Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Combaterea coruptiei in administratia publica

Descriere

Starea proprie societăţilor bulversate de revoluţii sau crize sociale de amploare (aşa cum a fost şi cazul României) este determinată de disconfortul social materializat în insecuritatea cetăţeanului şi a societăţii.

Privită ca fenomen social, corupţia este expresia unor manifestări de descompunere morală şi degradare spirituală; ea reprezintă o problemă socială complexă, ale cărei modalităţi de manifestare, consecinţe sociale şi căi de soluţionare interesează opinia publică şi nivelul instituţionalizat al controlului social.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Cantitate:

STRATEGII LOCALE PRIVIND COMBATEREA CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

- PLANUL LUCRĂRII -

 

CAPITOLUL I: ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND CORUPŢIA

§ 1. NOŢIUNEA DE CORUPŢIE

§ 2. REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN MATERIA CORUPŢIEI

2.1. Originea incriminării faptelor de corupţie în România

2.2. Reglementări în materia corupţiei pe plan internaţional

a. Reglementări internaţionale în materia combaterii fenomenului de corupţie. Implicaţii asupra legislaţiei României

b. Incriminarea infracţiunilor de corupţie în legislaţia penală a altor state

 

CAPITOLUL II: CADRUL LEGAL DE COMBATERE A FENOMENULUI DE CORUPŢIE ÎN ROMÂNIA

§ 1. INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE POTRIVIT CODULUI PENAL

§ 2. LEGEA NR. 78/2000 PENTRU PREVENIREA, DESCOPERIREA ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR DE CORUPŢIE

§ 3. INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE POTRIVIT LEGII NR. 161/2003

§ 4. O.U.G. NR. 43/2002 – DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

 

CAPITOLUL III: STUDIU PRIVIND STRATEGIILE NAŢIONALE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI ÎN STRUCTURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

§ 1. ASPECTE GENERALE ŞI ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE

§ 2. CORUPŢIA ŞI FACTORII DE RISC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALE. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR

§ 3. PRINCIPIILE GENERALE ALE STRATEGIEI ACTUALE ANTICORUPŢIE

§ 4. DOMENII PRIORITARE, OBIECTIVE ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE

§ 5. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA MĂSURILOR CARE VIZEAZĂ LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI

§ 6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI.

 

CAPITOLUL IV: COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN COMBATEREA CORUPŢIEI

§ 1. ACŢIUNI PE PLAN EUROPEAN ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI

a. Aspecte generale.

b. Activitatea Consiliului Europei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.

c. Structuri de combatere a fraudei şi corupţiei la nivelul Uniunii Europene.

§ 2. ACŢIUNI INTERNAŢIONALE CONTRA CORUPŢIEI

 

CAPITOLUL V: CONCLUZII

 

A N E X E

Anexa nr. 1 – Evoluţia fenomenului corupţiei în ultimii ani

Anexa nr. 2 – Nivelul perceput al corupţiei în diferite instituţii publice

Anexa nr. 3 – Diminuarea corupţiei şi crearea unui sistem eficient de prevenire a acesteia

Anexa nr. 4 – Problema corupţiei în unele state care au aderat recent la Uniunea Europeană

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

 

- Ioan Alexandru, „Administraţia publică. Teorii. Realităţi. Perspective”, ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.

- Ioan Alexandru, Lucica Matei, „Servicii publice: Abordare juridicoadministrativă, management, marketing”, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

- Lucica Matei, „Management public”, Editura Economică, Bucureşti, 2006.

- Ion Popescu-Slăniceanu, „Funcţia publică”, Editura Infodial, Bucureşti, 2000

- Valerică Dabu, „Răspunderea juridică a funcţionarului public. Curs universitar”, Editura Global Lex, Bucureşti, 2000

- Verginia Vedinaş, „Drept administrativ român”, ediţia a III-a, revăzută şi actualizată, Editura Univers Juridic, Bucureşti, 2007

- V. Prisăcaru, „Funcţionarii publici”, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;

- V. Dobrinoiu, „Corupţia în dreptul penal român”, Bucureşti, 1995;

- V. Dobrinoiu, „Traficarea funcţiei şi a influenţei în dreptul penal”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983.

- L. Moldovan, „Consideraţii privitoare la infracţiunea de abuz în serviciu”, AUC, 1998.

- A. Boroi, „Drept penal. Partea specială” (conform Legii nr. 278/2006), Editura All Beck, Bucureşti, 2006

- Valerică Lazăr, “Drept penal. Partea specială. Infracţiuni prevăzute în Codul Penal Român în vigoare, cu modificările şi completările la zi”, Editura Universitară, Bucureşti, 2006;

- O. Mastacan, „Răspunderea penală a funcţionarului public”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;

- Lucica Matei, „Management public”, ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2006.

- Dana Apostol Tofan, „Instituţii administrative europene”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

- Ion Popescu, Victor Alistar, Dragoş Dincă, Mădălina Cocoşatu, „Deontologia funcţionarilor publici. Suport de curs”, SNSPA, Bucureşti.

- Verginia Vedinaş, „Deontologia vieţii publice”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

- Simona Cristea, „Consideraţii privind statutul legal al funcţiei publice”, în Revista de Drept Public, nr. 2/1999.

- Verginia Vedinaş, „Deontologia funcţionarului public potrivit Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici”, în Revista Dreptul nr. 1/2004.

- Tudor Amza, Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

- Vasile Dobrinoiu, „Corupţia în dreptul penal românesc”, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1995.

- Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.

- Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Drept penal. Curs selectiv pentru examenul de licenţă, Editura All Beck, Bucureşti, 2002.

- Theodor Mrejeru, „Infracţiuni de corupţie. Aspecte teoretice”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000.

- Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, „Drept penal. Partea specială”, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995.

- Gheorghe Nistoreanu, Ioan Molnar, Alexandru Boroi – „Drept penal special”, Editura Continental XXI, Bucureşti, 1995.

- Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ioan Oancea, Ioan Fodor, Victor Roşca, Nicoleta Iliescu, Rodica-Mihaela Stănoiu – „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1972.

- Avram Filipaş, Octavian Loghin, Drept penal special românesc, Casa de Editură şi Presă „Şansa”, S.R.L., Bucureşti, 1992.

- Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal. Partea specială, Casa de Editură şi Presă „Şansa”, S.R.L., Bucureşti, 1994.

- Augustin Oliviu Stoica, „Drept penal special”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973.

- Nicolae Conea, Vasile Dobrinoiu - „Drept penal special”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

- Constantin Bulai, Avram Filipaş, Constantin Mitrache, Curs selectiv pentru licenţă, Editura Press Mihalache, Bucureşti, 1997.

- Teodor Vasiliu, Doru Pavel, Vasile Papadopol, George Antoniu, Codul penal al R.S.R. Comentat şi adnotat, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.

- George Antoniu, Costică Bulai, Practică judiciară, Editura Academiei, Bucureşti, 1991.

- Gh. Antoniu, C. Bulai, Gh. Chivulescu, Dicţionarul juridic penal, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.

- D. Baciu şi S. Rădulescu, Corupţia şi crima organizată în România, Editura Continent XXI, 1994.

- L. Moldovan, Luarea de mită în Codul penal al R.S.R., în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Cluj, 1970;

- I. Munteanu, Corupţia funcţionarilor publici în dreptul penal român, Geneva, 1931;

- Aurelian Posdarie, Măsura de siguranţă a confiscării speciale, Valdpress, Timişoara, 2000.

- Viorel Paşca, Măsurile de siguranţă. Sancţiuni penale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;

- Constantin Sima, Codul penal adnotat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;

- V. Sumănaru, Delimitarea infracţiuni de luare de mită de alte infracţiuni, Pro Lege, nr. 1/1992;

- I. Angheni, A cincea Conferinţă Internaţională Anticorupţie, Buletin de criminologie şi criminalistică, nr. 1- 2/1992;

- Laura Lascu, Codruţa Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracţiunile de corupţie, în Revista „Dreptul” nr. 10/2000;

- Gheorghe Nistoreanu, Costică Păun, Criminologie, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996.

- O. Stoica, Drept penal, Partea specială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.

- O. Năstase, Metodica cercetării infracţiunilor de luare şi dare de mită, în colectiv, Ghidul procurorului criminalist, vol. II, Editura Helicon, Timişoara, 1994.

- Valerică Lazăr, Ilie Pascu, Drept penal. Partea specială” - „Infracţiuni prevăzute în Codul penal român (cuprinde modificările şi completările Codului penal român până la 30 martie 2003), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003.

- Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Ioan Molnar, Vasile Dobrinoiu, Ilie Pasacu, Valerică Lazăr, Drept penal. Partea specială, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999.

- Vasile Dobrinoiu, Nicolae Conea, Drept penal. Partea specială. Teorie şi practică judiciară. Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

 

II. LEGISLAŢIE

 

- Constituţia României, revizuită în anul 2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 31.10.2003

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din data de 8 decembrie 1999, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006.

- Legea nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 4 decembrie 2006.

- Legea nr. 15 din 21 iunie 1968 - Codul Penal al României, publicată în Buletinul Oficial nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968, republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 278 din 4 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial nr. 601 din data de 12 iulie 2006;

- Legea nr. 337 din 3 decembrie 2007 pentru completarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 841 din data de 8 decembrie 2007;

- Legea nr. 58 din 19 martie 2008 pentru modificarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 228 din data de 25 martie 2008;

- Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial nr. 219 din data de 18 mai 2000.

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 566 din data de 30 iunie 2006

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Strategii locale privind combaterea coruptiei in administratia publica
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 74
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00

Recent vizualizate

Combaterea coruptiei in administratia publica

Combaterea coruptiei in administratia publica

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker