Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Coordonatele aderarii Romaniei la U.E.

Descriere

Comerţul exterior reprezintă unul dintre cele mai mari şi mai importante domenii ale reformei economice în ţările dezvoltate. România a adoptat o serie de politici economice destinate ajustării geografice a schimburilor sale comerciale menite să amelioreze termenii comerţului printr-o restructurare inter-ramuri a bunurilor exportate. Ţara noastră însă rămâne în prezent un importator net care înregistrează un deficit comercial permanent, lucru determinat de insuficienta restructurare a economiei.

Analiza evoluţiei şi a situaţiei existente în prezent în sfera comerţului exterior al României conduce la o serie de concluzii referitoare la potenţialul efectiv al economiei în cadrul internaţional al tranzacţiilor comerciale:

- capacitatea de tranzacţionare este limitată de un nivel ridicat de ineficienţă a activităţilor economice, importurile şi exporturile înregistrând un nivel staţionar la care valoarea bunurilor importate depăşeşte cu 15% valoarea totală a exporturilor. Deficitul corespunzător afectează din ce în ce mai mult balanţa de plăţi din cauza ineficienţei politicilor de promovare a investiţiilor străine şi din cauza nivelul redus de credibilitate a întregului pachet de politici economice. 

- în prima decadă a tranziţiei comerţul exterior al României a cunoscut un proces complex de adaptare. A avut loc reorientarea geografică a schimburilor comerciale, astfel încât cea mai mare parte a acestora se derulează cu ţările dezvoltate, în cadrul cărora Uniunea Europeană este cel mai important partener. În acelaşi timp, a fost adoptată o nouă structură a bunurilor comercializate, în scopul valorificării maxime a avantajelor comparative ale economiei. 

- deşi semnificativ reorientat, comerţul exterior al României continuă să fie instabil, insuficient restructurat şi mai puţin competitiv decât cel al altor ţări în tranziţie. Consecinţa - România a pierdut o parte apreciabilă a pieţelor din vestul Europei, multe dintre acestea fiind anterior parteneri tradiţionali. Această situaţie este determinată de insuficienta ameliorare a regimului comercial extern şi a calităţii reduse a produselor destinate exportului. 

- structura bunurilor comercializate relevă un grad înalt de substituţie a importurilor pentru că o proporţie importantă a importurilor o reprezintă bunuri care sunt de asemenea exportate.

În consecinţă, fără o ameliorare considerabilă a eficienţei, potenţialul de dezvoltare al economiei rămâne sub nivelul optim. Comerţul exterior nu contribuie suficient la creşterea economică şi, în acelaşi timp, economia nu este capabilă să se redreseze suficient pentru a îmbunătăţi regimul comercial al schimburilor internaţionale.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII -

COMERŢUL EXTERIOR AL ROMÂNIEI PE COORDONATELE AVANTAJELOR CE AR PUTEA REZULTA DIN PROCESUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

CAPITOLUL 1: EVOLUŢIA COMERŢULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI

1.1. ASPECTE CU PRIVIRE LA EVOLUŢIA GENERALĂ A COMERŢULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI

1.2. FACTORII INTERNI ŞI EXTERNI CARE INFLUENŢEAZĂ COMERŢUL EXTERIOR

1.3. AVANTAJELE/DEZAVANTAJELE COMPARATIVE ŞI COMPETITIVE (AŞTEPTATE ŞI EFECTIV OBŢINUTE) PE TERMEN SCURT ŞI PE TERMEN LUNG

 

CAPITOLUL 2: INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ ŞI INCIDENŢELE EI ASUPRA COMERŢULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI

2.1. PROBLEME TEORETICE PRIVIND PROCESUL DE INTEGRARE ECONOMICĂ

2.2. CONSTRUCŢIA EUROPEANĂ – ETAPE ŞI EVOLUŢII

2.3. EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE SPRE EST ŞI INCIDENŢELE EI ASUPRA COMERŢULUI EXTERIOR

A. Politica comercială comună şi evoluţia ei în contextul aprofundării integrării economice europene

B. Integrarea economică europeană - factor al impulsionării comerţului intra-european

 

CAPITOLUL 3: COMERŢUL EXTERIOR AL ROMÂNIEI PE COORDONATELE AVANTAJELOR CE AR PUTEA REZULTA DIN PROCESUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UE

3.1. SECTOARE AVANTAJATE ŞI SECTOARE PERDANTE DIN REORIENTAREA COMERŢULUI EXTERIOR

A. Distribuţia geografică a exporturilor României

B. Distribuţia geografică a importurilor României

3.2. COMERŢUL EXTERIOR AL ROMÂNIEI, PER TOTAL ŞI CU ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE

3.3. AVANTAJE COMPARATIVE - AVANTAJE COMPETITIVE CE POT REZULTA DIN POLITICA DE AJUSTAREA A COMERŢULUI EXTERIOR ROMÂNESC

 

CAPITOLUL 4: COMPETITIVITATEA RELAŢIILOR ECONOMICE EXTERNE ALE ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL RESTRUCTURĂRII ACESTORA, ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

4.1. SCURT ISTORIC AL RELAŢIILOR ROMÂNIEI – UE

4.2. STADIUL ACTUAL ŞI DE PERSPECTIVĂ AL ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

 

CAPITOLUL 5: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

- Bibliografie -
 
 • Monica Ioana, România în tranziţie. Comerţul exterior şi creşterea economică, Editura Economică, Bucureşti, 2006;
 • Bari Ioan, Probleme globale contemporane, Editura Economică, Bucureşti, 2003
 • Bărbulescu Gheorghe Iordan, Uniunea Europeana de la economic la politic, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005
 • Bărbulescu Gheorghe Iordan, Uniunea Europeană de la naţional la federal, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005
 • Câmpeanu Virginia (coord.), Conjunctura economiei mondiale 2004, Institutul de Economie Mondială, Bucuresti, 2004
 • Botez Octavian, Comerţul exterior al României în secolul XX, Fundaţia “România de Mâine”, Bucureşti, 2000
 • Campeanu Virginia (coord.), Analiza comparativă a performanţelor macroeconomice ale ţărilor central şi est-europene candidate la aderare, Institutul de Economie Mondială Bucureşti, 2003
 • Botez Octavian, Politica comercială externă a României, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1999
 • Albu Cornel (coord.), Lărgirea Uniunii Europene de la 15 la 25 ţări membre, Institutul de Economie Mondială, Bucureşti, 2002
 • Albu Cornel (coord.), Tendinţe în evoluţia conjuncturii economice a ţărilor OCDE în 2004 şi previziuni pentru 2005, Institutul de Economie Mondială, Bucureşti, 2005
 • Andreescu Eugen (coord.), Euro-efecte asupra Uniunii Europene şi Sistemului Monetar Internaţional, Institutul de Economie Mondiala, Bucureşti, 2000
 • Andreescu Eugen (coord.), Implicaţiile introducerii euro asupra procesului de integrare europeană şi asupra relaţiilor financiar-monetare internaţionale, Institutul de Economie Mondială, Bucureşti, 2003
 • Andreescu Eugen (coord.), Rolul euro şi al Uniunii Europene în contextual extinderii la 25 de membri, Institutul de Economie Mondială, Bucureşti, decembrie 2004
 • Bal Ana, Economii în tranziţie în Europa Centrală şi de Est, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997
 • Câmpean Virginia (coord.), Studiu: perspectivele comerţului agricol al României şi al celorlalte ţări candidate din centrul şi estul Europei până în 2008, pe grupe de mărfuri, Institutul de Economie Mondiala, Bucureşti, 2003
 • Campean Virginia, Perspectivele agriculturii şi comerţului agricol ale României şi ale celorlalte ţări membre şi candidate 2005-2012, Institutul de Economie Mondiala, Bucuresti, decembrie 2005
 • Câmpean Virginia (coord.), Conjunctura economiei mondiale 2005, Institutul de Economie Mondială, Bucureşti, 2005
 • Câmpean Virginia, Moldoveanu Marcel (coord.), România şi noile ţări membre sub impactul integrării europene şi al globalizării, Institutul de Economie Mondială, Bucureşti, 2005
 • Ciupagea Constantin, Fundamente teoretice ale comerţului internaţional, Editura Economică, Bucureşti, 2001
 • Cojanu Valentin, Comerţul exterior şi dezvoltarea economică în România, I.R.L.I., Bucureşti, 1997
 • B. Ştefănescu (coordonator), Dreptul comerţului internaţional - documente, Editura Lumina Lex, 2003;
 • A. Severin, Elemente de drept al comerţului internaţional, Ed. Lumina Lex, 2004.
 • D. Sitaru, Dreptul comerţului internaţional (tratat), Editura All Beck, Bucureşti, 2004;
 • I. Stoian, E. Dragne, M. Stoian, Comerţ internaţional. Tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului electronic, Vol. I, Editura Caraiman, Bucureşti, 2001.
 • Stoian Ion, Dragne Emilia, Stoian Mihai, Comerţ internaţional. Tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului electronic, Vol. II, Editura Caraiman, Bucureşti, 2001.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Coordonatele aderarii Romaniei la U.E.
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 61
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Coordonatele aderarii Romaniei la U.E.

Coordonatele aderarii Romaniei la U.E.

Pretul nostru: Lei (Ron) 160.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker