Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Arbitrajul maritim (Mihai Gabriel)

Descriere

Prezenta lucrare constituie contribuţia autorului – avocat, arbitru comercial şi cadru didactic universitar – la efortul nobil, incitant şi atât de complex pentru promovarea şi fundamentarea arbitrajului comercial în prim-planul activităţii de soluţionare a litigiilor comerciale, de perfecţionare a reglementărilor acestei importante instituţii.

Cartea dedicată arbitrajului maritim reprezintă un demers unic, chiar sui generis, dar pe deplin justificat, ce a apărut din necesitatea suplinirii lacunelor doctrinare, bibliografice şi de jurisprudenţă în această materie, specifică activităţii comerciale din domeniul maritim.

Materia arbitrajului maritim, ca specie de sine stătătoare desprinsă din arbitrajul comercial internaţional, constituie un subiect de interes pentru participanţii la circuitul comercial maritim, navigatori, comercianţi, jurişti şi specialişti în domeniu.

Lucrarea se doreşte a fi un instrument de lucru util, la dispoziţia studenţilor facultăţilor de Drept, masteranzilor, juriştilor practicieni, arbitrilor comerciali şi a altor persoane implicate în activitatea de arbitraj comercial internaţional şi arbitraj maritim, din perspectiva expansiunii impetuoase a acestor instituţii din domeniul juridic şi comercial.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00
Cantitate:

Din cuprinsul cartii:

 

Abrevieri

Argumentum

 

Capitolul I. Soluţionarea litigiilor comerciale maritime

Secţiunea 1. Contractul comercial – instrumentul juridic principal de realizare a schimburilor comerciale internaţionale

§1. Reglementarea raporturilor de comerţ internaţional

§2. Regimul juridic al contractului de comerţ internaţional

§3. Riscul contractului comercial internaţional

Secţiunea a 2-a. Litigiul comercial internaţional

§1. Noţiune

§2. Soluţionarea litigiilor de comerţ internaţional

Secţiunea a 3-a. Litigiul maritim

§1. Importanţa comercială a transporturilor maritime

§2. Reglementarea legală a relaţiilor comerciale din domeniul transportului maritim

§3. Contractul de navlosire – formă a contractului de transport maritim

§4. Soluţionarea litigiilor maritime

4.1. Soluţionarea în dreptul comun a cauzelor ce au ca obiect un litigiu maritim

4.2. Procedura de soluţionare a litigiilor maritime

4.3. Jurisdicţia specială de soluţionare a litigiilor maritime internaţionale

 

Capitolul II. Consideraţii generale privind arbitrajul maritim

Secţiunea 1. Arbitrajul comercial

§1. Noţiune

§2. Avantajele arbitrajului

§3. Particularităţile arbitrajului în raport cu justiţia de drept comun

§4. Arbitrabilitatea (Domeniul arbitral)

§5. Natura juridică a arbitrajului

§6. Formele arbitrajului comercial

§7. Caracterele arbitrajului comercial

Secţiunea a 2-a. Arbitrajul comercial internaţional

§1. Noţiune

§2. Evoluţia arbitrajului comercial internaţional

2.1. Istoric

2.2. Actualitatea instituţiei arbitrajului comercial internaţional

§3. Izvoarele arbitrajului comercial internaţional

 §4. Formele arbitrajului comercial internaţional

4.1. Clasifi care

4.2. Arbitrajul ad-hoc şi arbitrajul instituţional

4.3. Arbitrajul în drept şi arbitrajul în echitate

§5. Caracterele arbitrajului comercial internaţional

§6. Tendinţe şi modalităţi moderne de realizare a arbitrajului comercial internaţional

6.1. Arbitrajul accelerat – o noutate în domeniul arbitrajului comercial

6.2. Arbitrajul electronic – procedură novatoare cu titlu de pionierat

Secţiunea a 3-a. Arbitrajul maritim internaţional

§1. Importanţa şi necesitatea arbitrajului maritim

§2.Avantajele arbitrajului maritim asupra jurisdicţiei de drept comun

 

Capitolul III. Convenţia arbitrală maritimă

Secţiunea 1. Convenţia arbitrală – expresia libertăţii de voinţă a părţilor

§1. Noţiune şi califi care juridică

§2. Natura juridică a convenţiei arbitrale

§3. Caracterele juridice ale convenţiei arbitrale

§4. Arbitrabilitatea şi convenţia arbitrală

§5. Autonomia convenţiei de arbitraj

Secţiunea a 2-a. Formele, conţinutul şi efectele convenţiei arbitrale internaţionale

§1. Formele convenţiei arbitrale

§2. Conţinutul convenţiei arbitrale internaţionale

§3. Legea aplicabilă convenţiei arbitrale în arbitrajele comerciale internaţionale

§4. Efectele convenţiei arbitrale

§5. Tipuri specifi ce de clauze

Secţiunea a 3-a. Convenţia arbitrală maritimă

§1. Noţiune

§2. Clauza arbitrajului la Londra

§3. Clauza arbitrajului la New York

§4. Clauza arbitrajului la Paris

§5. Clauza arbitrajului la Tokyo

§6. Tipuri de clauze arbitrale caracteristice unor instituţii maritime arbitrale internaţionale

 

Capitolul IV. Instituţii de arbitraj internaţional

Secţiunea 1. Organizaţii regionale de arbitraj comercial internaţional

§1. Comisia Inter-americană de Arbitraj Comercial (The Inter-Ame rican Commercial Arbitration Commission – IACAC)

§2. Centrul de Arbitraj şi Mediere Comercială pentru Cele Două Americi (The Commercial Arbitration and Mediation Centre for The Americas – CAMCA)

§3. Curtea Permanentă de Arbitraj (The Permanent Court of Arbi tration – PCA) Regional Facility (Centrul Regional)

§4. Curtea Europeană de Arbitraj (European Court of Arbitration – ECA)

§5. Centrul Australian de Arbitraj Comercial Internaţional (Australian Centre for International Commercial Arbitration – ACICA)

§6. Asia Pacifi c Regional Arbitration Group (Grupul de Arbitraj Regional al Pacifi cului Asiatic – APRAG)

§7. South Asian Association for Regional Cooperation in Law – SAARCLAW (Asociaţia Asiei de Sud pentru Cooperare Juridică Regională)

§8. Comisia de Arbitraj Economic şi Comercial Internaţional a Chinei (China International Economic and Trade Arbitration Commission - CIETAC)

§9. Comisia de Consultanţă Legală Asiatic-africană (Asian-African Legal Consultative Committee – AALCC)/Centrele Regionale de Arbitraj Comercial de la Cairo, Lagos, Kuala Lumpur şi Teheran

§10. Centrul de Arbitraj Comercial al Consiliului de Cooperare din Golf (Gulf Cooperation Council Commercial Arbitration Centre – GCC)

§11. Alte organizaţii regionale de arbitraj comercial

Secţiunea a 2-a. Instituţii internaţionale de arbitraj maritim

§1. Asociaţia de Arbitraj Maritim de la Londra (AAML) – The London Maritime Arbitration Association (LMAA)

§2. Societatea Arbitrilor Maritimi de la New York (SAM) - The Society of Maritime Arbitrators (SMA)

§3. Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Camera Inter naţională de Comerţ de la Paris (CIC) – The International Chamber of Commerce (ICC)

§4. Comisia de Arbitraj Maritim de la Tokyo de pe lângă Bursa Mari timă a Japoniei – The Tokyo Maritime Arbitration Comission (TOMAC)

 

Capitolul V. Arbitrii

Secţiunea 1. Statutul arbitrilor internaţionali

§1. Independenţa, imparţialitatea şi neutralitatea arbitrilor

§2. Obligaţiile arbitrilor

§3. Drepturile arbitrilor

§4. Protecţia şi răspunderea arbitrilor

§5. Capacitatea arbitrilor

§6. Numirea arbitrilor

Secţiunea a 2-a. Tribunalul arbitral

§1. Constituirea tribunalului arbitral

§2. Competenţa tribunalului arbitral

§3. Incidente cu privire la alcătuirea tribunalului arbitral

Secţiunea a 3-a. Arbitrii în Arbitrajul maritim internaţional

§1. Tribunalul arbitral la Londra

§2. Tribunalul arbitral de la New York

§3. Tribunalul arbitral al CIC Paris

§4. Tribunalul arbitral de la Tokyo

 

Capitolul VI. Procedura arbitrală maritimă

Secţiunea 1. Procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale

§1. Noţiune

§2. Principiile aplicabile în procesul arbitral

§3. Domeniul legii aplicabile procedurii

§4. Competenţa arbitrală

§5. Sesizarea tribunalului arbitral

(. . .)

Autor: Mihai Gabriel
Titlul cartii: Arbitrajul maritim
Producator: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 07 Ian 2011
ISBN: 978-973-115-838-9
Numar de pagini: 328
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Temnita profesorului

Temnita profesorului

Pretul nostru: Lei (Ron) 50.00
Codul fiscal comentat

Codul fiscal comentat

Pretul nostru: Lei (Ron) 240.00
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Pastravaria

Pastravaria

Pretul nostru: Lei (Ron) 11.00
Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pachet Promo - 5 carti despre CIUPERCI

Pretul nostru: Lei (Ron) 105.00

Recent vizualizate

Arbitrajul maritim (Mihai Gabriel)

Arbitrajul maritim (Mihai Gabriel)

Pretul nostru: Lei (Ron) 39.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker