Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Cetatenia Europeana. Drepturi si obligatii

Descriere

Instituirea unei cetăţenii europene reprezintă unul din cele mai importante aspecte ale procesului de integrare europeană parcurs în prezent. Mult timp, poate chiar prea mult (după cum apreciază specialiştii în domeniu ), a fost analizată numai crearea Pieţei unice europene, atribuindu-se aspectelor economice şi financiare o importanţă excesivă, reuşindu-se, astfel, să se treacă peste obiectivul primordial al părinţilor fondatori ai Comunităţilor: acela de a uni popoarele Europei şi nu numai pieţele naţionale.

Conceptul de „cetăţenie europeană” a fost introdus în mod oficial, pentru prima dată, prin Tratatul asupra Uniunii Europene de la Maastricht semnat în 1992 şi intrat în vigoare un an mai târziu. Incluzând drepturi, obligaţii şi participarea la viaţa politică, cetăţenia europeană vizează consolidarea imaginii şi a identităţii Uniunii Europene şi implicarea mai profundă a cetăţeanului în procesul de integrare europeană. Art. 17 al Tratatului de constituire a Comunităţii Europene (fostul art. 8) stipulează că este cetăţean al Uniunii Europene orice persoană având naţionalitatea unuia dintre statele membre, conform legilor în vigoare în statul respectiv.

Cetăţenia Uniunii Europene vine în completarea cetăţeniei naţionale şi nu o înlocuieşte. Potrivit Tratatului de la Amsterdam, intrat în vigoare la 1 mai 1999, cetăţenia europeană are la bază principiile comune statelor membre, şi anume: principiul libertăţii, principiul democraţiei, principiul respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ale omului şi principiul statului de drept. Acelaşi tratat întăreşte protecţia drepturilor fundamentale, condamnă orice formă de discriminare şi recunoaşte dreptul la informaţie şi protecţia consumatorilor.

De asemenea, trebuie reţinut că cetăţenia Uniunii Europene oferă drepturi cetăţenilor statelor membre şi consolidează protecţia intereselor acestora. Ca o concluzie finală, încheiem prezenta lucrare citând o frază simplă, dar plină de conţinut: „(…) cetăţenia europeană reprezintă (…) epilogul unui îndelungat, dar ireversibil, proces, constituind, în acelaşi timp, punctul de plecare al realizării efective a unui spaţiu integrat de libertate, de securitate şi de justiţie” [A. Fuerea, Dimensiunea politico-juridică a cetăţeniei europene, articol publicat în broşura „Cetăţenie naţională – cetăţenie europeană”, Editura Libra, Bucureşti, 2003, p. 32].

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00
Cantitate:

CETĂŢENIA EUROPEANĂ. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 - PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND IDEEA EUROPEI UNITE ŞI ÎNFIINŢAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A: UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA A III-A: CONCEPTUL DE CETĂŢENIE ŞI NATURA JURIDICĂ

CAPITOLUL II: PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND CETĂŢENIA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: DEFINIŢIA CETĂŢENIEI EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A: REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIU

 

CAPITOLUL III: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE INSTITUITE PRIN CETĂŢENIA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: PREZENTARE GENERALĂ

SECŢIUNEA A II-A: DREPTUL CETĂŢENILOR EUROPENI LA LIBERĂ CIRCULAŢIE

§ 1. Aspecte generale privind libertatea de circulaţie a persoanelor în spaţiul comunitar

§ 2. Dreptul de reşedinţă (rezidenţă)

§ 3. Îngrădirile dreptului la liberă circulaţie

SECŢIUNEA A III-A: DREPTURILE POLITICE. DREPTUL DE A ALEGE ŞI DE A FI ALES

SECŢIUNEA A IV-A: DREPTUL DE A ÎNAINTA PETIŢII ÎN FAŢA PARLAMENTULUI EUROPEAN

SECŢIUNEA A V-A: DREPTUL CETĂŢEANULUI COMUNITAR DE A APELA LA INSTITUŢIA MEDIATORULUI

SECŢIUNEA A VI-A: PROTECŢIA DIPLOMATICĂ A CETĂŢENILOR UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL IV: TRATATUL DE REFORMĂ DE LA LISABONA ŞI NORMELE SALE ÎN DOMENIUL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR CETĂŢENEŞTI

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

BIBLIOGRAFIE
 
I. Tratate, cursuri, monografii
 
 • Bărbulescu Iordan Gheorghe, U.E. de la naţional la federal, Editura Tritonic, Bucuresti, 2005.
 • Bărbulescu Iordan Gheorghe, U.E. de la economic la politic, Editura Tritonic, Bucuresti, 2005.
 • Bărbulescu Iordan Gheorghe, Politicile extinderii, Editura Tritonic, Bucuresti, 2007.
 • Bărbulescu Iordan Gheorghe, Sistemul instituţional, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007.
 • Berceanu Barbu, Cetăţenia – monografie juridică, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
 • Bertossi Cristophe, Les frontières de la citoyenneté en Europe: nationalité, résidence, appartenance, Editura L’Harmattan, Paris, 2001.
 • Cairns Walter, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi, 2001.
 • Cartou Louis, Comunaututes Europeennes, ed. Dalloz, Paris, 1991.
 • Darie Nicolae, Uniunea Europeană. Construcţie. Instituţii. Legislaţie. Politici comune. Dezvoltare, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2001.
 • Deleanu Ion, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, Vol. II, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.
 • Duculescu Victor, Călinoiu Constanţa, Duculescu Georgeta, Constituţia României - comentată şi adnotată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
 • Duculescu Victor, Călinoiu Constanţa, Duculescu Georgeta, Drept constituţional comparat, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Duculescu Victor, Tratatul de la Amsterdam - instrument juridic de refe­rinţă în procesul integrării europene, Revista de Drept Comercial nr. 2/1999.
 • Dumitrescu Cristian, Stoica Marcela, Sistemul organizaţiilor internaţionale guvernamentale şi al organizaţiilor internaţionale nonguvernamentale, Editura Sylvi, Bucureşti, 2005.
 • Dumitrescu Cristian, Dumitrescu Corina, Distanţele care apropie integrarea României în UE, Editura Scripta, Bucureşti, 2002.
 • Fuerea Augustin, Manualul Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Fuerea Augustin, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Fuerea Augustin, Drept comunitar european. Partea generală, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Fuerea Augustin, Dimensiunea politico-juridică a cetăţeniei europene, articol publicat în broşura „Cetăţenie naţională – cetăţenie europeană”, Editura Libra, Bucureşti, 2003.
 • Gérard Grunberg, Pascal Perrineau, Colette Ismal (coord.), Le vote des 15. Les élections européennes de 13 juin 1999, Editura Presses de Sciences Po, Paris, 2000.
 • Herzog Philippe, L’Europe après l’Europe, Editura L’Harmattan, Paris, 2000.
 • Ionescu Cristian, Drept constituţional şi instituţii politice. Sistemul constituţional românesc, Vol. III, Bucureşti, 1995.
 • Ionescu Cristian, Sisteme constituţionale contemporane, Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L.”, Bucureşti, 1994.
 • Ionescu Cristian, Instituţii politice şi drept constituţional, Editura Juridică, Bucureşti, 2004.
 • Leicu Corina, Drept comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Manolache Octavian, Drept comunitar, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • Marin George, De la Roma la Amsterdam via Maastricht, Editura Independenţa Economică, Brăila, 1999.
 • Moreau-Defarges Philippe, Les institutions européennes, Editura Dalloz, Paris, 2000.
 • Munteanu Roxana, Drept european. Evoluţie, instituţii, ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Muraru Ioan, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Actami, Bucureşti, 1997.
 • Muraru Ioan, Constantinecu Mihai, Tănăsescu Simina, Enache Marian, Iancu Gheorghe, Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Păun Nicolae (coord.), Instituţiile Uniunii Europene, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2004.
 • Păun Nicolae, Păun Adrian-Ciprian, Ciceo Georgiana, Europa unită, Europa noastră, Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2003.
 • Popescu Andrei, Jinga Ion, Organizaţii Europene şi euroatlantice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Predescu Bianca Maria Carmen, Predescu Ion, Roibu Aristide, Principiul subsidiarităţii, Regia Oficial „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 2001.
 • Profiroiu Alina, Profiroiu Marius, Introducere în realităţile europene, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Vese Vasile, Ivan Adrian, Tratatul de la Nisa, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
 • Vintilescu Cristina, Cetăţenia europeană între trecut şi viitor, Revista „Sfera Politicii”, nr. 116-117, www.sferapoliticii.ro.

   

 
 
II. Legislaţie
 
 • Constituţia României, republicată în 2003
 • Tratatul de la Maastricht, publicat pe site-ul www.ier.ro
 • Tratatul de la Amsterdam, publicat pe site-ul www.ier.ro
 • Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, text comentat şi adnotat, Ministerul Afacerilor Externe, Octombrie, 2004.
 • Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană, proclamată la Lisabona pe 12 decembrie 2007.
 • Tratatul de Reformă de la Lisabona - 13 decembrie 2007.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Cetatenia Europeana. Drepturi si obligatii
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 57
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Cetatenia Europeana. Drepturi si obligatii

Cetatenia Europeana. Drepturi si obligatii

Pretul nostru: Lei (Ron) 230.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker