Welcome to our store!

Parteneri

 

 

Valori etice in raport cu misiunea administratiei

Descriere

Ultimii ani au reprezentat pentru administraţia publică din România o perioadă de maturizare în procesul de asimilare şi aprofundare a normelor şi practicilor relevante existente în statele Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte politica de personal, a fost completat cadrul legislativ privind funcţia şi funcţionarii publici, au fost elaborate studii şi analize comparative cu privire la aspectele de interes din domeniul funcţiei publice, au fost realizate progrese în domeniul gestionării carierei şi sistemului informaţional integrat, au fost încheiate parteneriate cu societatea civilă şi s-au implementat programe cu asistenţă comunitară.

Documentele programatice elaborate la nivel guvernamental, cum ar fi Programul de Guvernare pentru perioada 2005 - 2008 sau Strategia actualizată a Guvernului privind accelerarea reformei administraţiei publice, consacră reforma funcţiei publice drept unul dintre obiectivele fundamentale ale procesului de modernizare a administraţiei publice din România, alături de eforturile de descentralizare - deconcentrare şi de îmbunătăţire a procesului de formulare a politicilor publice.

Un rol important în procesul de reformă l-a avut şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici care a încercat să devină un model de bune practici pentru administraţia publică din România, prin diseminarea unor principii de management modern şi a unor norme etice şi profesionale de excepţie. Promovarea dialogului social, a consultării şi a cooperării cu instituţiile naţionale şi internaţionale au devenit instrumente de lucru curente din punct de vedere al instituţiei.

Trimite unui prieten Adauga parerea ta Adauga la wishlist Adauga in lista de comparare cu alte produse

CUMPARA

Pretul nostru: Lei (Ron) 200.00
Cantitate:

VALORI ETICE ÎN RAPORT CU MISIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

- CUPRINS -

 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL 1: NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA

1.1. STRUCTURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ELEMENTE DE REFORMĂ

1.2. CONCEPTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

1.3. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ. ROLUL EI ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

1.4. REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DIN ROMÂNIA ÎN VIZIUNEA INSTITUŢIILOR EUROPENE

1.5. FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ROMÂNEŞTI

 

CAPITOLUL 2: DEONTOLOGIA FUNCŢIEI PUBLICE ŞI POLITICA DE PERSONAL

2.1. NOŢIUNEA DE DEONTOLOGIE

2.2. NOŢIUNI ASOCIATE CONCEPTULUI DE DEONTOLOGIE

2.2.1. Noţiunea de probitate

2.2.2. Noţiunea de demnitate

2.2.3. Noţiunea de reputaţie

2.2.4. Interdicţia cumulului

2.2.5. Noţiunea de imparţialitate

2.2.6. Subordonarea

2.2.7. Fidelitatea

2.2.8. Respectul faţă de funcţie

2.3. EFICIENŢA POLITICII DE PERSONAL – BAZA BUNEI CONDUITE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

2.3.1. Necesitatea şi obiectivele politicii de persona

2.3.2. Principiile politicii de personal

2.3.3. Recrutarea personalului

2.3.4. Selectarea personalului

A. Aspecte generale

B. Etapele selectării cadrelor

2.3.5. Promovarea personalului

2.3.6. Instruirea şi formarea profesională a personalului

2.3.7. Reforma politicii de personal şi integrarea europeană

 

CAPITOLUL 3: CONDUITA FUNCŢIONARILOR PUBLICI CONFORM LEGII NR. 7/2004

3.1. VALORILE ŞI PRINCIPIILE CODURILOR ETICE

3.2. CODUL DE CONDUITĂ AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI. DOMENIU DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE

3.3. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

3.4. CONDUITA ÎN CADRUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

3.5. ALTE OBLIGAŢII DEONTOLOGICE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

3.6. COORDONAREA, MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

3.6.1. Rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

3.6.2. Rolul autorităţilor şi instituţiilor publice

3.6.3. Publicitatea cazurilor de încălcare a normelor de conduită

 

CAPITOLUL 4: STUDIU DE CAZ PRIVIND EVOLUŢIA FUNCŢIEI PUBLICE ŞI A CONDUITEI FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN PERIOADA 1999-2008

 

CONCLUZII

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

- Ioan Alexandru, „Structuri, mecanisme şi instituţii administrative”, S.N.S.P.A., vol. I, Editura Gylvi, 1996.

- Ioan Alexandru, „Administraţia publică: teorii, realităţi şi perspective”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

- Armenia Androniceanu, “Managementul schimbărilor. Valorificarea potenţialului creativ al resurselor umane”, Editura All Beck, Bucureşti, 1998.

- Armenia Androniceanu, „Noutăţi în managementul public”, Editura Universitară, Bucureşti, 2004;

- Dumitru Brezoianu, „Drept administrativ român”, Editura Lucreţius, Bucureşti, 1997.

- Eugen Burduş, Management comparat, Editura Economică, Bucureşti, 1998.

- Constanţa Călinoiu, Verginia Vedinaş, „Teoria funcţiei publice comunitare”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

- Chiţu Ana Viorica, “Manualul specialistului în resurse umane”, Casa de editură IRECSON, Bucureşti, 2002.

- Viorel Cornescu, Ioan Mihăilescu, Sica Stanciu, Management general, Editura Actami, Bucureşti, 2001;

- Viorel Cornescu, Paul Marinescu, Doru Curteanu, Sorin Toma, „Management de la teorie la practică”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004.

- Mircea Coşa, “Încotro ne îndreptăm?”, în „Analize pe baza datelor din Barometrul de opinie publică”, mai, 2004; www.osf.ro.

- Victor Duculescu, Constanţa Călinoiu, Georgeta Duculescu, Constituţia României – comentată şi adnotată, Editura Lumina lex, Bucureşti, 1997.

- Antonie Iorgovan, „Drept administrativ”, vol. I, Editura Hercules, 1993.

- Augustin Fuerea, „Instituţiile Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002

- Corneliu Manda, Cezar Corneliu Manda, „Administraţia publică locală din România”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.

- Aurel Manolescu, „Managementul resurselor umane”, Ediţia a treia, Editura Economică, Bucureşti, 2001;

- Paul Marinescu, “Managementul instituţiilor publice”, Universitatea din Bucureşti 2003;

- L. Mathis, Nica C. Panaite, Costache Rusu, “Managementul resurselor umane”, Editura Economică, Bucureşti, 1997;

- Corneliu-Liviu Popescu, „Autonomia locală şi integrarea europeană”, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.

- Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, „Management”, Editura economică, Bucureşti, 1999;

- Carmen Novac, “Evaluarea performanţelor”, Editura SNSPA, Bucureşti, 2004;

- D. Horia Pitariu, “Managementul resurselor umane - măsurarea performanţelor profesionale”, Ediţia a II-a, Editura All BECK, Bucureşti, 2000.

- Ion Popescu, Victor Alistar, Dragoş Dincă, Mădălina Cocoşatu, Deontologia funcţionarilor publici. Suport de curs, SNSPA, Bucureşti.

- Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, “Sisteme comparate de administraţie publică europeană”, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

- Ştefan Stanciu,”Managementul resurselor umane”, Bucureşti, 2001.

- Ştefan Stanciu, Mihaela Ionescu, Cristina Leovaridis, Dan Stănescu, „Managementul resurselor umane”, Bucureşti, 2003;

- Ştefan Stanciu, C. Leovaridis, “Managementul resurselor umane. Teste şi studii de caz”, Editura Bren, Bucureşti, 2003.

- B. Steijn, “Human resurces management and job satisfaction in the dutch public sector”, în „Review of Public Personnel Administration”, Vol. 24, nr. 4/decembrie 2004, Sage Publications.

- F. Thompson, M. Hugh, „New public management and bureaucracy versus business values and bureaucracy”, în Review of Public Personnel Administration, Vol. 23 nr. 4/decembrie 2003, Sage Publications.

- Alexandru Ţiclea, Constantin Tufan, Dreptul muncii, Editura Global Lex, Bucureşti, 2001;

- Ioan Ursachi, Management, Editura ASE, Bucureşti, 2000.

- Verginia Vedinaş, „Deontologia vieţii publice”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

- Raportul de ţară al Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în perspectiva aderării, 2004.

- “Barometrul funcţiei publice în România”, Studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice din România, Bucureşti, octombrie, 2004.

- „Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Raport 2003, Bucureşti.

- “Barometrul funcţiei publice în România”, Studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice din România, Bucureşti, octombrie, 2004.

- Constituţia României, revizuită în anul 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
 

- Legea nr. 188/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 22 martie 2004.

- Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 577 din 29 iunie 2004.

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004.

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

 

Drepturile de copyright asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, dreturile de autor asupra lucrării de față aparțin creatorului sau creatorilor lucrării, respectiv S.C. INFO-CONSULTING AGENCY SRL, editurilor care funcţionează în cadrul societăţii (Editura Nomina Lex, Editura Gramen şi Editura Universul Literar) si colectivului de redactie.

Toate drepturile sunt rezervate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Această lucrare, nici în tot, nici în parte, NU poate fi copiată, reprodusă, tradusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris al SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, semnat şi stampilat de conducerea societăţii.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor în format electronic pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau orice alte site-uri care nu sunt proprietatea SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile noastre de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind formularul de contact, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită , publicată de editurile noastre (Editura Nomina Lex, Editura Gramen sau Editura Universul Literar)!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările în format electronic prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute de SC INFO-CONSULTING AGENCY SRL, prin specialiştii noştri, în calitate de avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc. în decursul a peste 10 ani de activitate.

Nu expunem spre vânzare şi nici nu am expus vreodată lucrări în format electronic concepute de alte persoane. De asemenea, nu oferim la schimb lucrări din baza noastră de date!

 

2. În ce format se predau lucrările în format electronic?

Lucrările în format electronic prezentate pe site-urile firmei noastre se predau atât în format tipărit, cât şi în format electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF).

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor în format electronic?

Ca şi cărţile tipărite, şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare în format electronic publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările în format electronic publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte tipărită, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare etc. etc.

 

5. Pot folosi aceste lucrări ca şi lucrări de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările noastre ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina.

În al doilea rând, Legea educatiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând o lucrare gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi ştii ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor .

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Titlul lucrarii: Valori etice in raport cu misiunea administratiei publice
Autor: Echipa www.elucrari.ro
Anul elaborarii: 2008
Numar de pagini: 72
Format: A4
Diacritice: Da
Note de subsol: Da
Format de livrare: Un exemplar tipărit, hârtie A4 + CD cu lucrarea in format Word
Termen de livrare: Maxim 72 de ore din momentul efectuării comenzii, prin curier rapid

 

 

NOTĂ JURIDICĂ (RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR)

Drepturile de autor (drepturile de copyright) asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe portalulwww.lucrari.ro

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, drepturile de autor asupra asupra cartilor in format clasic (tiparit), asupra manualelor, asupra ebook-urilor (cărţilor/lucrărilor în format electronic) sau oricăror alte materiale, articole, documentatii, studii etc. publicate pe site-ul www.lucrari.ro aparțin creatorului sau creatorilor lor, respectiv editurilor care funcţionează în cadrul societăţii noastre, colectivului de redacţie, ori editurilor sau autorilor parteneri. Toate drepturile sunt rezervate acestora!

Lucrările prezentate pe site-ul nostru (prin "lucrari" înţelegându-se orice material publicat, fie el carte clasica, manual, ebook, studiu, material, referat etc.) nici în tot, nici în parte, NU pot fi copiate, reproduse, traduse, arhivate sau transmise sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace mecanice sau electronice fără acordul scris (semnat si stampilat) al creatorului respectivei lucrări sau companiei care detine drepturile de autor.

Este interzisă, de asemenea, chiar şi după achiziţionare, publicarea lucrărilor pe diverse site-uri tip bază de documente (gen scribd.com sau altele asemănătoare), pe site-uri de socializare sau pe orice alte suporturi, fără un acord scris.

Drepturile de distribuţie, atât în România, cât și în străinătate, aparțin în exclusivitate autorilor lucrărilor sau companiilor producătoare.

În cazul în care descoperiţi că persoane rău intenţionate au încălcat drepturile de autor, vă rugăm să ne anunţaţi folosind telefoanele de contact sau adresa de email, iar noi vom lua în cel mai scurt timp măsurile legale ce se impun de la caz, la caz. Pentru că vrem să încurajăm respectarea drepturilor de autor pe internet, fiecărei persoane care descoperă un abuz în sensul celor menţionate mai sus, îi vom oferi gratuit o carte tipărită din stocul nostru!

Pentru mai multe detalii privind drepturile de autor, accesati termenii si conditiile de colaborare!

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Cine a elaborat (conceput) lucrările prezentate pe site-ul www.lucrări.ro?

Toate lucrările in format tiparit şi/sau ebook, prezentate pe site-urile grupului nostru editorial, sunt concepute fie în redacţiile editurilor noastre, prin specialişti din diverse domenii de activitate - avocaţi, jurişti, economişti, ingineri etc., în decursul a peste 10 ani de activitate, fie de societăţile partenere, în special edituri de prestigiu axate pe domeniile juridic, economic, agricol, dar şi din alte ramuri de activitate.

Nu expunem spre vânzare lucrări fără a respecta termenii şi condiţiile contractuale impuse de partenerii nostri ori fără respectarea legislaţiei în vigoare! De asemenea, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat să fim întrebaţi de către clienţi, facem precizarea că nu oferim la schimb lucrări din stocul nostru! 

 

2. În ce format se predau lucrările comandate?

Lucrările prezentate pe site-urile companiei noastre se predau fie în format tipărit, fie în format şi tipărit şi electronic, ori numai electronic (pe CD, în format Word şi/sau PDF), în funcţie de specificaţiile tehnice indicate pe pagina de prezentare a fiecărui produs.

 

3. Care este termenul de livrare al lucrărilor?

Atât lucrările tipărite, cât şi lucrarile în format electronic se livrează, în măsura în care sunt pe stoc, în termen de cca. 2-5 zile lucrătoare, în funcţie de modalitatea de transport aleasă de dvs. (Servicii de transport rapid sau normal). Comenzile care nu pot fi onorate intr-un timp rezonabil datorita lipsei produselor din stoc, vor fi anulate si vom trimite, prin email, notificare catre client despre situatia apărută. Astfel de momente se pot ivi oricand, spre exemplu, din cauza epuizării lucrărilor solicitate la partenerii nostri contractuali (producatori, furnizori etc.).

 

4. În ce scop pot folosi o lucrare publicată pe site-ul dvs.?

Lucrările publicate pe site-ul nostru se pot folosi în orice scop, atât timp cât se respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Spre exemplu, se pot folosi, ca şi orice carte, ca sursă de documentare sau ca material educativ pentru aprofundarea unui anumit domeniu sau temă; se pot folosi la elaborarea propriilor lucrări, articole, referate etc. necesare în procesul educaţional; se pot folosi chiar si citate din lucrări, dar, bineînţeles, cu specificarea sursei de documentare.

 

5. Pot folosi o lucrare de pe site-ul dvs. ca şi lucrare de licenţă, de disertaţie sau de doctorat ?

NU, nu puteti folosi ca atare lucrările prezentate pe site-ul nostru ca lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc. pentru că, în primul rând, aţi încălca drepturile de autor. Puteţi însă folosi lucrările editate de noi ca principală sursă de documentare, cu condiţia să specificaţi sursa, în notele de subsol, care trebuie să cuprindănumele autorului lucrării, titlul lucrării, editura producătoare, anul editării şi pagina. De asemenea, lucrarea utilizată trebuie trecută la bibliografia finală a lucrării dvs.

În al doilea rând, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011) interzice expres vânzarea/cumpărarea de lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat sau alte asemenea lucrări ştiinţifice, prin dispoziţiile art. 143 alin. (5) stipulând că: "Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat". Totodată noua lege a impus sancţiuni severe atât pentru cei care cumpără astfel de lucrări gata făcute cât şi pentru cadrele didactice, care nu se preocupă de asigurarea originalităţii lucrărilor pe care le coordonează. 

În aceste condiţii putem să formulăm şi câteva SFATURI şi/sau AVANTAJE:

1. Nu riscaţi exmatricularea sau alte sancţiuni cumpărând, spre exemplu, o lucrare de licenta gata facută, când puteţi să vă procuraţi foarte uşor cărţi şi alte documentaţii necesare concepute de profesionişti şi să vă elaboraţi singuri lucrările, asigurând astfel originalitatea muncii dvs. şi fără să riscaţi absolut nimic! Mai mult decât atât, aveţi şi avantajul că, la final, veţi şti ce aţi scris în propria lucrare şi veţi fi mai bine pregătit în vederea susţinerii acesteia.

2. Elaborând singuri proiectele veţi avea şi garanţia că ce aţi scris este corect, atât din punct de vedere noţional, gramatical etc., cât şi sub aspectul legislaţiei în vigoare! Cu titlu de exemplu, vă amintim că în cazul lucrărilor juridice, veţi găsi de vânzare pe internet fel şi fel de lucrări elaborate de neprofesionisti, redactate fără a se ţine cont de legislaţia în vigoare care în România este într-o continuă schimbare. În aceste condiţii cel mai bine este să folosiţi surse de încredere şi să verificaţi personal schimbările legislative!

3. Elaborând singuri lucrările veți evita încălcarea drepturilor de autor, dacă avem aici în vedere că majoritatea site-urilor care vând lucrări de licență, diplomă, disertație sau doctorat funcționează ilegal, prin punerea în vânzare fără niciun drept, a unor lucrări elaborate de alte persoane şi "adunate" de la profesori, secretariatele facultăţilor, centrele de copiere sau chiar de la firmele care asigură copertarea lucrărilor.

Pentru mai multe detalii privind modul de elaborare al unor lucrări de ştiinţifice puteţi consulta ghidul de redactare şi tehnoredactare a unei lucrări ştiinţifice!

Cosul de cumparaturi

Cosul este gol.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Top vanzari

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Hotelul. Economie si management. Editia a VI-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 68.50
Imparateasa fara coroana

Imparateasa fara coroana

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Plangi, plangi, balalaika

Plangi, plangi, balalaika

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Calea ducesei

Calea ducesei

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Atentie! Los Angeles va sari in aer!

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Casa din Cherry Street

Casa din Cherry Street

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Mafia si miliardarii

Mafia si miliardarii

Pretul nostru: Lei (Ron) 47.50
Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Evolutia gandirii economice. Editia a IV-a

Pretul nostru: Lei (Ron) 128.00
Cresterea gainilor

Cresterea gainilor

Pretul nostru: Lei (Ron) 10.00

Recent vizualizate

Valori etice in raport cu misiunea administratiei

Valori etice in raport cu misiunea administratiei

Pretul nostru: Lei (Ron) 200.00

Parteneri

trafic ranking

Statistici web

eXTReMe Tracker