Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Politica Uniunii Europene in domeniul relatiilor de munca

Descriere

Principala prevedere a Cartei sociale se referă la libera circulaţie a persoanelor (mai ales în legătură cu posibilităţile de obţinere a unui loc de muncă), a bunurilor şi serviciilor şi a capitalurilor. Acestea sunt aspecte sociale direct implicate în funcţionarea pieţei unice.

Pe de altă parte, obiectivele Cartei sociale sunt susţinute de importante resurse financiare: fonduri structurale şi de dezvoltare, cu destinaţie socială, ceea ce dă măsura semnificaţiei pe care o are dimensiunea socială în cadrul UE. Nu este lipsit de importanţă să semnalăm aici poziţia de nonimplicare adoptată de Marea Britanie, pentru a intui reticenţele posibile faţă de o eventuală sporire a gradului de integrare a ţărilor membre, în domeniul social (ca şi în altele, de altfel).

Este bine cunoscut faptul că, la timpul respectiv, Marea Britanie nu a semnat Tratatul de la Maastricht. Guvernul conservator condus de Margaret Thatcher, urmând poziţiile euroscepticilor, a făcut uz de dreptul de a nu adera (option out), deci nu a respins tratatul, dar nu l-a aplicat. Carta socială a Uniunii Europene a fost semnată, ulterior, de guvernul laburist, condus de Tony Blair, dar, în continuare, Marea Britanie nu a aderat la moneda unică, punând din nou o stavilă puternică în calea adâncirii integrării sale în UE.

Revenind la dimensiunea socială a UE, menţionăm că prin Tratatul de la Nisa s-a adoptat o Agendă de politici sociale. Mai exact, s-a pus la punct un plan de acţiune pentru realizarea prevederilor Cartei sociale, luându-se în considerare şi problematica socială legată de pregătirea de aderare a noilor ţări candidate, inclusiv prin alocarea de resurse financiare, sub formă de ajutoare, pentru dezvoltarea socială şi apropierea de ţările membre, cel puţin sub forma compatibilităţii de sistem, atingerea nivelului reprezentând un obiectiv pe termen mai lung.

Prin politica alocării resurselor sociale, la început pentru zone defavorizate (sudul Italiei, de exemplu), s-a ajuns la generalizarea sistemului regiunilor de dezvoltare pentru întreg teritoriul ţărilor membre (ţările mici fiind considerate o singură astfel de regiune), fără a se mai face legătura explicită cu obiectivul eliminării subdezvoltării, ci cu cel al administrării fondurilor sociale pentru dezvoltarea durabilă. Prin această măsură s-a lărgit considerabil aria de distribuţie a resurselor financiare cu destinaţie socială. Acum, acestea revin şi în ţările (ariile) în care au fost create, sub formă de cheltuieli orientate spre sectorul social.

Trasarea pe hartă a unor regiuni de dezvoltare se poate dovedi utilă, în măsura în care ele se instituie la nivelul sau în interiorul structurilor administrative confirmate în practica istorică, sau se dovedeşte necesară constituirea lor pe criterii multiple, între care şi cel al dezvoltării teritoriale.

Totuşi, chiar dacă au un rol important, fondurile de dezvoltare, prin volumul şi adresabilitatea lor, nu pot îndeplini rolul de liant singular al unor zone teritoriale. Pe de altă parte, întreţinerea acestor noi structuri administrative consumă o parte din rezervele destinate dezvoltării.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 180.00
Cantitate:

C U P R I N S

POLITICA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

 

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: EVOLUŢIA ISTORICĂ A UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA A II-A: ISTORICUL POLITICII SOCIALE A UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA A III-A: CONCEPTE DE BAZĂ PRIVIND POLITICA SOCIALĂ

 

CAPITOLUL II: POLITICA SOCIALĂ EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: EVOLUŢIA POLITICII SOCIALE ÎN ACTELE ŞI DOCUMENTELE COMUNITARE

SECŢIUNEA A II-A: OBIECTIVELE POLITICII SOCIALE

§ 1. Priorităţi ale politicii sociale

§ 2. Direcţii de acţiune ale politicii sociale

SECŢIUNEA A III-A: FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)

SECŢIUNEA A IV-A: RESPONSABILII POLITICII SOCIALE EUROPENE

 

CAPITOLUL III: DOMENIILE POLITICII SOCIALE EUROPENE

SECŢIUNEA I: LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ŞI POLITICA SOCIALĂ

SECŢIUNEA A II-A: FORMAREA PROFESIONALĂ

SECŢIUNEA A III-A: CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

SECŢIUNEA A IV-A: EGALITATEA ÎNTRE BĂRBAŢI ŞI FEMEI

§ 1. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei.

§ 2. Egalitatea între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă

§ 3. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării

§ 4. Comitetul consultativ pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

SECŢIUNEA A V-A: PROTECŢIA TINERILOR ÎN MUNCĂ

SECŢIUNEA A VI-A: SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR

SECŢIUNEA A VII-A: RELAŢIILE COLECTIVE DE MUNCĂ

SECŢIUNEA A VIII-A: SECURITATEA SOCIALĂ

 

CAPITOLUL IV: VIITOAREA CONSTITUŢIE EUROPEANĂ ŞI IMPLICAŢIILE SALE PE PLAN SOCIAL

SECŢIUNEA I: PROIECTUL DE TRATAT INSTITUIND O CONSTITUŢIE PENTRU EUROPA

SECŢIUNEA A II-A: DISPOZIŢII ÎN MATERIE DE POLITICĂ SOCIALĂ

 

CAPITOLUL V: ARMONIZAREA ŞI APROPIEREA LEGISLAŢIILOR SOCIALE

SECŢIUNEA I: ARMONIZAREA LEGISLAŢIILOR ŢĂRILOR MEMBRE

SECŢIUNEA A II-A: ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI ROMÂNIEI LA ACQUIS-UL COMUNITAR ÎN DOMENIU

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE  

Bibliografie
 
 • Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.
 • J. C. Gautron, “Droit europeen”, Editura Dalloz, Paris, 1999.
 • Victor Hugo, citat de Cornelia Lefter în, „Drept comunitar instituţional”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Actami, Bucureşti, 2000.
 • Grigore geamănu, “Drept internaţional contemporan”, Vol. 2, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.
 • Raluca Miga-beşteliu, “Drept internaţional. Introducere în dreptul internaţional public”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.
 • Raluca Miga-beşteliu, “Organizaţii internaţionale interguvernamentale”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Actami, Bucureşti, 2000.
 • Nicolae Ecobescu (coord.), „Manualul Consiliului Europei”, Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei la Bucureşti, 1999.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2001.
 • Guy Isaac, „Droit communautaire general”, 40 edition, Massen, Paris, 1994.
 • Dumitru Miron, Laura Păun, Alina Dima, Violeta Băjeanu, Ovidiu Slăvoiu, „Economia Integrării Europene”, Editura ASE, Bucureşti, 2001.
 • Corina Leicu, „Drept comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 • Ovidiu Ţinca, „Drept social comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Ovidiu Ţinca, „Drept social comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Bernard Teyssié, Droit européen du travail, Litec, 2001.
 • Ovidiu Ţinca, „Drept social comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
 • Nicolae Voiculescu, „Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
 • Andrei Popescu, Ion Jinga, „Organizaţii Europene şi euroatlantice”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Ovidiu Ţinca, „Drept comunitar material”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Politica Uniunii Europene in domeniul relatiilor de munca
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 60
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker