Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Stilul actului normativ

Descriere

Actele normative trebuie să răspundă unor nevoi practice ale societăţii noastre, societate care, deşi face parte din Uniunea Europeană (aşa cum ştim, de la 1 ianuarie 2007 România este stat membru al Uniunii Europene) are propriile sale particularităţi şi aceste particularităţi ar trebui avute în vedere în momentul în care se adoptă un act normativ.

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative este un act normativ care necesită în continuare o revizuire şi adaptare a normelor pe care le cuprinde, fiind indicat de lege ferenda ca legiuitorul să se oprească şi asupra necesităţii reglementării participării cetăţenilor la elaborarea actelor normative, principiu regăsit în legislaţia multor state cu experienţă în materie. Acesta este un drept esenţial al oricărui cetăţean, iar vidul legislativ din Legea nr. 24/2000 nu se justifică în condiţiile în care această lege reprezintă un act normativ esenţial care stă la bază modului în care trebuie elaborate celelalte acte normative.

În ţările Uniunii Europene şi nu numai, procesul de elaborare şi adoptare a legilor a devenit, şi el, domeniu în care participarea publică îşi găseşte din ce în ce mai mult locul şi rostul. Gradul de dezvoltare a unei democraţii este apreciat şi pe baza unor indicatori cum ar fi modul în care este reglementată participarea cetăţenilor în procesul legislativ.

O astfel de dispoziţie ar întări principiilor transparenţei şi participării ce se regăsesc în reglementările distincte. Prin urmare, consideră că de lege ferenda normarea consultării publice în procesul legislativ implică modificări ale Legii 24/2000. Astfel, o cerinţă fundamentală şi, în acelaşi timp, elementară a actelor normative este claritatea necesară şi accesibilitatea lor. Este vorba de limbajul şi stilul actelor normative.

Tehnica juridică, ca instrument al asigurării accesibilităţii dreptului, trebuie să asigure o astfel de redactare a actelor juridice care să le dea claritatea necesară pentru a fi înţelese fără eforturi deosebite. În acest scop, este necesar ca anumite drepturi sau obligaţii să fie elaborate într-o formulare şi într-un stil precis, clar, concis, care să evite orice echivoc. Textele actelor normative trebuie să fie redactate folosindu-se limbajul obişnuit, cu sensul şi înţelesul pe care cuvintele îl au în mod curent în limba română modernă.

Neologismele se vor folosi numai atunci când este necesar. În elaborarea actelor normative se va ţine seama de necesitatea clarităţii întregului act normativ şi a preciziei termenilor folosiţi. De aceea, atunci când în legătură cu folosirea unui termen, a unor concepte, ar putea exista mai multe înţelesuri, se recomandă ca în text să se explice sensul termenului respectiv. Probleme interesante se ridică şi în legătură cu folosirea în actele normative a unor noţiuni şi concepte ştiinţifice.

Astfel, pe măsură ce tehnica legislativă s-a perfecţionat, s-a trecut de la o expunere descriptivă a reglementărilor la o expunere bazată pe folosirea unor concepte generale, având un anumit sens general-acceptat în ştiinţa dreptului şi în limbajul juridic.

Astăzi sunt în general acceptate conceptele de bună-credinţă, infracţiune, pedeapsă, contravenţie, majorat, conştiinţă juridică etc. Folosirea unor concepte şi noţiuni generale este indispensabilă în tehnica legislativă, deoarece ele sintetizează un număr de situaţii şi permit corecta interpretare şi aplicare a regulilor de conduită.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CUPRINS

STILUL ACTULUI NORMATIV

 

CAPITOLUL I: STILUL ŞI LIMBAJUL ÎN ELABORAREA ACTULUI NORMATIV

1. Redactarea actului normativ

1.1. Terminologia juridică

1.2. Vocabularul juridic

2. Tehnica juridică normativă. Necesitatea respectării normelor de tehnică legislativă

 

CAPITOLUL II: PRINCIPIILE ŞI ETAPELE TEHNICII NORMATIVE

1. Fundamentarea ştiinţifică

2. Principiul respectării unităţii de sistem al dreptului

3. Principiul supremaţiei legii

4. Principiul accesibilităţii actelor normative

 

CAPITOLUL III: ETAPELE PROCESULUI TEHNICII NORMATIVE

1. Stilul actului normativ

1.1. Reguli privind redactarea actelor normative

1.2. Alegerea soluţiilor legislative şi definirea conceptelor

1.3. Stilul actelor normative şi unitatea terminologică

1.4. Exprimarea conţinutului normativ

 

CAPITOLUL IV: EXAMEN CRITIC AL STILULUI ACTELOR NORMATIVE

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE  

BIBLIOGRAFIE
 
I. TRATATE DE SPECIALITATE
 • Ioan Vida, Manual de legistică formală. Curs universitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
 • Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, ediţia III, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008;
 • Grigore Mihai, Tehnica normativă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009
 • Gheorghe Mihai, Teoria dreptului, Ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
 • Costică Voicu, Teoria generală a dreptului. Curs universitar, Ediţie revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008
 • Ion Corbeanu, Teoria generală a dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008
 • I. Dogaru, Gh. Dănişor, D.C. Dănişor, Teoria generală a dreptului, ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 • V. D. Zlătescu, Introducere în legistica formală, Editura Rompit, Bucureşti, 1995
 • S. Popescu, V. Ţăndăreanu, Probleme actuale ale tehnicii legislative, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004
 • M. Djuvara, Teoria generală a dreptului: enciclopedia juridică; Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, Bucureşti, Editura All, 1995;
 • Adriana Stoichiţoiu-Ichim, Semiotica discursului juridic, Capitolul I – „Stadiul actual al cercetării limbajului juridic”, Editura Universităţii Bucureşti, 2002,
 • V. Hanga, Dreptul şi tehnica juridică: încercare de sinteză, Bucureşti: Editura Lumina Lex, 2000
 • Mihail-Constantin Eremia, Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005
 • V. Hanga, Dreptul şi tehnica juridică: încercare de sinteză, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000
 • I. Ceterchi, M. Luburici, Introducere în studiul dreptului, Editura All, Bucureşti, 2000;
 • I. Santai, Introducere în teoria generală a dreptului, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2000;
 • R. P. Vonica, Introducere generală în drept, Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Ion Craiovan, Teoria generală a dreptului”, Editura Militară, Bucureşti, 1997.
 • S. Popescu, Teoria generală a dreptului, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
 • M. Luburici, Teoria generală a dreptului, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998;
 • D. Mazilu, Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Adam Popescu, Teoria dreptului, Editura Fundaţiei, „România de mâine”, Bucureşti, 1999;
 • M. Luburici, I. Ceterchi, Teoria generală a dreptului, Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1991.
 • Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, Editura Ştefan Procopiu, Iaşi, 1995;
 • Teodora Irinescu, Lingvistica juridică, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2003
 • Teodora Irinescu, Normă şi abatere de la normă în terminologia penală şi civilă românească, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2004

   

 
II. CADRUL LEGISLATIV
 • Constituţia României, revizuită în anul 2003
 • Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din data de 31 martie 2000
 • Legea nr. 189 din 20 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 463 din data de 24 mai 2004
 • Legea nr. 49 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 194 din data de 21 martie 2007
 • Legea nr. 173 din 12 iunie 2007 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 406 din 18 iunie 2007
 • Legea nr. 194 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 453 din data de 4 iulie 2007
 • Legea nr. 500 din 12 noiembrie 2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1067 din data de 17 noiembrie 2004
 • Hotărârea nr. 1.226 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării, publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din 23 octombrie 2007;
 • Hotărârea nr. 161 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 129 din data de 19 februarie 2008
 • Hotărârea nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial nr. 637 din data de 24 iulie 2006

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Stilul actului normativ
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2009
Numar de pagini: 70
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Tiparit hartie A4 + CD, format Word
Termen de livrare: 24-72 ore, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Stilul actului normativ

Stilul actului normativ

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker