Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Prioritatea dreptului comunitar european

Descriere

Pe parcursul celor cinci capitole, lucrarea de faţă şi-a propune o abordare generală a ordinii juridice comunitare şi, în special, o privire detaliată asupra aplicării prioritare a dreptului comunitar european în dreptul intern al statelor membre. În debutul prezentei lucrări, sunt prezentate etapele istorice în constituirea Uniunii Europene, filozofia ideii de “Europă unită” şi evoluţia Comunităţilor europene în virtutea Actului Unic European, şi a Tratatelor de la Maastricht, Amsterdam, Nisa şi Lisabona.

Se poate desprinde din conţinutul lucrării şi faptul că dreptul comunitar nu face parte propriu-zis din dreptul internaţional public, deşi izvoarele sale principale sunt tratate internaţionale guvernate de dreptul tratatelor. Generând o ordine juridică comunitară, în favoarea căreia statele membre ale Comunităţilor şi-au limitat o parte a competenţelor lor, dreptul comunitar se aplică în mod direct statelor membre ale Uniunii Europene, resortisanţilor lor şi persoanelor morale aflate sub jurisdicţia lor, având un caracter prioritar faţă de dreptul naţional al statelor membre, în acele domenii care sunt de competenţa instituţiilor comunitare.

Dreptul comunitar reprezintă, în sens larg ansamblul regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, unele dintre ele chiar nescrise; principiile generale de drept şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie; normele de drept a căror provenienţă se află în afara ordinii juridice comunitare, provenind din relaţiile externe ale Comunităţilor; dreptul comunitar provenit din actele convenţionale încheiate între statele membre pentru aplicarea tratatelor.

Obiectul dreptului comunitar îl constituie reglementarea raporturilor juridice din cadrul Uniunii Europene, în baza competenţelor instituţiilor europene, precum şi a raporturilor juridice dintre aceste instituţii şi organismele statelor membre. Prin urmare, instituirea celor trei Comunităţi europene, presupune că statele membre îşi încredinţează o parte a suveranităţii lor unor organisme suprastatale, transferând ireversibil o serie de atribute naţionale specifice.

Lucrarea analizează şi specificul ordinii juridice comunitare, izvoarele dreptului comunitar european, raportul dintre dreptul Comunitar şi cel intern al statelor membre, prin prisma interferenţelor dintre dreptul comunitar şi dreptul naţional şi al conflictului dintre dreptul comunitar şi dreptul naţional. Fiind o creaţie a legii şi depinzând de aceasta, ordinea juridică de drept comunitar este o sursă majoră de norme juridice.

În ceea ce priveşte izvoarele dreptului comunitar european, acesta se caracterizează mai ales printr-o ierarhizare a normelor de drept în funcţie de autoritatea ce le este atribuită, care nu au echivalent în nici una din organizaţiile internaţionale clasice. Izvoarele dreptului comunitar european sunt definite ca modalităţi specifice prin care regulile de conduită considerate necesare în structurile europene devin norme de drept prin acordul de voinţă al statelor membre.

Analizând interferenţa dintre dreptul comunitar şi dreptul naţional, trebuie remarcat faptul că relaţia care există în sistemele naţionale de drept şi dreptul comunitar se caracterizează prin concertarea acţiunilor, asistenţa şi completarea reciprocă a eforturilor, astfel că dreptul comunitar singur nu este suficient pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene, fără asistenţa şi infrastructura juridică naţională a statelor membre.

Conflictul dintre dreptul comunitar şi dreptul naţional se constată în situaţia în care norma comunitară conferă drepturi ori impune obligaţii directe pentru cetăţenii Uniunii, intrând în acelaşi timp în conflict cu o normă de drept naţional, fiind necesar, în vederea rezolvării acestei probleme aparent simple, să se ia în considerare aplicabilitatea directă a dreptului comunitar şi de prevalenţa normei comunitare în raport cu norma naţională.

În lucrare, am făcut referire, pe scurt, şi la aplicabilitatea imediată a dreptului comunitar.

 Aplicabilitatea imediată a tratatelor comunitare se referă nu doar la admiterea formală a normelor cuprinse în tratate, ci şi la neutralitatea efectelor sale. Prin aceasta se interzice judecătorilor dintr-o ţară consecventă sistemului dualist să invoce neîndeplinirea procedurilor de admitere a tratatelor internaţionale prevăzute de Constituţie, pentru a eluda aplicarea unui tratat comunitar ratificat cu regularitate.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

APLICAREA PRIORITARĂ A DREPTULUI COMUNITAR

- CUPRINS -

 

CAPITOLUL I - DESCRIEREA GENERALĂ UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I - ORDINEA JURIDICĂ COMUNITARĂ

SECŢIUNEA A II-A - ORDINEA JURIDICĂ NAŢIONALĂ

SECŢIUNEA A III-A - ORDINEA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ

 

CAPITOLUL II - SCURTĂ PREZENTARE A IZVOARELOR DREPTULUI COMUNITAR

SECŢIUNEA I - CLASIFICAREA IZVOARELOR DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN

SECŢIUNEA A II-A - IZVOARELE PRIMARE ALE DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN

SECŢIUNEA A III-A - IZVOARELE SECUNDARE ALE DREPTULUI COMUNITAR (DREPTUL COMUNITAR DERIVAT)

SECŢIUNEA A IV-A - ALTE IZVOARE ALE DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN

 

CAPITOLUL III - CARACTERISTICILE DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN

SECŢIUNEA I - APLICABILITATEA DIRECTĂ

SECŢIUNEA A II-A - APLICABILITATEA IMEDIATĂ

SECŢIUNEA A III-A - APLICABILITATEA PRIORITARĂ A DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN

 

CAPITOLUL IV - PRIORITATEA DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN RAPORT CU DREPTUL INTERN AL STATELOR MEMBRE

SECŢIUNEA I - PRINCIPIUL APLICĂRII PRIORITARE A DREPTULUI COMUNITAR

SECŢIUNEA A II-A - ÎNTINDEREA PRINCIPIULUI APLICABILITĂŢII PRIORITARE A DREPTULUI COMUNITAR

SECŢIUNEA A III-A - APLICABILITATEA PRIORITARĂ A DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN DIFERITE STATE EUROPENE

 

CAPITOLUL V - CONCLUZII

B I B L I O G R A F I E 

B I B L I O G R A F I E
 
 
A. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
 
 • Ion M. Anghel, „Personalitatea juridică a Comunităţilor / Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.
 • Augustin Fuerea, “Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Augustin Fuerea, “Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Univesrul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Augustin Fuerea, “Drept comunitar european. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Raluca Bercea, „Drept comunitar. Principii”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept instituţional comunitar şi drepturile omului”, Editura IRDO, Bucureşti, 2005.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Drept instituţional european”, Editura Olimp, Bucureşti, 1999.
 • Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, „Prolegomene la un drept instituţional comunitar”, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
 • Ion M. Anghel, “Dreptul tratatelor”, Vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993.
 • Thribaut de Berranger, “Constitutions nationales des Communautés européemnnes”, Paris, Montchrestien, 1997.
 • Michel Debré, “Project de Pacte pour une Union d’Etats Européennes”, Editura Negel, Paris, 1950.
 • V. Dicey, “The law of the Constitution”, E.C.S. Wade, London, 1959.
 • Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, “Drept constituţional comparat”, Vol. I şi II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, “Drept instituţional comunitar european”, ediţia a V-a, Editura Actami, Bucureşti, 2000.
 • Walter Hallstein, “European Parliament debates”, 17 iunie 1965.
 • Guy Isaac, “Droit communautaire general”, 3ed., Editura Masson, Paris, 1990.
 • H. Kelsen, „Les rapports se systeme entre le droit interne et le droit international public”, Editura Rcadi, vol. IV, 1926.
 • I.V. Louis, “L’ordre juridique communautaire”, 1990, OPOCE.
 • J. V. Louis, “The Community legal order”, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1995.
 • Octavian Manolache, “Drept comunitar”, Editura ALL, Bucureşti, 1996.
 • Dumitru Mazilu, “Integrarea europeană. Drept comunitar şi instituţii europene. Curs”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Marian Mihăilă, Carmen Suciu, Dan Stan, „Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Petre Prisecaru, Nicolae Idu, „Reforma constituţională şi instituţională a Uniunii Europene”, Editura Economică, Bucureşti, 2003
 • Gh. Moca, „Drept internaţional public”, Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1992.
 • Roxana Munteanu, “Drept european”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996.
 • Joël Rideau, “Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes”, Paris, PUF, 1995.
 • Octavian C. Tăslăuanu, “Obsesia Europeană. Studii politice”, Editura Scripta, Bucureşti, 1996.
 • H. Triepel, „Les raports entre le droit interne et le droit international”, Editura Rcadi, vol. I, 1923.
 • Ovidiu Ţinca, „Drept comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
 • N. Sorensen, “Compétences supranationales et pouvoirs constitutionnels en droit danois”, Melanges Ganshof van des Mcersch.
 • Marin Voicu, „Drept comunitar. Teorie si jurisprudenţă”, Editura Ex Ponto, Constanta, 2002.
 • Marin Voicu, Politicile comunitare in Constituţia Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005.

   

 
B. LEGISLAŢIE:
 • Constituţia României, republicată în 2003.
 • Tratatul de la Paris (1952) instituind C.E.C.O.
 • Tratatele de la Roma (1958), instituind C.E.E. şi C.E.E.A.
 • Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene, intrat în vigoare în 1993.
 • Tratatul de la Amsterdam intrat în vigoare în 1999.
 • Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001 şi intrat în vigoare în 2003.
 • Carta drepturilor fundamentale ale omului în Uniunea Europeană (12 decembrie 2007).
 • Tratatul de reformă de la Lisabona, semnat pe 13 decembrie 2007.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Prioritatea dreptului comunitar european
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 64
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Prioritatea dreptului comunitar european

Prioritatea dreptului comunitar european

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker