Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Organizarea si functionarea instantelor jurisdictionale ale Uniunii Europene

Descriere

Având în vedere titlul prezentei lucrări, în cadrul acestui capitol final, este important de amintit, pe scurt, cele mai importante aspecte la care trebuie să ne oprim atenţia, şi care, în acelaşi timp, trebuie reţinute, în legătură cu sistemul jurisdicţional al Uniunii Europene. Astfel, Curtea de justiţie a Uniunii Europene are sediul la Luxembourg şi este compusă, în prezent, din 27 de judecători şi 8 avocaţi generali.

Curtea este autoritatea juridică supremă a Uniunii Europene, funcţionând în mod permanent începând cu anul 1952. Curtea Europeană de Justiţie a Uniuni Europene este obligată şi are responsabilitatea să observe şi să asigure justa interpretare şi aplicare a dreptului comunitar aşa cum reiese el din legislaţia primară dată de Tratatele Comunităţilor Europene şi de către instituţiile comunitare.

Compunerea Curţii este stabilită de comun acord de către statele membre ale Uniunii Europene. Mandatul celor 27 de judecători, precum şi al celor 8 avocaţi generali este pe o durată de 6 ani, mandat ce poate fi reînnoit. Atât judecătorii, cât şi avocaţii generali sunt persoane independente de statele ai căror cetăţeni sunt, fiind jurişti de cea mai înaltă clasă, a căror valoare şi competenţă este recunoscută în ţările din care provin. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, aşa cum apare din analiza dispoziţiilor tratatelor europene, are în sarcina sa să soluţioneze litigiile dintre statele membre ale Uniunii Europene, dintre statele membre şi instituţiile comunitare, precum şi între instituţiile comunitare, între ele.

Curtea de justiţie a Uniunii Europene este abilitată, de asemenea, să soluţioneze, în anumite condiţii, şi litigiile ivite între particulari, persoane fizice sau juridice resortisante într-unul din statele membre, pe de o parte şi statele membre sau organizaţiile comunitare, pe de altă parte. Aşadar, calitatea procesuală activă, respectiv de reclamant în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, o pot avea atât statele, cât şi particularii persoane fizice sau juridice care au intrat într-un conflict de interese cu instituţiile comunitare.

În ceea ce priveşte calitatea procesuală pasivă, pot fi pârâţi în faţa CEJ atât statele membre ale Uniunii Europene, precum şi instituţiile comunitare. Jurisdicţia Curţii de Justiţie a Comunităţilor se întinde asupra tuturor statelor membre, Curtea fiind abilitată să soluţioneze acele litigii născute în legătură cu aplicarea dreptului comunitar de către statele membre sau de către instituţiile Comunităţilor. Limbile în care se desfăşoară procedura Curţii sunt toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene aplică dreptul comunitar european, care are două mari componente:

 legislaţia primară – formată din Tratatele constitutive ale Comunităţilor Europene şi modificatoare ale celor institutive şi

 legislaţia secundară care derivă din legislaţia primară şi este dată de actele unilaterale ale instituţiilor europene – regulamente, directive, decizii, avize şi recomandări.

Dreptul comunitar are două caracteristici definitorii: pe de o parte, este un drept intern – dotat cu puteri publice asemănătoare cu cele ale sistemelor de drept naţionale, iar pe de altă parte, dreptul comunitar este integrat în sistemele naţionale de drept ale statelor membre.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 200.00
Cantitate:

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTANŢELOR JURISDICŢIONALE ALE UNIUNII EUROPENE

DIN CUPRINS:

 

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE

SECŢIUNEA I: SCURT ISTORIC PRIVIND COMUNITĂŢILE EUROPENE ŞI INSTITUŢIILE COMUNITARE

§ 1. IDEEA INTEGRĂRII EUROPENE

§ 2. EVOLUŢIA PROCESULUI DE INTEGRARE DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

A. PRIMELE FORME DE COOPERARE EUROPEANĂ

B. CREAREA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

C. INSTITUIREA UNIUNII EUROPENE

§ 3. EVOLUŢIA SISTEMULUI INSTITUŢIONAL COMUNITAR

SECŢIUNEA A II-A: DELIMITĂRI CONCEPTUALE

§ 1. INSTITUŢIILE COMUNITARE

§ 2. ORGANELE COMUNITARE

§ 3. CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE ŞI ALTE INSTANŢE INTERNAŢIONALE

 

CAPITOLUL II: CONSTITUIREA ŞI COMPONENŢA CURŢII EUROPENE DE JUSTIŢIE ŞI A TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ

SECŢIUNEA I: CONSTITUIREA ŞI COMPONENŢA C.E.J. ŞI STATUTUL MEMBRILOR

SECŢIUNEA A II-A: CONSTITUIREA ŞI COMPONENŢA T.P.I.

 

CAPITOLUL III: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A C.E.J. ŞI A T.P.I.

SECŢIUNEA I: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA C.E.J.

SECŢIUNEA A II-A: ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA T.P.I.

 

CAPITOLUL IV: COMPETENŢELE C.E.J. ŞI ALE T.P.I.

SECŢIUNEA I: COMPETENŢA RATIONE MATERIAE ŞI RATIONE PERSONAE A C.E.J.

§ 1. COMPETENŢA RATIONE MATERIAE A C.E.J.

§ 2. COMPETENŢA RATIONE PAERSONAE A C.E.J.

SECŢIUNEA A II-A: COMPETENŢA T.P.I.

 

CAPITOLUL V: PROCEDURILE ÎN FAŢA C.E.J. ŞI T.P.I.

SECŢIUNEA I: PROCEDURA ORDINARĂ ŞI PROCEDURILE SPECIALE ÎN FAŢA C.E.J.

§ 1. PROCEDURA ORDINARĂ

A. faza scrisă

B. faza orală

C. deliberarea şi hotărârea

§ 2. PROCEDURILE SPECIALE

A. Recursul funcţionarilor comunitari

B. probleme prejudiciale

C. Procedura recursului împotriva hotărârilor Comitetului de arbitraj al CEEA

D. Procedura micii revizuiri, prevăzută în Tratatul instituind C.E.C.O.

E. procedura de avizare în materie de acorduri încheiate în cadrul Tratatului instituind Comunitatea Economică Europeană

F. executarea hotărârilor Curţii Europene de Justiţie

SECŢIUNEA A II-A: PROCEDURA ÎN FAŢA T.P.I.

SECŢIUNEA A III-A: RECURSURILE

§ 1. RECURSUL ÎN ANULARE

§ 2. RECURSUL ÎN CARENŢĂ

§ 3. RECURSUL ÎN INTERPRETARE

§ 4. RECURSURILE ÎN PLINĂ JURISDICŢIE

A. recursul în responsabilitate

B. recursul în constatarea neîndeplinirii de către state a obligaţiilor decurgând din tratatele institutive

C. recursul împotriva sancţiunilor

 

CAPITOLUL VI: RELAŢIILE INSTANŢELOR COMUNITARE CU ALTE INSTITUŢII COMUNITARE ŞI NAŢIONALE

SECŢIUNEA I: INSTANŢELE COMUNITARE ŞI CELELALTE INSTITUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

§ 1. CONTROLUL LEGALITĂŢII ACTELOR INSTITUŢIILOR COMUNITARE

§ 2. INTERPRETAREA NORMELOR COMUNITARE ŞI APRECIEREA VALIDITĂŢII ACTELOR INSTITUŢIILOR COMUNITARE

SECŢIUNEA A II-A: LEGĂTURA DINTRE INSTANŢELE COMUNITARE ŞI CELE NAŢIONALE

 

CAPITOLUL VII: ELEMENTE DE REFORMĂ PRIVIND SISTEMUL JURISDICŢIONAL AL UNIUNII EUROPENE

SECŢIUNEA I: REFORMA C.E.J. ŞI A T.P.I. POTRIVIT TRATATULUI DE LA NISA

SECŢIUNEA A II-A: CONSTITUIREA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE

SECŢIUNEA A III-A: IMPLICAŢIILE TRATATULUI INSTITUIND O CONSTITUŢIE PENTRU EUROPA ÎN CEEA CE PRIVESTE VIITORUL SISTEMULUI JURISDICŢIONAL AL U.E.

 

CAPITOLUL VIII: CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE 

B I B L I O G R A F I E
 
I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII 
 • Jean Charpentier, François Lebrun, „Histoire de l’Europe”, Seuil, Paris, 1990 (cu prefaţă de René Rémond).
 • Richard Coudenhove-Kalergi, „Paneurope” (cuvânt înainte de Philippe Simon), trd. fr. Delpeuch, Paris, 1927 (prima ediţie în limba germană în 1926).
 • Nicoleta Diaconu, „Sistemul instituţional al Uniunii Europene”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Gilles Ferréol, „Dicţionarul Uniunii Europene”, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
 • Fábián Gyula, „Curtea de Justiţie Europeană – Instanţă de judecată supranaţională”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002.
 • Ion P. Filipescu, Augustin Fuerea, „Drept instituţional comunitar european”, Editura Actami, Bucureşti, 2000.
 • Augustin Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
 • Augustin Fuerea, „Drept comunitar european. Partea generală”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
 • Augustin Fuerea, „Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003.
 • Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002.
 • Jean Lecerf, „Histoire de l’Unité européenne”, Gallimard, Paris, 1965.
 • Philippe Manin, „Les Communautés européennes. L’Union européenne”, Paris, Pedone, 1997.
 • Octavian Manolache, „Drept comunitar. Justiţia comunitară”, Vol. III, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.
 • Viorel Marcu, „Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
 • Marian Mihăilă, Carmen Suciu, Dan Stan, „Drept instituţional comunitar”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, „Drept internaţional public”, Editura Şansa, Bucureşti, 1994.
 • Dumitra Popescu, Adrian Năstase, „Drept internaţional public”, Editura Şansa, Bucureşti, 1997.
 • Joël Rideau, „Le droits des Communautés européene”, Paris, 1995.
 • Jöel Rideau, „Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes”, Paris, PUF, 1995.
 • Jacqueline Dutheil de la Rochère, „Introduction en droit de l’Union européen”, Hachette, Paris, 1955.
 • Dan Drosu Şaguna, „Tratat de drept financiar şi fiscal”, Editura All Beck, Bucureşti, 2001.
 • Ovidiu Ţinca, „Drept comunitar general”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999.
 • Marin Voicu, „Drept comunitar. Teorie şi jurisprudenţă”, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2002.
 • Helen Walace, William Walace, Mark A. Pollak, “Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană”, Editura Institutului European din România, Bucureşti, 2005. 
II. Broşuri şi REVISTE DE SPECIALITATE 
 • Ghid destinat agenţilor şi avocaţilor cu privire la procedura scrisă şi orală în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene”, publicat în ianuarie 2007 pe site-ul www.curia.eu.int
 • Instituţiile Uniunii Europene”, broşură editată de Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti, 1999.
 • Revista română de drept comunitar, 1/2003, septembrie-octombrie, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
 • Revista română de drept comunitar, 2/2003, noiembrie-decembrie, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003.
 • Revista română de drept comunitar, 1/2004, ianuarie-martie, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004.
 • Revista română de drept comunitar, 2/2004, aprilie-iunie, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004.
 • Revista română de drept comunitar, 3/2004, iulie-septembrie, Editura Rosetti, Bucuresti, 2004.
 • Revista română de drept comunitar, 4/2004, octombrie-decembrie, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004.
 • Revista română de drept comunitar, 1/2005, ianuarie-martie, Editura Rosetti, Bucuresti, 2005.
 • Revista romana de drept comunitar, 2/2005, aprilie-iunie, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005. 
 
III. legislaţie 
 • Tratatul de la Paris instituind CECO, intrat în vigoare în 1952.
 • Tratatul de la Roma, instituind CEE, intrat în vigoare în 1958.
 • Tratatul de la Roma, instituind CEEA, intrat în vigoare în 1958.
 • Actul Unic European, intrat în vigoare în 1987.
 • Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene, intrat în vigoare în 1993.
 • Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare în 1999.
 • Tratatul de la Nisa, intrat în vigoare în 2003.
 • Decizia Consiliului din 2 noiembrie 2004, privind înfiinţarea Tribunalului Funcţiei Publice al Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 333/7 din 8 noiembrie 2004.
 • Tratatul instituind o Constituţie Europeană, publicat pe site-ul www.mie.ro (Tratatul constituţional nu a intrat încă în vigoare, fiind în proces de ratificare).
 • Statutul Curţii Europene de Justiţie din ianuarie 2007, publicat pe site-ul oficial www.europa.eu

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalul www.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (FanCourier sau Poşta Română).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările în format electronic editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindă: numele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Organizarea si functionarea instantelor jurisdictionale ale Uniunii Europene
Autor: Redactia Lucrari.ro
Anul elaborarii: 2007
Numar de pagini: 77
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: 24-72 ore din momentul efectuării comenzii

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker