2. Fixarea declaraţiilor martorilor minori prin procede tehnice criminale

 

CAPITOLUL VI ELEMENTE TACTICE ÎN ASCULTAREA ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI MINOR

Secţiunea I Pregătirea în vederea ascultării

§ 1. Stidierea materialului cauzei

§ 2. Organizarea modului de desfăşurare a ascultării

§ 3. Planificarea ascultării minorului

Secţiunea a II-a Ascultarea propriu-zisă a învinuitului sau inculpatului minor

§ 1. Generalităţi

§ 2. Verificarea identităţii învinuitului sau inculpatului

§ 3. Modalităţi de ascultare în faza relatării libere

Secţiunea a III-a Fixarea declaraţiilor învinuitului sau inculpatului minor

§ 1. Consemnarea în procesul-verbal

§ 2. Banda magnetică

 

CAPITOLUL VII MODUL DE VERIFICARE A DECLARAŢIILOR MARTORILOR ŞI ÎNVINUIŢILOR SAU INCULPAŢILOR

Secţiunea I Verificarea declaraţiilor martorilor şi învinuitului sau inculpatului minor

Secţiunea a II-a Reguli tactice recomandate pentru probarea, evidenţierea şi înlăturarea contradicţiilor din declaraţiile minorilor

§ 1. Îndepărtarea contradicţiilor

§ 2. Demascarea şi îndepărtarea minciunii şi a rezultatelor imaginaţiei din declaraţiile minorului

Secţiunea a III-a Aprecierea declaraţiilor învinuitului

 BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE 
 • V. Bercheşan, C-tin Aioaniţoaie, T. Butoi, I. Marcu, E. Palanceanu, C-tin Platea, I.E. Sandu, Emilian Stancu, "Tratat de tactică criminalistică", Acad. de Poliţie, Min. de Interne, Ed. Carpaţi, Craiova, 1992.
 • V. Bercheşan, Ion N. Dumitraşcu, "Probele şi mijloacele de probă", Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1994.
 • Ciopraga, "Criminalistică tactică", Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 1986.
 • Gh. Păşescu, „Interpretarea criminalistică a urmelor la locul faptei”, Editura Naţional, Bucureşti, 2000.
 • Nicolae Dan, “Particularităţile perceperii relaţiilor spaţiale şi tactica audierii martorilor”, în Rev. "Probleme de medicină judiciară şi de criminalistică", Ed. Medicală, Buc. 1965.
 • Aurel Ciopraga, "Evaluarea probei testimoniale în procesul penal", Editura Junimea, Iaşi 1979.
 • Tiberiu Bogdan, Ioan Santea, Rodica Drăgan-Cornianu, “Comportamentul uman în procesul judiciar”, Ed. Min. de Interne, Bucureşti, 1983.
 • C. Suciu, “Criminalistica”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • I. Mircea, "Criminalistica", Ed. Didactică şi Pedagogică, Buc. 1979.
 • Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciară”, Ed. Ştiinţifică, Buc. 1973.
 • Nicolae Dan, “Rolul senzaţiilor şi percepţiilor în procesul formării declaraţiilor martorilor ţi informatorilor”, Revista "Probleme de Medicină Judiciară şi de Criminalistică", 1965.
 • Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, "Psihologia judiciară", Ed. Şansa, Buc., 1992.
 • Emilian Stancu, “Criminalistică", Ed. Actami, Buc. 1995, vol. II.
 • Ştefan Daneş, “Repertoriu de practică judiciară în materie penală”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1989.
 • Ion Neagu, “Drept procesual penal”, Editura Academiei, Bucureşti, 1988, p. 271.
 • V. Dongoroz ş. a. "Explicaţii teoretice ale Codului de procedură penală român", vol. I, p. 205, Editura Academiei, Bucureşti, 1974.
 • Nicolae Volonciu, “Drept procesual penal”, T.U.B., Bucureşti, 1995.
 • Vintilă Dongoroz, “Curs de procedură penală”, Bucureşti, ediţia a II-a, 1942.
 • Traian Pop, "Drept procesul penal, partea generală", vol. III, Tipografia Naţională Cluj, 1947.
 • Nicolae Volonciu, "Tratat de procedură penală”, partea generală", vol. I. Editura Paideia, Bucureşti, 1995.
 • Gheorghe Crauţ, “Curs de istoria dreptului românesc”, Editura Centrală a Uniunii Naţionale a Studenţilor din România, 1948.
 • V.I. Prisăcaru "Contenciosul administrativ român", Ed. ALL Bucureşti, 1955.
 • Valeriu Bogdănescu, ş.a. "Probleme de drept din deciziile curţii Supreme de Justiţie (1990-1992)", Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1995.
 • J.J. Thonissen, „Etudes sur l’Histoire du droit criminal des peuples anciens”, Tome II.
 • Eduard Cuq, „Etudes sur le Droit Babylonien, les lois assyriennes et les lois Hittites”, Paris, 1929, pag 453, vol. III
 • Tomulescu, „Curs de drept privat roman”, Bucureşti 1954.
 • Maxim Kovalenski, „Coutume contemporane et loi ancienne, Droit coutumier Ossetien eclaire par l’histoire comparee”, Paris, 1893.
 • Mototolescu, „Jurământul cu brazda în cap”, Bucureşti, 1922.
 • M.S. Strogovici, “Procesul penal sovietic”, Ed. de Stat, 1950.
 • Doina Gomian, “Introducere în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului”, Bucureşti, 1993.
 • Avram Filiaş, "Infracţiuni contra justiţiei", Editura Academiei, Bucureşti, 1985.
 • Tiberiu Bogdan, “Probleme de psihologie judiciară”, Ed Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.
 • Stoenescu şi Savelly Zilberstein, "Drept procesual civil, Teoria generală", Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.
 • Emil Mihuleac, "Sistemul probator în procesul civil", Ed. Academiei Române, 1970.
 • Gr. Theodoru şi L. Moldovan, "Drept procesual penal", Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.
 • Nicolae Dan, I. Anghelescu, M. Constantinescu, I. Grigorescu, Dumitru Sandu, "Dicţionar de criminalistică".
 • Emilia Y Lopez, „Manual de psychologie juridique”, Presses Univgersitaires de France, Paris, 1959.
 • Tiberiu Bogdan, Ilie Stănculescu, „Psihologia copilului şi psihologia pedagogică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.
 • Ursula Şciopu, Emil Verza, „Psihologie vârstelor (ciclurile vârstei)”, Editura Didactică şi Pedagogică,, Bucureşti, 1981.
 • Jean Piaget, "Psihologie şi pedagogie", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.
 • Al. Roşca, V. Chircev, "Psihologia copilului", Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1958.

 

Titlul lucrarii: Tactica audierii minorilor in calitate de martori si invinuiti sau inculpati
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2004
Numar de pagini: 116
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker