Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Procedura in fata Curtii Europene de Justitie

Descriere

În continuare, pe parcursul acestui capitol, în vederea redării unei imagini cât mai complete asupra unui subiect atât de complex cum este cel analizat în prezenta lucrare, ne-am propus a face câteva scurte referiri privind legăturile sau raporturile Curţii Europene de Justiţiei cu instanţele naţionale ale statelor membre.

Astfel, din analiza dispoziţiilor legale nu rezultă că s-ar fi intenţionat amenajarea unor raporturi ierarhice prin care să se încalce atributele specifice ale tribunalelor naţionale. Fiecare dintre aceste categorii de organe jurisdicţionale - Curtea de Justiţie şi tribunalele naţionale - au competenţe bine delimitate. Dar, pentru aplicarea uniformă a dreptului comunitar, instituţiile comunitare de jurisdicţie vor contribui direct şi complementar la luarea unei decizii. Atunci când soluţionează o cerere pentru o hotărâre preliminară, Curtea nu se poate pronunţa în sensul de a interpreta legile sau reglementările naţionale.

Curtea a admis că dacă descrierea prevederilor naţionale relevante făcute într-o hotărâre de solicitare a unei hotărâri preliminare nu este pe deplin corectă, acest lucru nu are efectul de a nu se recunoaşte competenţa Curţii de a răspunde la chestiunea deferită ei de tribunalul naţional. Curtea de Justiţie este în principiu obligată de o hotărâre preliminară dacă problema ridicată de tribunalele sau curţile naţionale, care sunt cele mai bine plasate spre a aprecia, în lumina împrejurărilor cauzei, necesitatea obţinerii acestei hotărâri, trebuie să privească interpretarea unei prevederi de drept comunitar şi, în special, ea nu poate să refuze punerea la dispoziţia tribunalelor naţionale a elementelor de drept comunitar pe care acestea le solicită pe baza argumentului că hotărârea ar putea determina tribunalele să procedeze la anularea prevederilor naţionale şi astfel să se creeze un vid juridic în dreptul naţional.

Dacă nu are competenţa, în contextul procedurilor conform art. 177 fie de a interpreta prevederile dreptului naţional, fie de a hotărî asupra posibilei lor incompatibilităţi cu dreptul comunitar, totuşi, în contextul interpretării dreptului comunitar, Curtea poate să furnizeze tribunalului naţional criteriul care să-i dea posibilitatea de a rezolva acţiunea pendinte în special în privinţa oricărei incompatibilităţi cu dreptul comunitar a prevederilor naţionale. Dispoziţiile art. 177 nu dau vreo competenţă Curţii nici de a aplica Tratatul la un caz determinat, nici de a decide asupra validităţii unei prevederi de drept intern privitoare la Tratat, aşa cum ar fi posibil să se procedeze potrivit art. 169 “Deoarece art. 177 - a subliniat Curtea - este bazat pe o clară separare pe funcţiuni între tribunalele naţionale şi Curtea de Justiţie, aceasta din urmă nu poate să investigheze faptele cauzei ori să critice motivele şi scopul cererii pentru interpretare”.

Deşi aprecierea faptelor este lăsată la latitudinea tribunalelor, totuşi, atunci când este solicitată o hotărâre preliminară, tribunalele trebuie să explice, când motivele nu apar mai presus de orice îndoială din dosar, de ce ele consideră că este necesar un răspuns la întrebările lor spre a le da posibilitatea să procedeze la soluţionarea cauzei.

În acest sens Curtea a precizat ca obligaţia sa este nu de a-si exprima opinia asupra unor întrebări abstracte, generale şi ipotetice sau de a formula opinii consultative asupra acestora, ci de a asista în administrarea justiţiei într-un stat membru. Scopul art. 177 nu trebuie să fie deturnat. Curtea trebuie să-şi verifice propria competenţă, luând în considerare repercusiunile deciziei sale în cauza respectivă. În această verificare ea trebuie să ia în considerare nu numai interesele părţilor în această cauză, dar şi pe acelea ale statelor membre şi ale Comunităţii.

Curtea de Justiţie poate să refuze darea unei hotărâri preliminare dacă solicitarea tribunalului naţional nu are nici o legătură cu dreptul comunitar sau soluţionarea cauzei nu depinde de o prevedere a acestuia ori întrebările puse sunt, în opinia Curţii, necesare pentru a se decide în acea cauză. Daca va considera necesar, Curtea va decide separat asupra competenţei sale.

Curtea a constatat că în procedurile potrivit art. 177, ea nu are în mod evident competenţa de a răspunde la întrebări care nu implică o interpretare a dreptului comunitar obiectiv necesară pentru o decizie pe care tribunalul naţional trebuie să o ia în litigiul ce i-a fost dedus, precum în cazul unui judecător lichidator al unei societăţi comerciale care face trimitere pentru o hotărâre preliminară a Curţii pentru unele chestiuni ce privesc reguli şi principii de drept comunitar care nu se aplică în procedura de lichidare.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00
Cantitate:

PLANUL LUCRĂRII

PROCEDURA ÎN FAŢA CURŢII EUROPENE DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE

 

CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE

 EVOLUŢII ISTORICE PRIVIND CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIŢIE

 DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SISTEMUL JURISDICŢIONAL COMUNITAR (Curtea Europeană de Justiţie, Tribunalul de Primă Instanţă, Tribunalul Funcţiei Publice)

 

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CURŢII EUROPENE DE JUSTIŢIE

 COMPONENŢA C.J.E. ŞI STATUTUL MEMBRILOR

 FUNCŢIONAREA C.J.E.

 COMPETENŢE C.J.E.

 

CAPITOLUL III: PROCEDURA ÎN FAŢA CURŢII EUROPENE DE JUSTIŢIE – PRIVIRE GENERALĂ

 PROCEDURA ÎN CAZUL ACŢIUNILOR DIRECTE

 PROCEDURA ÎN CAZUL SOLUŢIONĂRII RECURSURILOR ÎN INTERPRETARE

 

CAPITOLUL IV: PROCEDURA ORDINARĂ – PRIVIRE SPECIALĂ

 FAZA SCRISĂ

 FAZA ORALĂ

 DELIBERAREA ŞI HOTĂRÂREA

 CHELTUIELI DE JUDECATĂ

 

CAPITOLUL V: EXCEPŢII DE LA NORMALA DESFĂŞURARE A PROCEDURII ÎN FAŢA C.E.J.

 ASISTENŢA JURIDICĂ GRATUITĂ

 EXCEPŢIA ŞI INCIDENTUL

 ABSENŢA PÂRÂTULUI

 DESISTAREA

 PROCEDURA DE URGENŢĂ

 TERŢII INTERVENIENŢI

 RECTIFICAREA ERORILOR MATERIALE

 OMISIUNEA DE A HOTĂRÎ

 OPOZIŢIA

 CĂILE EXTRAORDINARE DE RECURS

 INTERPRETAREA HOTĂRÂRILOR

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII

 BIBLIOGRAFIE 

BIBLIOGRAFIE
 
I. Cursuri, Tratate, Monografii 
 • VICTOR DUCULESCU, GEORGETA DUCULESCU, „Justiţia europeană. Mecanisme, deziderate, perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • GEORGE ELIAN, „Curtea Internaţională de Justiţie”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
 • ION P. FILIPESCU, AUGUSTIN FUEREA, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Actami, Bucureşti, 1999.
 • AUGUSTIN FUEREA, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Actami, Bucureşti, 2006.
 • AUGUSTIN FUEREA, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • AUGUSTIN FUEREA, „Drept comunitar. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Ion Jinga, „Uniunea Europeană în căutarea viitorului”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
 • FÁBIAN GYULA, „Curtea de Justiţie Europeană. Instanţă de judecată supranaţională”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002.
 • Gabriel Micu,  „Ordinea juridică instituţională comunitară”, Editura Paideia, 2007.
 • GUY ISAAC, „Droit communautaire general”, Editura Masson, 1989.
 • MARIAN MIHĂILĂ, CARMEN SUCIU, DAN STAN, „Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Petre Prisecaru, „Guvernanţşa Uniunii Europene”, Editura Economică, Bcuureşti, 2005.
 • AUREL PREDA, NINETA BĂRBULESCU, „Curtea Internaţională de Justiţie şi Dreptul Mării”, Editura FinMedia, Bucureşti, 1999.
 • BRÎNDUŞA ŞTEFĂNESCU, „Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979.
 • MĂDĂLINA VOICAN, RUXANDRA BURDESCU, GHEORGHE MOCUŢA, „Curţi internaţionale de justiţie”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.
 • VASILE VESE, ADRIAN IVAN, „Tratatul de la Nisa”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001. 
 
II. Legislaţie 
 • Tratatul de la Bruxelles, 1948.
 • Tratatul de la Roma, 1957.
 • Tratatul de constituire a AELS, Stockholm, 1959.
 • Acordul de la Schengen, 1985.
 • Actul Unic European, 1987.
 • Tratatului de la Maastricht, 1993.
 • Tratatul de la Amsterdam, 1997.
 • Tratatul de la Nisa, intrat în vigoare la 1.02.2003.
 • Noul Tratat de reformă de la Lisabona, publicat pe site-ul www.europa.eu

   

 
III. Alte surse 
 • V. I. FERARU, „Proiectul de Uniune a Statelor Europene”, Teză pentru Doctorat, Tipografia „Olimpul”, Bucureşti, 1935.
 • „Dinamica europeană. Glosar”, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001.
 • Internet:
 • www.europa.eu - Site-ul oficial al Uniunii Europene
 • www.infoeuropa.ro - Centrul de Informare al Comisiei Europene la Bucureşti.
 • www.uniuneaeuropeana.go.ro - Ştiri privind problematica U.E.

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Procedura in fata Curtii Europene de Justitie
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 72
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Procedura in fata Curtii Europene de Justitie

Procedura in fata Curtii Europene de Justitie

Pretul nostru: Lei (Ron) 220.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker