Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Drepturile actionarilor. Editia 3

Descriere

Drepturile acţionarilor realizează o analiză a normelor legale de drept societar şi de dreptul pieţei de capital aplicabile deţinătorilor de acţiuni, fie că acestea sunt listate sau sunt nelistate, din perspectiva amplă a dreptului comunitar şi a soluţiilor jurisprudenţiale adoptate pe teritoriul Uniunii Europene şi în România în ultimii ani.

Lucrarea vizează cu precădere utilitatea practică a normelor juridice incidente drepturilor acţionarilor, fără a omite fundamentarea teoretică a fiecărei soluţii propuse sau analizate, evitând interpretările rigide rupte de realitatea economică.

Cartea prezintă utilitate atât pentru profesioniştii dreptului, avocaţi, magistraţi, consilieri juridici, cât şi pentru toate categoriile de investitori, instituţionali sau individuali, acţionari majoritari sau minoritari, administratori de societăţi comerciale sau de fonduri de investiţii, manageri etc.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 84.00
Cantitate:

Lucrarea vizează cu precădere utilitatea practică a normelor juridice incidente drepturilor acţionarilor, fără a omite fundamentarea teoretică a fiecărei soluţii propuse sau analizate, evitând interpretările rigide rupte de realitatea economică.

Cartea prezintă utilitate atât pentru profesioniştii dreptului, avocaţi, magistraţi, consilieri juridici, cât şi pentru toate categoriile de investitori, instituţionali sau individuali, acţionari majoritari sau minoritari, administratori de societăţi comerciale sau de fonduri de investiţii, manageri etc.

 

Din cuprins:

 

Cuvânt-înainte

Abrevieri

Introducere

 

Capitolul I. Structura şi clasificarea drepturilor acţionarilor

 

Capitolul II. Principiile drepturilor acţionarilor

Secţiunea 1. Precizări preliminare

Secţiunea a 2-a. Principiul preeminenţei interesului social

Secţiunea a 3-a. Principiul majorităţii

§1. Voinţa adunării generale este voinţa societăţii

§2. Principiul forţei obligatorii a hotărârilor adunării generale

§3. Principiul plenitudinii de competenţă a adunării generale

Secţiunea a 4-a. Principiul protecţiei investitorilor

§1. Principiul transparenţei pieţei de capital

§2. Principiul informării permanente a investitorilor

Secţiunea a 5-a. Principiul egalităţii în drepturi a acţionarilor

§1. Principiul o acţiune = un vot

§2. Principiul o acţiune veche = un drept de preferinţă

§3. Principiul acţiuni din aceeaşi clasă = dividende egale

Secţiunea a 6-a. Principiul coproprietăţii

§1. Lichidarea unei societăţi se realizează în interesul acţionarilor

Secţiunea a 7-a. Principiul liberei negociabilităţi a acţiunilor

§1. Principiul încheierii tranzacţiilor cu acţiuni cotate doar pe piaţa de capital

Secţiunea a 8-a. Principiul liberei exercitări a dreptului de vot

 

Capitolul III. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor

Secţiunea 1. Definiţie şi caractere juridice

Secţiunea a 2-a. Atributele dreptului de proprietate asupra acţiunilor

§1. Dreptul de folosinţă (ius utendi)

§2. Dreptul de a culege fructele (ius fruendi)

§3. Dreptul de dispoziţie (ius abutendi)

Secţiunea a 3-a. Acţiunile – obiect al dreptului de proprietate

§1. Definiţie

§2. Natura şi caracterele juridice ale acţiunii

§3. Clasificarea acţiunilor

Secţiunea a 4-a. Dreptul de a nu fi exclus din societate

Secţiunea a 5-a. Limitări ale exercitării dreptului de proprietate asupra acţiunilor

§1. Fundamentarea existenţei unor limite ale exercitării dreptului de proprietate

§2. Limitări legale ale dreptului de proprietate asupra acţiunilor

§3. Restricţii convenţionale ale exercitării dreptului de proprietate asupra acţiunilor

§4. Limitări judiciare ale dreptului de proprietate

§5. Limite administrative ale exercitării dreptului de proprietate asupra acţiunilor

Secţiunea a 6-a. Subiectele dreptului de proprietate asupra acţiunilor

Secţiunea a 7-a. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate asupra acţiunilor

Secţiunea a 8-a. Dobândirea dreptului de proprietate asupra acţiunilor

§1. Contract de vânzare-cumpărare

§2. Hotărâre judecătorească

§3. Tradiţiune

Secţiunea a 9-a. Alte aspecte juridice referitoare la dreptul de proprietate asupra acţiunilor

§1. Uzufructul

§2. Acţiunea în revendicare

Secţiunea a 10-a. Evidenţa titularilor dreptului de proprietate asupra acţiunilor

§1. Consideraţii generale

§2. Evidenţa acţionarilor ţinută de intermediarul autorizat

§3. Evidenţa acţionarilor societăţilor listate ţinută de către Depozitarul Central în baza art. 146-147 din Legea pieţei de capital, a Regulamentului nr. 13/2005 şi a Codului Depozitarului Central

 

Capitolul IV. Dreptul la informare

Secţiunea 1. Definiţie şi caractere juridice

Secţiunea a 2-a. Fundamentarea teoretică

Secţiunea a 3-a. Informarea cu caracter general realizată cu ocazia adunărilor generale

§1 Informarea realizată prin exercitarea dreptului de a adresa întrebări consiliului de administraţie

§2. Informarea realizată cu prilejul convocării adunărilor generale

Secţiunea a 4-a. Consultarea situaţiilor financiare anuale, a raportului administratorilor şi a raportului auditorului, a propunerii de distribuire de dividende, precum şi a registrelor societăţii

§1. Informarea acţionarilor cu privire la situaţiile financiare anuale

§2. Consultarea registrului acţionarilor şi a registrului şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale

Secţiunea a 5-a. Informarea acţionarilor cu privire la fuziunea sau divizarea societăţii

Secţiunea a 6-a. Informarea realizată conform prevederilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

Secţiunea a 7-a. Dreptul la informare în cazul societăţilor tranzacţionate pe o piaţă reglementată în sistemul Legii nr. 297/2004

§1. Consideraţii generale

§2. Principalele obligaţii de raportare

§3. Reguli generale privind raportarea informaţiilor

§4. Reguli privind furnizarea informaţiilor către operatorul de piaţă

§5. Reguli aplicabile societăţilor cotate pe un sistem alternativ de tranzacţionare (ATS)

§6. Prerogativele autorităţii pieţei de capital în materia respectării de către emitenţi a dreptului la informare

§7. Reguli privind raportarea informaţiilor în cazul existenţei unui element de extraneitate

§8. Informări referitoare la evenimente corporatiste

§9. Informarea cu privire la evenimentele care pot influenţa preţul acţiunilor [art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004]

§10. Obligaţii de raportare ale emitenţilor tranzacţionaţi pe Piaţa Rasdaq până la transformarea acesteia integral sau parţial în sistem alternativ de tranzacţionare

§11. Alte obligaţii de raportare

§12. Raportări periodice obligatorii pentru societăţile tranzacţionate pe piaţa de capital

§13. Informarea publicului cu privire la actele încheiate între societate şi persoanele relevante

§14. Accesul acţionarilor la informaţii privilegiate

Secţiunea a 8-a. Informarea acţionarilor prin intermediul rapoartelor întocmite de auditori/cenzori la cererea acţionarilor

Secţiunea a 9-a. Sancţiuni

Secţiunea a 10-a. Dreptul la informare în dreptul comparat

§1. Statele Unite ale Americii

§2. Japonia

§3. Marea Britanie

§4. Franţa

Secţiunea a 11-a. Legislaţia Uniunii Europene referitoare la dreptul la informare

(. . .)

 

Autor: Dutescu Cristian
Titlul cartii: Drepturile actionarilor. Editia 3
Producator: Editura C.H.Beck
Data aparitiei: 12 Apr 2010
ISBN: 978-973-115-669-9
Numar de pagini: 624
Mod de legare (Coperta): Brosat

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Drepturile actionarilor. Editia 3

Drepturile actionarilor. Editia 3

Pretul nostru: Lei (Ron) 84.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker