Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Curtea de Justitie si celelalte instante jurisdictionale ale Uniunii Europene

Descriere

Curtea de justiţie a Uniunii Europene are sediul la Luxembourg şi este compusă, în prezent, din 27 de judecători şi 8 avocaţi generali.

Curtea este autoritatea juridică supremă a Uniunii Europene, funcţionând în mod permanent începând cu anul 1952. Curtea Europeană de Justiţie a Uniuni Europene este obligată şi are responsabilitatea să observe şi să asigure justa interpretare şi aplicare a dreptului comunitar aşa cum reiese el din legislaţia primară dată de Tratatele Comunităţilor Europene şi de către instituţiile comunitare.

Compunerea Curţii este stabilită de comun acord de către statele membre ale Uniunii Europene. Mandatul celor 27 de judecători, precum şi al celor 8 avocaţi generali este pe o durată de 6 ani, mandat ce poate fi reînnoit. Atât judecătorii, cât şi avocaţii generali sunt persoane independente de statele ai căror cetăţeni sunt, fiind jurişti de cea mai înaltă clasă, a căror valoare şi competenţă este recunoscută în ţările din care provin.

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, aşa cum apare din analiza dispoziţiilor tratatelor europene, are în sarcina sa să soluţioneze litigiile dintre statele membre ale Uniunii Europene, dintre statele membre şi instituţiile comunitare, precum şi între instituţiile comunitare, între ele.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este abilitată, de asemenea, să soluţioneze, în anumite condiţii, şi litigiile ivite între particulari, persoane fizice sau juridice resortisante într-unul din statele membre, pe de o parte şi statele membre sau organizaţiile comunitare, pe de altă parte.

Curtea de Justiţie este ajutată în activitatea sa, de Tribunalul (Curtea) de Primă Instanţă (TPI), care a luat fiinţă prin Actul Unic European şi a început să funcţioneze de la 1 septembrie 1989, în baza hotărârii Consiliului din 24 octombrie 1988. TPI numără, ca şi Curtea, 27 de membri, numiţi după aceeaşi procedură. Singura diferenţă este că nu există avocaţi generali, rolul acestora fiind jucat, în anumite circumstanţe, de judecători.

Un moment important în evoluţia justiţiei pe plan comunitar îl reprezintă constituirea de tribunale specializate în baza Tratatului de la Nisa, primul pas fiind făcut prin crearea Tribunalului Funcţiei Publice, la data de 2 noiembrie 2004.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 260.00
Cantitate:

CURTEA DE JUSTITIE SI CELELALTE INSTANTE JURISDICTIONALE ALE UNIUNII EUROPENE

 

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE

SECTIUNEA I: SCURT ISTORIC PRIVIND COMUNITATILE EUROPENE SI INSTITUTIILE COMUNITARE

    § 1. IDEEA INTEGRARII EUROPENE

    § 2. EVOLUTIA PROCESULUI DE INTEGRARE DUPA CEL DE-AL DOILEA RAZBOI MONDIAL

       A. PRIMELE FORME DE COOPERARE EUROPEANA

       B. CREAREA COMUNITATILOR EUROPENE

       C. INSTITUIREA UNIUNII EUROPENE

    § 3. EVOLUTIA SISTEMULUI INSTITUTIONAL COMUNITAR

SECTIUNEA A II-A: DELIMITARI CONCEPTUALE

    § 1. INSTITUTIILE COMUNITARE

    § 2. ORGANELE COMUNITARE

    § 3. CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE SI ALTE INSTANTE INTERNATIONALE

 

CAPITOLUL II: CONSTITUIREA SI COMPONENTA CURTII EUROPENE DE JUSTITIE SI A TRIBUNALULUI DE PRIMA INSTANTA

SECTIUNEA I: CONSTITUIREA SI COMPONENTA C.E.J. SI STATUTUL MEMBRILOR

SECTIUNEA A II-A: CONSTITUIREA SI COMPONENTA T.P.I.

 

CAPITOLUL III: STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A C.E.J. SI A T.P.I.

SECTIUNEA I: ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA C.E.J.

SECTIUNEA A II-A: ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA T.P.I.


CAPITOLUL IV: COMPETENTELE C.E.J. SI ALE T.P.I.

SECTIUNEA I: COMPETENTA RATIONE MATERIAE SI RATIONE PERSONAE A C.E.J.

    § 1. COMPETENTA RATIONE MATERIAE A C.E.J.

    § 2. COMPETENTA RATIONE PAERSONAE A C.E.J.

SECTIUNEA A II-A: COMPETENTA T.P.I.


CAPITOLUL V: PROCEDURILE ÎN FATA C.E.J. SI T.P.I.

SECTIUNEA I: PROCEDURA ORDINARA SI PROCEDURILE SPECIALE ÎN FATA C.E.J.

    § 1. PROCEDURA ORDINARA

       A. faza scrisa

       B. faza orala

       C. deliberarea si hotarârea

    § 2. PROCEDURILE SPECIALE

       A. Recursul functionarilor comunitari

       B. probleme prejudiciale

       C. Procedura recursului împotriva hotarârilor Comitetului de arbitraj al CEEA

       D. Procedura micii revizuiri, prevazuta în Tratatul instituind C.E.C.O.

       E. procedura de avizare în materie de acorduri încheiate în cadrul Tratatului instituind Comunitatea Economica Europeana

       F. executarea hotarârilor Curtii Europene de Justitie

SECTIUNEA A II-A: PROCEDURA ÎN FATA T.P.I.

SECTIUNEA A III-A: RECURSURILE

    § 1. RECURSUL ÎN ANULARE

    § 2. RECURSUL ÎN CARENTA

    § 3. RECURSUL ÎN INTERPRETARE

    § 4. RECURSURILE ÎN PLINA JURISDICTIE

       A. recursul în responsabilitate

       B. recursul în constatarea neîndeplinirii de catre state a obligatiilor decurgând din tratatele institutive

       C. recursul împotriva sanctiunilor


CAPITOLUL VI: RELATIILE INSTANTELOR COMUNITARE CU ALTE INSTITUTII COMUNITARE SI NATIONALE

SECTIUNEA I: INSTANTELE COMUNITARE SI CELELALTE INSTITUTII ALE UNIUNII EUROPENE

    § 1. CONTROLUL LEGALITATII ACTELOR INSTITUTIILOR COMUNITARE

    § 2. INTERPRETAREA NORMELOR COMUNITARE SI APRECIEREA VALIDITATII ACTELOR INSTITUTIILOR COMUNITARE

SECTIUNEA A II-A: LEGATURA DINTRE INSTANTELE COMUNITARE SI CELE NATIONALE

 

CAPITOLUL VII: ELEMENTE DE REFORMA PRIVIND SISTEMUL JURISDICTIONAL AL UNIUNII EUROPENE

SECTIUNEA I: REFORMA C.E.J. SI A T.P.I. POTRIVIT TRATATULUI DE LA NISA

SECTIUNEA A II-A: CONSTITUIREA TRIBUNALULUI FUNCTIEI PUBLICE

SECTIUNEA A III-A: IMPLICATIILE TRATATULUI INSTITUIND O CONSTITUTIE PENTRU EUROPA ÎN CEEA CE PRIVESTE VIITORUL SISTEMULUI JURISDICTIONAL AL U.E.

 

CAPITOLUL VIII: CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

B I B L I O G R A F I E

 

I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII

Jean Charpentier, François Lebrun, „Histoire de l’Europe”, Seuil, Paris, 1990 (cu prefata de René Rémond).

- Richard Coudenhove-Kalergi, „Paneurope” (cuvânt înainte de Philippe Simon), trd. fr. Delpeuch, Paris, 1927 (prima editie în limba germana în 1926).

- Nicoleta Diaconu, „Sistemul institutional al Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001.

- Gilles Ferréol, „Dictionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iasi, 2001.

- Fábián Gyula, „Curtea de Justitie Europeana – Instanta de judecata supranationala”, Editura Rosetti, Bucuresti, 2002.

- Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept institutional comunitar european”, Editura Actami, Bucuresti, 2000.

- Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006.

- Augustin Fuerea, „Drept comunitar european. Partea generala”, Editura All Beck, Bucuresti, 2003.

- Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2003.

- Augustin Fuerea, „Institutiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002.

- Jean Lecerf, „Histoire de l’Unité européenne”, Gallimard, Paris, 1965.

- Philippe Manin, „Les Communautés européennes. L’Union européenne”, Paris, Pedone, 1997.

- Octavian Manolache, „Drept comunitar. Justitia comunitara”, Vol. III, Editura All Beck, Bucuresti, 1999.

- Viorel Marcu, „Drept institutional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001.

- Marian Mihaila, Carmen Suciu, Dan Stan, „Drept institutional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002.

- Dumitra Popescu, Adrian Nastase, Florian Coman, „Drept international public”, Editura Sansa, Bucuresti, 1994.

- Dumitra Popescu, Adrian Nastase, „Drept international public”, Editura Sansa, Bucuresti, 1997.

- Joël Rideau, „Le droits des Communautés européene”, Paris, 1995.

- Jöel Rideau, „Droit institutionnel de l’Union et des communautés européennes”, Paris, PUF, 1995.

- Jacqueline Dutheil de la Rochère, „Introduction en droit de l’Union européen”, Hachette, Paris, 1955.

- Dan Drosu Saguna, „Tratat de drept financiar si fiscal”, Editura All Beck, Bucuresti, 2001.

- Ovidiu Tinca, „Drept comunitar general”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999.

- Marin Voicu, „Drept comunitar. Teorie si jurisprudenta”, Editura Ex Ponto, Constanta, 2002.

- Helen Walace, William Walace, Mark A. Pollak, “Elaborarea politicilor în Uniunea Europeana”, Editura Institutului European din România, Bucuresti, 2005.

 

II. BROSURI SI REVISTE DE SPECIALITATE

- „Ghid destinat agentilor si avocatilor cu privire la procedura scrisa si orala în fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene”, publicat în ianuarie 2007 pe site-ul www.curia.eu.int

- „Institutiile Uniunii Europene”, brosura editata de Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, 1999.

- Revista româna de drept comunitar, 1/2003, septembrie-octombrie, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.

- Revista româna de drept comunitar, 2/2003, noiembrie-decembrie, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.

- Revista româna de drept comunitar, 1/2004, ianuarie-martie, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004.

- Revista româna de drept comunitar, 2/2004, aprilie-iunie, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004.

- Revista româna de drept comunitar, 3/2004, iulie-septembrie, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004.

- Revista româna de drept comunitar, 4/2004, octombrie-decembrie, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004.

- Revista româna de drept comunitar, 1/2005, ianuarie-martie, Editura Rosetti, Bucuresti, 2005.

- Revista romana de drept comunitar, 2/2005, aprilie-iunie, Editura Rosetti, Bucuresti, 2005.

 

III. LEGISLATIE

- Tratatul de la Paris instituind CECO, intrat în vigoare în 1952.

- Tratatul de la Roma, instituind CEE, intrat în vigoare în 1958.

- Tratatul de la Roma, instituind CEEA, intrat în vigoare în 1958.

- Actul Unic European, intrat în vigoare în 1987.

- Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene, intrat în vigoare în 1993.

- Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare în 1999.

- Tratatul de la Nisa, intrat în vigoare în 2003.

- Decizia Consiliului din 2 noiembrie 2004, privind înfiintarea Tribunalului Functiei Publice al Uniunii Europene, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 333/7 din 8 noiembrie 2004.

- Tratatul instituind o Constitutie Europeana, publicat pe site-ul www.mie.ro (Tratatul constitutional nu a intrat înca în vigoare, fiind în proces de ratificare).

- Statutul Curtii Europene de Justitie din ianuarie 2007, publicat pe site-ul oficial www.europa.eu

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR) 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Curtea de Justitie si celelalte instante jurisdictionale ale Uniunii Europene
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 80
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker