Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Politici in domeniul concurentei la nivel comunitar

Descriere

Punerea în aplicare a unei politici funcţionale în domeniul concurenţei la nivelul Uniunii Europene a avut mai multe etape, dar în acelaşi timp, şi multe obstacole. Pe măsură ce a fost mai bine structurată legislativ şi instituţional, a fost intensificată în aplicare, politica concurenţială a stârnit multe controverse.

Două dintre aspectele aflate în dezbaterea care circumscrie funcţionarea sa au devenit prevalente în ultima vreme. Primul aspect priveşte obiectivele acestei politici, îndeosebi rolul pe care promovarea concurenţei îl poate juca în asigurarea unei competitivităţi externe.

Al doilea aspect priveşte optima partajare a responsabilităţilor în domeniul politicii concurenţiale între ţările membre şi Comunitate.

În timp ce politica în domeniul concurenţei a devenit tot mai pronunţată, relaţiile între instituţiile comunitare şi ţările membre au devenit tot mai tensionate. Politicile ferme din ultima vreme, de combatere a ajutorului public au întâmpinat o opoziţie serioasă din partea statelor membre. În acelaşi timp, globalizarea afacerilor şi extinderea pieţelor evoluează cu o viteză incontrolabilă. Introducerea monedei EURO creează o transparenţă enormă şi facilitează mişcările de capital.

Extinderea procesului de integrare dincolo de graniţele Uniunii, nu va avea numai un efect de mărire a pieţei şi de creştere a capacităţii de absorbţie absolute şi relative, ci va constitui şi o provocare continuă pentru ţările candidate în adaptarea economiilor lor la cerinţele Uniunii Europene. Asemenea schimbări profunde şi dinamice pe plan mondial, în general, şi european, în special, nu afectează numai comportamentul întreprinderilor, autorităţilor, sau direcţiile de evoluţie a afacerilor la nivel comunitar, ci creează şi necesitatea dezvoltării politicii concurenţiale.

Politica în domeniul concurenţei şi în special legislaţia în domeniul concurenţei este de o realitate importantă atât pentru comerciantul european şi industria europeană, cât şi pentru Uniune în ansamblul său. Fundamentul Uniunii Europene este economia de piaţă. Este un fapt general acceptat că o economie competitivă va asigura nu numai funcţionarea optima a Pieţei Interne, ci şi competitivitatea şi performanţa unei industrii europene pe scena mondială.

De asemenea se creează beneficii importante atât pentru consumatori cât şi pentru întreaga societate. Preocupările Uniunii Europene în materie de concurenţă sunt puse în evidenţă şi de adoptarea, la 28 aprilie 1999, a unei Carte Albe (White Paper) , ce avea ca scop modernizarea sistemului de implementare a regulilor de concurenţă din Tratatul de la Roma, în special a Articolelor 85 şi 86 (care au devenit Articolele 81, 82 de la dată intrării în vigoare a Tratatului de la Amsterdam ).

Reforma propusă marca trei obiective principale:

 întărirea reglementărilor şi o aplicare riguroasă a legii concurenţei;

 descentralizarea efectivă prin implicarea tot mai accentuată a autorităţilor şi instanţelor din Statele Membre şi o simplificare a procedurilor de aplicare;

 reducerea birocraţiei începând din interiorul companiilor şi continuând la nivelul parteneriatului social.

Prin acelaşi document, Comisia a propus şi renunţarea la sistemul notificării şi exceptării, sistem instituit prin Regulamentul nr. 17/1962.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

CUPRINS

CONCURENŢA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ  

CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: SCURT ISTORIC

§ 1. PREMISELE CONSTRUCŢIEI COMUNITARE

§ 2. ÎNCEPUTURILE CONSTRUCŢIEI COMUNITARE

§ 3. TRATATUL DE LA MAASTRICHT

§ 4. TRATATUL DE LA AMSTERDAM

§ 5. TRATATUL DE LA NISA

§ 6. CONSTITUŢIA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA A II-A: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

 

CAPITOLUL II: EVOLUŢII DE ORDIN ISTORIC PRIVIND CONCURENŢA LA NIVEL COMUNITAR

SECŢIUNEA I: BAZELE POLITICII CONCURENŢIALE COMUNITARE

SECŢIUNEA A II-A: ROLUL COMISIEI EUROPENE ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

 

CAPITOLUL III: POLITICA PRIVIND CONCURENŢA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: NECESITATEA UNEI POLITICI ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

SECŢIUNEA A II-A: REGLEMENTĂRI ACTUALE PRIVIND CONCURENŢA

SECŢIUNEA A III-A: ÎNŢELEGERILE ŞI ALTE ARANJAMENTE ÎNTRE ÎNTREPRINDERI

SECŢIUNEA A IV-A: ABUZUL DE POZIŢIE DOMINANTĂ

SECŢIUNEA A V-A: AJUTOARELE ACORDATE DE STATE

§ 1. NOŢIUNI GENERALE

§ 2. INTERZICEREA AJUTOARELOR DE STAT. EXCEPŢII

SECŢIUNEA A VI-A: REGIMUL ACHIZIŢIILOR ŞI FUZIUNILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA A VII-A: MECANISME DE REACŢIE LA PRACTICILE ANTICONCURENŢIALE

§ 1. POLITICA ANTIDUMPING

§ 2. ALTE METODE FOLOSITE

 

CAPITOLUL IV: CONSOLIDAREA POLITICII CONCURENŢEI ÎN ROMÂNIA ÎN VEDEREA ALINIERII LA STANDARDELE IMPUSE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

SECŢIUNEA I: CONSOLIDAREA ŞI RELANSAREA ECONOMICĂ

SECŢIUNEA A II-A: MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE DE ROMÂNIA PENTRU CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL AL POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

SECŢIUNEA A III-A: ASIGURAREA CAPACITĂŢII DE A FACE FAŢĂ PRESIUNILOR CONCURENŢIALE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

§ 1. ACORDURILE RESTRICTIVE, DECIZIILE ASOCIAŢIILOR DE ÎNTREPRINDERI ŞI PRACTICILE CONCERTATE

§ 2. AJUTOARELE DE STAT

§ 3. REGIMUL PARCURILOR INDUSTRIALE

§ 4. FACILITĂŢILE ACORDATE ZONELOR DEFAVORIZATE

§ 5. CONTINUAREA PROCESULUI DE ARMONIZARE A LEGISLAŢIEI ŞI PRACTICII ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

 

CAPITOLUL V: DISPOZIŢIILE CONSTITUŢII EUROPENE PRIVIND CONCURENŢA

SECŢIUNEA I: REGULILE APLICABILE ÎNTREPRINDERILOR

SECŢIUNEA A II-A: AJUTOARELE ACORDATE DE STATELE MEMBRE

 

CAPITOLUL VI: SANCŢIONAREA MICROSOFT CORP. DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ. STUDIU DE CAZ

 

CAPITOLUL VII: CONSIDERAŢII FINALE

BIBLIOGRAFIE  

Bibliografie
 
I. Tratate, cursuri, monografii 
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept Instituţional Comunitar European”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • Augustin Fuerea, „Drept comunitar european. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2003.
 • Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Roxana Mariana Popescu, Mihaela Augustina Dumitraşcu, Augustin Fuerea, Drept comunitar european, Caiet de seminar”, Editura ProUniveristaria, Bucuresti, 2004.
 • Dumitru Miron, „Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane”, Editura Eficient, Bucureşti, 1997.
 • Dumitru Miron, Laura Păun, Alina Dima, Violeta Băjeanu, Ovidiu Slăvoiu, „Economia Integrării Europene”, Editura ASE, Bucureşti, 2001, 2002.
 • Marius Profiroiu, Irina Popescu, „Politici europene”, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
 • Ovidiu Ţinca, „Drept comunitar material”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.
 • Nicolae Sută, „Integrarea Economică Europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 1999.
 • Iulian Văcărel, „Relaţii financiare internaţionale”, Editura Academiei, Bucureşti, 1995.
 • Octavian Căpăţână, „Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa patologică. Monopolismul”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 • Octavian Căpăţână, „Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa neloială pe piaţa internă şi internaţională”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.
 • Yolanda Eminescu, „Concurenţa neleală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 • Berthlond Goldman, Antoine Lyon-Caen, Louis Vogel, „Droit commercial europeen”, Dalloz, Paris, 1994.
 • Ion Jinga, Andrei Popescu, „Integrarea Europeană – Dicţionar de termeni comunitari”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
 • Octavian Manolache, „Drept comunitar. Cele patru libertăţi fundamentale. Politici comunitare”, Editura ALL, Bucureşti, 1999.
 • Octavian Manolache, „Regimul juridic al concurenţei în dreptul comunitar”, Editura ALL, Bucureşti, 1997.
 • Dumitru Mazilu, „Dreptul comerţului internaţional – partea generală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • J. M. Mousseron, V. Selinsky, „Le droit français nouveau de la concurence”, Dalloz, Paris, 1988.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept internaţional public”, Casa de editură şi presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1997.
 • Charles Zorgbibe, „Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor”, Editura Trei, Bucureşti, 1998.

   

 
II. Articole şi Reviste de specialitate 
 • Dorin Clocotici, „Probleme teoretice şi practice ale concurenţei comerciale, examinate în contextul procesului de integrare a României în ordinea juridică a Uniunii Europene”, în „Revista de drept comercial”, nr. 11/2000.
 • Dumitru Mazilu, „Consolidarea economiei de piaţă prin reducerea sectorului de stat. Asigurarea capacităţii de a face faţă presiunilor concurenţiale din Uniunea Europeană”, în „Revista de drept comercial”, nr. 11/2000.
 
III. Legislaţie 
 •  „Documente de bază ale Comunităţii Europene”, Editura Polirom, 1999.
 • Structural Adjustment and Economic Development Policies, în „Romania’s Medium Term Economic Strategy”, March 2000.
 • Strategia naţională de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.
 • Tratatul de la Roma, 1958.
 • Actul Unic European, 1987.
 • Tratatului de la Maastricht, 1993.
 • Tratatul de la Amsterdam, 1999.
 • Tratatul de la Nisa, 2003.
 • Constituţia Europeană.

   

 
IV. Adrese web 
 • Site-ul Ministerului Integrării Europene: www.mie.ro.
 • Site-ul Ministerului de Externe - www.mae.ro.
 • Site-ul Delegaţiei Comisiei Europene: www.infoeuropa.ro.
            

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Politici in domeniul concurentei la nivel comunitar
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2006
Numar de pagini: 77
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Trufele - o afacere profitabila pe termen lung

Pretul nostru: Lei (Ron) 20.00
Tipologii criminogene

Tipologii criminogene

Pretul nostru: Lei (Ron) 14.00
Contractul de franciza

Contractul de franciza

Pretul nostru: Lei (Ron) 37.00
Dictionar de argou al lumii interlope

Dictionar de argou al lumii interlope

Pretul nostru: Lei (Ron) 9.50
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Politici in domeniul concurentei la nivel comunitar

Politici in domeniul concurentei la nivel comunitar

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker