Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Managementul procesului investitional. Cu aplicatii la firma S.C. HOLLAND COLOR S.R.L

Descriere

Trecerea de la procese standardizate la tehnologii flexibile şi diversificare, a generat dificultăţi de adaptare şi înţelegere a noii logici în activitatea economică. Firmele s-au văzut astfel puse în faţa unor cerinţe noi, dar exigente, de adaptare la condiţiile economiei de piaţă, caracterizată prin concurenţă mare a agenţilor economici.

Odată ce a fost identificată o idee de proiect - această idee poate apărea fie ca un imperativ în a satisface o cerere sau o necesitate, fie ca rezultat al identificării unei noi resurse, dar este foarte important ca această idee să aibă un caracter de specificitate şi noutate - trebuie examinate oportunităţile de finanţare şi stabilită pe cea corespunzătoare.

Aceasta întrucât, atunci când există o sursă de susţinere, care a decis să ofere o finanţare pentru proiectele de investiţii ce corespund anumitor criterii, este clar că aceste criterii vor juca un rol important proiectele realizate.

De aceea, proiectul de investiţie trebuie să redea nu numai informaţii suficiente, dar şi detaliate pentru a justifica proiectul.

Acest lucru înseamnă practic:

 să fie descrise nevoile pe care proiectul le va acoperi şi cum sunt ele legate de obiectivele şi priorităţile proiectului; dar, trebuie identificate şi constrângerile;

 proiectul trebuie motivat;

 trebuie precizate toate activităţile ce se vor desfăşura;

 pentru justificarea proiectului trebuie să se facă referiri la rezultatele unor analize, studii, prin care s-au determinat nevoile şi constrângerile ce au condus la propunerea de proiect.

Tot astfel, trebuie abordate probleme precum:

 ce se doreşte să se”producă” concret în cadrul proiectului în urma desfăşurării unor acţiuni?

 sau ce rezultate (altele decât cele realizate în urma unui proces de producţie) se preconizează că vor avea la sfârşitul perioadei de derulare a proiectului?

 sau ce rezultate sociale şi economice se obţin.

Astfel de întrebări trebuie să se identifice în orice proiect de investiţii, iar „răspunsurile” trebuie formulate în termeni cuantificabili.

Acest „tur de forţă” ridică alte probleme, legate de cei care iau în calcul astfel de proiecte, întrucât atunci când demarează un proiect orice întreprinzător îşi pune în mod firesc problema cu privire la soarta capitalului investit, fiind conştient că există posibilitatea ca, din diverse motive mai mult sau mai puţin cunoscute, să nu-şi atingă scopul propus. Conştientizarea pericolului presupune şi asumarea responsabilităţii deoarece, oricât de precaut şi de informat este, starea de risc şi incertitudine este o realitate a mediului concurenţial, instabil, caracteristic pieţei libere.

El are însă posibilitatea să-şi aleagă calea cea mai convenabilă de acţiune şi să acţioneze pentru diminuarea, sau eliminarea influenţei factorilor de risc. În cazul proiectelor, compararea eforturilor cu rezultatele/efectele este o cerinţă esenţială de raţionalitate şi eficienţă, datorită relaţiei cauzale dintre efectele utile ce constituie finalitatea acţiunii şi resursele: materiale, financiare, umane etc. alocate în acest scop.

Evoluţia specifică a parametrilor proiectului, pe durata sa de viaţă economică ne permite să afirmăm că, în evaluarea proiectelor se operează cel mai adesea, cu informaţii certe (sau aproape certe), când vorbim de resursele investiţionale şi cu estimări/speranţe în planul rezultatelor proiectului.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 190.00
Cantitate:

- PLANUL LUCRĂRII

- ”MANAGEMENTUL PROCESULUI INVESTIŢIONAL. CU APLICAŢII LA FIRMA S.C. HOLLAND COLOR S.R.L”

- INTRODUCERE -

CAPITOLUL I - FIRMA HOLLAND COLOR S.R.L. PREZENTARE GENERALĂ

 

CAPITOLUL II - ELEMENTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND MANAGEMENTUL PROCESULUI INVESTIŢIONAL IMPLICATE ÎN DEZVOLTAREA FIRMEI

2.1. CONCEPTUL DE INVESTIŢII

2.2. DOCUMENTAŢIA PENTRU INVESTIŢII

2.2.1. Studiul de prefezabilitate

2.2.2. Studiul de fezabilitate

2.2.3. Proiectul tehnic

2.2.4. Detaliile de execuţie

2.2.5. Devizul general

2.3. EFICIENŢA INVESTIŢIILOR

 

CAPITOLUL III - STRUCTURA EFORTURILOR ŞI EFECTELOR DE INVESTIŢII ŞI ZONELE DE MANIFESTARE A ACESTORA

3.1. STRUCTURA EFORTURILOR

3.2. STRUCTURA EFECTELOR

3.3 ZONELE DE GENEZĂ ALE EFICIENŢEI INVESTIŢIILOR

 

CAPITOLUL IV - SISTEMUL INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ ÎN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

 

CAPITOLUL V - CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ PRIVIND INVESTIŢIA PENTRU DEZVOLTAREA FIRMEI S.C. HOLLAND COLOR S.R.L.

5.1. DEFINIREA INVESTIŢIEI

1. ASPECTE POZITIVE PENTRU SUSŢINEREA PROIECTULUI

2. ASPECTE NEGATIVE

3. ANALIZA ACTIVITĂŢII

4. POZIŢIA ÎN RAPORT CU CONCURENŢA

5. SEZONALITATE

6. RISC DE MEDIU

7. COMENTARII CASH - FLOW

5.2. VALOAREA INVESTIŢIEI ŞI EŞALONAREA REALIZATĂ ÎN TIMP

5.3. FINANŢAREA DIN CREDITE PE TERMEN SCURT

5.4. PRINCIPALELE ELEMENTE DIN DOCUMENTAŢIA DE CREDITARE

5.5. CONCLUZIILE CERCETĂRII

 

CAPITOLUL VI - CONSIDERAŢII FINALE

 - BIBLIOGRAFIE - 

 
- BIBLIOGRAFIE -
 
 
 • IOAN BOGDAN, Managementul eficienţei investiţiilor, Editura Universitară, Bucureşti, 2004
 • I. VASILESCU, I. ROMÂNU, C. CICEA, Investiţii, Editura Economică, Bucureşti, 2000
 • I. ROMÂNU, I. VASILESCU (coordonatori), Managementul investiţiilor, Editura Margaritar, Bucuresti, 1997
 • I. DIJMARESCU, Managementul proiectelor, Academia Româna de Management, Bucuresti, 1997
 • O. NICOLESCU, I. VERBONCU, Fundamentele managementului organizaţiei, Bucureşti, Editura Tribuna Economică, 2001
 • O. NICOLESCU, I. VERBONCU, Metodologii manageriale, Bucureşti, Editura Tribuna Economică, 2001
 • O. NICOLESCU, (coordonator), Sistemul decizional al organizaţiei, Bucureşti, Editura Economică, 1998
 • B. BĂCANU, Management strategic, Bucureşti, Editura Teora, 1997
 • G. NEGOESCU, Risc şi incertitudine în economia de piaţă, Editura Alter ego Cristian, Galaţi,1995
 • RATIU - SUCIU CAMELIA, Modelarea & simularea proceselor economice. Teorie şi practică, ediţia a II a, Editura Economică, Bucureşti, 2002
 • FL. STAICU (coord), D. PÂRVU, M. DIMITRIU, M. STOIAN, I. VASILESCU, Eficienţa economică a investiţiilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995
 • M. STOIAN, N. ENE, Evaluarea - fundament al deciziei de realizare a proiectului”, comunicare la Simpozionul Internaţional “Investiţiile şi relansarea economică”, ediţia a IV-a, 24-26 mai 2001, Editura ASE, Bucureşti, 2001
 • A. POPA, Investiţiile pe coordonatele economiei de piaţă, E. U. Craiova, 1997
 • I. CAMĂŞOIU, Investiţiile şi factorul timp, ediţia a II-a, Editura Politică, Bucureşti, 1981
 • L. CISTELECAN, Procesul investiţional, Editura Academiei, Bucureşti, 1983.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Managementul procesului investitional. Cu aplicatii la firma S.C. HOLLAND COLOR S.R.L
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 77
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker