Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Recursuri în interesul legii

Descriere

   Prin deciziile de admitere a recursurilor în interesul legii, pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se soluţionează problemele de drept care au primit o rezolvare diferită din partea instanţelor judecătoreşti, instanţa supremă îndeplinind rolul său constituţional de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti.

  Publicarea unei culegeri anuale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care să cuprindă toate deciziile de admitere a recursurilor în interesul legii pronunţate pe parcursul unui an, constituie un demers realizat în scopul consolidării accesului la jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, mai exact la acea parte a jurisprudenţei prin care instanţa supremă unifică, prin decizii cu forţă obligatorie pentru toate instanţele judecătoreşti, practica judiciară.

   Culegerea cuprinzând toate deciziile de admitere a recursurilor în interesul legii pronunţate în anul 2007 reprezintă primul act al iniţiativei instanţei supreme de a asigura publicarea anuală a deciziilor prin care au fost soluţionate problemele de drept ce au primit o rezolvare diferită din partea instanţelor judecătoreşti, iniţiativă pe care, în timp, dorim să o transformăm în tradiţie.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 27.00
Cantitate:

 Cuprins 

 

1. Decizia Nr. I din 15 ianuarie 2007 
cu privire la încadrarea juridică a faptei de ucidere din culpă săvârşită  
cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul  
sau tramvai de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie  
alcoolică ce depăşeşte limita legală 
2. Decizia Nr. II din 15 ianuarie 2007 
cu privire la compatibilitatea de a participa la judecarea cererii de 
revizuire sau a contestaţiei în anulare a judecătorului care a soluţionat 
anterior fondul cauzei 
3. Decizia Nr. III din 15 ianuarie 2007 
cu privire la competenţa de soluţionare în primă instanţă a cererilor 
privind măsura de protecţie alternativă a tutelei copilului.
4. Decizia Nr. V din 15 ianuarie 2007 
cu privire la deducerea taxei pe valoare adăugată şi diminuarea bazei 
impozabile la stabilirea impozitului pe profit în cazul în care documentele 
justificative nu conţin informaţiile prevăzute de dispoziţiile legale în 
vigoare la data efectuării operaţiunii.
5. Decizia Nr. VI din 15 ianuarie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, precum şi a dispoziţiilor art. 28  
alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002.
6. Decizia Nr. VII din 5 februarie 2007 
cu privire la compatibilitatea judecătorului care a participat  
în cursul urmăririi penale la judecarea recursului împotriva încheierii  
prin care s-a dispus luarea ori prelungirea măsurii arestării preventive, de 
a judeca un nou recurs având ca obiect o altă încheiere prin care s-a 
dispus în faza de urmărire penală cu privire la măsura arestării preventive 
în aceeaşi cauză 
7. Decizia Nr. VIII din 5 februarie 2007 
cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor 
definitive stabilite pentru infracţiuni care au produs consecinţe deosebit 
de grave.
8. Decizia Nr. XI din 5 februarie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991, 
referitoare la posibilitatea repunerii în termenul de acceptare a  
succesiunii a succesibililor care au renunţat la moştenire 
9. Decizia Nr. XII din 5 februarie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) teza I din  
Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003
10. Decizia Nr. XIII din 5 februarie 2007 
cu privire la consecinţele lipsei din minuta întocmită cu ocazia  
deliberării a menţiunii „pronunţată în şedinţă publică”.
11. Decizia Nr. XIV din 5 februarie 2007 
cu privire la competenţa materială şi teritorială de soluţionare a 
contestaţiei la executarea silită şi a contestaţiei împotriva unui titlu 
executoriu fiscal.
12. Decizia Nr. XV din 5 februarie 2007 
cu privire la stabilirea competenţei de soluţionare a contestaţiilor la 
executare având ca obiect hotărâri judecătoreşti pronunţate în litigii 
comerciale..
13. Decizia Nr. XVI din 19 martie 2007 
cu privire la raportul dintre infracţiunea de proxenetism prevăzută  
în art. 329 din Codul penal şi infracţiunea de trafic de persoane  
prevăzută în art. 12 din Legea nr. 678/2001.
14. Decizia Nr. XVII din 19 martie 2007 
cu privire la inadmisibilitatea căii extraordinare de atac a revizuirii 
împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în temeiul  
art. 278 alin. (8) lit. a) şi b) din Codul de procedură penală. 
15. Decizia Nr. XVIII din 19 martie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b) din Codul penal în 
concurs cu cele ale art. 37 lit. a) din acelaşi cod.
16. Decizia Nr. XIX din 19 martie 2007 
cu privire la încadrarea juridică a faptei cetăţeanului român aflat în 
străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autorităţii unui  
stat străin. 
17. Decizia Nr. XX din 19 martie 2007 
cu privire la competenţa instanţei de judecată de a soluţiona pe fond 
acţiunea persoanei îndreptăţite în cazul refuzului nejustificat al entităţii 
deţinătoare de a răspunde la notificarea părţii interesate.
18. Decizia Nr. XXI din 19 martie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998, 
precum şi ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004.
19. Decizia Nr. XXII din 19 martie 2007 
cu privire la consecinţele nerespectării cerinţelor înscrise în art. 16  
alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 
20. Decizia Nr. XXIII din 19 martie 2007 
cu privire la natura juridică a acţiunii în regres exercitată de asigurător 
împotriva persoanelor culpabile de producerea unui accident
21. Decizia Nr. XXIV din 16 aprilie 2007 
cu privire la aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor 
drepturi în cazul inculpaţilor cetăţeni străini 
22. Decizia Nr. XXV (25) din 16 aprilie 2007 
cu privire la modul de calcul al fracţiunilor din pedepsele aplicate care 
trebuie executate pentru acordarea liberării condiţionate în cazul unor 
infracţiuni săvârşite anterior intrării în vigoare a Legii  nr. 140/1996 
23. Decizia Nr. XXVI din 16 aprilie 2007 
cu privire la competenţa de soluţionare a cauzelor având ca obiect 
infracţiunile prevăzute în art. 331-352 din Codul penal, precum şi alte 
infracţiuni în legătură cu îndatoririle de serviciu, comise de personalul 
militar al fostei Direcţii Generale a Penitenciarelor anterior intrării în 
vigoare a Legii nr. 293/2004  
24. Decizia Nr. XXVII din 16 aprilie 2007 
cu privire la efectele asistării învinuitului sau inculpatului în cadrul 
procesului penal de persoane care nu au dobândit calitatea de avocat în 
condiţiile Legii nr. 51/1995.
25. Decizia Nr. XXVIII (28) din 16 aprilie 2007 
cu privire la admisibilitatea căii de atac a recursului declarat împotriva 
hotărârii instanţei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului la 
procuror în vederea refacerii actului de sesizare
26. Decizia Nr. XXIX din 16 aprilie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 192 din Codul de procedură penală
în cazul respingerii cererii de înlocuire a măsurii internării medicale cu 
obligarea la tratament medical, formulată de persoana internată..
27. Decizia Nr. XXX din 16 aprilie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 449 din Codul de procedură penală
în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de un inculpat minor căruia i
sau aplicat atât pedepse, cât şi măsuri educative.
28. Decizia Nr. XXXI din 16 aprilie 2007 
cu privire la încadrarea juridică a faptei de pătrundere într-o locuinţă sau 
dependinţe ale acesteia ori într-o curte sau într-un loc împrejmuit  
ce ţine de domiciliul persoanei, urmată de săvârşirea unei tâlhării  
29. Decizia Nr. XXXII din 16 aprilie 2007 
cu privire la termenul în care poate fi contestată la instanţa de contencios 
administrativ hotărârea Comisiei pentru aplicarea Ordonanţei  
Guvernului nr. 105/1999
30. Decizia Nr. XXXIII din16 aprilie 2007 
cu privire la admisibilitatea recursului declarat împotriva deciziilor 
pronunţate de instanţele de apel prin care s-au anulat în tot sau în parte 
procedura urmată şi hotărârea apelată, cu reţinerea cauzei spre 
judecare.
31. Decizia Nr. XXXIV din 7 mai 2007 
cu privire la căile ordinare de atac ce se pot exercita împotriva  
hotărârilor pronunţate în materia reabilitării după intrarea în vigoare a 
Legii nr. 356/2006 
32. Decizia Nr. XXXVI din 7 mai 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea   
nr. 50/1996 în raport cu prevederile art. I pct. 32 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 83/2000, art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 177/2002 şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a  
Guvernului nr. 160/2000
33. Decizia Nr. XXXVII din 7 mai 2007 
cu privire la competenţa de soluţionare a cererii formulate de partea 
interesată pentru numirea unui curator special 
34. Decizia Nr. XXXVIII din 7 mai 2007 
cu privire la punerea în executare a hotărârilor date în primă instanţă
privind procesele şi cererile în materie comercială care sunt executorii 
potrivit art. 720 din Codul de procedură civilă.
35. Decizia Nr. XXXIX din 7 mai 2007 
cu privire la consecinţele lipsei semnăturii părţii de pe cererea  
de recurs.
36. Decizia Nr. XL (40) din 7 mai 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 269 alin. (1) din Codul muncii în 
legătură cu daunele morale pretinse de salariaţi în cadrul litigiilor de muncă
referitoare la atragerea răspunderii patrimoniale a angajatorilor  
37. Decizia Nr. XLI (41) din 7 mai 2007 
cu privire la persoanele care beneficiază de măsurile reparatorii  
prevăzute în art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 
38. Decizia Nr. XLVIII (48) din 4 iunie 2007 
cu privire la inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 278 alin. 8 lit. c) din Codul 
de procedură penală în cazul plângerii formulate împotriva rezoluţiei,
ordonanţei sau dispoziţiei din rechizitoriu de neîncepere a urmăririi 
penale sau de clasare.
39. Decizia Nr. XLIX (49) din 4 iunie 2007 
cu privire la încadrarea juridică a faptei de trafic de persoane comisă
asupra mai multor persoane în aceleaşi condiţii de loc şi de timp 
40. Decizia Nr. L (50) din 4 iunie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 63 din Codul penal  
referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii
41. Decizia Nr. LI (51) din 4 iunie 2007 
cu privire la aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi în 
cazul condamnării inculpaţilor minori .
42. Decizia Nr. LII (52) din 4 iunie 2007 
cu privire la inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 16 şi următoarele din Titlul 
VII al Legii nr. 247/2005, privind procedura administrativă pentru 
acordarea despăgubirilor, în cazul deciziilor/dispoziţiilor emise anterior 
intrării în vigoare a acestei legi.
43. Decizia Nr. LIII (53) din 4 iunie 2007 
cu privire la inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 în 
cazul acţiunilor având ca obiect imobile expropriate în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989, introduse după intrarea în vigoare a  
Legii nr. 10/2001  
44. Decizia Nr. LIV (54) din 4 iunie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea  
nr. 19/2000, referitor la posibilitatea consilierilor locali de a cumula 
pensia anticipată, respectiv pensia anticipată parţială, cu indemnizaţia 
prevăzută în art. 34 din Legea nr. 393/2004.
45. Decizia Nr. LV (55) din 4 iunie 2007 
cu privire la abrogarea art. 10 din Legea nr. 80/1995 privind  
statutul cadrelor militare .
46. Decizia Nr. LVII (57) din 24 septembrie 2007 
cu privire la plângerea formulată împotriva altor măsuri şi acte ale 
procurorului decât cele de netrimitere în judecată  
47. Decizia Nr. LVIII (58) din 24 septembrie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 192 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi   
pct. 2 lit. b) şi c) din Codul de procedură penală în cazul în care  
partea vătămată este un minor  
48. Decizia Nr. LIX (59) din 24 septembrie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 61 alin. (2) şi (4) din  
Legea nr. 78/2000, precum şi a dispoziţiilor art. 255 alin. (3) şi (5) din 
Codul penal 
49. Decizia Nr. LX (60) din 24 septembrie 2007 
cu privire la inadmisibilitatea cererii de revizuire care se 
întemeiază pe alte motive decât cazurile prevăzute de art. 394 
din Codul de procedură penală 
50. Decizia Nr. LXI (61) din 24 septembrie 2007 
cu privire la aplicarea art. 190 alin. (1) lit. c) [devenit art. 220  alin. (1)  
lit. c)] din Codul de procedură fiscală raportat la art. 191 alin. (2)  
[devenit art. 221 alin. (2)] din acelaşi cod .
51. Decizia Nr. LXII (62) din 24 septembrie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 133 alin. (3) din Legea 
nr. 31/1990, referitoare la admisibilitatea recursului împotriva
ordonanţei preşedinţiale prin care a fost respinsă cererea de 
suspendare a executării hotărârii adunării generale a acţionarilor.
52. Decizia Nr. LXIV (64) din 15 octombrie 2007 
cu privire la inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 171 alin. (3) din Codul de 
procedură penală pentru petenţi sau intimaţi în cauzele care au ca obiect 
plângerile formulate în condiţiile art. 278 din acelaşi cod 
53. Decizia Nr. LXV (65) din 15 octombrie 2007 
cu privire la durata maximă a măsurii arestării preventive ce poate fi 
dispusă în cazul reluării urmăririi penale după restituirea cauzei la 
procuror cu menţinerea acestei măsuri.
54. Decizia Nr. LXVI (66) din 15 octombrie 2007 
cu privire la înţelesul sintagmei „vătămarea integrităţii corporale ori 
sănătăţii uneia sau mai multor persoane” conţinută în dispoziţiile art. 89 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. 
55. Decizia Nr. LXVII (67) din 15 octombrie 2007 
cu privire la stabilirea momentului examinării îndeplinirii cumulative a 
tuturor condiţiilor prevăzute de lege pentru admiterea cererii de liberare 
condiţionată.
56. Decizia Nr. LXVIII (68) din 15 octombrie 2007 
cu privire la calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor 
pronunţate în temeiul art. 285 teza I din Codul de procedură penală.
57. Decizia Nr. LXIX (69) din 15 octombrie 2007 
cu privire la compunerea completului de judecată care soluţionează
declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, în raport cu faza 
procesuală în care acestea au fost formulate
58. Decizia Nr. LXX (70) din 15 octombrie 2007 
cu privire la posibilitatea contopirii de către instanţele de control judiciar 
a pedepsei aplicate pentru infracţiunea care a făcut obiectul judecăţii cu 
pedepse aplicate infracţiunilor concurente pentru care există o 
condamnare definitivă.
59. Decizia Nr. LXXI (71) din 15 octombrie 2007 
cu privire la competenţa de soluţionare a plângerii formulată în temeiul 
art. 168 din Codul de procedură penală. 
60. Decizia Nr. LXXII (72) din 15 octombrie 2007 
cu privire la lipsa calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea 
funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996  
61. Decizia Nr. LXXIV (74) din 5 noiembrie 2007 
cu privire la stabilirea modului de aplicare a pedepselor accesorii 
constând în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a)-c) din 
Codul penal .
62. Decizia Nr. LXXV (75) din 5 noiembrie 2007 
cu privire la termenul de încercare al suspendării sub  
supraveghere a executării pedepsei aplicate minorului 
63. Decizia Nr. LXXVI (76) din 5 noiembrie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 145 şi 145 din Codul de 
procedură penală, referitor la luarea măsurilor preventive constând în 
obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara, ulterior sesizării  
instanţei prin rechizitoriu
64. Decizia Nr. LXXVII (77) din 5 noiembrie 2007 
cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 34 alin. (2) [devenit  art. 35 
alin. (2)] din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor  
publici 
65. Decizia Nr. LXXVIII (78) din 5 noiembrie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003  
raportate la art. 60 alin. (1) şi (2) din Statutul profesiei de consilier 
juridic, art. 31 şi 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici 
66. Decizia Nr. LXXIX (79) din 5 noiembrie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (8) din Legea nr. 112/1995, 
referitor la posibilitatea valorificării, pe calea executării silite, a 
imobilelor dobândite în temeiul prevederilor acestui articol .
67. Decizia Nr. LXXXI (81) din 10 decembrie 2007 
cu privire la sintagma „pedeapsa ce se execută” conţinută în dispoziţiile 
art. 269 alin. (3) din Codul penal 
68. Decizia Nr. LXXXII (82) din 10 decembrie 2007 
cu privire la cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea plângerii 
formulate în condiţiile art. 278 din Codul de procedură penală, 
în cazul respingerii acesteia.
69. Decizia Nr. LXXXIII (83) din 10 decembrie 2007 
cu privire la instanţa competentă să judece cererea de reabilitare,  
în caz de modificare a normelor de competenţă .
70. Decizia Nr. LXXXIV (84) din 10 decembrie 2007 
cu privire la instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor  
imobile ale debitorului în cauzele comerciale 
71. Decizia Nr. LXXXV (85) din 10 decembrie 2007 
cu privire la competenţa materială de soluţionare a acţiunilor în anularea 
incidentelor de plăţi înscrise în Fişierul naţional de incidente de plăţi
72. Decizia Nr. LXXXVI (86) din 10 decembrie 2007 
cu privire la dispoziţiile legale aplicabile în situaţia prescripţiilor 
achizitive începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938  
şi împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996 
73. Decizia Nr. LXXXVII (87) din 10 decembrie 2007 
cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 92/1992  
şi ale art. 78 din Legea nr. 303/2004.
Index alfabetic.
Titlul cartii: Recursuri în interesul legii
Producator: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Decembrie 2008
Numar de pagini: 280
Format: A5
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Razboi si pace vol 1, 2, 3, 4

Pretul nostru: Lei (Ron) 150.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00
Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Tragedia Familiei Adlerhorst vol 1, 2

Pretul nostru: Lei (Ron) 80.00
Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Crescatoria de gaste (Cresterea gastelor)

Pretul nostru: Lei (Ron) 29.00
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 250.00
Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Enciclopedia Universala Britannica - vol. 13

Pretul nostru: Lei (Ron) 19.00
Cresterea iepurilor de casa

Cresterea iepurilor de casa

Pretul nostru: Lei (Ron) 12.00
Catastihul amorului si La gura sobei

Catastihul amorului si La gura sobei

Pretul nostru: Lei (Ron) 16.00

Recent vizualizate

Recursuri în interesul legii

Recursuri în interesul legii

Pretul nostru: Lei (Ron) 27.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker